Sihtprojektid 2011

Kokku 106 sihtprojekti seisuga 31.12.2011

Kood Nimetus Märkused
11001 0810671 Talentide vikerkar Narva Laste Loomemaja. Leping nr 3.3-4/1022. Toetav summa on 14 000 krooni. Aruande esitamise tähteag on 12.05.2011. Toetuse andja on Haridus- ja Teadusministeerium.
11002 KK0810504 Preemia nim. A. Arhangelski, NMK 60-aastapäevaks. Narva Muusikakool.
11003 0922064 Looduse nurga rajamine Narva Humanitaargümnaasium. Leping nr 11-10-2/83. Toetav summa on 2151,27 EUR. Projekti algus: 15.12.2010 ja lõpp: 15.06.2011. Toetuse andja on Sihtasutus Kskkonnainvesteeringute Keskus.
11004 0820801 IX Vabariikliku noorte pianistide instrumentaalkontsert Leping nr S05-10/1448L. Toetav summa on 10 000 krooni/ 639,12 EUR. Stipendiumi kasutase aeg on 01.01.2011-15.04.2011. Aruande esitamise tähteag on 25.04.2011. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
11005 0810504 Narva Muusikakooli 60.aastapäeva tähistamine Narva Muusikakool. Leping nr S07-10/1218L. Toetuse summa on 5 000 krooni / 319,56 EUR. Stipendiumi kasutamise aed on 01.12.2010-31.03.2011. Aruande esitamise tähtaeg on 10.04.2011. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
11006 0810503 IIRahvusvaheline festival Laulavad ja mängivad poisid Narva Koorikool. Leping nr S07-10/1121L. Toetav summa on 5 000 krooni / 319,56 EUR. Stipendiumi kasutase aeg on 01.10.2010-30.04.2011. Aruande esitamise tähteag on 10.05.2011. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
11007 0810671 Talentide vikerkaar Narva Laste Loomemaja. Leping nr M03-10/0372L. Toetav summa on 3 000 krooni / 191,73 EUR. Aruande esitamise tähteag on 22.05.2011. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
11008 0922052 Rahaeraldamine eestikeelse õppe toetamiseks Narva Eesti Gümnaasiumis Narva Eesti Gümnaasium. Käskkiri nr 70. Toetav summa on 78852 EUR. Toetuse andja on Haridus- ja Teadusministeerium.
11009 0820201 Kooliteatrite festivali Kuldkalake 2011 korraldamine Narva Kultuurimaja Rugodiv. Leping nr S07-10/1088L. Toetav summa on 20 000 krooni / 1278,23 EUR. Stipendiumi  kasutamise aeg on 20.12.2010.-10.05.2011. Aruande esitamise tähtaeg on 20.05.2011. Stipendiumi andja on Eesti Kultuurkapital.
11010 0820201 Tantsuansambli Narva 60. aastapäeva kontserdi korraldamine. Narva Kultuurimaja Rugodiv. Leping nr S07-10/1285L. Toetav summa on 5000 krooni/319,56 EUR. Stipendiumi  kasutamise aeg on 20.12.2010-31.03.2011. Aruande esitamise tähtaeg on 10.04.2011. Stipendiumi andja on Eesti Kultuurkapital.
11011 0810799 Nortekeskuse projekti tegevus Narva Noortekeskus. Toetav summa on 1280 eur. Toetuse andja on Põhjamaade Ministrite Nõukogu.
11012 0820101 Narva Keskraamatukogu teavikud. Narva Keskraamatukogu. Leping nr 111. Toetav summa on 82940,00 EUR.  Aruande esitamise tähtaeg on20.01.2012. Toetuse andja Kultuuriministerium.
11013 0820801 F.Chopini konkurs Leping nr 3.3-4/134. Toetav summa on 4 474 EUR. Aruande esitamise tähtaeg on 30.04.2012. Toetuse andja on Eesti Vabariigi Haridus ja Teadusministeerium.
11014 0810503 IIRahvusvaheline festival Laulavad ja mängivad poisid Narva Koorikool. Leping nr 3.3-4/101. Toetav summa on 15 000 krooni / 958,67 EUR. Aruande esitamise tähteag on 30.05.2011. Toetuse andja on Haridus- ja Teadusministeerium.
11015 KK0810503 Sponsori abi Narva Koorikool.
11016 0810799 Noortekeskusele Ida-Viru maakonna noorte teavitamise teenuse osutamiseks. Narva Noortekeskus. Leping nr 1.3-1.3/2. Toetav summa on 25 990 EUR. Aruande esitamise tähtaeg on 10.01.2012.a. Toetuse andja on Ida-Viru Maavalitsus.
11017 0820801 J. Mravinski nimelise XVII rahvvusvahelise muusikafestivali korraldamine Leping nr M03-11/0098L. Summa on 650 EUR. Stipendiumi kasutamise periood on 01.04.2011-30.06.2011. Aruande esitamise tähtaeg on 30.06.2011. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
11018 0922006 Keskkonnateadlikuks läbi praktilise õppe. Narva 6. Kool. Leping 11-10-2/82. Toetuse summa on 5244,85 EUR. Projekti algus: 10.01.2011 ja lõpp 15.06.2011. Aruande esitamise tähtaeg on 15.06.2011. Toetuse andja on Keskkonnainvesteeringute Keskus.
11019 0820801 Ida-Virumaa puhkpillimuusikapäev. Leping M-35/2011. Toetav summa on 255 EUR. Toetuse kasutamise aeg on 01.02-30.04.2011. Aruande esitamise tähtaeg on 30.05.2011.Toetuse andja on Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus.
11020 0922011 Tehnoloogiavahendite üleandmine Narva Pähklimäe Gümnaasium. Leping nr 2011-IKT-6. Toetuse andja on Tiigrihüppe Sihtasutus.
11021 0820601 Narva Linna Sümfooniaorkesteri tegevustoetus 2011 Narva Linna Sümfooniaorkester. Leping nr 1/1236. Teotav summa on 15 703 EUR. Aruande esitamise tähtaeg on 31.01.2012. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
11022 0922013 Nukitsamees Narva Soldino Gümnaasium. Leping 3/579. Toetuse summa on 345,12 EUR. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
11023 0810799 Noorte konkurentsivõime suurendamiseks ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks ühiskonnale pakutava noorsootöö teenuse osutamine Narva Noortekeskus. Leping nr ESF/14/2010. Aruande esitamise tähtaeg on 16.09.2011. Toetuse andja on MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.
11024 0810503 Narva Koorikool 30. aasta juubeli läbiviimine Narva Koorikool. Leping M03-11/0003L + Muudatus nr1. Toetav summa on 190 EUR. Stipendiumi kasutamise aeg on 01.09.2011-31.12.2011. Aruande esitamise tähtaeg on 30.06.2011. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
11025 0922013 Kooliolümpiamängude korraldamine Narva Soldino Gümnaasiumis. Narva Soldino Gümnaasium. Leping nr 8/11. Toetav summa on 320 EUR. Stipendiumi kasutamise aeg on 2.-27.mai.2011. Aruande esitamise tähtaeg on 27.06.2011. Toetuse andja on Eesti Olümpiaakadeemia.
11026 0810672 Me oleme kõrvuti, me oleme koos! Narva Noorte Meremeeste Klub. Leping nr 12.1-5/2099.Toetav summa on 371 EUR. Aruande esitamise tähtaeg on 21.11.2011. Toetuse andja on Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium.
11027 0922011 Narva Pähklimäe Gümnaasiumi riigikaitseõpetuse läbiviimiseks Narva Pähklimäe Gümnaasium. Leping nr 102/1103. Toetav summa on 591 EUR. Aruande esitamise tähtaeg on 01.11.2011. Toetuse andja on Kaitseministeerium.
11028 0810102 Kasvatajaraha Narva Spordikool Energia. Kiri 12.04.2011.
11029 0810101 Eesti Jäähokiliidu toetus nortespordi arendamiseks Narva Paemurru Spordikool. Leping nr 2010/11. Toetav summa on 6710,76 EUR. Toetuse andja on Eesti Jäähokiliit.
11030 0810503 Narva Koorikool 30. aasta juubeli korraldamiseks Narva Koorikool. Leping S07-11/0101L+Muudatus nr1. Toetav summa on 500 EUR. Stipendiumi kasutamise aeg on 01.03.2011-31.12.2011. Aruande esitamise tähtaeg on 30.06.2011. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
11031 0820201 Koreograafiastuudio Galateja 10.aastapäevale pühendatud kontsert-tansufestivali korraldamine Narva Kultuurimaja Rugodiv. Leping nr M03-11/0027L. Toetav summa on 190 EUR. Stipendiumi  kasutamise aeg on 20.03.2011-24.05.2011. Aruande esitamise tähtaeg on 24.06.2011. Stipendiumi andja on Eesti Kultuurkapital.
11032 0820201 Kontserdi Kultuurikaleidoskoop korraldamiseks Narva Kultuurimaja Rugodiv. Leping nr M03-11/0028L. Toetav summa on 190 EUR. Stipendiumi  kasutamise aeg on 20.03.2011-05.07.2011. Aruande esitamise tähtaeg on 05.08.2011. Stipendiumi andja on Eesti Kultuurkapital.
11033 0820201 Eesti rahvariiete soetamine tantsuansamblile Narva Narva Kultuurimaja Rugodiv. Leping nr M03-11/0029L. Toetav summa on 320 EUR. Stipendiumi  kasutamise aeg on 20.03.2011-01.08.2011. Aruande esitamise tähtaeg on 01.09.2011. Stipendiumi andja on Eesti Kultuurkapital.
11034 0810671 Läänemere Maletäht. Narva Laste Loomemaja. Leping nr S08-11/0015L. Toetav summa on 1000 EUR. Aruande esitamise tähtaeg on 30.11.2011. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
11035 0810102 Vara uleandmine Narva Spordikool Energia.
11036 0810102 Võrkpalli noortevõistkondade tegevuskulude katteks. Narva Spordikool Energia. Leping nr 2-2/58. Toetuse summa on 4699 EUR. Toetuse andja on Eesti Võrkpalli Föderatsioon.
11037 0820801 F.Chopini konkurs Leping nr S05-11/0182L. Toetav summa on 595,00 EUR. Aruande esitamise tähtaeg on 30.06.2011. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
11038 0922006 Noored kodanikud Narva 6.Kool. Leping nr KKPL11033. Toetuse summa on 3638,50 EUR. Aruande esitamise tähtaeg on 21.01.2012. Toetuse andja on Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.
11039 0922051 Tiigrihüppe Sihtasutuse Tiigriroboti projekti raames. Narva Kesklinna Gümnaasium. Leping nr 2011-1105-13 ja 2011-1105-6. Toetav summa on 542,00 EUR. Toetuse andja on Tiigrihüppe Sihtasutus.
11040 0810101 Noortespordi arendamiseks 2011 Narva Paemurru Spordikool. Leping nr 2011/04-07. Summa on 10580,77 EUR. Toetuse andja on Eesti Lauatenniseliit.
11041 0810101 Noortespordi arendamiseks Narva Paemurru Spordikool. Kiri 11.04.2011. Toetuse andja on Eesti Korvpalliliit.
11042 0810799 Noored õpivad ja õpetavad. Narva Noortekeskus. Leping nr 1.3-1.5/7. Toetav summa on 610 EUR. Aruande esitamise tähtaeg on 10.07.2011.a. Toetuse andja on Ida-Viru Maavalitsus.
11043 0810799 Tähelepanu! Noored räägivad! Vol 2. Narva Noortekeskus. Leping nr 1.3-1.5/8. Toetav summa on 1851 EUR. Aruande esitamise tähtaeg on 21.11.2011.a. Toetuse andja on Ida-Viru Maavalitsus.
11044 0810799 Turist-matkaja kursus Narva Noortekeskus. Toetav summa on 834 EUR. Aruande esitamise tähtaeg on 10.08.2011.a. Toetuse andja on Ida-Viru Maavalitsus.
11045 KK0810504 Sponsori abi Narva Muusikakool.
11046 0810671 Estonia klaveri nr 457 restaureerimine Narva Laste Loomemaja. Leping nr 8.14/660. Toetav summa on 1000 EUR. Aruande esitamise tähtaeg on 01.09.2011. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
11047 0810799 Õpilasmalev Narva Noortekeskus. Leping 3.1-11/147. Toetav summa on 1410 EUR. Aruande esitamis tähtaeg on 13.09.2011. Toetuse andja on Eesti Noorsootöö Keskus.
11048 0922051 Tööpraktika Narva Kesklinna Gümnaasium. Leping 7-6.2/11000525. Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
11049 0922013 Vaata pr 11073 Narva Soldino Gümnaasium. Toetav summa on 4401,43. Projekti algus on mai 2011 ja lõpp on november 2011. Aruande esitamise tähtaeg on 11.2011. Toetuse andja on Keskkonnainvesteeringute Keskus.
11050 0810672 Varaait projektikonkursi raames Narva Noorte Meremeeste Klubi. Leping 3.1-19/180. Toetav summa on 1648 EUR. Aruande esitamis tähtaeg on 30.11.2011. Toetuse andja on Eesti Noorsootöö Keskus.
11051 0810671 Varaait Narva Laste Loomemaja. Leping 3.1-19/179. Toetav summa on 706 EUR. Aruande esitamis tähtaeg on 30.11.2011. Toetuse andja on Eesti Noorsootöö Keskus.
11052 0922013 Süle Tiiger 2011. Narva Soldino Gümnaasium. Leping nr 2011-1109-47. Toetav summa on 975,00 EUR. Toetuse andja on Tiigrihüppe Sihtasutus.
11053 0810502 Avastus. Narva Kunstikool. Leping 3.1-19/182. Toetav summa on 339 EUR. Aruande esitamis tähtaeg on 30.11.2011. Toetuse andja on Eesti Noorsootöö Keskus.
11054 0922054 Süle Tiiger 2011 Narva Kreenholmi Gümnaasium. Leping nr 2011-1109-45. Toetav summa on 840 EUR. Toetuse andja on Tiigrihüppe Sihtasutus.
11055 0922011 Süle Tiiger 2011 Narva Pähklimäe Gümnaasium. Leping nr 2011-1109-46. Toetav summa on 750 EUR. Toetuse andja on Tiigrihüppe Sihtasutus.
11056 0810504 Varaait Narva Muusikakool. Leping 3.1-19/198. Toetav summa on 1800 EUR. Aruande esitamis tähtaeg on 30.11.2011. Toetuse andja on Eesti Noorsootöö Keskus.
11057 0922064 Süle Tiiger 2011 Narva Humanitaargümnaasium. Leping nr 2011-1109-44. Toetav summa on 1414 EUR. Toetuse andja on Tiigrihüppe Sihtasutus.
11058 0810501 Varaait Narva Kreenholmi Muusikakool. Leping 3.1-19/209. Toetav summa on 892 EUR. Aruande esitamis tähtaeg on 30.11.2011. Toetuse andja on Eesti Noorsootöö Keskus.
11059 0922052 Süle Tiiger 2011 Narva Eesti Gümnaasium. Leping nr 2011-1109-150. Toetav summa on 1100 EUR. Toetuse andja on Tiigrihüppe Sihtasutus.
11060 0921259 Süle Tiiger 2011 Narva Peetri Kool. Leping nr 2011-1109-151. Toetav summa on 1088,50 EUR. Toetuse andja on Tiigrihüppe Sihtasutus.
11061 0922013 Minu kodukoha veekogu boiloogilised, kultuurilised ja majanduslikud väärtused Narva Soldino Gümnaasium. Üleandmise-Vastuvõtmise akt nr17-7.5/11/171. Toetuse andja on Keskkonnaamet.
11062 0820201 XVII Rahvusvahelise fotofestivali Narva sügis 2011 korraldamiseks Narva Kultuurimaja Rugodiv. Leping M03-11/0115L. Toetav summa on 350 EUR. Stipendiumi kasutamise aeg on 20.06.2011-11.10.2011. Aruande esitamise tähtaeg on 11.12.2011. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
11063 0820201 Rahvatantsuansambli Päikeseratas 15.aastapäevale pühendatud kontsert-tantsufestivali karraldamiseks. Narva Kultuurimaja Rugodiv. Leping M03-11/0116L. Toetav summa on 190 EUR. Stipendiumi kasutamise aeg on 20.062011-22.11.2011. Aruande esitamise tähtaeg on 22.12.2011. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
11064 0922064 Narva Humanitaargümnaasiumi keelelaager “Tulevikku-kindlustundega!” Narva Humanitaargümnaasiumi keelelager “Tulevikku-kindlustundega!”

Leping nr KKPL11085. Toetav summa on 1779,88 eurot. Aruande esitamise tähtaeg on 15.12.2011. Toetuse andja on Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.

11065 0911018 Narva Lasteaed Punamutsike Projektikonkurss “Minu armas kodukoht” Narva Lasteaed Punamutsike Projektikonkurss “Minu armas kodukoht”

Leping nr KKPL11073. Toetav summa on 3300 eurot. Aruande esitamise tähtaeg on 15.08.2012. Toetuse andja on Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.

11066 0922054 Projektukonkurss “Osalise eestikeelse aineoppe sisseviimise toetamine (kohanemislaager)” Narva Kreenholmi Gumnaasium Projektukonkurss “Osalise eestikeelse aineoppe sisseviimise toetamine (kohanemislaager)”. Leping nr KKPL11081.

Toetav summa on 3632,72 eurot. Aruande esitamise tähtaeg on 17.10.2011. Toetuse andja on Integratsiooni ja Migrats

11067 0922006 Projektikonkurss “Edusammud” Narva 6. Kool Projektukonkurss “Edusammud”. Leping nr KKPL11075.

Toetav summa on 3428,88 eurot. Aruande esitamise tähtaeg on 25.10.2011. Toetuse andja on Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.

11068 0922013 Õpime eesti keeles mõnuga. Narva Soldino Gümnaasium. Leping KKPL11074. Toetav summa on 3613,71 EUR. Aruande esitamise tähtaeg on 15.12.2011. Toetuse andja on Inegrantsioono ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
11069 0820801 Laulupidu. Transpordikompensantsioon Toetav summa on 3410 eur. Toetuse andja Ida-Viru Maavalitsus.
11070 0810671 Läänemere Maletähed Narva Laste Loomemaja. Leping nr 8.14/1156. Toetav summa on 1200 EUR. Aruande esitamise tähtaeg on 30.12.2011. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
11071 0820101 Loeme koos Juliusega Narva Keskraamatukogu. Leping nr 8.14/1143. Toetav summa on 200 EUR. Aruande esitamise tähtaeg on 31.05.2012. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
11072 0922177 Õpime mõnuga Narva Täiskasvanute Kool. Leping nr KKPL11082. Toetav summa 3162,58 eur. Aruande esitamise tähtaeg on 15.11.2011. Toetuse andja on Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.
11073 0922013 Aktiivõppemeetodil põhinevate Eesti looduskeskustes õppetundide läbiviimine Narva Soldino Gümnaasiumi õpilaste jaoks. Narva Soldino Gümnaasium. Leping nr 3-2_2/35-5/2011. Toetav summa on 4401,43 EUR. Aruande esitamise tähtaeg on 11.2011.Toetuse andja on Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus.
11074 0922064 Narva Humanitaargümnaasiumi suvine keskkonnalaager Narva Humanitaargümnaasium. Leping nr 3-2_2/71-6/2011. Toetav summa on 9199,00 EUR. Aruande esitamise tähtaeg on 10.2011.Toetuse andja on Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus.
11075 0922006 Loodusesse õppima! Narva 6. Kool. Leping nr 3-2_2/111-5/2011. Toetav summa on 8521,00 EUR. Aruande esitamise tähtaeg on 10.2011.Toetuse andja on Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus.
11076 0911030 Haldusleping palgatoetuse maksmiseks. Koolieelne Lasteasutus Tareke. Lepig nr 7-6.1/11003699. Leping on määramata ajaks alates 01.09.2011. Eesti Töötukassa.
11077 KK0922051 Sponsori abi Narva Kesklinna Gümnaasium.
11078 KK0922064 Inglise keele süvaõppe programmi toetamiseks. Narva Humanitaargümnaasium.
11079 0820101 Ameerika ringi tegevus Narva Keskraamatukogu. Leping nr. SEN 100-11-GR068. Toetuse summa on $6200. Toetuse kasutamise aeg on 20.09.2011-30.09.2012. Toetuse andja on American Embassy.
11080 KK0911018 Sponsoriabi Narva Lasteaed Punamütsike. Nr1-22/57. Toetuse andja on Eesti Energia Narva Elektrijaamade juhatuse liige.
11081 0810671 Kooli teatriminiatuuride festival Narva Laste Loomemaja. Leping nr 3.3-4/760. Toetav summa on 1144 EUR. Aruande esitamise tähtaeg on 17.01.2012. Toetuse andja on Haridus ja Teadusministeerium.
11082 0810671 Muusikalise maratoni korraldamine Narva Laste Loomemaja. Leping nr M03-11/0220L. Toetav summa on 490 EUR. Stipendiumi kasutamise aeg on 15.09.2011-31.07.2012. Aruande esitamise tähteag on 30.08.2012. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
11083 0810671 Kooli teatriminiatuutride festivali korraldamine Narva Laste Loomemaja. Leping nr M03-11/0214L. Toetav summa on 190 EUR. Stipendiumi kasutamise aeg on 01.10.2011-31.12.2011. Aruande esitamise tähteag on 30.01.2012. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
11084 KK0820801 Läänemere maletähed. Sponsoriabi.
11085 0810502 Rahvusvahelise mastikumaalide ja kompositsioonide konkursi Aastaajad läbiviimine Narva Kunstikool. Leping nr M03-11/0233L. Toetav summa on 190 EUR. Stipendiumi kasutamise aeg on 10.09.2011-31.12.2011. Aruande esitamise tähteag on 30.01.2012. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
11086 0820201 Neli aastaaega-Sügis, Talv, Kevad, Suvi Narva Kultuurimaja Rugodiv. Leping S07-11/0924L. Toetav summa on 200 eur. Kasutamise aeg on 01.10.2011-18.06.2012. Aruande esitamise tähtaeg on 18.07.2012. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
11087 0922011 Rahvusvahelistel võistlustel edukalt osalenute premeerimine Narva Pähklimäe Gümnaasium. Leping 726. Toetav summa 400 eur. Toetuse andja on Haridus- ja Teadusministeerium.
11088 09110  3-7 aastastele lastele eesti keele kui teise keele õppe Leping nr 10.1-8.1/847. Toetav summa on 66 308 eur. Aruande esitamise tähtaeg on 01.05.2012. Toetuse andja on Haridus- ja Teadusministeerium.
11089 0820101 Laste raamatukoguteeninduse parandamineNarva Soldino linnaosas Narva Keskraamatukogu. Leping nr 8.14/1571. Toetav summa on 832 eur. Aruande estamise tähtaeg on 31.01.2012. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
11090 0922013 7.-10. detsembril 2011 Hollandis Zeistis Katholieke Scholengemeenschap De Breulis Narva Soldino Gümnaasium. Leping 2011-0019-COM-PV-13. Toetav summa on 676 eur. Projekti algus on 01.01.2011 ja lõpp on 30.04.2012. Toetuse andja on Archimedes.
11091 09220 Eestikeelse aineõppe läbiviimise toetuseks Leping nr 10.1-8.1/922. Toetav summa on 117 000 eur. Aruande esitamise tähtaeg on 30.09.2012. Toetuse andja on Haridus- ja Teadusministeerium.
11092 KK0820801 Sponsori abi. Chopini konkurss.
11093 KK0810502 Sponsori abi Narva Kunstikool.
11094 0922051 Hundert Sprachen hat das Kind Saksamaal Trieris 10.-14. detsembril 2011 Narva Kesklinna  Gümnaasium. Leping nr 2011-0019-COM-PV-20. Toetav summa on 1050 eur. Aruande esitamise tähtaeg on 13.01.2012. Toetuse andja on Archimedes.
11095 0922006 Avastusretked Eestimaal Narva 6. Kool. Leping nr KNPL11113. Toetav summa on 6390,60 euro.Aruande esitamise tähtaeg on 30.11.2012. Toetuse andja on Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.
11096 0820801 Laulu- ja tantsupidu Leping nr T-OT-2011-0243. Toetav summa on 1500 EUR. Toetuse andja on Toetuse kasutamise aeg on 01.09.2011-30.06.2012. Aruande esitamise tähtaeg on 30.06.2012. Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts.
11097 0922013 Detektiiv Lotte Narva Soldino Gümnaasium. Leping nr 3/2074. Toetav summa on 384 EUR. Väljamakse kuupäev on 19.12.2011. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
11098 0820801 Laulu – ja tantsupidu korraldamiseks Leping nr L-OT-2011-0460. Toetav summa on 1935,00. Toetuse kasutamise tähtaeg on 01.09.2011-30.06.2012. Aruande esitamise tähtaeg 30.06.2012. Toetuse andja on Eesti Kooriühing.
11099 0820801 Laulu – ja tantsupidu korraldamiseks Leping nr L-OT-2011-0548. Toetav summa on 250,00. Toetuse kasutamise tähtaeg on 01.09.2011-30.06.2012. Aruande esitamise tähtaeg 30.06.2012. Toetuse andja on Eesti Kooriühing.
11100 0922006 Põlvamaa pajatused Narva 6. Kool. Leping nr KNPL11094. Toetav summa on 6534,00 EUR. Aruande esitamise tähtaeg on 30.10.2012. Toetuse andja on Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.
11101 0820601 Narva Linna Sümfooniaorkestri tegevustoetus 2011 Narva Linna Sümfooniaorkester. Leping nr 1/1954. Toetav summa on 6000 eur. Aruande esitamise tähtaeg on 31.01.2012. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
11102 0922064 Koos on parem! Narva Humanitaargümnaasium. Toetav summa on 100 eur. Toetuse andja on SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus.
11103 0911018 Minu armas kodukoht Narva Lasteaed Punamütsike. Toetav summa on 100 eur. Toetuse andja Ida-Viru Ettevõtluskeskus.
11104 0810503 V Regionaalse konkurss-festivali Noor Laulusolist korraldamine Narva Koorikool. Leping nr M03-11/0391L. Toetav summa on 255 EUR. Stipendiumi kasutamise aeg on 1.11.2011-31.05.2012. Aruande esitamise tähtaeg on 30.06.2012. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
11105 0810102 Narva SPKO Energia 2011 aasta noorterahad Narva Spordikool Energia. Kiri 11.01.2012. Toetav summa on 290,50 eur. Toetuse andja on Eesti Laskesuusatamise Foderatsioon.
11106 0810671 Pohivara saamine Tafrix OU akt