Sihtprojektid 2012

Kokku 115 sihtprojekti seisuga 31.12.2012

Kood Nimetus Märkused
12001 KK0922064 Vaba kasutusega sponsori abi 2012 Narva Humanitaargumnaasium.
12002 0810504 Narva Muusikakooli XVI džassfestivali korraldamiseks Narva Muusikakool. Leping nr S05-11/1097L. Toetav summa on 300 eur. Stipendiumi kasutamise aeg on 01.01.2012-01.06.2012. Aruande esitamise tähtaeg on 01.07.2012. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
12003 0810504 Narva Muusikakooli XVI džassfestivali läbiviimine Narva Muusikakool. Leping nr S07-11/1221L. Toetav summa on 200 eur. Stipendiumi kasutamise aeg on 01.01.2012-31.03.2012. Aruande esitamise tähtaeg on 30.04.2012. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
12004 0820201 XXI Vabariiklik kooliteatrite festivali Kuldkalake 2012 korraldamine Narva Kultuurimaja Rugodiv. Leping nr S07-11/1220L. Toetav summa on 300 eur. Stipendiumi kasutamise aeg on 20.12.2011-08.05.2012. Aruande esitamise tähtaeg on 08.06.2012. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
12005 0820201 XXI Vabariiklik kooliteatrite festivali Kuldkalake 2012 korraldamine Narva Kultuurimaja Rugodiv. Leping nr M03-11/0283L. Toetav summa on 529 eur. Stipendiumi kasutamise aeg on 20.12.2011-08.05.2012. Aruande esitamise tähtaeg on 08.06.2012. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
12006 0810503 V Regionaalse konkurss-festivali Noor Laulusolist korraldamine Narva Koorikool. Leping nr S07-11/1219L. Toetav summa on 600 EUR. Stipendiumi kasutamise aeg on 1.11.2011-31.05.2012. Aruande esitamise tähtaeg on 30.06.2012. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
12007 0922013 Kooliolümpiamängude korraldamine Narva Soldino Gümnaasiumis. Narva Soldino Gümnaasium. Leping nr 7/12. Toetav summa on 150 EUR. Stipendiumi kasutamise aeg on 21.mai-01.juuni 2012. Aruande esitamise tähtaeg on 01.07.2011. Toetuse andja on Eesti Olümpiaakadeemia.
12008 0922052 Rahaeraldamine eestikeelse õppe toetamiseks Narva Eesti Gümnaasiumis 2012 Narva Eesti Gümnaasiumi. Käskkiri nr 118. Lepingu number 10.1-8.1/191. Toetav summa on 72665 eur. Toetuse andja on Haridus- ja Teadusministeerium.
12009 KK0922006 Sponsori abi 2012 Narva 6. Kool
1201 Sihtteenus 1201 – 0922013 Pilootkooli karjaarioppe arendustegevus Innove SA. Projekt nr D17-5.2-9/173
12010 0820101 Narva Keskraamatukogu teavikud 2012 Narva Keskraamatukogu. Leping nr 62. Toetav summa on 78 940 eur. Tegevuste teostamise aeg on 2012.aasta. Lõpparuande esitamise tähtaeg on 17.01.2013.a. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
12011 0820801 Chopini konkurss 2012 Leping nr 8.14/1858. Toetav summa on 6500 eur. Tegevuste teostamise aeg on 2012.aasta. Lõpparuande esitamise tähtaeg on 01.02.2013.a. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
12012 KK0820801 Sponsori abi. Chopini konkurss Chopini konkurss 2012.
12013 KK0810503 Sponsori abi 2012 Narva Koorikool.
12014 0922064 Looduskaitsekuu Narva Humanitaargümnaasiumis Narva Humanitaargümnaasium. Leping nr 3-2_2/880-3/2011. Toetav summa on 2000 eur. Projekti algus 02.2012 ja lõpp 06.2012. Aruande esitamine 06.2012. Toetuse andja on Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus.
12015 0820601 Narva Linna Sumfooniaorkesteri tegevustoetus 2012 Narva Linna Sümfooniaorkester. Leping nr 1/400. Toetav summa on 15703 eur. Aruande esitamise tähtaeg on 31.01.2013. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
12016 0810799 Nortekeskuse projekti tegevus 2012 Narva Noortekeskus. Toetav summa on 600 eur. Toetuse andja on Põhjamaade Ministrite Nõukogu.
12017 0810504 Chopini konkurss Narva Muusikakool. Leping nr 1/9-2-12. Toetav summa on 2000 eur. Aruande esitamise tähtaeg on 30.05.2012. Toetuse andja on MTÜ Eesti Muusikanõukogu.
12018 0911009 Saagem tuttavaks, proua Chess Queen! Narva Lasteaed Muinasjutt. Leping nr 8.14/25. Toetav summa on 306 eur. Aruande esitamise tähtaeg on 02.07.2012. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
12019 0810503 Noor Laulusolist Narva Koorikool. Leping nr 3.3-4/99. Toetav summa on 760 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 30.06.2012. Toetuse andja on Haridus- ja Teadusministeerium.
12020 KK0810504 Sponsori abi 2012 Narva Muusikakool.
12021 KK0810502 Sponsori abi 2012 Narva Kunstikool.
12022 KK0810671 Sponsori abi 2012 Narva Laste Loomemaja.
12023 0810799 Noorte teavitamise korraldamiseks Narva Noortekeskus. Leping nr 3-3/129. Toetav summa on 25 825 EUR. Aruande esitamise tähtaeg on 10.06.2012.a. Toetuse andja on Ida-Viru Maavalitsus.
12024 0810671 Tantsu kevad Narva Laste Loomemaja. Leping nr M03-12/0010L. Toetav summa on 200 EUR. Stipendiumi kasutamise aeg on 01.03.2012-31.05.2012. Aruande esitamise tähteag on 30.06.2012. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
12025 0810671 Metoodilise õppevahendi väljaandmine algajatele maletajatele Narva Laste Loomemaja. Leping nr M03-12/0058L. Toetav summa on 400 EUR. Stipendiumi kasutamise aeg on 01.03.2012-31.08.2012. Aruande esitamise tähteag on 30.09.2012. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
12026 0820801 J. Mravinski nimelise XVIII rahvvusvahelise muusikafestivali korraldamine Leping nr M03-12/0001L. Summa on 500 EUR. Stipendiumi kasutamise periood on 01.03.2012-20.06.2012. Aruande esitamise tähtaeg on 20.07.2012. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
12027 0820801 J. Mravinski nimelise XVIII rahvvusvahelise muusikafestivali korraldamine Leping nr S05-12/0219L. Summa on 1000 EUR. Stipendiumi kasutamise periood on 01.03.2012-30.06.2012. Aruande esitamise tähtaeg on 30.07.2012. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
12028 0810671 Mudellennunduse lahtine esivõistluse korraldamiseks Narva Laste Loomemaja. Leping nr S08-12/0103L. Toetav summa on 500 EUR. Stipendiumi kasutamise aeg on 02.04.2012-30.07.2012. Aruande esitamise tähteag on 30.08.2012. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
12029 0810501 VI Noorte pianistide festival Ida- Virumaa klaveripäevad Narva Kreenholmi Muusikakool. Leping nr M03-12/0063L. Toetav summa on 320 EUR. Stipendiumi kasutamise aeg on 01.04.2012-20.05.2012. Aruande esitamise tähteag on 20.06.2012. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
12030 KK0922064 Rahavahendid auto pidamiseks Narva Humanitaargümnaasium.
12031 0820601 Avenue and Symphony Tallinnas Narva Linna Sümfooniaorkester. Leping nr 8.14/311. Toetav summa on 1800 eur. Aruande esitamise tähtaeg on 29.06.2012. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
12032 0820801 N Naviki nimelisel VI rahvusvahelisel kammermuusika konkursil osalemiseks Leping nr S05-12/0221L. Toetav summa on 100 EUR. Stipendiumi kasutamise aeg on 01.02.2012-30.06.2012. Aruande esitamise tähteag on 30.07.2012. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
12033 0820801 Juliusz Zarebeski nimeline muusikakonkurs Leping nr S05-12/0220L. Toetav summa on 700 EUR. Stipendiumi kasutamise aeg on 01.02.2012-01.06.2012. Aruande esitamise tähteag on 01.07.2012. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
12034 0810671 Est-Rus laste ja noorte videoloomingu festivali korraldamiseks Narva Laste Loomemaja. Leping nr S04-12/0087L. Toetav summa on 2000 EUR. Stipendiumi kasutamise aeg on 01.02.2012-31.05.2012. Aruande esitamise tähteag on 30.06.2012. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
12035 0922011 Narva Pahklimae Gumnaasiumi riigikaitseopetus Narva Pähklimäe Gümnaasium. Leping nr 148/1203. Toetav summa on 900 EUR. Aruande esitamise tähteag on 01.11.2012. Toetuse andja on Kaitseministeerim.
12036 0810501 VI Noorte pianistide festival Ida- Virumaa klaveripäevad Narva Kreenholmi Muusikakool. Leping nr S05-12/0218L. Toetav summa on 500 EUR. Stipendiumi kasutamise aeg on 01.04.2012-30.06.2012. Aruande esitamise tähteag on 30.07.2012. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
12037 0810504 Narva Muusikakooli XVI laste dzassfestivali korraldamiseks Narva Muusikakool. Leping nr M03-11/0316L. Toetav summa on 190 EUR. Stipendiumi kasutamise aeg on 01.01.2012-01.06.2012. Aruande esitamise tähteag on 01.07.2012. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
12038 0810504 Narva Muusikakooli osalemine rahvusvahelisel kammermuusika konkursil Lätis Narva Muusikakool. Leping nr M03-12/0076L. Toetav summa on 100 EUR. Stipendiumi kasutamise aeg on 01.02.2012-01.06.2012. Aruande esitamise tähteag on 01.07.2012. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
12039 0810671 Est-Rus laste- ja noorte videoloomingu festival Narva Laste Loomemaja. Leping nr 3.3-4/247. Toetav summa on 959 EUR. Aruande esitamise tähteag on 30.06.2012. Toetuse andja on Haridus- ja Teadusministeerium.
12040 0810504 Dzassirutmid Narva Muusikakool. Leping nr MHPL12006. Toetav summa on 1100 EUR. Stipendiumi kasutamise aeg on 01.02.-30.04.2012. Aruande esitamise tähteag on 01.06.2012. Toetuse andja on Intergratsiooni ja Migratsiooni  Sihtasutus Meie Inimesed.
12041 0820801 J. Mravinski nimelise XVIII rahvvusvahelise muusikafestivali korraldamine Leping nr S07-12/0009L. Summa on 320 EUR. Stipendiumi kasutamise periood on 01.03.2012-20.06.2012. Aruande esitamise tähtaeg on 20.07.2012. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
12042 0820801 N Naviki nimelisel VI rahvusvahelisel kammermuusika konkursil osalemiseks Leping nr S07-12/0389L. Toetav summa on 100 EUR. Stipendiumi kasutamise aeg on 20.02.2012-30.06.2012. Aruande esitamise tähteag on 30.07.2012. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
12043 0820801 Juliusz Zarebeski nimeline muusikakonkurs Leping nr S07-12/0390L. Toetav summa on 715 EUR. Stipendiumi kasutamise aeg on 20.02.2012-30.06.2012. Aruande esitamise tähteag on 30.07.2012. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
12044 0810203 Noortespordi arendamiseks 2012 Narva Paemurru Spordikool. Leping nr 2012/04-02. Summa on 9898,93 EUR. Toetuse andja on Eesti Lauatenniseliit.
12045 0810203 Eesti Jäähokiliidu toetus nortespordi arendamiseks Narva Paemurru Spordikool. Leping nr 2011/12. Toetav summa on 6933,21 EUR. Toetuse andja on Eesti Jäähokiliit.
12046 0922013 Tiigrihuppe arendusprojekt. Narva Soldino Gümnaasium. Leping nr 150. Toetuse  summa on 1041 eur. Aruande esitamise tähtaeg on 07.12.2012. Toetuse andja on Tiigrihüppe Sihtasutus.
12047 0922051 Tiigrihuppe arendusprojekt Narva Kesklinna Gümnaasium. Leping nr 160. Toetuse  summa on 1052,07 eur. Aruande esitamise tähtaeg on 07.12.2012. Toetuse andja on Tiigrihüppe Sihtasutus.
12048 0810204 Vorkpalli noortevoistkondade tegevuskulude katteks. Narva Spordikool Energia. Leping nr 2-2/68 Toetuse summa on 3060 EUR. Toetuse andja on Eesti Võrkpalli Föderatsioon.
12049 0810671 Mudellennunduse lahtine esivõistluse korraldamiseks Narva Laste Loomemaja. Leping nr 8.14/543. Toetav summa on 1500 EUR. Aruande esitamise tähteag on 31.08.2012. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
12050 0810799 Peipsi jarv kui Eestimaa parl. Tahame tunda uhkust, õppida tundma ning hoida seda Narva Noortekeskus. Leping nr 3-3/191. Toetav summa on 3 180 EUR. Aruande esitamise tähtaeg on 25.08.2012.a. Toetuse andja on Ida-Viru Maavalitsus.
12051 0810799 Muusika meie sees Narva Noortekeskus. Leping nr 3-3/189. Toetav summa on 1 793 EUR. Aruande esitamise tähtaeg on 25.11.2012.a. Toetuse andja on Ida-Viru Maavalitsus.
12052 0810503 Poistekoori juubeli korraldamiseks Sponsori abi. Kiri nr 2-19/80. AS Transservis-N
12053 0810799 Opilasmaleva tegevus 2012 Narva Noortekeskus. Leping nr 3.1-11/78. Toetav summa on 1269 eur. Aruande esitamise kuupäev on 13.09.2012. Toetuse andja Eesti Noorsotöö Keskus.
12054 0922064 Sõpruse sild Narva Humanitaargumnaasium. Leping nr MHPL12041. Toetav summa on 2204 eur. Tegevuste ajavahemik on 28.05.2012-31.10.2012. Aruande esitamise tähtaeg on 03.12.2012. Toetuse andja on Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.
12055 0820201 Sponsoriabi Lastekaitsepaev Narva Kultuurimaja Rugodiiv.
12056 0810672 Noored meremehed avastavad looduse maailma samm-sammult. Narva Noorte Meremeeste Klubi. Leping nr 3-2_2/545-6/2012. Toetav summa on 2499,46 eur. Aruande esitamise tähtaeg on 30.09.2012. Toetuse andja on Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus.
12057 0810204 Riiklike noorteraha 2012 aasta Narva Spordikool Energia. Otsus nr 230312. Toetav summa on 373,89 eur. Toetuse andja on Eesti Laskesuusatamise  Föderatsioon.
12058 0922064 _Koolilaager 2012 Narva Humanitaargümnaasium.
12059 0810204 Narva SP Energia Varaait 2012 Narva SP Energia. Leping nr 3.1-19/179.Toetav summa on 1179,00 eur. Aruande esitamise tähtaeg on 30.10.2012. Toetuse andja on Eesti NoorsootööKeskus.
12060 Ei ole sihtprojekt! 0922013 Karjaariteenuste susteemi arendamine Narva Soldino Gümnaasium. Leping nr D17-5.2-9/173. Toetav summa on 1980 eurot. Aruande esitamise tähtaeg on 06.09.2013. Toetuse andja on Sihtasutus INNOVE
12061 0810671 Narva Laste Loomemaja Varaait 2012 Narva Laste Loomemaja. Leping nr 3.1-19/187.Toetav summa on 900,00 eur. Aruande esitamise tähtaeg on 30.10.2012. Toetuse andja on Eesti NoorsootööKeskus.
12062 0810672 Narva Noorte Meremeeste Klubi. Teatrikulastus Aarete saar. Narva Noorte Meremeeste Klubi. Leping nr 13/639 .Toetav summa on 255,60 eur.Toetuse andja on Rahvakultuuri Keskus.
12063 0810672 Narva Noorte Meremeeste Klubi Varaait 2012 Narva Noorte Meremeeste Klubi. Leping nr 3.1-19/176.Toetav summa on 1080,00 eur. Aruande esitamise tähtaeg on 30.10.2012. Toetuse andja on Eesti NoorsootööKeskus.
12064 0810672 Sponsori abi 2012 Narva Noorte Meremeeste Klubi. Taotlus 04.06.12 nr 1-16/96
12065 0810504 Narva Muusikakool Varaait 2012 Narva Muusikakool. Leping nr 3.1-19/219.Toetav summa on 1950,00 eur. Aruande esitamise tähtaeg on 30.10.2012. Toetuse andja on Eesti NoorsootööKeskus.
12066 0810671 Uhesekundiliste filmide konkurs Narva Laste Loomemaja. Leping nr M03-12/0149L. Toetav summa on 147 EUR. Stipendiumi kasutamise aeg on 01.06.2012-31.10.2012. Aruande esitamise tähteag on 30.11.2012. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
12067 0810671 Piduliku kontserdi korraldamiseks Narva Laste Loomemaja. Leping nr M03-12/0147L. Toetav summa on 300 EUR. Stipendiumi kasutamise aeg on 01.08.2012-30.11.2012. Aruande esitamise tähteag on 31.12.2012. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
12068 0820101 Kasvame koos raamatutega- beebikool Narva Keskraamatukogus Narva Keskraamatukogu. Leping nr 8.14/903. Toetav summa on 300 eur. Aruande esitamise tähtaeg on 01.07.2013. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
12069 0810204 XIV Rahvusvahelise Vladimir Nikolajevi malestusturniiri korraldamine Narva Spordikool Energia. Leping nr M03-12/0133L. Toetav summa on 300 eur, kasutamise aeg 01.07.2012-30.10.2012. Aruande esitamise tahtaeg on 30.11.2012. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
12070 0810204 Ujumisvõistluste Narva sugis 2012 korraldamine Narva Spordikool Energia. Leping nr M03-12/0105L. Toetav summa on 200 eur, kasutamise aeg 01.09.2012-30.11.2012. Aruande esitamise tahtaeg on 30.12.2012. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
12071 0922006 Noored looduseuurijad Narva 6. Kool. Leping 3-2_2/646-5/2012.Toetav summa on 7945,00 eur. Projekti algus on mai 2012 ja lõpp on oktoober 2012. Aruande esitamise tähtaeg on 01.10.2012. Toetuse andja on KIK.
12072 0922006 Loodusvaartused laste silmis Narva 6. Kool. Leping 3-2_2/319-4/2012.Toetav summa on 2085,00 eur. Projekti algus on mai 2012 ja lõpp on oktoober 2012. Aruande esitamise tähtaeg on 01.10.2012. Toetuse andja on KIK.
12073 0820201 XVIII Rahvusvahelise fotofestival Narva sugis 2012 Narva Kultuurimaja rugodiv. Leping nr M03-12/0132L. Toetav summa on 125 EUR. Stipendiumi kasutamise aeg on 01.07.2012-30.09.2012. Aruande esitamise tähteag on 30.10.2012. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
12074 0820201 Noorte vokaali-instrumentaalkontsert Suvemuusika 2012 Narva Kultuurimaja rugodiv. Leping nr M03-12/0131L. Toetav summa on 117 EUR. Stipendiumi kasutamise aeg on 01.06.2012-30.09.2012. Aruande esitamise tähteag on 30.10.2012. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
12075 0820101 Las laps loeb Narva Keskraamatukogu. Leping nr M03-12/0107L. Toetav summa on 100 EUR. Stipendiumi kasutamise aeg on 21.08.2012-21.10.2012. Aruande esitamise tähteag on 21.11.2012. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
12076 0810671 Narva Laste Loomemaja juubeli kontsert Narva Laste Loomemaja. Leping nr 8.14/1075. Toetav summa on 400 EUR. Aruande esitamise tähteag on 31.12.2012. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
12077 0911018 Moistmisroom: mitmekultuurilisust toetav ja demokraatial pohinev suhtlemisviis lasteaias Narva Lasteaed Punamütsike. Leping nr MHPL12069. Toetav summa on 3200 eur. Aruande esitamise tähtaeg on 31.08.2013. Toetuse andja on Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.
12078 0922006 Enterprising, healthy and creative Narva 6. Kool. Leping nr -2012-0022-COM06-PA-21. Toetav summa on 20000 eur. Aruande esitamise tähtaeg 31.07.2014. Toetuse andja on Archimedes.
12079 KK0810203 Sponsori abi 2012 Narva Paemurru Spordikool.
12080 0922013 Interaktiivsed keskkonnad Narva Soldino Gumnaasiumi opilaste okoloogilise teadlikkuse kujundamises. Narva Soldino Gümnaasium. Leping 3-2_2/42-5/2012. Toetav summa on 4997,90 eur. Projekti algus on august 2012 ja lõpp on november 2012. Aruande esitamise tähtaeg on november 2012. Toetuse andja on KIK.
12081 0922006 Tublid kodanikud – meie eeskuju Narva 6. Kool. Leping nr MHPL12034. Toetav summa on 3040 eur. Aruande esitamise tähtaeg on 14.01.2013. Toetuse andja on Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.
12082 0810671 Kooli teatriminiatuuride festival Narva Laste Loomemaja. Leping nr 3.3-4/683. Toetav summa on 700 EUR. Aruande esitamise tähteag on 17.01.2013. Toetuse andja on Haridus- ja Teadusministeerium.
12083 0810799 Tudrukute kool Narva Noortekeskus. Leping nr 3-3/353-1. Toetav summa on 488 eur. Kehtivus aeg on 10.09-15.12.2012. Aruande esitamise tähtaeg on 25.12.2012. Toetuse andja on Ida-Viru Maavalitsus.
12084 0922052 Sihtraha arvutile Narva Eesti Gümnaasium.
12085 0922013 12.-16.11.2012 Gumnaasium Grootmooris, Saksamaal, Harmburgis Narva Soldino Gümnaasium. Leping nr 2012-0022-COM-PV-3. Toetav summa on 788 eur. Aruande esitamise tähtaeg on 16.12.2012. Toetuse andja on Archimedes.
12086 0820801 Rahvuskultuuriseltside paeva karraldamiseks Leping nr M0312/0213L. Toetav summa on 300 eur. Stipendiumi kasutamise aeg on 15.09.2012-20.10.2012. Aruande esitamise tähtaeg on 20.11.2012. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
12087 0820801 Eesti rahvatantsu paeva korraldamine Narvas Leping nr T-AS-2012-0004. Toetav summa on 2000 eur. Stipendiumi kasutamise periood on 01.09.2012-30.11.2013. Aruande esitamise tähtaeg on 30.12.2013. Toetuse andja on Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts.
12088 0810671 Festivali Tantsukevad korraldamiseks Narva Laste Loomemaja. Leping nr M03-12/0224L. Toetav summa on 500 EUR. Stipendiumi kasutamise aeg on 21.01.2012-21.05.2013. Aruande esitamise tähteag on 21.06.2013. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
12089 0810671 Kooli teatriminiatuuride festival Narva Laste Loomemaja. Leping nr M03-12/0223L. Toetav summa on 200 EUR. Stipendiumi kasutamise aeg on 01.10.2012-17.12.2012. Aruande esitamise tähteag on 17.01.2013. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
12090 0810671 Fotokonkurs Fotoaparaat – minu parim sober Narva Laste Loomemaja. Leping nr M03-12/0266L. Toetav summa on 150 EUR. Stipendiumi kasutamise aeg on 03.09.2012-30.11.2012. Aruande esitamise tähteag on 30.12.2012. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
12091 0810671 Polvkondade turniiri karraldamine males Narva Laste Loomemaja. Leping nr M03-12/0226L. Toetav summa on 200 EUR. Stipendiumi kasutamise aeg on 03.09.2012-03.12.2012. Aruande esitamise tähteag on 03.01.2013. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
12092 0820101 Ameerika ringi tegevus 2012/2013 Narva Keskraamatukogu. Leping nr. SEN100-12-GR063. Toetuse summa on $5000. Toetuse kasutamise aeg on 01.10.2012-30.09.2013. Toetuse andja on American Embassy.
12093 0820101 Sugiskoolivaheaeg Narva Keskraamatukogus Narva Keskraamatukogu. Leping nr M03-12/0217L. Toetav summa on 100 EUR. Stipendiumi kasutamise aeg on 01.09.2012-30.10.2012. Aruande esitamise tähteag on 30.11.2012. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
12094 0820201 45.aastapäeva tähistamise dekoratsioonide valmistamine Narva Kultuurimaja Rugodiv. Leping nr S07-12/0880L. Toetav summa on 200 EUR. Stipendiumi kasutamise aeg on 08.11.2012-10.01.2013. Aruande esitamise tähteag on 10.02.2013. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
12095 0810799 Noorte konkurentsivõime suurendamiseks ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks ühiskonnale pakutava noorsootöö teenuse osutamine Narva Noortekeskus. Leping nr ESF/28/2012. Toetav summa on 4473eur. Projekti lõpp on 31.08.2013. Aruande tuleb esitada iga järgneva kuu 4.kuupäevaks. Toetuse andja on Eesti Avatud Nortekeskuste Ühendus.
12096 09110 Eesti keele kui teise keele õpetamiseks märgitud lasteasutustes Leping nr 10.1-8.1/12/811. Toetav summa on 65 533eur. Lõpparuande esitamise tähtaeg on 1.05.2013. Toetuse andja on Haridus – ja Teadusministeerium.
12097 0810204 Pohivara saamine Narva Spordikool Energia
12098 0922051 Comeniuse kontaktseminaril Belgias Liegesis 09-12.12.2012 Narva Kesklinna Gümnaasium. Leping 2012-0022-COM-PV-13. Toetav summa on 950 eur. Projekti algus on 01.01.2012 ja lõpeb 30.04.2013. Aruande esitamise tähtaeg on 11.01.2013. Toetuse saaja on Archimedes.
12099 0810502 Viva graafika Narva Kunstikool. Leping nr 8.14/1404. Toetav summa on 500 eur. Aruande esitamise tähtaeg on 07.02.2013. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
12100 0810504 Maailm ja muusika. Venemaa ja Poola Narva Muusikakool. Leping nr 8.14/1405. Toetav summa on 1000 eur. Aruande esitamise tähtaeg on 31.01.2013. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
12101 0820201 Kvalifitseeritud toojou pakkumise suurendamine 2007-2013 Narva Kultuurimaja Rugodiv. Leping nr 7-6.1/12003499. Palgatoetuse maksmise periood on 6 kuud alates 19.11.2012 kuni 18.05.2013. Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
12102 0911018 PRIA puuviljatoetus Narva Lasteaed Punamütsike. Leping nr 10-1/402. Toetuse andja on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).
12103 0820101 Sulearvuti uleandmine Narva Keskraamatukogu. Leping nr 27. Toetuse maksumus 442,90 eur. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
12104 0810503 III Venemuusika Festival Narva Koorikool. Leping nr 8.14/1484. Toetav summa on 700eur. Aruande esitamise tähtaeg  on 15.03.2013. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
12105 0820801 Chopini konkurss 2014 Leping nr 8.14/1579. Toetav summa on 2500 eur. Lõpparuande esitamise tähtaeg on 30.05.2013.a. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
12106 09220 Eesti keele oppe ja eestikeelse aineoppe Narva Koolid. Leping nr 10.1-8.1/12/920. Toetav summa on 54 500 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 20.01.2013. Toetuse andja on Haridus- ja Teadusministeerium.
12107 0820801 Laulu- ja tantsupidu 2012/2013 Leping nr T-OT-2012-0018. Toetav summa on 1800 EUR. Toetuse andja on Toetuse kasutamise aeg on 01.09.2012-31.07.2013. Aruande esitamise tähtaeg on 31.07.2013. Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts.
12108 0810671 Põlvkondade tikandid Narva Laste Loomemaja. Leping nr 8.14/1490. Toetav summa on 884 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 03.06.2013. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
12109 0810501 City Twins Youth Network Kreenholmi Muusikakool. Leping nr 3.1-14/9840-3. Toetav summa on 662,50 euro. Toetuse andja on Stadt Frankfurt (Oder).
12110 0820801 Laulu- ja tantsupidu 2012/2013 Leping nr L-OT-2012-0245. Toetuse summa on 2100,00 euro. Toetuse kasutamise aeg on 01.09.2012-31.07.2013. Aruande esitamise tähtaeg on 12.08.2013. Toetuse andja on Eesti Kooriühing.
12111 0922006 Eesti keel selgeks sportides Narva 6. Kool. Leping nr. MHPL12089. Toetuv summa on 13811,20 euro. Tegevuste ajavahemik on 01.12.2012-30.09.2013. Aruande esitamise tähtaeg on 01.11.2013.Toetuse andja on Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA).
12112 09110 Keelekumblusprogrammi lasteaedadele toetuse maaramine Leping nr 10.1-8.1/12/190. KK 1.1-3/68. Toetav summa 600 euro. Toetuse andja on Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.
12113 0820801 X Vabariiklik noorte pianistide instrumentaalkontserdi konkurs Leping nr 8.14/1821. Toetav summa on 1000 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 30.04.2013. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
12114 0922052 Laulu ja tantsupidu Narva Eesti Gümnaasium. Leping nr L-OT-2012-0083. Toetav summa on 300 euro. Toetuse kasutamise aeg on 01.09.2012-31.07.2013. Aruande esitamise tähteag on 12.08.2013. Toetuse andja on Eesti Kooriühing.
12115 0810672 Vene Teater Jouluvaimud, 18.12.12 teatrikulastus Narva Noorte Meremeeste Klubi. Leping nr 13/68. Toetav summa on 255,60 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 10.02.2013. Toetuse andja on Rahvakultuuri Keskus.