Целевые проекты 2013

Итого 158 целевых проектов на 31.12.2013
(список на государственном языке)

Код Наименование Примечания
13001 0810671 Mudellenunduse lahtine esivoistlus Narva Laste Loomemaja. Leping nr S08-12/0760L. Toetav summa on 1000 euro. Kasutamise aeg on 01.02.2013.- 30.06.2013. Aruande esitamise tähtaeg on 30.07.2013. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
13002 0922054 22.-25.01.2013 Saksamaal Ganztagsschule Burgbreite Narva Kreenholmi Gümnaasium. Leping nr 2012-0022-COM-PV-43. Toetav summa on 784 EUR. Aruande esitamise tähtaeg 24.02.2013. Toetuse andja on Archimedes.
13003 0810504 Akordionistide  festival Narva Muusikakool. Leping nr 8.14/1651. Toetav summa on 450 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 31.05.2013. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
13004 0820801 Chopini konkurs 2014 Leping nr 8.14/1579-2. Toetav summa on 2500 eur. Lõpparuande esitamise tähtaeg on 30.05.2013.a. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
13005 0810671 Esimene regionaalne laste ja noorte fotofestival Pilk-2013 Narva Laste Loomemaja. Leping nr M03-12/0318L. Toetav summa on 300 euro. Kasutamise aeg on 16.01.2013.- 31.05.2013. Aruande esitamise tähtaeg on 30.06.2013. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
13006 0810671 Muusika festival Uks kahes Narva Laste Loomemaja. Leping nr M03-12/0304L. Toetav summa on 200 euro. Kasutamise aeg on 03.12.2012- 31.05.2013. Aruande esitamise tähtaeg on 30.06.2013. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
13007 0810204 Energia Spordikooli ja Spordiklubi Viktoria auhinnavoistlus Narva Spordikool Energia. Leping nr M03-12/0311L. Toetav summa on 300 euro. Kasutamise aeg on 01.01.2013- 31.03.2013. Aruande esitamise tähtaeg on 30.04.2013. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
13008 0820201 XXII Vabariiklik kooliteatrite festival Kuldkalake 2013 Narva Kultuurimaja Rugodiv. Leping nr M03-12/0312L. Toetav summa on 150 euro. Kasutamise aeg on 20.12.2012- 10.05.2013. Aruande esitamise tähtaeg on 10.06.2013. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
13009 0820201 Tantsuansambli Narva 90-sunniaastapaevale puhendatud kontsert Narva Kultuurimaja Rugodiv. Leping nr M03-12/0315L. Toetav summa on 150 euro. Kasutamise aeg on 20.12.2012- 26.03.2013. Aruande esitamise tähtaeg on 26.04.2013. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
13010 0820201 XXII Vabariiklik kooliteatrite festival Kuldkalake 2013 Narva Kultuurimaja Rugodiv. Leping nr S07-12/1190L. Toetav summa on 400 euro. Kasutamise aeg on 20.12.2012- 10.05.2013. Aruande esitamise tähtaeg on 10.06.2013. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
13011 0820101 Narva Keskraamatukogu teavikud 2013 Narva Keskraamatukogu. Leping nr 62/194. Toetav summa on 75 712 eur. Tegevuste teostamise aeg on 2013.aasta. Lõpparuande esitamise tähtaeg on 17.01.2014.a. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
13012 0810504 XVII Narva Muusikakooli laste dzassfestival Narva Muusikakool. Leping nr S05-12/1188L. Toetav summa on 300 euro. Kasutamise aeg on 01.01.2013-01.07.2013. Aruande esitamise tähtaeg on 01.08.2013. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
13013 0810504 XVII Narva Muusikakooli laste dzassfestival Narva Muusikakool. Leping nr S07-12/1191L. Toetav summa on 400 euro. Kasutamise aeg on 01.01.2013-01.07.2013. Aruande esitamise tähtaeg on 01.08.2013. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
13014 0810503 III Venemuusika festival Narva Koorikool. Leping nr S07-12/1189L. Toetav summa on 1000 euro. Kasutamise aeg on 20.11.2012-15.02.2013. Aruande esitamise tähtaeg on 15.03.2013. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
13015 0820601 X Vabariiklik noorte pianistide instrumentaalkontsert Narva Linna Sümfooniaorkester. Leping nr M03-12/0347L. Toetav summa on 1000 euro. Kasutamise aeg on 01.12.2012-01.04.2013. Aruande esitamise tähtaeg on 01.05.2013. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
13016 0820601 X Vabariiklik noorte pianistide instrumentaalkontsert Narva Linna Sümfooniaorkester. Leping nr S05-12/1187L. Toetav summa on 1000 euro. Kasutamise aeg on 01.12.2012-01.04.2013. Aruande esitamise tähtaeg on 01.05.2013. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
13017 0922052 Rahaeraldamine eestikeelse õppe toetamiseks Narva Eesti Gümnaasiumis 2013 Narva Eesti Gümnaasium. Leping nr 10.1-8.1/13/101. Toetav summa on 77452 euro. Toetuse andja on Haridus- ja Teadusministeerium.
13018 0820101 Kevadkoolivaheaeg Narva Keskraamatukogus Narva Keskraamatukogu. Leping nr 8.14/15. Toetav summa on 220 eur. Lõpparuande esitamise tähtaeg on 25.04.2013.a. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
13019 KK0922064 Sponsori abi 2013 kooli inventari soetamiseks Narva Humanitaargumnaasium.
13020 KK0922064 Inglise keele suvaoppe programmi toetamiseks 2013 Narva Humanitaargumnaasium.
13021 KK0922006 Sponsori abi 2013 kooli oppeurituste korraldamiseks (diplomid, suvenirid, kantseleitarbed jms) Narva 6. Kool
13022 0810799 Nortekeskuse projekti tegevus 2013 Narva Noortekeskus. Toetav summa on 600 eur. Toetuse andja on Põhjamaade Ministrite Nõukogu.
13023 0922083 Narva linnas munitsipaal-, riigi- ja erauldhariduskoolide opetajate aineuhenduste ja koolijuhtide uhistegevuse ja opilaste aineolumpiaadide, voistluste ja opilasurituste korraldusele 2013.aastal Leping nr 10.1-8.1/13/117. Toetav summa on 47 241 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 10.01.2014. Toetuse andja on Haridus- ja Teadusministeerium.
13024 0820601 Narva Linna Sümfooniaorkesteri tegevustoetus 2013 Narva Linna Sümfooniaorkester. Leping nr 1/629. Toetav summa on 15 703 eur. Aruande esitamise tähtaeg on 31.01.2014. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
13025 0922013 Kooliolümpiamängude korraldamine Narva Soldino Gümnaasiumis 2013 Narva Soldino Gümnaasium. Leping nr 11/13. Toetav summa on 200 EUR. Stipendiumi kasutamise aeg on 20.mai-31.mai 2013. Aruande esitamise tähtaeg on 30.06.2013. Toetuse andja on Eesti Olümpiaakadeemia.
13026 0810504 XVII Narva Muusikakooli laste dzassfestival Narva Muusikakool. Leping nr M03-12/0376L. Toetav summa on 250 euro. Kasutamise aeg on 01.01.2013-01.07.2013. Aruande esitamise tähtaeg on 01.08.2013. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
13027 KK0911007  Lastevanemate sihtraha domofoni ostmiseks Narva Lasteaed Tuluke.
13028 0810672 Huvikoolide juhtide koolitusreis Narva Noorte Meremeeste Klubi
13029 0922064 Eesti looduses toimuvate muutuste vaatlused Narva Humanitaargümnaasium. Leping nr. 3-2_2/1078-7/2012. Toetav summa on 7556 euro. Projekti algus on veebruar 2013 ja lõpp: juuni 2013. Aruande esitamise tähtaeg on juuni 2013. Toetuse andja on Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus.
13030 0810671 Mudellennunduse lahtine esivoistlus Narva Laste Loomemaja. Leping nr 8.14/131. Toetav summa on 1500 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 30.07.2013. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
13031 0810671 Noorte juuksurite konkurss Narva Laste Loomemaja. Leping nr 3.3-4/13/232. Toetav summa on 750 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 30.06.2013. Toetuse andja on Haridus- Ja Teadusministeerium.
13032 0820303 EstRusFortTour-2 Narva Museum. Leping nr ELRI-103.
13033 0810799 Noortepoliitika eesmarkide eluviimine ja Ida-Viru maakonna noorteinfo korraldamine Narva Noortekeskus. Leping nr 3-3/2013/143-1. Toetav summa on 12 804 eur. Aruande esitamise tähtaeg on 10.01.2014. Toetuse andja on Ida-Viru Maavalitsus.
13034 KK0810671 Sponsori abi festivali Tantsukevad korraldamiseks Narva Laste Loomemaja.
13035 KK0810502 Sponsori abi plenaari korraldamiseks Ruhnu saarel suvevaheajal Narva Kunstikool.
13036 0810671 Mustavalgete fotode kursuss Narva Laste Loomemaja. Leping nr M03-13/0018L. Toetav summa on 250 euro. Kasutamise aeg on 08.04.2013.- 30.06.2013. Aruande esitamise tähtaeg on 30.07.2013. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
13037 0810503 Rahvusvaheline koorifestival Kristallkelluke Narva Koorikool. Leping nr M03-13/0102L. Toetav summa on 500 euro. Kasutamise aeg on 07.01.2013.- 30.06.2013. Aruande esitamise tähtaeg on 30.07.2013. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
13038 09110 Narva linna lasteaedade keelekumblus Leping nr 7-4/478-1. Toetav summa on 70 000euro. Aruande esitamise tähtaeg on 01.11.2013. Toetuse andja on Eesti Vabariik, Siseministeerium.
13039 0810203 Anatoli Paali memoriaalvõistluste korraldamine Narva Paemurru Spordikool. Leping nr M03-13/0024L. Toetav summa on 200 euro. Kasutamise aeg on 01.05.2013.- 30.06.2013. Aruande esitamise tähtaeg on 30.07.2013. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
13040 0820801 J. Mravinski nimelise XIX rahvvusvahelise muusikafestivali korraldamine Leping nr S05-132/0238L. Summa on 1500 EUR. Stipendiumi kasutamise periood on 26.03.2013-30.06.2013. Aruande esitamise tähtaeg on 31.07.2013. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
13041 0820201 Rahvatantsuansambel Jun-Ost 45. juubeli korraldamine Narva Kultuurimaja Rugodiv. Leping nr S07-13/0014L. Summa on 200 EUR. Stipendiumi kasutamise periood on 01.03.2013-01.06.2013. Aruande esitamise tähtaeg on 01.07.2013. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
13042 0820101 Suvine lugemine Narva Keskraamatukogus Narva Keskraamatukogu. Leping nr M03-13/0012L. Toetav summa on 190 EUR. Stipendiumi kasutamise periood on 08.04.2013-23.09.2013. Aruande esitamise tähtaeg on 23.10.2013. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
13043 0820101 Kirjanduslik reis umber maakera Narva Keskraamatukogu. Leping nr 8.14/287. Toetav summa on 175 EUR. Aruande esitamise tähtaeg on 09.12.2013. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
13044 0810502 Eestimaa kultuuriparandi jaadvustamine labi kunstiopilaste silmade Narva Kunstikool. Leping nr 8.14/372. Toetav summa on 800 EUR. Aruande esitamise tähtaeg on 21.10.2013. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
13045 0810204 Laskesuusatamise noorterahade eraldus 2013 aastal Narva Energia Spordikool. Toetav summa 393,00 euro. Toetuse andja on Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon.
13046 0810671 Mustavalgete fotode kursuss Narva Laste Loomemaja. Leping nr S04-13/0076L. Toetav summa on 500 euro. Kasutamise aeg on 08.04.2013.- 30.06.2013. Aruande esitamise tähtaeg on 30.07.2013. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
13047 0922013 Narva Soldino Gumnaasiumi riigikaitseopetuse labiviimiseks kaartide ja filmide ostmine Narva Soldino Gümnaasium. Leping nr 244/1304. Toetav summa on 299,00 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 05.01.2014. Toetuse andja on Kaitseministeerium.
13048 0922013 Narva Soldino Gumnaasiumi riigikaitseopetuse oppeekskursiooni korraldamise kulude katmine Narva Soldino Gümnaasium. Leping nr 245/1304. Toetav summa on  746,98 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 05.01.2014. Toetuse andja on Kaitseministeerium.
13049 0820801 J. Mravinski nimeline XIX rahvvusvaheline muusikafestival Leping nr 8.14/336. Toetav summa on 960 eur. Aruande esitamise tähtaeg on 02.07.2013. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
13050 0922051 Narva Kesklinna Gumnaasiumi riigikaitseopetuse oppeekskursiooni korraldamine Narva Kesklinna Gumnaasium. Leping nr 209/1304. Toetav summa on  416 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 05.01.2014. Toetuse andja on Kaitseministeerium.
13051 0810204 Vorkpalli Liidu tutarlaste noortespordi toetus 2013 Narva Spordikool Energia. Kiri 15.04.2013 nr 2-2/36. Toetav summa 812 euro. Toetuse andja on Eesti Võrkpalli Liit.
13052 0810204 Vorkpalli Liidu poiste noortespordi toetus 2013 Narva Spordikool Energia. Kiri 15.04.2013 nr 2-2/36. Toetav summa 464 euro. Toetuse andja on Eesti Võrkpalli Liit.
13053 KK0810504 Sponsori abi Jazzi rutmid 2013 korraldamiseks Narva Muusikakool. Kiri 15.04.2013. Toetav summa on 200 eur. Toetuse andja on Narva Transservis-N.
13054 KK0810502 Sponsori abi Narva Kunstikooli plenaari labiviimiseks Viinis Narva Kunstikool. Kiri 15.04.2013.a. 2-16/36.
13055 0810503 Rahvusvaheline koorifestival Kristallkelluke Narva Koorikool. Leping nr S07-13/0052L. Toetav summa on 640 euro. Kasutamise aeg on 20.02.2013.- 30.06.2013. Aruande esitamise tähtaeg on 30.07.2013. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
13056 KK0810503 Sponsori abi koorifestivali Kristallkelluke korraldamiseks Kiri 09.04.2013 nr 2-19/34.
13057 0922011 Narva Pahklimae Gumnaasiumi riigikaitseopetuse labiviimiseks paintballi kuulide, gps-ide ja kirjanduse ostmine Narva Pähklimäe Gümnaasium. Leping nr 269/1304. Toetav summa on  1192,00 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 05.01.2014. Toetuse andja on Kaitseministeerium.
13058 0810671 Mustvalgete fotode kursus Narva Laste Loomemaja. Leping nr 8.14/648. Toetav summa on 500 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 01.07.2013. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
13059 0922064 Narva Humanitaargümnaasiumi riigikaitseopetuse oppeekskursiooni korraldamine Narva Humanitaargümnaasium. Leping nr 294/1304. Toetav summa on  728,00 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 05.01.2014. Toetuse andja on Kaitseministeerium.
13060 0922006 Narva 6.Kooli ja Narva Pahklimae Gumnaasiumi uhiselt labiviidava riigikaitseopetuse oppelaagri Narva 6.Kool. Leping nr 308/1304. Toetav summa on  1589,33 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 05.01.2014. Toetuse andja on Kaitseministeerium.
13061 0922006 Narva 6.Kooli riigikaitseopetuse labiviimiseks ohupusside, diaboolide,oli, relvakohvri ja laskmisprillide ostmine Narva 6.Kool. Leping nr 309/1304. Toetav summa on  1155,00 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 05.01.2014. Toetuse andja on Kaitseministeerium.
13062 Vaata projekti 12111 Vaata prrojekti 12111
13063 0922013 Arendusprojekti elluviimiseks Narva Soldino Gümnaasium. Leping nr 87. Toetav summa on 4190 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 11.12.2013. Toetuse andja on Tiigrihüppe Sihtasutus.
13064 0922064 Arendusprojekti elluviimiseks Narva Humanitaargümnaasium. Leping nr 85. Toetav summa on 1500 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 11.12.2013. Toetuse andja on Tiigrihüppe Sihtasutus.
13065 0810799 Koos on raske, aga eraldi voimatu Narva Noortekeskus. Leping nr 13-74.Toetav summa on 20268,00 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 14.10.2013.Toetuse andja on SA Archimedes.
13066 0810672 Osalemiseks NNMK meeskonna noorte meremeeste rahvusvahelisel kokkutulekul Jaroslavli linnas Narva Noorte Meremeeste Klubi. Kiri 1-15/63.
13067 0922051 Narva Kesklinna Gumnaasiumi palgatoetus Narva Kesklinna Gümnaasium. Leping nr 7-6.1/13/1141. Leping on määramata ajaks alates 21.05.2013. Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
13068 KK0911010 Fonolukkudega uksed Narva Lasteaed Potsataja. Projekti algus 28.05.2013 ja lõpp 20.10.2013.
13069 KK0922051 Suvekoolilaager 2013 Narva Kesklinna Gümnaasium.
13070 0810799 Valgus, kaamera, motoor! Narva Noortekeskus. Leping nr 3-3/2013/240-1. Toetav summa on 1914,00 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 10.06.2013. Toetuse andja on Ida-Viru Maavalitsus.
13071 0810799 Hoopis teine elu Narva Noortekeskus. Leping nr 3-3/2013/241-1. Toetav summa on 1797,00 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 25.08.2013. Toetuse andja on Ida-Viru Maavalitsus.
13072 0922011 Arendusprojekti elluviimiseks Narva Pähklimäe Gümnaasium. Leping nr 31. Toetav summa on 883,31 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 11.12.2013. Toetuse andja on Tiigrihüppe Sihtasutus.
13073 0810799 Tolerance. Hard together, impossible alone Narva Noortekeskus. Leping nr SEN100-13-GR058. Toetav summa on 2000 usd/1600euro. Projekti periood on 30.05-20.06.2013. Toetuse andja on Embassy of the USA.
13074 KK0922064 Suvekoolilaager 2013 Narva Humanitaar Gümnaasium. Projekti periood 05.06-18.06.2013.
13075 0922052 Koostooleping eksamite labiviimiseks Narva Eesti Gümnaasium. Leping nr 1.1-6/58. Toetav summa on 2500,00 euro. Toetuse andja on Sihtasutus Innove.
13076 0810799 Noortemaleva tegevus 2013 Narva Noortekeskus. Leping nr 3.1-11/13/122. Toetav summa on 1200,00 euro. Aruande esitamise tähtaeg 20.09.2013. Toetuse andja on Eesti Noorsootöö Keskus.
13077 0922013 Arendusprojekti elluviimiseks. Vol 2. Narva Soldino Gümnaasium. Leping nr 167. Toetav summa on 500 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 01.10.2013. Toetuse andja on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus.
13078 0810204 Huvikooli opilaste tegevuse toetamine Narva Spordikool Energia Narva Spordikool Energia. Leping nr 3.1-19/206. Toetav summa on 500,00 euro. Aruande asutamise tähtaeg on 30.10.2013. Toetuse andja on Eesti Noorsootöö Keskus.
13079 0810502 Huvikooli opilaste tegevuse toetamine Narva Kunstikool Narva Kunstikool. Leping nr 3.1-19/169. Toetav summa on 1000,00 euro. Aruande asutamise tähtaeg on 30.10.2013. Toetuse andja on Eesti Noorsootöö Keskus.
13080 0820101 Kaabikutele kulla Narva Keskraamatukogu. Leping nr 8.14/843. Toetav summa on 150,00 euro. Aruande asutamise tähtaeg on 16.12.2013. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
13081 0820201 Noorte vokal — instrumentaalkontsert Suvemuusika 2013 Narva Kultuurimaja Rugodiv. Leping nr M03-13/0169L. Toetav summa on 112 euro. Kasutamise aeg on 01.06.2013- 30.08.2013. Aruande esitamise tähtaeg on 30.09.2013. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
13082 0810671 Kooli teatriminiatuuride festival Narva Laste Loomemaja. Leping nr M03-13/0136L. Toetav summa on 250 euro. Kasutamise aeg on 01.09.2013.- 17.12.2013. Aruande esitamise tähtaeg on 17.01.2014. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
13083 0810671 Loominguline pere — urituste tsukli korraldamine Narva Laste Loomemaja. Leping nr M03-13/0112L. Toetav summa on 260 euro. Kasutamise aeg on 12.08.2013.- 31.01.2014. Aruande esitamise tähtaeg on 28.02.2014. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
13084 0810671 Eesti elav loodus paberist Narva Laste Loomemaja. Leping nr M03-13/0111L. Toetav summa on 200 euro. Kasutamise aeg on 01.08.2013.- 31.05.2014. Aruande esitamise tähtaeg on 30.06.2014. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
13085 0820101 Raamatukogu kuvandi loomise meetodi ja vahendid infoajastul Narva Keskraamatukogu. Leping nr 62/1208 Toetav summa on 700,00 euro. Aruande asutamise tähtaeg on 28.11.2013. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
13086 0810204 XV rahvusvaheline Vladimir Nikolajevi malestusturniir Narva Spordikool Energia. Leping nr M03-13/0174L. Toetav summa on 150 euro. Kasutamise aeg on 01.07.2013.- 30.09.2013. Aruande esitamise tähtaeg on 30.10.2013. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
13087 0810204 Ujumisvoistlus Narva sugis 2013 Narva Spordikool Energia. Leping nr M03-13/0165L. Toetav summa on 200 euro. Kasutamise aeg on 01.09.2013.- 01.12.2013. Aruande esitamise tähtaeg on 01.01.2014. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
13088 0911043 Narva Lasteaed Ojake toopraktika Narva Lasteaed Ojake. Leping nr 7-6.2/13/1929. Toetuse andja Eesti Töötukassa.
13089 0810504 Huvikooli opilaste tegevuse toetamine Narva Muusikakool Narva Muusikakool. Leping nr 3.1-19/214. Toetav summa on 833, euro. Aruande asutamise tähtaeg on 30.10.2013. Toetuse andja on Eesti Noorsootöö Keskus.
13090 0810799 Narva Noorteparlamendi koolitus Narva Noortekeskus. Leping nr 5-2/61. Toetav summa on 615,00 euro. Aruande esitamise tähtaeg 31.10.2013. Toetuse andja on Eesti Noorteühenduste Liit.
13091 0911028 Narva Lasteaed Kuldkalake palgatoetus Narva Lasteaed Kuldkalake. Leping nr 7-6.1/13/1782. Kasutamise aeg on 15.07.2013-14.01.2014. Toetuse andja on Eesti Tootukassa.
13092 0820101 Sugiskoolivaheaeg 2013 Narva Keskraamatukogus Narva Keskraamatukogu. Leping nr M03-13/0129L. Toetav summa on 175 EUR. Stipendiumi kasutamise periood on 23.09.2013-01.11.2013. Aruande esitamise tähtaeg on 01.12.2013. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
13093 0810672 Huvikooli opilaste tegevus Narva Noorte Meremeeste Klubi. Leping nr 3.1-19-13-239. Toetav summa on 500 eurot. Aruande esitamise tähtaeg on 30.11.2013. Toetuse andja on Eesti Noosootöö Keskus.
13094 0810799 Euroopa Noored Hoopis teine elu Narva Noortekeskus. Leping nr 13-94. Projekti nr EE-12-E49-2013-R2. Toetav summa on 4700 eurot. Aruande esitamise tähtaeg on 31.07.2014. Toetuse andja on Sihtasutus Archimedes.
13095 0810671 Loominguline pere Narva Laste Loomemaja. Leping nr 8.14/991. Toetav summa on 200 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 28.02.2014. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
13096 0820801 Chopini konkurs Leping nr S05-13/0523L. Toetav summa 3500 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 30.04.2014. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
13097 0922013 Declaration for a better Europe Narva Soldino Gümnaasium. Leping nr 2013-0018-COM06-PA-21. Toetav summa on 20 000 eur. Aruande esitamise tähtaeg on 30.09.2015. Toetuse andja on Sihtasutus Archimedes.
13098 0810203 Narva Paemurru Spordikool opilaste tegevuseks Narva Paemurru Spordikool. Leping nr 3.1-19-13-241. Toetav summa on 1200 eurot. Aruande esitamise tähtaeg on 30.10.2013. Toetuse andja on Eesti Noosootöö Keskus.
13099 0810671 Narva Laste Loomemaja opilaste tegevuseks Narva Laste Loomemaja. Leping nr 3.1-19-13-236. Toetav summa on 1300 eurot. Aruande esitamise tähtaeg on 30.10.2013. Toetuse andja on Eesti Noosootöö Keskus.
13100 0810501 Narva Kreenholmi Muusikakooli opilaste tegevuseks Narva Kreenholmi Muusikakool. Leping nr 3.1-19/273. Toetav summa on 487,80 eurot. Aruande esitamise tähtaeg on 30.10.2013. Toetuse andja on Eesti Noosootöö Keskus.
13101 0820101 Narva Keskraamatukogu palgatoetus. S.Semjonov. Narva Keskraamatukogu. Leping nr 7-6.1/13/2040. Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
13102 0820101 Narva Keskraamatukogu palgatoetus. J.Sergejeva. Narva Keskraamatukogu. Leping nr 7-6.1/13/2043. Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
13103 0820101 Narva Keskraamatukogu palgatoetus. V.Vesselko. Narva Keskraamatukogu. Leping nr 7-6.1/13/2041. Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
13104 0922006 Uhine kodanikupaev Alatskivil Narva 6. Kool. Leping nr MHPL13027. Toetav summa on 3033,00 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 24.01.2014. Toetuse andja on Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.
13105 0820101 Kodanikukuu Narva Keskraamatukogus Narva Keskraamatukogu. Leping nr 3.3-4/13/944. Toetav summa on 149 euro. Aruande t?htaeg: 31.12.2013. Toetuse andja on Haridus- ja Teadusministeerium.
13106 0820101 Read-Aloud Clubs to Overcome Intercultural Divide Narva Keskraamatukogu. Leping nr 2013-0018-GRU06-LP-16. Toetav summa on 13500,00 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 30.09.2015. Toetuse andja on Archimedes.
13107 0922051 Du decrochage vers laccrochage Narva Kesklinna Gümnaasium. Leping nr 2013-0018-COM06-PA-20. Toetav summa on 12000 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 30.09.2015. Toetuse andja on Archimedes.
13108 0911014 Narva Lasteaed Kuuseke toopraktika. Narva Lasteaed Kuuseke. Leping nr 7-6.2/13/2907.  Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
13109 0810671 Kooli teatriminiatuuride festival Narva Laste Loomemaja. Leping nr 3.3-4/13/978. Toetav summa on 700 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 31.01.2014. Toetuse andja on Haridus- Ja Teadusministeerium.
13110 0810671 Talvefeeria Narva Laste Loomemaja. Leping nr 8.14/1067. Toetav summa on 600 eurot. Aruande esitamise tähtaeg on 05.03.2014. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
13111 0820101 Eesti kirjanikud — Narva! Narva Keskraamatukogu. Leping nr 64/1351. Toetav summa on 996 EUR. Aruande esitamise tähtaeg on 28.03.2014. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
13112 0921210 Narva Paju Kool palgatoetus. Tatjana Galitskaja. Narva Paju Kool. Leping nr 7-6.1/13/2084. Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
13113 0810671 Rahvusvahelise laste- ja noorte videaloomingu festivali korraldamiseks Narva Laste Loomemaja. Leping nr S04-13/0280L. Toetav summa on 1500 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 31.06.2013. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
13114 0810204 Sponsori abi spordikooli arenguks Narva Spordikool Energia.
13115 0810671 Rahvusvaheline turniir Laanemere maletahed Narva Laste Loomemaja. Leping nr S08-13/0457L. Toetav summa on 500 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 31.01.2014. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
13116 0820801 Laanemere maletahed Korraldus 23.01.2013.a nr 78-k.
13117 0810671 Edukas toovestlus Narva Laste Loomemaja. Leping nr 3.3-4/13/1001. Toetav summa on 300 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 31.05.2014. Toetuse andja on Haridus- Ja Teadusministeerium.
13118 0810671 Rahvusvaheline laste- ja noorte videoloomingu festival Narva Laste Loomemaja. Leping nr 8.14/1185. Toetav summa on 1000 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 30.06.2014. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
13119 0820801 Narva Linna Sumfooniaorkestri XX. juubeli kontserdi hooaja avamine Leping nr S05-13/0885L. Toetav summa on 2000 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 15.11.2013. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
13120 0820101 Beebikool Narva Keskraamatukogus Narva Keskraamatukogu. Leping nr 8.14/1099. Toetav summa on 200 EUR. Aruande esitamise tähtaeg on 30.06.2014. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
13121 0820101 Ameerika ringi tegevus 2013/2014 Narva Keskraamatukogu. Leping nr. SEN100-13-GR099. Toetuse summa on $2521. Toetuse kasutamise aeg on 01.10.2013-30.09.2014. Toetuse andja on American Embassy.
13122 09220 Eestikeelse oppe rakendamist vene oppekeelega klassides Leping nr 10.1-8.1/13/1009. Toetav summa on 47143,00 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 31.12.2013. Toetuse andja on Haridus- ja Teadusministeerium.
13123 0922013 Lets make things better! Narva Soldino Gümnaasium. Leping nr NPJR-2013/10278. Toetuse andja on Krakiu Mikalojaus Katkaus Gümnaasium.
13124 0810671 Narva Laste Loomemaja palgatoetus. N.Issakova Narva Laste Loomemaja. Leping nr 7-6.1/13/2421. Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
13125 0922051 Keelekumblusprogramm Narva Kesklinna Gümnaasium. Leping nr 116. Toetav summa on 1200,00 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 06.12.2013. Toetuse andja on Innove.
13126 0820801 Narva Linna Sumfooniaorkestri XX. juubeli kontserdi hooaja avamine Leping nr M03-13/0256L. Toetav summa on 1000 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 15.11.2013. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
13127 0810671 Sokolaaditurniir Narva Laste Loomemaja. Leping nr M03-13/0203L. Toetav summa on 200 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 30.06.2014. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
13128 0810671 Mangime, opime, loome, sobrustame! Narva Laste Loomemaja. Leping nr M03-13/0197L. Toetav summa on 400 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 30.06.2014. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
13129 0810671 Tantsukevad Narva Laste Loomemaja. Leping nr M03-13/0196L. Toetav summa on 400 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 31.07.2014. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
13130 0810671 Ballitantsud labi polvkondade Narva Laste Loomemaja. Leping nr M03-13/0199L. Toetav summa on 400 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 31.07.2014. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
13131 KK0810671 Sponsoriabi Laanemere maletahed Narva Laste Loomemaja.
13132 0810203 Kooli ja Klubi koostoo tegemine noortespordi arendamisel Narva Paemurru Spordikool. Leping nr 1. Toetuse andja on MTÜ LTK Narova.
13133 KK0922064 IKT Baasi arendamine Narva Humanitaargümnaasium.
13134 0810671 Tantsukevad Narva Laste Loomemaja. Leping nr S06-13/0463L. Toetav summa on 900 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 31.07.2014. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
13135 0810671 Ballitantsud labi polvkondade Narva Laste Loomemaja. Leping nr 8.14/1369. Toetav summa on 750 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 30.06.2014. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
13136 0810671 Mangime, opime, loome, sobrustame! Narva Laste Loomemaja. Leping nr 8.14/1308. Toetav summa on 900 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 30.06.2014. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
13137 0911043 Narva Lasteaed Ojake palgatoetus J.Kornejeva Narva Lasteaed Ojake. Leping nr 7-6.1/13/2629. Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
13138 0911024 Keelekumblus programm narva lasteaias Kakuke Narva Lasteaed Kakuke. Leping nr 1.1-6/127.Toetav summa on 700 eurot. Aruande esitamise tähtaeg on 06.12.2013. Toetuse andja on Sihtasutus Innove.
13139 0911010 Keelekumblus programm narva lasteaias Potsataja Narva Lasteaed Potsataja. Leping nr 1.1-6/150.Toetav summa on 523 eurot. Aruande esitamise tähtaeg on 06.12.2013. Toetuse andja on Sihtasutus Innove.
13140 09110 3-7aastastele lastele eesti keele oppe korraldamiseks Leping nr 10.1-8.1/13/1077. Toetav summa on 54 663 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 31.12.2013. Toetuse andja on Haridus- ja Teadusministeerium.
13141 0911038 Keelekumblusprogramm Narva Lasteaias Kaoke Narva Lasteaed Kaoke. Leping nr 1.1-6/133.Toetav summa on 700 eurot. Aruande esitamise tähtaeg on 06.12.2013. Toetuse andja on Sihtasutus Innove.
13142 0911043 Narva Lasteaed Ojake palgatoetus L.Lebedeva Narva Lasteaed Ojake. Leping nr 7-6.1/13/2813. Toetuse andja on Eesti Töötukassa. Töölepingut ei ole sõlmitud.
13143 0820801 Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide otsetoetus Leping nr L-OT-2013-0115. Toetav summa on 2700,00 euro.Toetuse kasutamise aeg on 01.09.2013-31.07.2014. Aruande esitamise tähtaeg on 12.08.2014. Toetuse andja on Eesti Kooriühing.
13144 0922064 Teater maal Narva Humanitaargümnaasium. Leping nr 13/1026-1027. Toetav summa on 534,00 euro. Toetuse andja on Rahvakultuuri Keskus.
13145 0820601 Avenue and Symphony 3 Narva Linna Sümfooniaorkester. Leping nr 8.14/1440. Toetav summa on 2000,00 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 21.02.2014. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
13146 0820101 Kooli jouluvaheaeg Narva Keskraamatukogus Narva Keskraamatukogu. Leping nr 8.14/1392. Toetav summa on 460,00 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 04.02.2014. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
13147 0820801 Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide otsetoetu Leping nr L-OT-2013-0099. Toetav summa on 1800,00 euro.Toetuse kasutamise aeg on 01.09.2013-31.07.2014. Aruande esitamise tähtaeg on 12.08.2014. Toetuse andja on Eesti Rahvutansu ja  Rahvusmuusika Selts.
13148 0911021 Keelekumblusprogramm Narva Lasteaias Paikene Narva Lasteaed Päikene. Leping nr 1.1-6/130.Toetav summa on 523 eurot. Aruande esitamise tähtaeg on 06.12.2013. Toetuse andja on Sihtasutus Innove.
13149 0810671 Rahvusvaheline laste ja noorte videoloomingu festival Narva Laste Loomemaja. Leping nr 3.3-4/13/1122. Toetav summa on 677,00 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 31.05.2014. Toetuse andja on Haridus- ja Teadusministeerium.
13150 0922011 Vene oppekeelega kooli valikud toetada opilaste toimetulekut pohikoolijargses eestikeelses oppes Narva Pähklimäe Gümnaasium. Leping nr 1.1-6/206. Toetav summa on 500 eurot. Aruande esitamise tähtaeg on 31.01.2014. Toetuse andja on Sihtasutus Innove.
13151 KK0911009 Raadio 4 Roždestvenski blagovest Narva Lasteaed Muinasjutt. Kiri 16.12.2013.
13152 0922006 Loovuslaager eesti keel Narva 6. Kool. Leping nr MHPL13070. Toetav summa on 14000,00 euro. Projekti tegevuste ajavahemik on 16.12.2013-01.09.2014. Aruande esitamise tähtaeg on 01.10.2014. Toetuse andja on Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.
13153 0911021 Keelekumblusprogrammi auhind Narva Lasteaias Paikene Narva Lasteaed Päikene. Toetav summa on 833 eurot. Toetuse andja on Sihtasutus Innove.
13154 0922052 Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide otsetoetus Leping nr L-OT-2013-0326. Toetav summa on 300,00 euro.Toetuse kasutamise aeg on 01.09.2013-31.07.2014. Aruande esitamise tähtaeg on 12.08.2014. Toetuse andja on Eesti Kooriühing.
13155 0820801 Muusikalis-poeetilise ohtu Tuisk labiviimine Leping nr M03-13/0305L. Toetav summa on 500 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 28.02.2014. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
13156 0820801 Eesti — Poola koostoo raames toimuva Fr.Chopini konkursi laureaadi preemia Leping nr 78/2077. Toetav summa on 2000 euro. Aruande esitamise tahtaeg on 30.04.2014. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
13157 0810672 Teatrikulastus Tuhkatriinu Vene Teatris Narva Noorte Meremeeste Klubi. Leping nr 13/298. Toetav summa on 264,00 euro. Väljamakse kuupäev on 18.02.2014. Toetuse andja on Rahvakultuuri Keskus.
13158 0922064 Maa munitsipaalomandisse admine Korraldus 16.10.2013.a nr 972-K.