Целевые проекты 2017

Итого 187 целевых проекта на 31.12.2017
(список на государственном языке)

Код Наименование Примечания
17001 0911030 Anna Vahturova toopraktika Narva Lasteaias Tareke Narva Lasteaed Tareke. Leping nr 7-6.2/16/4883. Toetuse andja on Eesti Töötukassa. Tööpraktika toimumise aeg on 03.01 — 30.04.2017.
17002 0823601 Toetus Sumfooniaorkestri tegevuseks ja muusikainstrumentide soetamiseks 2017 Narva Linna Sümfooniaorkester. Leping nr. 7-2/132. Toetuse andja on Kultuuriministeerium, summas  30000 eurot (20000 + 10000 eur). Kasutamise periood 01.01-31.12.2017.a.

Lõpparuande esitamise tähtpäev on 01.02.2018.a. Kohustuslik voorm on veebilehel ww

17003 0922052 Rahvatantsuruhma ,,Paikeseratas,, rahvaroivaste soetamine Narva Eesti Gümnaasium. Leping nr S07-16/1201L. Toetaja on Kultuurkapital, summa on 3500,00 eurot.

Kasutamise periood on 01.11.2016 — 30.06.2017.

Aruandluse tähtpäev on 30.07.2017.a.

17004 0951005 Fotofestivali ,,Pilk 2017,, korraldamine Narva Laste Loomemaja. Leping nr S04-16/0392L. Toetuse summa on 1500,00 eurot, toetuse andja on Kultuurkapital.

Toetuse kasutamise periood on 01.03 — 31.05.2017

Aruandlus 30.06.2017.a.

17005 0951005 Rahvusvahelise noorte festivali ,,Tantsukevad,, labiviimine Narva Laste Loomemaja. Leping nr S07-16/1200L. Toetuse summa on 1500,00 eurot, toetuse andja on Kultuurkapital.

Toetuse kasutamise periood on 01.02 — 30.04.2017

Aruandlus 30.05.2017.a.

17006 0911030 Jelena Leljutina. Toopraktika Narva lasteaias Tareke Narva Lasteaed Tareke. Leping nr 7-6.2/17/0060. Toetuse andja on Eesti Töötukassa. Tööpraktika toimumise aeg on 11.01-28.02.2017.
17007 0911018 PRIA puuviljatoetus Narva Lasteaed Punamütsike. Heakskiidu teatis nr 10-1/402. Toetuse andja on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).
17008 0911021 PRIA puvilja- ja koogiviljatoetus Narva Lasteaed Päikene. Heakskiidu teatis 10-1/15/365. Toetuse andja on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).
17009 0911027 PRIA puuviljatoetus Koolieelne Lasteasutus Põngerjas. Heakskiidu teatis nr 10-1/23. Toetuse andja on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).
17010 0951006 NNMK 60-aasta juubelile puhendatud videoklipi tegemine Narva Noorte Meremeeste Klubi. Leping nr M03-16/0272L.

Toetuse summa on 400,00 eurot, toetaja on Kultuurkapital.

Toetuse kasutamise periood on 01.11.2016 — 27.02.2017

Aruandlus 27.03.2017.a.

17011 KK0922064 Inglise keele suvaoppe programmi toetamiseks 2017. aastal Narva Keeltelütseum. Kehtivusaeg on 01.01-31.12.2017.a

Sponsorid on füüsilised isikud ( õpilaste vanemad )

17012 0911007 Ksenia Lesnikova. Toopraktika Narva lasteaias Tuluke Narva Lasteaed Tuluke. Leping nr 7-6.2/16/4595. Tööpraktika toimumise aeg on 05.12.2016 — 28.02.2017.

Toetuse andja on Eesti Töötukassa.

17013 0860001 Chopini konkursi 2018 labiviimine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond. Leping nr S05-16/1531L.

Toetuse summa on 5000,00 eurot, toetaja on Kultuurkapital.

Toetuse kasutamise periood on 09.01.2017 — 30.04.2018

Aruandlus 30.05.2018.a.

17014 0860001 S.Prokofjevi sumfooniline muinasjutt ,,Petja ja Hunt,,: saali uurimine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond. Leping nr S05-16/1530L.

Toetaja on Kultuurkapital, toetuse summa on 800,00 eurot.

Toetuse kasutamise periood on 01.11.2016 — 28.01.2017

Aruandlus 28.02.2017.a.

17015 0823601 XIII Vabariikliku noorte pianistide konkursi preemiad Narva Linna Sümfooniaorkester. Leping nr S05-16/1529L.

Toetuse andja on Kultuurkapital, summa on 1000,00 eurot.

Toetuse kasutamise periood on 01.12.2016 — 13.03.2017

Aruandlus 13.04.2017.a.

17016 0922052 Eestikeele tasemeeksamite labiviimine 2017/18.aa. Tagamaks ruumide ja teenuste eest Narva Eesti Gümnaasium. Koostööleping nr 1.1-6/5. Kehtivusaeg 16.01.2017-31.12.2018. Eraldise maksja on SA Innove, summa on 3500,00 eurot.
17017 0820101 Rahvusvaheline lasteraamatupaev Narva Keskraamatukogu.  Leping nr 7-1/1134, kehtib 17.01 — 09.05.2017.a Toetuse andja on Kultuuriministeerium, summa on 390,00 eurot.

Aruandluse tähtpäev on 09.06.2017 kohustuslik voormis www.kul.ee

17018 0951005 Projekt ,,Fotokunsti jalgedes,, Narva Laste Loomemaja.  Leping nr 7-1/1294, kehtib 17.01 — 09.06.2017.a Toetuse summa on 1000,00 eurot,  toetuse andja on Kultuuriministeerium.

Aruandluse tähtpäev on 09.07.2017 kohustuslik voormis www.kul.ee

17019 0820101 Toetus teavikute soetamiseks 2017. aastas Narva Keskraamatukogu. Leping nr 2. Toetuse andja on Jõhvi Keskraamatukogu. Toetav summa on 77580 eurot kahes võrdses osas. Tegevuste teostamise aeg on 2017.aasta.

Aruandlus: poolaasta jooksul teatise toetuse kasutamise kohta esitatakse Jõhvi Vallavali

17020 0951005 Narva Loomemaja treenerite toojoukulude toetus 2017.a Narva Laste Loomemaja. Korraldused: 20.01.2017 Nr.6 — I kvartal; 20.04.2017 Nr 75 — II kvartal; 20.07.2017 Nr 110 — III kvartal;

(http://www.sport.ee/aruanne/korraldused?aasta=2017&submit=)

Toetuse andja on Spordikoolituse ja — Teabe Sihtasutus.

17021 0810204 Narva Spordikool Energia treenerite toojoukulude toetus 2017.a Narva Spordikool Energia. Korraldused: 20.01.2017 Nr.6 — I kvartal; 20.04.2017 Nr 75 — II kvartal; 20.07.2017 Nr 110 — III kvartal; (http://www.sport.ee/aruanne/korraldused?aasta=2017&submit=).

Toetuse andja on Spordikoolituse ja — Teabe Sihtasutus.

17022 0810203 Narva Paemurru Spordikooli treenerite toojoukulude toetus 2017.a Narva Paemurru Spordikool. Korraldused: 20.01.2017 Nr.6 — I kvartal; 20.04.2017 Nr 75 — II kvartal; 20.07.2017 Nr 110 — III kvartal; (http://www.sport.ee/aruanne/korraldused?aasta=2017&submit=).

Toetuse andja on Spordikoolituse ja — Teabe Sihtasutus.

17023 0922052 Opetajate, direktori ja oppealajuhataja 2017.aasta palgalisa Narva Eesti Gümnaasium. Leping nr 5.1-4/17/373. Toetaja on Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium, summa on 83250,00 eurot. Toetuse kasutamiseaeg on 2017.a.

Lõpparuanne 15.01.2018.a ettenähtud vormil lepingu lisas 2.

17024 0921210 Opilaskoodu teenuse osutamine 2017 aastal Narva Paju Kool. Leping nr 5.1-4/17/598. Toetuse andja on Haridus- ja Teadusministeerium, summa on 24000,00 eurot 12-le õpilastele.

Kasutamise tähtajaks on 31.12.2017.

Täindevad aruanded esitatakse vastavalt lepingu punktidele 3.1.6 ja 3.1.7.

Lõpparu

17025 0951004 Narva Muusikakooli 21. dzassfestivali korraldamine Narva Muusikakool.  Leping nr M03-15/0346L.  Toetuse andja on Kultuurkapital, summa on 250,00 eurot,

Toetuse kasutamise periood on 02.01- 30.06.2017.a.

Aruandluse tähtpäev on 30.07.2016.a.

17026 0922064 Teatri Estonia kulastus ,,Pahklipureja ,, Narva Keeltelütseum. Leping nr 13/44. Toetav summa on 340,00 eurot. Toetuse andja on Rahvakultuuri Keskus.

Ettenduse kuupäev on 17.12.2016.a

17027 0951004 Festival-konkursi ,,Me armastame solfedzot,, korraldamine Narva Muusikakool. Leping nr M03-17/0058L. Toetaja on Kultuurkapital. Toetav summa on 150,00 eurot. Kasutamise periood on 01.03 — 30.06.2017.a.

Aruandluse tähtpäev on 30.07.2016.a.

17028 0823601 XIII Vabariikliku noorte pianistide kontserdi konkurss Narva Linna Sümfooniaorkester. Leping nr. 7-1/72. Kehtib 13.02-13.04.2017. Toetuse andja on Kultuuriministeerium, summas  960,00 eurot.

Lõpparuande esitamise tähtpäev on 13.04.2017.a. Kohustuslik voorm on veebilehel www.kul.ee

17029 0951001 Teatri Estonia kulastus ,,Pahklipureja ,, Narva Kreenholmi Muusikakool. Leping nr 13/45. Toetuse andja on Rahvakultuuri Keskus. Toetav summa on 350,00 eurot.

Ettenduse kuupäev on 17.12.2016.a

17030 0922054 Toetus oppekaigude ja laagri korraldamiseks, ning oppevahendite soetamiseks Narva Kreenholmi Gümnaasium. Leping nr 21. Toetaja on Kaitseressurside Amet. Toetav summa on 5583,00 eurot (1393 + 4190 EUR).

Toetatava tegevuse läbiviimise perioodiks on 2017.aasta

Aruanded : õppekäigu ja laagri kohta — 30.06.2017 ja 01.12.2017, õppe

17031 0951005 Avatud noorte fotofestival ,,Pilk 2017,, Narva Laste Loomemaja. Leping nr 7-1/65. Kehtib 17.02 — 30.06.2017. Toetuse summa on 700,00 eurot, toetuse andja on Kultuuriministeerium.

Aruandlus 30.06.2017.a.

17032 0922013 Toetus oppekaigude ja laagri korraldamiseks, ning oppevahendite soetamiseks 2017 Narva Soldino Gümnaasium. Leping nr 15. Toetaja on Kaitseressurside Amet. Toetav summa on 6645,00 eurot (1722 + 4150 + 773 EUR).

Toetatava tegevuse läbiviimise perioodiks on 2017.aasta

Aruanded : õppekäigu ja laagri kohta — 30.06.2017 ja 01.12.2017, õ

17033 0911027 Projekt ,,Laste tantsu flashmob,, Narva Lasteaed Põngerjas.  Leping nr RKPL17016. Toetuse andja on SA Meie Inimesed, summa on 229,05 eurot + 25,45 eurot,   Projekti rahastatavate tegevuste ajavahemik 21.11.2016 — 30.06.2017

Aruandluse tähtpäev on 17.07.2017 e-posti adressile aruanne@mei

17034 0922011 Riigikaitseopetuse ja laagri korraldamine ning oppevahendite soetamine 2017. Narva Pähklimäe Gümnaasium. Leping nr 17. Toetaja on Kaitseressurside Amet. Toetuse summa on 13692,00 eurot (4500 + 4300+ 4892 eur.)

Toetatava tegevuse läbiviimise perioodiks on 2017 aasta.

Aruanded : õppekäigu ja laagri kohta — 30.06.2017 ja 01.12.20

17035 0922064 Riigikaitseopetuse ja laagri korraldamine ning oppevahendite soetamine 2017. Narva Keeltelütseum. Leping nr 25. Toetaja on Kaitseressurside Amet.  Toetuse summa on 7267,00 eurot (2400 eurot + 4615 eurot + 252 eurot).

Toetatava tegevuse läbiviimise perioodiks on 2017 aasta.

Aruanded : õppekäigu ja laagri kohta — 30.06.2017 ja

17036 0860001 Young Americans Narva Kultuuriosakond. Grant nr. SEN10017GR015. Toetuse andja on USA Embassy Tallinn. Toetuse summa on $11,000. Projekti kestvusaeg on 13.03 — 30.06.2017.

Aruandlus: 30 tööpäeva jooksul projekti kestvusaja lõpetamist.

17037 09220 Pohikoolide opetajate lisatasu, kes opetavad eesti keeles Leping nr 1.1-6/40. Toetaja on SA Innove. Toetuse sajad on Keeltelütseum, Kesklinna gümnaasium, Pähklimäe gümnaasium, Soldino gümnaasium. Taotletud toetus kokku on 132165,00 eurot (60%+40%).

Toetuse kasutamise perioodiks on 2017.a.

Aruandlus vastaval

17038 0911021 Lasteaedade metoodikakeskuse sisustamine Narvas 2017 Narva Lasteaed Päikene. Lepingu nr1-6/12. Toetuse andja on SA Innove. Toetuse summa on 5100,00 eurot. Kasutamise periood on 2017 aasta. Toetuse andja on SA Innove.

Aruandluse tähtpäev on 21.12.2017.a

17039 0951005 Projekt ,, Eesti keele kursus,, Narva Laste Loomemaja. Otsus nr 3-3.1/49. Toetaja on SA Innove, summas on 9955,00 eurot esitatud maksetaotluste alusel (4000 + 5955).

Projekti abikõlbnikuse periood on 01.03 — 30.06.2017.

Lõpparuanne — kinnitatud voormil 30.07.2017 koos väljamakse tao

17040 0820201 XXVI Vabariiklik kooliteatrite festival ,,Kuldkalake 2017,, Narva Kultuurimaja Rugodiv. Leping nr 7-1/126. Kehtib 10.03 — 12.06.2017. Toetuse summa on 400,00 eurot, toetuse andja on Kultuuriministeerium.

Aruandlus 12.06.2017.a.

17041 KK0951003 II Rahvusvaheline koorikonkurs festival ,,Kristallkelluke,, Narva Koorikool. Rahavahendite kasutamise periood 01.02 — 31.03.2017.

Sponsorid: Nakro AS, Transservis-N AS.

17042 0951005 Rahvusvaheline noorte maleturniir ,,Lanemere maletahed,, Narva Laste Loomemaja.  Leping nr S08-17/0131L. Toetuse summa on 300,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood 02.01-31.12.2017.a

Aruandluse tähtpäev on 31.01.2018

17043 0911027 ,,Lasteaia 3D: Digiaeg, digiharidus, digikultuur,, Narva Lasteaed Põngerjas. Otsus nr 1.1-5/29. Toetaja on SA Innove. Toetuse summa on 3000,00 eurot. Projekti abikõlbnikuse periood on 15.01 — 15.09.2017. Aruandlus……….
17044 0810799 Projektid ,, Ponev spordimang maja juures,, ja ,,Ilus lilleaed oma katega,, Narva Noortekeskus. Leping nr 4.-1.12/17/189, kehtib 03.04.2017 — 05.01.2018.a. Toetaja on Eesti Noorsootöö Keskus, toetuse summa on 3183,00 eurot.

Aruandlus 05.01.2018.a veebi aadressil https://entk.konkursiveeb.hitsa.ee

17045 0951003 Koorikooli poistekoori ja segakoori ,,Vaimustus,, osalemine konkursil Viinis Narva Koorikool. Leping nr M03-17/0031L. Toetuse summa on 1000,00 eurot, toetuse andja on Kultuurkapital.

Toetuse kasutamise periood on 01.05 — 31.08.2017

Aruandlus hiljemalt 30.09.2017.a.

17046 0810204 ELSF-i noorterahade eraldus 2017.a. Laskesuusatamine. Narva Energia Spordikool. ELSF juhatuse interneti koosoleku 21.02.2017 otsus. Toetuse andja on Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon. Toetav summa 314,00 euro.
17047 0922051 Toetus riigikaitseopetuse oppekaigu korraldamiseks Narva Kesklinna Gümnaasium. Leping nr 23. Toetaja on Kaitseressurside Amet, summa on 1400,00 eurot.

Toetatava tegevuse läbiviimise perioodiks on 2017 aasta.

Aruanded : esimene 30.06.2017.a , teine 01.12.2017.a

17048 0922052 Narva Eesti Gumnaasiumi rahvatantsuruhmadele ,,Paikeseratas,, rahvaroivaste soetamine Narva Eesti Gümnaasium. Leping nr 4/857. Toetaja on Rahvakultuuri Keskus, summa on 4620,00 eurot. Kasutamise periood on 01.11.2016 — 30.06.2017. Aruandluse tähtpäev on 22.09.2017.a. kohustuslikuvoormil veebilehelt www.rahvakultuur.ee
17049 0951004 Rahvusvahelise rahvapilliorkestri uhendatud kontserdi korraldamine Narva Muusikakool. Leping nr M03-17/0063L. Toetaja on Kultuurkapital. Toetav summa on 150,00 eurot. Kasutamise periood on 01.03 — 30.06.2017.a.

Aruandluse tähtpäev on 30.07.2016.a.

17050 09110, 09220 Opilaste aineolumpiaadide, urituste ja opitajate taenduskoolituse korraldamiseks 2017 aastal Narva Linn. Leping nr 5 1-4/17/411. Kehtivusaeg 04.04.2017 — 15.01.2018.a

Toetuse andja on Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium, summa on 47145,00 eurot (09220) ja 17681,00 eurot (09110).

Kuluaruanne hiljemalt 15.01.2018.a ettenähtud vormil

17051 0951005 Piduliku kontserdi ,,Narva Laste Loomemaja — 65,, korraldamine Narva Laste Loomemaja.  Leping nr M03-17/0059L. Toetuse summa on 400,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood 01.08 — 31.12.2017.a

Aruandluse tähtpäev on 31.01.2018

17052 KK0951004 Dzassi Rutmit 2017 Narva Muusikakool. Projekti kestvusaeg 02.01 — 30.06.2017. Sponsor on Transervis-N AS.
17053 0820101 Suvine lugemine Narva Keskraamatukogus Narva Keskraamatukogu.  Leping nr 7-1/189, kehtib 31.01 — 17.10.2017.a Toetuse andja on Kultuuriministeerium, summa on 150,00 eurot.

Aruandluse tähtpäev on 17.11.2017 kohustuslik voormis www.kul.ee

17054 0951003 Vaike Laulupidu ,,Cipollino kullas,, Narva Koorikool. Leping nr S07-17/0184L. Toetuse summa on 1000,00 eurot, toetuse andja on Kultuurkapital.

Toetuse kasutamise periood on 01.04 — 30.06.2017

Aruandlus hiljemalt 30.07.2017.a.

17055 0951003 Kooride Osavott World Choral Festival`ist Narva Koorikool. Leping nr S07-17/0183L. Toetuse summa on 3000,00 eurot, toetuse andja on Kultuurkapital.

Toetuse kasutamise periood on 01.05 — 31.08.2017

Aruandlus hiljemalt 30.09.2017.a.

17056 0823601 J.Mravinski nimeline XXIII rahvusvaheline muusikafestival Narva Linna Sümfooniaorkester. Leping nr M03-17/0073L.

Toetuse andja on Kultuurkapital, summa on 900,00 eurot.

Toetuse kasutamise periood on 20.02 — 03.07.2017.

Aruandlus 03.08.2017.a.

17057 0823601 J.Mravinski nimeline XXIII rahvusvaheline muusikafestival Narva Linna Sümfooniaorkester. Leping nr S05-17/0316L.

Toetuse andja on Kultuurkapital, summa on 3000,00 eurot.

Toetuse kasutamise periood on 20.02 — 03.07.2017

Aruandlus 03.08.2017.a.

17058 0922064 Vene teatri kulastus. Muinasjutt ,,Tsaar Saltaan,, Narva Keeltelütseum. Leping nr 13/149. Toetav summa on 396,00 eurot. Toetuse andja on Rahvakultuuri Keskus.

Ettenduse kuupäev on 01.03.2017.a

17059 0922011 Vene teatri kulastus. Etendus ,,Madu-naine,, Narva Pähklimäe gümnaasium. Leping nr 13/342. Toetav summa on 396,00 eurot. Toetuse andja on Rahvakultuuri Keskus.

Ettenduse kuupäev on 05.05.2017.a

17060 0922011 Vene teatri kulastus. Etendus ,,Florence,, Narva Pähklimäe Gümnaasium. Leping nr 13/260 Toetav summa on 396,00 eurot. Toetuse andja on Rahvakultuuri Keskus.

Ettenduse kuupäev on 13.04.2017.a

17061 KK0922051 Suvelaager 2017 Narva Kesklinna gümnaasium. Projekti kestvusaeg 07-20.07.2017 Sponsoridd on Eraisikud (lastevanemad)
17062 KK0810672 NNMK juubeliuritussed Narva Meremeeste Klubi. Projekti kestvusaeg 20.04 — 31.07.2017. Sponsor on Vent System Projekt Oü.
17063 KK0922064 NKL Suvelaager 2017 Narva Keeltelütseum. Projekti kestvusaeg 07-30.06.2017 Sponsorid on Eraisikud (lastevanemad)
17064 0951004 Narva Muusikakooli 21. Laste Dzassfestivali korraldamine ja labiviimine Narva Muusikakool. Leping nr 5 1-4/17/484. Kehtivusaeg 26.04 — 30.06.2017.a. Toetuse andja on Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium, summa on 380,00 eurot.

Kuluaruanne hiljemalt 31.07.2017.a ettenähtud vormil veebilehel www.hm.ee

17065 0911027 Toetus seadmete soetamiseks Narva Lasteaed Põngerjas. Leping nr 7-7.1/14-17. Kehtivusperiood on 27.04 — 31.05.2017. Toetuse summa on 2452,86 eurot (85%), toetuse andja on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus.

Aruandlus 31.05.2017.a.

17066 0922064 ,,Narva Keeltelutseumi Keelesild,, Narva Keeltelütseum. Otsus nr 3-3.1/41. Toetaja on SA Innove, summas on 10000,00 eurot esitatud maksetaotluste alusel.

Projekti abikõlbnikuse periood on 01.03 — 23.06.2017.

Lõpparuanne — kinnitatud voormil 23.07.2017 koos väljamakse taotlustega.

17067 0911038 Toetus seadmete soetamiseks Narva Lasteaed Käoke. Leping nr 7-7.1/17-17. Kehtivusperiood on 02.05 — 31.05.2017. Toetuse summa on 1760,30 eurot (85%), toetuse andja on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus.

Aruandlus 31.05.2017.a.

17068 0810203 Kooli ja Kluubi koostoo tegemine noortespoordi arendamisel Narva Paemurru Spordikool. Leping nr 1. Kehtib 01.09.2013 — tähtajatult

Registreerimise nr 2.6-1/147 16.10.2013. Toetuse andja on MTü LTK Narova.

17069 0951005 ,,Igal lapsel oma pill,, — altsaksofoni soetamine Narva Laste Loomemaja. Lepingu nr 17/40. Kehtib 09.05 — 31.10.2017.a

Toetuse andja on Eesti Muusikakoolide Liit MTü, summa on 630,00 eurot.

Arundluse tähtaeg on 31.10.2017.a.

17070 0922013 Toetus seadmete soetamiseks Narva Soldino Gümnaasium. Leping nr 7-7.1/72-17. Kehtivusperiood on 09.05 — 31.05.2017. Toetuse summa on 523,35 eurot (85%), toetuse andja on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus.

Aruandlus 31.05.2017.a.

17071 0911021 Julia Andrejeva toopraktika Narva Lasteaias Paikene Narva Lasteaed Päikene. Leping nr 7-6.2/17/1443. Tööpraktika toimumise aeg on 12.04 — 31.05.2017.  Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
17072 0860001 Olga Jarinits toopraktika Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond. Leping nr 7-6.2/17/1890. Tööpraktika toimumise aeg on 10.05 — 10.07.2017.  Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
17073 0810204 Spordiinventari soetamine_velotrenazoor Narva Spordikool Energia. Leping nr 4.-1.5_17_305, kehtib 11.05 — 30.11.2017. Toetuse andja on Eesti Noorsootöö Keskus, summa on 1300,00 eurot.

Aruandlus 30.11.2017 lepingu lisa 2 ettenähtud vormil.

17074 0951006 Varustuse soetamine_paadimootor Narva Noorte Meremeeste Klubi. Leping nr 4.-1.5_17_298, kehtib 11.05 — 30.11.2017. Toetuse andja on Eesti Noorsootöö Keskus, summa on 2000,00 eurot.

Aruandlus 30.11.2017 lepingu lisa 2 ettenähtud vormil.

17075 0810203 Infotehnoloogilise riistvara ja tarvikute soetamine Narva Paemurru Spordikool. Leping nr 4.-1.5_17_329, kehtib 15.05 — 30.11.2017. Toetuse andja on Eesti Noorsootöö Keskus, summa on 870,00 eurot.

Aruandlus 30.11.2017 lepingu lisa 2 ettenähtud vormil.

17076 0951005 Infotehnoloogilise riistvara ja tarvikute soetamine Narva Kunstikool. Leping nr 4.-1.5_17_333, kehtib 15.05 — 30.11.2017. Toetuse andja on Eesti Noorsootöö Keskus, summa on 1200,00 eurot.

Aruandlus 30.11.2017 lepingu lisa 2 ettenähtud vormil.

17077 0922064 Programm — a plus in education. Conference Bucharest_March 2017 Narva Keeltelütseum. Toetaja on Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale.

Kulude hüvitamise vorm summale 352,11 eurot Erasmus + programmi raames.

17078 0922064 Toetus seadmete soetamiseks Narva Keeltelütseum. Leping nr 7-7.1/150-17. Kehtivusperiood on 16.05 — 31.05.2017. Toetuse summa on 1436,50 eurot (85%), toetuse andja on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus.

Aruandlus 31.05.2017.a.

17079 09220 Toetus seadmete soetamiseks koolidele Narva Kultuuriosakond. Leping nr 9-6.5.2/43-17. Kehtivusperiood on 15.05.2017 — kuni kohustuste kohase täitmiseni. Toetuse summa on 152991,08 eurot (32,71 eurot õpilase kohta), toetuse andja on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus.

Kuludesse kandmise mo

17080 0951003 ,,Igal lapsel oma pill,,- tenorplokkflooti soetamine Narva Koorikool. Lepingu nr 17/39. Kehtib 16.05 — 31.10.2017.a

Toetuse andja on Eesti Muusikakoolide Liit MTü, summa on 270,00 eurot.

Arundluse tähtaeg on 31.10.2017.a.

17081 KK0951003 Narva  Poistekoori  Laulupeol 2017 osalemine Narva Koorikool. Projekti kestvusaeg 15.05 — 03.07.2017. Sponsor on Transservis-N AS. (rõivaste soetamine)
17082 0810204 Vorkpalli Liidu noortespordi toetus 2017 aastal. Tudrukud Narva Spordikool Energia. Toetuse andja on Eesti Võrkpalli Liit.

Teatis 17.05.2017.

Toetuse jagunemine: tütarlastele 260 eurot.

17083 KK0922013 NSG Suvelaager 2017 Narva Soldino Gümnaasium. Projekti kestvusaeg 01.06 -30.08.2017 Sponsorid on Eraisikud (lastevanemad)
17084 KK0951005 Loomingu aasta 2017 Narva Laste Loomemaja, Sponsorid on Fortaco Estonia Oü.

Projekt kestab 01.03 — 20.12.2017.

17085 0951004 Toetus inventari soetamiseks Narva Muusikakool. Leping nr 4.-1.5_17_347, kehtib 17.05 — 30.11.2017. Toetuse andja on Eesti Noorsootöö Keskus, summa on 1000,00 eurot.

Aruandlus 30.11.2017 lepingu lisa 2 ettenähtud vormil.

17086 0951004 ,,Igal lapsel oma pill,,- pillide soetamine Narva Muusikakool. Lepingu nr 17/41. Kehtib 10.05 — 31.10.2017.a

Toetuse andja on Eesti Muusikakoolide Liit MTü, summa on 4200,00 eurot.

Arundluse tähtaeg on 31.10.2017.a.

17087 0951005 Oppevahendite ostmine mudellennunduse ringidele Narva Laste Loomemaja. Leping nr 4.-1.5_17_366, kehtib 22.05 — 30.11.2017. Toetuse andja on Eesti Noorsootöö Keskus, summa on 1500,00 eurot.

Aruandlus 30.11.2017 lepingu lisa 2 ettenähtud vormil.

17088 0951005 Projekt ,,Loome koos,, Narva Laste Loomemaja. Leping nr 4.-1.5_17_367, kehtib 22.05 — 30.11.2017. Toetuse andja on Eesti Noorsootöö Keskus, summa on 2000,00 eurot.

Aruandlus 30.11.2017 lepingu lisa 2 ettenähtud vormil.

17089 0820201 Avariiakende valjavahetamine Narva Kultuurimaja Rugodiv. Leping nr 7-6/16. Kehtib 22.05 — 01.11.2017. Toetuse summa on 6000,00 eurot, toetuse andja on Kultuuriministeerium.

Aruandlus 01.11.2017.a.

17090 KK0922054 Koolilaager 2017 Narva Kreenholmi Gümnaasium. Projekti kestvusaeg on 07-20.06.2017. Lapsevanemate omafinanseerimine.
17091 0810799  Toetus noortemaaleva korraldamiseks 2017 aastal Narva Noortekeskus. Leping nr 4.-1.1_17_402, kehtib 29.05.2017 kuni kohustuste täitmiseni. Toetuse andja on Eesti Noorsootöö Keskus, summa on 5300,00 eurot (3180 eurot + kuni 40%)

Aruandlus hiljemalt 05.09.2017 veebilehel https://.konkursiveeb.hitsa.ee

17092 0922011 Spordi- ja tervise paevad koolilaagris ,,Bud aktiven,, Narva Pähklimäe Gümnaasium. Linnaeelarvelise toetuse kasutamise leping nr 1.11-2017. Toetaja on Narva Noortekeskus, summa on 424,70 eurot.  Kasutamise tähtpäev on 31.08.2017.

Aruandlus hiljemalt 18.09.2017.

17093 0911027 ,,Igal lapsel oma pill,,- pillide soetamine Narva Lasteaed Põngerjas. Lepingu nr 17/51. Kehtib 09.05 — 31.10.2017.a

Toetuse andja on Eesti Muusikakoolide Liit MTü, summa on 160,00 eurot.

Arundluse tähtaeg on 31.10.2017.a.

17094 0810204 Vorkpalli Liidu noortespordi toetus 2017 aastal. Poisid Narva Spordikool Energia. Toetuse andja on Eesti Võrkpalli Liit.

Teatis 17.05.2017.

Toetuse jagunemine: poistele 630 eurot.

17095 0951001 ,,Igal lapsel oma pill,,- trompeti ja tenortrombooni soetamine Narva Kreenholmi Muusikakool. Lepingu nr 17/37. Kehtib 15.05 — 31.10.2017.a

Toetuse andja on Eesti Muusikakoolide Liit MTü, summa on 1270,00 eurot.

Arundluse tähtaeg on 31.10.2017.a.

17096 0922054 NKG opitajate opiranne: oppides piirideta Narva Kreenholmi Gümnaasium. Leping nr 2017-KA101-01.

Projekt kestab 03.07.2017 — 02.09.2018.a. Toetaja on SA Archimedes.

Toetuse maksimaalne summa on 16970,00 eurot. (13576,00 + kuni 20%)

Vahearuanded ei rakendu. Lõpparuande esitada hiljemalt 01.11

17097 0922064 Projekt ,,Eluks on valmis,, programmi NOORTEKOHTUMISED raames Narva Keeltelütseum. Leping nr 36.5-4/775. Projekt kestab 01.06 — 20.09.2017.a. Toetaja on SA Archimedes — Noorteagentuur.

Toetuse maksimaalne summa on 2898,00 eurot. (2318,40 + kuni 20%) Lõpparuande esitada hiljemalt 20.10.2017.a

17098 0911030 Palgatoetus. Rudolf Adamka Narva Lasteaed Tareke. Leping nr 7-6.1/17/1666. Toetuse andja on Eesti Töötukassa. Tööperiood on 12.06 — 12.12.2017

Palgatoetuse suurus igakuiselt 50% brutto töötasust 485,00 eurot, arvutatakse deklareeritud Maksu- ja Tolliametile tasude andmete alusel

17099 0820101 Projekti ,,Kodulugu Narva Kaskraamatukogus,, labiviimine Narva Keskraamatukogu. Leping nr M03-17/0148L. Toetuse summa on 500,00 eurot, toetuse andja on Kultuurkapital.

Toetuse kasutamise periood on 14.08.2017 — 10.06.2018

Aruandlus hiljemalt 10.07.2018.a.

17100 0951006 Kohtumised lastekirjanikega Vene Teatris Narva Noorte Meremeeste Klubi. Leping nr 13/343. Toetav summa on 396,00 eurot. Toetuse andja on Rahvakultuuri Keskus.

Ettenduse kuupäev on 08.06.2017.a

17101 0911027 ,,Open Minds investigade STEM,, Narva Lasteaed Põngerjas. Projekt number NP JR-217/10013, kestab 08.2017 — 08.2018.aa. Toetaja on Swedish Council for Higher Education, summa on 4995,00 eurot.

Aruandlus hiljemalt 09.2018.a.

17102 0810204 Ujumisvoistluste ,, Narva sugis 2017,, korraldamine Narva Spordikool Energia. Leping nr M03-17/0160L, kasutusaeg 1.10 — 30.11.2017. Toetuse andja on Kultuurkapital, summa on 200,00 eurot.

Aruandlus 30.12.2017.

17103 0810204 XX rahvusvahelise V.Nikolajevi vorkpalli malestusturniiri labiviimine Narva Spordikool Energia. Leping nr M03-17/0137L, kasutusaeg 1.08 — 30.09.2017. Toetuse andja on Kultuurkapital, summa on 300,00 eurot.

Aruandlus 30.10.2017.

17104 0951005 Rahvusvahelise noorte teatriminiatuuride festivali korraldamine Narva Laste Loomemaja.  Leping nr M03-17/0179L. Toetuse summa on 700,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 01.08.2017 — 28.02.2018.a

Aruandluse tähtpäev on 28.03.2018

17105 0951005 Projekti ,Polvkondade pitsid,, labiviimine Narva Laste Loomemaja.  Leping nr M03-17/0153L. Toetuse summa on 500,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 01.09.2017 — 31.05.2018.a

Aruandluse tähtpäev on 30.06.2018

17106 0922064 Haridusliku loimumise mitteformaalse oppe projekt Narva Keeltelütseum. Leping nr 5.1-4/17/624. Kehtib 16.06-kohustuste tätmiseni. Toetaja on Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium. Toetuse summa on 6580,00 eurot. Kasutamise periood kuni 31.12.2017a.

Lõpp kuluaruanne 15.01.2018.a ettenähtud vorm

17107 0922051  Jalgratturite koolituse toetamiseks 2017 Narva Kesklinna Gümnaasium. Koostööleping nr 16-00154/135, kehtib 21.12.2016 — 30.06.2017. Toetaja on Maanteeamet, summa on 360,00 eurot.

Aruandlus 30.06.2017

17108 0951005 Projekt ,,Kujutades loodust,, Narva Laste Loomemaja.  Leping nr S07-17/0528L. Toetuse summa on 1000,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 01.08.2017 — 30.06.2018.a

Aruandluse tähtpäev on 30.07.2018

17109 0951005 Rahvusvahelise noorte teatriminiatuuride festivali korraldamine Narva Laste Loomemaja.  Leping nr S07-17/0527L. Toetuse summa on 1000,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 01.08.2017 — 28.02.2018.a

Aruandluse tähtpäev on 28.03.2018

17110 0922013 Jalgratturite koolituse labiviimine Narva Soldino Gümnaasium. Koostööleping nr 17-00128/095, kehtib 03.04.2017 — 30.06.2017. Toetaja on Maanteeamet, summa on 120,00 eurot.

Aruandlus 30.06.2017

17111 0922054 Jalgratturi koolitus Narva Kreenholmi Gümnaasium. Koostööleping nr 17-00128/042, kehtib 03.04.2017 — 30.06.2017. Toetaja on Maanteeamet, summa on 280,00 eurot.

Aruandlus 30.06.2017

17112 0922064 Jalgratturi koolituse toetamiseks Narva Keeltelütseum. Koostööleping nr 17-00128/104, kehtib 20.04.2017 — 30.06.2017. Toetaja on Maanteeamet, summa on 210,00 eurot.

Aruandlus 30.06.2017

17113 0810799 Projekt ,,REMP-Russian-Estonian Music Party,, programmi NOORTEKOHTUMISED raames Narva Noortekeskus. Leping nr 36.5-4/797. Toetaja on SA Archimedes — Noorteagentuur. Kuulutuse perioodiks on 05.06 — 05.10.2017.a.

Toetuse maksimaalne summa on 3036,00 eurot. (2428,80 + kuni 20%) Lõpparuande esitada hiljemalt 04.11.2017.a

17114 0922011 Toetus Jalgratturi koolituse labiviimiseks Narva Pähklimäe Gümnaasium. Koostööleping nr 17-00128/046, kehtib 28.02.2017 — 30.06.2017. Toetaja on Maanteeamet, summa on 400,00 eurot.

Aruandlus 30.06.2017

17115 0951003 Muusikanaituse NAMM ,,Musikamess Russia,, kulastamine Narva Koorikool.  Leping nr S07-17/0526L. Toetuse summa on 280,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 01.08-30.09.2017.a

Aruandluse tähtpäev on 30.10.2017.

17116 0951005 Rahvusvaheline noorte teatriminiatuuride festrival Narva Last Loomemaja. Leping nr 5 1-5/17/716. Kehtivusaeg 31.07.2017 — kohustuste täitmiseni.  Toetuse andja on Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium, summa on 1300 eurot, kasutamise tähtajaks on 28.02.2018.a.

Kuluaruanne hiljemalt 30.03.2018.a

17117 0922064 Projekt_Nordplus Junior 2017_ Narva Keeltelütseum. Projekti nr NPJR-2017/10292.

Projekt kestab 08.2017 — 08/2018.a. Swedish Council for Hinger Education.

Toetuse summa on 12230,00 eurot.

Lõpparuande tuleb esitada 09.2018.a

17118 0951005 _Polvkondade Pitsid_ Narva Laste Loomemaja.  Leping nr 7-1/727. Kehtib 11.08.2017 — 02.07.2018. Toetuse summa on 700,00 eurot,  toetuse andja on Kultuuriministeerium.

Aruandluse tähtpäev on 02.07.2018

17119 0820101 _Raamatukogu soidab lasteaiale kulla 2017_ Narva Keskraamatukogu. Leping nr 5 1-4/17/758. Toetuse summa on 880,00 eurot, toetuse andja on Haridus- ja Tedusministeerium.

Toetuse kasutamise tähtajaks on 06.06.2018

Aruandlus hiljemalt 09.07.2018.a ettenähtud voormil veebilehel www.hm.ee

17120 0921206 Projekt _Tantsukeel uhendab_ Narva 6.Kool. Leping nr RKPL17090. Leping kehtib alates 07.08.2017 kuni kõikide kohustuste täitmiseni. Toetuse summa on 4681,80 eurot, toetaja on

Integratsiooni Sihtasutus. Projekti rahastatavate tegevuste ajavahemik on 01.08.2017 — 31.10.2017.

Lõppar

17121 KK0810203 Continental Cup-il ning EMV-l osalemine Narva Paemurru spordikool. Toetaja on Narva Energia Ametiühing.

Projekti periood 07.09 — 22.10.2017.

17122 0911027 Learning Bridges over the Baltic Sea Narva Lasteaed Põngerjas. Projekt number NP JR-217/10142, kestab 08.2017 — 08.2018.aa. Toetaja on Swedish Council for Higher Education, summa on 8975,00 eurot.

Aruandlus hiljemalt 09.2018.a.

17123 0922011 Vene teatri kulastus. Etendus Joulupuude planeet Narva Pähklimäe Gümnaasium. Leping nr 13/115-116. Toetav summa on 396,00 eurot. Toetuse andja on Rahvakultuuri Keskus.

Ettenduse kuupäev on 21.12.2017.a

17124 0922011 Vene teatri kulastus. Etendus Florence Narva Pähklimäe Gümnaasium. Leping nr 13/889. Toetav summa on 396,00 eurot. Toetuse andja on Rahvakultuuri Keskus.

Ettenduse kuupäev on 04.10.2017.a

17125 0922013 _Intercultural Creative Art Bridge_ Narva Soldino Gümnaasium. Leping nr 2017-KA219-37. Projekt kestab 01.09.2017 — 31.05.2019.a. Toetaja on SA Archimedes.

Toetuse maksimaalne summa on 18840,00 eurot. (7536,00 + 7536,00 + 20%) Vahearuanded ei rakendu. Lõpparuande esitada hiljemalt 30.07.20

17126 0820101 Programm_Narva Amerikan Space_2017 Narva Keskraamatukogu. Grant nr. S-EN100-17-GR051. Toetuse summa on $44822.00. Projekti kestvusaeg on 06.09.2017 — 31.08.2018. Toetuse andja on US Embassy Tallinn.

Aruandlus: 30 tööpäeva jooksul projekti kestvusaja peale.

17127 0922011 Vene teatri kulastus Etendus 2 Joulupuude planeet Narva Pähklimäe Gümnaasium. Leping nr 13/115-116. Toetav summa on 396,00 eurot. Toetuse andja on Rahvakultuuri Keskus.

Ettenduse kuupäev on 14.12.2017.a

17128 0921210 Town event _Code in Action_ Narva Paju kool. Project Sponsorship Agreement ID: 447754. Sponsor on Google Ireland Limited Company. Summa on 2500 eurot. Projekti kestvusperioodiks on 01-31.10.2017. Väljamakse teostatakse esitatud arve alusel 30 tööpäeva jooksul.
17129 0911027 _Small Scientists Across Europe_ Narva Lasteaed Põngerjas. Leping nr 2017-KA219-35. Projekt kestab 01.09.2017 — 31.08.2019.a. Toetaja on SA Archimedes.

Toetuse maksimaalne summa on 24740,00 eurot. (9896,00 + 9896,00 + 20%) Vahearuanded ei rakendu. Lõpparuande esitada hiljemalt 31.10.20

17130 0911027 _Developing Social Competences of Children with Early Childhood Language Learning_ Narva Lasteaed Põngerjas. Leping nr 2017-KA219-36. Projekt kestab 01.09.2017 — 31.08.2019.a. Toetaja on SA Archimedes.

Toetuse maksimaalne summa on 19935,00 eurot. (7974,00 + 7974,00 + 20%) Vahearuanded ei rakendu. Lõpparuande esitada hiljemalt 31.10.20

17131 0922013 NSG opilaste loodusteaduslike padevuste taiustamine Narva Soldino Gümnaasium. Leping nr 2-2/6452-5/2017. Toetav summa on 4250,00 euro, toetaja on SA KIK. Projekt kestab 01.09 — 29.12.2017.

Lõpparuande esitamise päev on 29.12.2017.a.

17132 0810799 Europa Koostoo Paeva sundmuste labiviimine Narva Noortekeskus. Kinnituskiri 14.09.2017.

Toimumise periood 22.-23.09.2017.a. Toetaja on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, toetuse summa on 3494,00 eurot esitatud taotluse alusel.

17133 0911018 Jelena Gulevskaja toopraktika Narva Lasteaias Punamutsike Narva Lasteaed Punamütsike. Leping nr 7-6.2/17/2987. Tööpraktika toimumise aeg on 14 — 31.08.2017.

Toetuse andja on Eesti Töötukassa.

17134 0911009 Narva L/a Muinasjutt manguvaljaku projekt Narva Lasteaed Muinasjutt. Mitterahaline finantseerimine. Töö nr 201704. Projekti kirjalikuosa maksumus on 1200,00 eurot, mksaj on Fortaco Estonia Oü.
17135 0911009 Narva L/a Muinasjutt manguvaljaku valisvalgustuse elektrivarustuse projekt Narva Lasteaed Muinasjutt. Mitterahaline finantseerimine. Töö nr EV-07/05.2017  Toetaja on Fortaco Estonia Oü. Projekti kirjalikuosa maksumus on 466,67 eurot
17136 0820101 Joulukoolivaheaeg Narva Kesklraamatukogus Narva Laste Loomemaja.  Leping nr M03-17/0210L. Toetuse summa on 200,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 13.11.2017 — 06.01.2018.a

Aruandluse tähtpäev on 06.02.2018

17137 0951005 _Meie regiooni metsloomad_ Narva Laste Loomemaja.  Leping nr M03-17/0213L. Toetuse summa on 283,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 01.10.2017 — 30.06.2018.a

Aruandluse tähtpäev on 30.07.2018

17138 0951005 _Muinasjutulaegas. Eesti_ Narva Laste Loomemaja.  Leping nr M03-17/0230L. Toetuse summa on 600,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 01.10.2017 — 31.07.2018.a

Aruandluse tähtpäev on 31.08.2018

17139 0951005 Mobilograafia konkursi labiviimine Narva Laste Loomemaja.  Leping nr M03-17/0231L. Toetuse summa on 360,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 01.09.2017 — 31.01.2018.a

Aruandluse tähtpäev on 30.09.2018

17140 0951005 Male sokolaaditurniiride korraldamine Narva Laste Loomemaja.  Leping nr M03-17/0207L. Toetuse summa on 350,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 01.09.2017 — 30.06.2018.a

Aruandluse tähtpäev on 30.07.2018

17141 0820201 XXIII Rahvusvahelise fotofestivali _Narva sugis 2017_ korraldamine Narva Kultuurimaja Rugodiv.  Leping nr M03-17/0203L. Toetuse summa on 350,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 18.09.2017 — 06.12.2017.a

Aruandluse tähtpäev on 06.01.2018

17142 0820201 Festvali _Sudarushki votavad vastu kulalisi_ korraldamine Narva Kultuurimaja Rugodiv.  Leping nr M03-17/0206L. Toetuse summa on 200,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 16.10.2017 — 29.01.2018.a

Aruandluse tähtpäev on 28.02.2018

17143 0860001 XII Noorte Laulu- ja Tantsupeo transpordikompensatsioon Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond. Kiri 18.09.2017. Toetaja on Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit. Summa on 4927,00 eurot.
17144 0922051 Opi loodusest kui terviksusteemist aru saama Narva Kesklinna Gümnaasium. Leping nr 3-2-2/6793-4/2017. Toetav summa on 6298,86 euro, toetaja on SA KIK. Projekt kestab 01.09.2017 — 30.06.2018

Lõpparuande esitamise päev on 30.06.2018a.

17145 0911038 Ouesoppe susteemi loomine oppekava arendamise ning meeskonnatoo tohustamise abil Narva Lasteaed Käoke. Otsus nr 1.1-5/124. Toetaja on SA Innove, summas on 2290,00 eurot.

Projekti abikõlbnikuse periood on 15.09.2017 — 15.02.2018.

Lõpparuanne — kinnitatud voormil 15.02.2018 koos väljamakse taotlustega.

17146 0860001 Turniiri ,,Laanemere maletahed 2017,, korraldamine Narva Kultuuriosakond. Korraldus 08.02.2017.a nr 127-k. Osalemise tasu on 600 eurot, välismaalased võistkonnad.

Maleturniiri kestvus 05-10.11.2017.a

17147 0820101 _Noored toovad kunsti Narva raamatukogudesse_ Narva Keskraamatukogu. Koostööleping nr 1-15/48, kehtib 04.09 — 01.10.2017.a. Toetuse andja on Tallinna Keskraamatukogu. Toetav summa on 652,00 eurot

Aruandlus: 01.10.2017.a

17148 0922064 Loodusainete integreerimine koolivalise tegevuse ja mitteformaalse oppe kaudu Narva Keeltelütseum. Leping nr 3-2_2/6948-6/2017. Toetav summa on 4464,00 eurot (2232,00 + 2232,00), toetaja on SA KIK. Projekt kestab 01.08.2017 — 31.07.2018.

Lõpparuande esitamise päev on 31.07.2018.a.

17149 0911008 Palgatoetus. Natalia Stepok. Narva Lasteaed Karikakar. Leping nr 7-6.1/17/2419. Toetuse andja on Eesti Töötukassa. Märamata tööperioodiks alates 01.09.2017

Palgatoetuse suurus igakuiselt 50% brutto töötasust 495,00 eurot, arvutatakse deklareeritud Maksu- ja Tolliametile tasude and

17150 0922064 _Designing bridges among european citizen trough STEAM_ Narva Keeltelütseum. Leping nr 2017-KA219-34. Projekt kestab 01.09.2017 — 31.08.2019.a. Toetaja on SA Archimedes. Toetuse maksimaalne summa on 21810,00 eurot. (8724,00 + 8724,00 + kuni 20%)

Vahearuandeid ei rakendu. Lõpparuande esitada hiljemalt 31.10.

17151 0922177 Varssavis seminaril _Inclusion Withing KA2_ osalemine. Narva Täiskasvanute Kool. Leping nr 2017-KA2-TCA-38. Projekt kestab 07-11.10.2017.a. Toetaja on SA Archimedes. Toetuse summa on 332,80 eurot.

Lõpparuande esitada hiljemalt 25.10.2017.a lepingu lisas II toodud vormil.

17152 0860001 Chopini konkursi labiviimine 2017.a Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond. Leping nr 5.1-5/17/803, kehtib alates 20.09.2017 kuni mõlema poole lepingu kohustuste täitmiseni.

Toetaja on Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium. Toetuse summa on 2970,00 eurot, kasutamise tähtaeg on 31.

17153 0922064 Teatri kulastus_Ettendus_KURITOO JA KARISTUS_ Narva Keeltelütseum. Leping nr ….. Toetav summa on 396,00 eurot. Toetuse andja on Rahvakultuuri Keskus.

Ettenduse kuupäev on 06.10.2017.a

17154 0810203 Anastasia Andreeva_Palgatoetus Narva Paemurru spordikool. Leping nr 7-6.1/17/2857. Toetuse andja on Eesti Töötukassa. 50% bruto töötasust 1500,00 eurot, deklareeritud Maksu- ja Tolliametile tasude andmete alusel.

Tähtajaline tööleping perioodiks 02.10.2017 — 02.10.2019.a.

17155 0911027 Palgatoetus_Svetlana Pavlova_ Narva Lasteaed Põngerjas. Leping nr 7-6.1/17/2374. Toetuse andja on Eesti Töötukassa. Ajutise töö perioodiks 01.09.2017- 31.08.2019.a

Palgatoetuse suurus igakuiselt 50% brutto töötasust 1500,00 eurot, arvutatakse deklareeritud Maksu- ja Tolliametile ta

17156 0820101 Teater algab raamatust: uritused lastele Narva Keskraamatukogu.  Leping nr 7-1/807, kehtib 02.10.2017 — 10.01.2018.a Toetuse andja on Kultuuriministeerium, summa on 272,00 eurot.

Aruandluse tähtpäev on 10.01.2017.a kohustuslik voormis www.kul.ee

17157 0951005 _Polvkondade pitsi_ projekti labiviimine_auhinnad Narva Laste Loomemaja.  Leping nr S07-17/0886L. Toetuse summa on 570,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 01.09.2017 — 31.05.2018.a

Aruandluse tähtpäev on 30.06.2018

17158 0820203 Laulu ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide otsetoetus. Lepingu nr L-OT-2017-0005. Toetuse kasutamise aeg on 01.09.2017 — 31.08.2018.

Toetuse andja on Eesti Kooriühing, summa on 2800,00 eurot.

Arundluse tähtaeg on 31.08.2018.a.

17159 0951005 Laste Loomemaja projekt _Laanemere tahed_ Narva Laste Loomemaja.  Leping nr 7-1/822, kehtib 13.10 — 31.01.2018.a Toetuse summa on 1000,00 eurot,  toetuse andja on Kultuuriministeerium.

Aruandluse tähtpäev on 31.01.2018 kohustuslik voormis www.kul.ee

17160 0810799 Street of Northern stories Narva Noortekeskus. Toetav summa on 600 eur. Toetuse andja on Nordic Council of Ministers Office in Estonia. Aruandlus kuni 24.11.2017.a.
17161 KK0810203 Spordipreemiad jaahoki meskonna liikmetele Continental Cup-il osalemise eest Narva Paemurru spordikool. Toetaja on International Ice Hockey Federation.

Projekti periood 06.11 — 30.11.2017.

17162 0810203 Kooli ja Kluubi koostoo tegemine jaahoki huviala tegevuskulude katteks Narva Paemurru Spordikool. Leping nr 2. Kehtib 02.11.2017 — tähtajatult

Registreerimise nr 2.6-1/154 08.11.2017. Toetuse andja on MTü Jäähokiklubi Narva PSK.

17163 09110 3-7aastastele lastele eesti keele oppe korraldamiseks Leping nr 5.1-4/17/980. Toetav summa on 32130 euro.  Toetuse kasutamise tähtaeg on 15.12.2017. Aruande esitamise tähtaeg on 30.12.2017. Toetuse andja on Haridus- ja Teadusministeerium.
17164 0911007 Irena Falonskova toopraktika Narva Lasteaed Tuluke. Leping nr 7-6.2/17/3904. Tööpraktika toimumise aeg on 23.10.2017 — 19.01.2018.  Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
17165 0922054 Riigikaitseopetuse toetus oppekaikude ja laagri korraldamiseks Narva Kreenholmi Gümnaasium. Leping nr 122. Toetaja on Kaitseressurside Amet. Toetav summa on 3275,00 eurot (875 + 2400 EUR).

Toetatava tegevuse läbiviimise perioodiks on 01.01.2017 — 01.12.2017.a.

Aruanded : õppekäigu ja laagri kohta — 30.06.2017 ja

17166 KK0951003 Narva Koorikooli neiude vokaalansambli kulud Narva Koorikool. Toetaja on Fortaco Estonia OU.

Projekti periood 15.11.2017 — 31.05.2018.

17167 0922064 Entreprenership programme for upper-secondary students «ESTRUS-preneurs» Leping nr……. Toetav summa on……eurot.Toetuse kasutamise aeg 2014-2020. Aruande esitamise tähtaeg on ………. Toetuse andja on …….
17168 0820203 Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide otsetoetus Leping nr L-OT-2017-0106. Toetav summa on 1800,00 euro.Toetuse kasutamise aeg on 01.09.2017-31.08.2018. Aruande esitamise tähtaeg on 31.08.2018. Toetuse andja on Eesti Rahvutansu ja  Rahvusmuusika Selts.
17169 0922011 Narva Pahklimae Gumnaasiumi 11. klassi uurimuslik keskkonaseiklus Narva Pähklimäe Gümnaasium. Leping nr 3-2.2/6382-7/2017. Toetav summa on 438,00 eurot, toetaja on SA KIK. Projekt kestab 01.11.2017 — 30.11.2017.

Lõpparuande esitamise päev on 30.11.2017.a.

17170 0911032 Julia Subina toopraktika Narva Lasteaed Sädemeke. Leping nr 7-6.2/17/3978. Tööpraktika toimumise aeg on 01.11.2017 — 30.11.2017.  Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
17171 0810901 Ida-Virumaa Vene koorimuusika paev 2017 Leping nr 7-1/1047. Toetuse summa on 300,00 eurot,  toetuse andja on Kultuuriministeerium.

Aruandluse tähtpäev on 18.01.2018 kohustuslik voormis www.kul.ee

17172 0922011 Riigikaitseopetuse toetus oppevahendite soetamise kulude katmiseks Narva Pähklimäe Gümnaasium. Leping nr 152. Toetaja on Kaitseressurside Amet. Toetav summa on 2964,00 eurot.

Toetatava tegevuse läbiviimise perioodiks on 01.01.2017 — 20.12.2017.a

Aruandlus hiljemalt 30.06.2018.

17173 0810901 Chopini konkurss Leping nr 7-14/314. Kehtivusaeg on 13.12.2017 — 30.04.2018.a.

Toetuse summa on 3535,00 eurot, toetuse andja on Kultuuriministeerium.

Aruandluse tähtpäev on 30.04.2018.a.

17174 0911033 Niina Mensenina toopraktika Narva Lasteaed Pingviin. Leping nr 7-6.2/17/4210. Tööpraktika toimumise aeg on 16.11.2017 — 16.02.2018.  Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
17175 0951006 Vene teatri kulastus. Etendus Joulupuude planett Narva Noorte Meremeeste Klubi. Leping nr 13/111. Toetav summa on 396,00 eurot. Toetuse andja on Rahvakultuuri Keskus.

Ettenduse kuupäev on 22.12.2017.a

17176 09110 Toetus keelekumblusprogrammi rakendamiseks Narva Lasteaed Sädemeke — 2000 eurot, Narva Lasteaed Tareke — 500 eurot, Narva Lasteaed Cipollino — 500 eurot. Käskkiri 1.1-4/189. Kehtivusperiood on 2017a. Toetuse summa on 3000 eurot. Toetuse andja on Innove Sihtasutus.
17177 0951005 Fotofestivali Pilk 2018 korraldamine Narva Laste Loomemaja.  Leping nr S04-17/0421L. Toetuse summa on 400,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 01.03.2018 — 31.05.2018.a

Aruandluse tähtpäev on 30.06.2018

17178 0951005 Rahvusvahelise noorsoofestivali Tantsukevad korraldamine Narva Laste Loomemaja.  Leping nr M03-17/0277L. Toetuse summa on 500,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 01.02.2018 — 31.05.2018.a

Aruandluse tähtpäev on 30.06.2018

17179 0951005 Mudellennukite voistluste labiviimine Narva Laste Loomemaja.  Leping nr M03-17/0278L. Toetuse summa on 175,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 01.02.2018 — 31.05.2018.a

Aruandluse tähtpäev on 30.06.2018

17180 0951005 Fotofestivali Pilk 2018 labiviimine Narva Laste Loomemaja.  Leping nr M03-17/0276L. Toetuse summa on 700,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 01.03.2018 — 31.05.2018.a

Aruandluse tähtpäev on 30.06.2018

17181 0951004 Narva Muusikakooli 22. dzassfestivali korraldamine Narva Muusikakool.  Leping nr M03-17/0340L. Toetuse summa on 300,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 01.02.2018 — 30.07.2018.a

Aruandluse tähtpäev on 31.08.2018

17182 0820203 Narva Kultuurimaja rahvatansuansamblile Jun-Ost rahvaroivaste soetamine Leping nr M03-17/0344L. Toetuse summa on 1350,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 21.11.2017 — 02.11.2018.a

Aruandluse tähtpäev on 03.12.2018

17183 0820203 Ida-Virumaa vene koorimuusika paeva labiviimine Leping nr M03-17/0286L. Toetuse summa on 350,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 01.11.2017 — 30.01.2018.a

Aruandluse tähtpäev on 28.02.2018

17184 0823601 Hans Christian Anderseni muusikalise muinasjutu Oobik esitamine Narva Linna Sümfooniaorkestr.  Leping nr M03-17/0330L. Toetuse summa on 1000,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 01.11.2017 — 15.02.2018.a

Aruandluse tähtpäev on 15.03.2018

17185 0911030 Kogumise seminar keelekumblusest Narva Lasteaed Tareke. Protokoll 21.11.2017 nr 9. Kehtivusperiood on 2017a. Toetuse summa on 948,41 eurot. Toetuse andja on Innove Sihtasutus.
17186 0820101 Kevadkoolivaheaja urituse labiviimine Narva Keskraamatukogu. Leping nr M03-17/0337L. Toetuse summa on 300,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 12.02.2018 — 24.03.2018.a

Aruandluse tähtpäev on 24.04.2018

17187 0810799 Toetus malevate korraldajatele Narva Noortekeskus. Toetuse summa on 400,00 eurot,  toetuse andja on Haridus ja Teadusministeerium.