Sihtprojektid 2010

Kokku 98 sihtprojekti seisuga 31.12.2010

Kood Nimetus Märkused
10001 KK0922006 Sponsori abi. Narva 6. Kool. Sihtprojekti periood on 2009/10 õppeaasta.
10002 KK0922064 Vaba kasutusega sponsori abi Narva Humanitaargümnaasium
10003 KK0922064 Sponsori abi auto pidamiseks Narva Humanitaargümnaasium
10004 0820201 Peotantsuansambli Flamingo 20.aastapäeva tähistamine. Narva Kultuurimaja Rugodiv. Leping nr M03-09/0335L. Toetav summa on 3000 krooni. Stipendiumi  kasutamise aeg on 20.01.2010-01.03.2010. Aruande esitamise tähtaeg on 01.04.2010. Stipendiumi andja on Eesti Kultuurkapital.
10005 0820201 XIX Vabariikliku kooliteatrite festivali Kuldkalake 2010 korraldamine Narva Kultuurimaja Rugodiv. Leping nr M03-09/0297L. Toetav summa on 8000 krooni. Stipendiumi  kasutamise aeg on 20.12.2009 – 10.05.2010. Aruande esitamise tähtaeg on 10.06.2010. Stipendiumi andja on Eesti Kultuurkapital.
10006 0820201 XIX Vabariikliku kooliteatrite festivali Kuldkalake 2010 korraldamine Narva Kultuurimaja Rugodiv. Leping nr S07-09/1096L. Toetav summa on 20 000 krooni. Stipendiumi  kasutamise aeg on 20.12.2009 – 10.05.2010. Aruande esitamise tähtaeg on 10.06.2010. Stipendiumi andja on Eesti Kultuurkapital.
10007 0810504 Narva Muusikakooli XIV laste dzässfestivali läbiviimine Narva Muusikakool. Leping nr M03-09/0360L ja S07-09/1070L. Toetav summa on 6000 krooni. Stipendiumi  kasutamise aeg on 01.01.2010-01.05.2010. Aruande esitamise tähtaeg on 01.06.2010. Stipendiumi andja on Eesti Kultuurkapital.
10008 KK0820801 VIII Rahvusvahelise Fr.Chopini konkurssi sponsoriabi. Kirjad.
10009 0860001 Kooliolümpiamängude korraldamine Narva linna haridusasutustele Leping nr 1/10. Toetav summa on 7000 krooni. Kasutamise aeg on 20.01.-12.02.2010.a.Sisuline aruanne koos finantsaruandega ühe kuu jooksul pärast projekti teostumist. Toetuse andja on Eesti Olümpiaakadeemia.
10010 0922052 Rahaeraldamine Narva Linnavalitsusele eestikeelse õppe toetamiseks Narva Eesti Gümnaasiumis Narva Eesti Gümnaasium. Leping nr. 10.1-8.1/27. Toetav summa on 1 184 684 krooni. Aruande esitamise tähtaeg on 31.01.2011.a. Toetuse andja on Eesti Haridus- ja Teadusministeerium.
10011 0820101 Narva Keskraamatukogu tegevuskulu ja Rahvaraamatukogude teavikud. Narva Keskraamatukogu. Leping nr. 62/76. Toetav summa on 1 314 549 EEK. Tegevuste teostamise aeg on 2010.aasta. Lõpparuande esitamise tähtaeg on 20.01.2011.a. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
10012 0820801 Chopini konkurss I Leping nr 78/100. Toetav summa on 20000 krooni. Aruande esitamise tähtaeg on 30.04.2010. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
10013 09220 Ettevalmistus eestikeelsele õppele üleminekuks vene õppekeelega gümnaasiumides. Leping nr 45. Toetav summa on 140 000 krooni. Aruande esitamise tähtaeg on 30.06.2010. Toetuse andja on Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium.
10014 0922060 Narva Paju Kooli õpilaskodus teenuse osutamine 13 õpilasele Narva Paju Kooli õpilaskodu. Toetav summa on 193050 krooni. Aruande esitamise tähtaeg on 20.08.2010. Toetuse andja on Haridus- ja Teadusministeerium.
10015 0810799 Nortekeskuse projekti tegevus Narva Noortekeskus. Toetav summa on 20 000 krooni. Toetuse andja on Põhjamaade Ministrite Nõukogu.
10016 0820601 Narva Linna Sümfooniaorkesteri tegevustoetus 2010 Narva Linna Sümfooniaorkester. Toetuse summa 245 700 krooni. Aruande esitamise tähtaeg 31.03.2011. Toetuse andja Kultuuriministeerium.
10017 0810101 Noortespordi arendamiseks 2010 Narva Paemurru Spordikool. Leping nr 2010/02. Summa on 171505 krooni. Toetuse andja on Eesti Lauatenniseliit.
10018 0922006 Uhised kooliroomud Narva 6. Kool. Leping nr.MHPL10380. Projekti lõppemise tähtaeg on 31.03.2011. Aruande esitamise tähtaeg on 20.04.2011. Toetav summa on 97 900 krooni. Toetuse andja on Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.
10019 KK0922064 Täiteasi nr167 kulude katteks
10020 0810799 Noortekeskusele Ida-Viru maakonna noorte teavitamise teenuse osutamiseks. Narva Noortekeskus. Toetav summa on 155100 krooni. Aruande esitamise tähtaeg on 10.01.2011.a. Toetuse andja on Ida-Viru Maavalitsus.
10021 0810672 Teadmised, mis kindlustavad elu Narva Noorte Meremeeste klub. Toetav summa on 30 391 krooni. Vaheruande esitamise tähtaeg 02.04.2010.a. Toetus andja on Päästeamet.
10022 0810671 Rahvusvaheline  laste- ja noorte videoloomingu festival Narva Laste Loomemaja. Toetav summa on 15 000 krooni. Aruande esitase tähtaeg on 30.07.2010.a. Toetuse andja on Eesti Vabariigi Haridus ja Teadusministeerium.
10023 0922177 Riik algab meist Narva Täiskasvanute Kool. Leping MHPL10393. Toetav summa on 36 770 krooni. Aruende esitamise tähtaeg on 20.11.2010. Toetuse andja on Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.
10025 0810102 Korvpalliturniiri Korvpallipuha korraldamine Narva Spordikool EnergiaToetav summa on 5000 krooni. Toetuse kasutamise aeg on 01.05.2010-01.06.2010. Aruande esitamise tahtaeg on 01.07.2010. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
10026 0911030 Eesti keelest erineva emakeelega lapse eesti keele omandamise toetamine Koolieelne Lasteasutus Tareke.
10027 0810102 ELSF toetus noortespordile 2010 Narva Spordikool Energia. Toetav summa on 4 545 krooni. Toetuse andja on Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon.
10028 0922006 Õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmine praktilise loodustundmise kaudu Narva 6.Kool. Toetav summa on 56 600 krooni. Projekti algus on 10.01.2010 ja lõpp 30.06.2010. Aruande esitamise tähtaeg on 30.06.2010. Toetuse andja on KIK.
10029 0922013 Uued õpperajad looduses Narva Soldino Gümnaasiumi õpilaste jaoks. Narva Soldino Gümnaasium. Toetav summa on 59 840 krooni.  Projekti algus on märts 2010 ja lõpp on oktoober 2010. Aruande esitamise tähtaeg on 10.2010. Toetuse andja on Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus.
10030 0810502 Gennadi Kurlenkovi maalinäituse korraldamine Narva Kunstikool. Toetav summa on 3000 krooni. Toetuse kasutamise aeg on 01.04.-30.06.2010. Aruande esitamise tähtaeg on 30.07.2010. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
10031 0810502 Minu sõber – värvipliiats. Autoportree. Narva Kunstikool. Toetav summa on 1800 krooni. Toetuse kasutamise aeg on 01.03.-30.04.2010. Aruande esitamise tähtaeg on 30.05.2010. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
10032 0810501 V Noorte pianistide festivali Ida-Virumaa klaveripäevad korraldamine. Narva Sümfooniaorkester. Toetav summa on 5000 krooni. Toetuse kasutamise aeg on 01.04.-30.06.2010. Aruande esitamise tähtaeg on 30.07.2010. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
10033 0820601 J. Mravinski nim XVI rahvusvahelise muusikafestivali korraldamine. Toetav summa on 10 000 krooni. Toetuse kasutamise aeg on 20.04.-30.06.2010. Aruande esitamise tähtaeg on 30.07.2010. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
10034 0810501 Ida-Virumaa lauluvõistluse Laulukarussell 2010 piirkondliku eelvooru korraldamine Kreenholmi Muusikakool. Toetav summa on 3500 krooni. Toetuse kasutamise aeg on 01.04.-15.06.2010. Aruande esitamise tähtaeg on 15.07.2010. Toetuse andja Eesti Kultuurkapital.
10035 0810501 V Noorte pianistide festival Ida-Virumaa klaveripäevad Narva Linna Sümfooniaorkester. Toetav summa on 5650 krooni. Aruande esitamise tähtaeg on 15.06.2010. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
10036 0810504 Narva Muusikakooli klaveriõpilaste osalemine J.Zarebski nimelisel rahvusvahelisel konkursil Poolas Narva Muusikakool. Toetav summa 25 000 krooni. Toetuse kasutamise aeg on 01.04.-30.05.2010. Aruande esitamise tähtaeg on 30.06.2010. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
10037 0810503 Osalemine IV poiste ja noormeeste festivalil Helisevad poistehääled Narva Koorikool. Toetuse summa 4000 krooni. Toetuse kasutamise aeg 01.03.2010-31.08.2010. Aruande esitamise tähtaeg on 30.09.2010. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
10038 0922013 Narva Soldino Gümnaasiumi riigikaitseõpetuse läbiviimiseks portatiivsete raadiojaamade ja laskemoona ostmine Narva Soldino Gümnaasium. Toetav summa 4295 krooni. Aruande esitamise tähtaeg 01.11.2010. Toetuse andja on Kaitseministeerium.
10039 KK0810671 Tantsi, Eesti. Stipendiumi saaja. Narva Laste Loomemaja. Stipendiumi summa on 20 000 krooni. Stipendiumi andja on Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus.
10040 0810671 Rahvusvaheline laste- ja noorte videoloomingu festivali korraldamine. Narva Laste Loomemaja. Toetav summa 30 000 krooni. Toetuse kasutamise aeg on 01.03. -30.05.2010. Aruande esitamise tähtaeg on 30.06.2010. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
10041 0820601 J. Mravinski nimelise XVI rahvusvahelise muusikafestivali korraldamine Toetav summa on 25 000 krooni. Toetuse kasutamise aeg on 01.04.-30.06.2010. Aruande esitamise tähtaeg on 30.07.2010. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
10042 0810501 V Noorte pianistide festival Ida-Virumaa klaveripäevad Narva Linna Sümfooniaorkester. Toetav summa on 3600 krooni. Toetuse kasutamise tähtaeg on 01.04 – 01.06.2010. Aruande esitamise tähtaeg on 30.06.2010. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
10043 0810503 Osalemine festivalil Helisevad poistehääled Narva Koorikool. Toetuse summa 7000 krooni. Toetuse kasutamise aeg 01.04.2010-31.08.2010. Aruande esitamise tähtaeg on 30.09.2010. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
10044 0820801 Ajalugu elustub Narvas Toetav summa on 629 971 krooni.Toetuse kasutamise tähtaeg 01.03-31.12.2010. Aruande esitamise tähtaeg on 15.09.2010. Toetuse andja on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.
10045 Mitterahaline sihtfinantseerimine. Kütus.
10046 KK0922064 Suvekoolilaager Narva Humanitaargumnaasium
10047 0922064 Riistvara Narva Humanitaargümnaasium. Kiri 1.1-19/116.
10048 0810503 Laulavad poisid Narvast Narva Koorikool. Toetuse summa 3000 krooni. Toetuse kasutamise aeg 01.03.2010-31.08.2010. Aruande esitamise tähtaeg on 30.09.2010. Toetuse andja on Haridus – ja Teadusministeerium.
10049 0820801 Chopini konkurss II Leping nr 1/139. Toetav summa on 15000 krooni. Aruande esitamise tähtaeg on 30.06.2010. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
10050 0820101 Aabitsakukk Narva Keskraamatukogu. Leping nr 62/996. Toetav summa on 8000 krooni. Aruande esitamise tähtaeg on 15.11.2010. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
10051 KK0810503 Sponsori abi Narva Koorikool.
10052 0810102 Võrkpalli noortevõistkondade tegevuskulude katteks. Narva Spordikool Energia. Leping nr 2-2/89. Toetuse summa on 94 735 krooni. Toetuse andja on Eesti Võrkpalli Föderatsioon.
10053 KK0810672 Sponsori abi Narva Noorte Meremeeste klub.
10054 0810799 Narva Õpilasmalevad 2010 Narva Noortekeskus. Toetav summa on 22 000 krooni. Aruande esitamise tähtaeg 13.09.2010.a. Toetuse andja on Eesti Noorsootöö Keskus.
10055 0922177 Innovaatiline kool 2010. ____Leping tulekul___ Narva Taiskasvanute kool.
10056 0922006 Innovaatiline kool 2010. ___Leping tulekul________
10057 0810799 Millest koosnevad meie poisid ja tüdrukud? Narva Noortekeskus. Toetav summa on 20 937 krooni. Toetuse andja on Ida-Viru Maavalitsus.
10058 0922064 Meie kodumaa mineviku radadel Narva Humanitaargümnaasium. Leping nr.MHPL10386. Projekti lõppemise tähtaeg on 15.11.2010. Aruande esitamise tähtaeg on 05.12.2010. Toetav summa on 40 200 krooni. Toetuse andja on Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.
10059 0922006 Muinasjutumaal Narva 6.Kool. Leping nr KNPL10508. Toetav summa 111 990 krooni. Projekti lõppemise tähtaeg on 30.09.2010. Aruande esitamise tähtaeg on 20.10.2010. Toetuse andja on Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.
10060 0922064 Ettevõtlik kooli pilootvõrgustiku rakendamine Ida-Viru- ja Tartumaal. Narva Humanitaargümnaasium. Leping 3/9.02.10. Toetav summa on 44442 krooni. Toetuse andja on SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus.
10061 0922052 Ettevotlik kooli pilootvorgustiku rakendamine Ida-Viru- ja Tartumaal Narva Eesti Gümnaasium. Leping 3/8.02.10. Toetav summa on 44442 krooni. Toetuse andja on SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus.
10062 0911018 Seemnest kasvab puu Narva Koolieelne Lasteasutus Punamütsike. Toetav summa on 3000 krooni. Toetuse andja on SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus.
10063 0911018 Kakskeelne ettevotlik laps Narva Koolieelne Lasteasutus Punamütsike. Leping nr MHPL 10549. Tegevuste teostamise aeg on 01.09.2010-01.07.2011. Toetav summa on 52631 krooni. Toetuse andja on Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.
10064 0820101 Eesti Draamateatri etenduse Aabitsa kukk osaluse maksumus Narva Keskraamatukogu. Leping nr M03-10/0119L. Toetav summa on 2000 krooni. Stipendiumi  kasutamise aeg on 01.09.2010 – 30.11.2010. Aruande esitamise tähtaeg on 20.12.2010. Stipendiumi andja on Eesti Kultuurkapital.
10065 0810101 Noortespordi arendamiseks 2010/2011.a. Narva Paemurru Spordikool. Leping nr 2009/2010. Toetav summa on 97 222 krooni. Toetuse andja on Eesti Jäähoki Liit.
10066 0922064 Vastastoimed – kas meie muudame loodust voi loodus meid. Narva Humanitaargümnaasium. Toetav summa on 91 824 krooni.  Projekti algus on 01.06.2010 ja lõpp on 30.10.2010. Aruande esitamise tähtaeg on 10.2010. Toetuse andja on Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus.
10067 0922054 Enjoying Europe Narva Kreenholmi Gümnaasium. Leping nr.-2010-0232-COM06-PA-21. Projekti kestus 01.08.2010-31.07.2012. Toetuse summa on 12 000 EUR. Aruande esitamise tähtaeg on 30.09.2012. Toetuse andja on SA Arhimedes HKK.
10068 0922064 Olympic Values Narva Humanitaargümnaasium. Leping nr.-2010-0232-COM06-PA-17. Projekti kestus 01.08.2010-31.07.2012. Toetuse summa on 20 000 EUR. Aruande esitamise tähtaeg on 30.09.2012. Toetuse andja on SA Arhimedes HKK.
10069 0922064 Koolirobot Narva Humanitaargümnaasium. Leping nr 2010-1105-25. Toetav summa on 63 686,80 krooni. Toetuse andja on Tiigrihüppe Sihtasutus.
10070 0922006 Acts for our Future Narva 6.Kool. Leping nr.-2010-0232-COM07-PA-01. Projekti kestus 01.08.2010-31.07.2012. Toetuse summa on 20 000 EUR. Aruande esitamise tähtaeg on 30.09.2012. Toetuse andja on SA Arhimedes HKK.
10071 0810671 Kooli teatriminiatuuride festival Narva Laste Loomemaja. Leping nr 3.3-4/668. Toetav summa on 10 000 krooni. Aruande esitase tähtaeg on 17.01.2011.a. Toetuse andja on Eesti Vabariigi Haridus ja Teadusministeerium.
10072 0922060 Narva Paju Kooli õpilaskodus teenuse osutamine. Narva Paju Kool. Leping nr 10.1-8.1/922. Toetav summa on 129 600 krooni. Aruande esitamise tähtaeg 20.11.2011.a. Toetuse andja on Haridus- ja Teadusministeerium.
10073 0922013 Osalemaks 08.-11.10.2010. TA Groupis Latis, Jurmalas partneritega kohtumisel Narva Soldino Gümnaasium. Leping nr.-2010-0232-COM-PV-6. Projekti kestus 01.01.2010-30.04.2011. Toetuse summa on 360 EUR. Aruande esitamise tähtaeg on 11.11.2010. Toetuse andja on SA Arhimedes HKK.
10074 0820801 Ajalugu elustub Narvas Leping nr S07-10/0895L.Toetav summa on 15 000 krooni. Stipendiumi kasutamise aeg on 10.09.2010 – 31.12.2010. Aruande esitamise tähtaeg on 30.01.2011. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
10075 09110 Eesti keele kui teise keele õppe korraldamine. Leping nr. 10.1-8.1/704. Toetav summa on 803 710 EEK. Tegevuste teostamise aeg kuni 01.06.2011. Kuluaruande esitamise tähtaeg on 01.05.2011.a. Toetuse andja on Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium.
10076 0810671 Kooli teatriminiatuuride  festivali korraldamine Narva Laste Loomemaja. Leping nr M03-10/0209L. Stipendiumi kasutamise aeg on 01.10.2010-17.12.2010. Toetav summa on 5000 krooni. Aruande esitamise tähteag on 17.01.2011. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
10077 0810671 Tantsuüritustesarja Ava ennast  läbiviimine. Narva Laste Loomemaja. Leping nr M03-10/0211L. Stipendiumi kasutamise aeg on 01.10.2010-01.06.2011. Toetav summa on 4000 krooni. Aruande esitamise tähteag on 01.07.2011. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
10078 0810799 Artparaad Narva Noortekeskus. Leping nr 1.3-1.5/55. Toetav summa on 12 660 krooni. Kestvusaeg on 27.09-23.12.2010. Aruande esitamise tähtaeg 01.01.2011. Toetuse andja on Ida – Viru Maavalitsus.
10079 0810799 Tähelepanu! Noored räägivad! Narva Noortekeskus. Leping nr 1.3-1.5/56. Toetav summa on 30 000 krooni. Kestvusaeg on 04.10-11.12.2010. Aruande esitamise tähtaeg 11.12.2010. Toetuse andja on Ida – Viru Maavalitsus.
10080 0820101 Ameerika ringi tegevus Narva Keskraamatukogu. Leping nr. SEN 100-10-GR041. Toetuse summa on $6047. Toetuse kasutamise aeg on 29.09.2010-30.09.2011. Toetuse andja on American Embassy.
10081 0922011 Preemia rahvusvahelistel võistlustel edukalt osalenud kollektiividele. Narva Pähklimäe Gümnaasium. Käskkiri nr911. Preemia summa on 10000 krooni.
10082 09220 Ettevalmistus eestikeelsele õppele üleminekuks vene õppekeelega gümnaasiumides. Käskkiri 1009. Toetav summa on 910 000 krooni. toetuse andja on Haridus ja Teadusministeerium. Leping nr 10.1-8.1/772. Aruande esitamise tähteag on 30.09.2011. Toetuse andja on Haridus- ja Teadusministeerium.
10083 KK0810503 Sponsori abi Narva Koorikool.
10084 0810671 Tantsuürituste sari – Ava ennast! Narva Laste Loomemaja. Leping nr 3.3-4/756. Toetav summa on 15 000 krooni. Aruande esitamise tähteag on 30.06.2011. Toetuse andja on Haridus- ja Teadusministeerium.
10085 0810504 Narva Muusikakooli 60.aastapäeva tähistamine Narva Muusikakool. Leping nr 8.14/1162. Toetuse summa on 20 000 krooni. Aruande esitamise tähtaeg on 30.12.2010. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
10086 KK0820601 Sponsori abi Narva Linna Sümfooniaorkester. Sponsori abi.
10087 0810671 Talvefeeria Narva Laste Loomemaja. Leping nr 3.3-4/848. Toetav summa on 4 000 krooni. Aruande esitamise tähteag on 02.03.2011. Toetuse andja on Haridus- ja Teadusministeerium.
10088 0820801 Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide otsetoetuse kasutamine Narva Koorikool. Leping nr L-OT-2010-0544. Toetav summa on 5000 krooni. Toetuse kasutamise aeg on 01.10.2010-30.06.2011. Aruande esitamise tähtaeg on 01.08.2011. Toetuse andja on Eesti Kooriühing.
10089 0922011 Vene õppekeelega gümnaasiumile eestikeelse õppe toetamiseks Narva Pähklimäe Gümnaasium. Leping nr 10.1-8.1/816. Toetav summa on 70 000 krooni. Aruande esitamise tähteag on 30.09.2011. Toetuse andja on Haridus- ja Teadusministeerium.
10090 0820801 Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide otsetoetuse kasutamine Leping nr T-OT-2010-0309. Toetav summa 30000 eek. Toetuse kasutamise aeg on 01.10.2010-30.06.2011. Aruande esitamise tähtaeg on 01.08.2011. Toetuse andja on Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts.
10091 0820801 Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide otsetoetuse kasutamine Leping nr L-OT-2010-0462. Toetav summa on 37 205 krooni. Toetuse kasutamise aeg on 01.10.2010-30.06.2011. Aruande esitamise tähtaeg on 01.08.2011. Toetuse andja on Eesti Kooriühing.
10092 0810671 Noorte disainerite festival Talvefeeria Narva Laste Loomemaja. Leping nr M03-10/0295L. Toetav summa on 3 000 krooni. Stipendiumi kasutase aeg on 16.11.2010-31.01.2011. Aruande esitamise tähteag on 10.02.2011. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
10093 0810503 IIRahvusvaheline festival Laulavad ja mängivad poisid Narva Koorikool. Leping nr M03-10/0382L. Toetav summa on 8 000 krooni. Stipendiumi kasutase aeg on 01.10.2010-30.04.2011. Aruande esitamise tähteag on 10.05.2011. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
10094 0820801 IX Vabariikliku noorte pianistide instrumentaalkontsert Leping nr M03-10/0384L. Toetav summa on 7 000 krooni. Stipendiumi kasutase aeg on 01.01.2011-15.04.2011. Aruande esitamise tähteag on 25.04.2011. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
10095 0810504 Narva Muusikakooli XV laste džässfestival Leping nr M03-10/0350L. Toetav summa on 3 000 krooni. Stipendiumi kasutase aeg on 01.01.2011-01.06.2011. Aruande esitamise tähteag on 10.06.2011. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
10096 0810504 Narva Muusikakooli õpilaste osalemine rahvusvahelisel festivalil Maail ja muusika. Venemaa – Poola. Venemaal. Leping nr M03-10/0349L. Toetav summa on 4 000 krooni. Stipendiumi kasutase aeg on 01.01.2011-01.04.2011. Aruande esitamise tähteag on 10.04.2011. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
10097 0820201 Tantsuansambel Narva 60 sünniaastapäevale pühendatud kontsert-tantsufestivali korraldamine. Narva Kultuurimaja Rugodiv. Leping nr M03-10/0352L. Toetav summa on 3500 krooni. Stipendiumi  kasutamise aeg on 20.12.2010-26.03.2011. Aruande esitamise tähtaeg on 05.04.2011. Stipendiumi andja on Eesti Kultuurkapital.
10098 0820201 XXVabariikliku kooliteatrite festivali Kuldkalake 2011 korraldamine Narva Kultuurimaja Rugodiv. Leping nr M03-10/0351L. Toetav summa on 7000 krooni. Stipendiumi  kasutamise aeg on 20.12.2010.-10.05.2011. Aruande esitamise tähtaeg on 20.05.2011. Stipendiumi andja on Eesti Kultuurkapital.