Sihtprojektid 2014

Kokku 172 sihtprojekti seisuga 31.12.2014

Kood Nimetus Märkused
14001 KK0922006 Sponsori abi 2014 kooli oppeurituste korraldamiseks (diplomid, suvenirid, kantseleitarbed jms) Narva 6. Kool
14002 KK0911007 Joululaat Narva Lasteaed Tuluke. Projekti kestvus 11.12.2013-31.03.2014.
14003 KK0922064 Inglise keele suvaoppe programmi toetamiseks 2014 Narva Humanitaargumnaasim. 01.01.2014-31.12.2014.a
14004 0911043 Narva Lasteaed Ojake toopraktika N. Smirnova Narva Lasteaed Ojake. Leping nr 7-6.2/14/0054. Toetuse andja Eesti Töötukassa.
14005 0820201 XXIII Vabariiklik kooliteatrite festival Kuldkalake 2014 Narva Kultuurimaja Rugodiv. Leping nr M03-13/0275L. Toetav summa on 270 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 05.06.2014. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
14006 0810671 Noorte fotofestival Pilk 2014 Narva Laste Loomemaja. Leping nr M03-13/0288L. Toetav summa on 400 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 30.06.2014. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
14007 0810503 VI Avaliku konkurss – festival Noorlaulusolist Narva Koorikool. Leping nr M03-13/0339L. Toetav summa on 500 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 30.04.2014. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
14008 0820601 Avenue and Symphony 3 Narva Linna Sümfooniaorkester. Leping nr M03-13/0304L. Toetav summa on 400,00 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 28.02.2014. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
14009 0820801 IV Vene muusika Festival Leping nr M03-13/0285. Toetav summa on 400,00 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 28.02.2014. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
14010 0810671 Noorte fotofestival Pilk 2014 Narva Laste Loomemaja. Leping nr S04-13/0394L. Toetav summa on 1000 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 30.06.2014. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
14011 KK0922064 Opilaste urituste labiviimine 2014 Narva Humanitaargumnaasium. Projekti algus on 06.01.2014 ja lõpp on 31.12.2014.
14012 0922052 Tagamaks sihtasutusele eksamite labiviimiseks ruumid koos sisustusega Narva Eesti Gumnaasium. Leping nr 1.1-6/58. Toetav summa on 3200,00 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 31.12.2014. Toetuse andja on SA Innove.
14013 KK0810671 Chopini konkurss Narva Laste Loomemaja
14014 0922013 IKT taristu uuendamine Narva Soldino Gümnaasium. Leping nr 10.1-8-1/14/32. Toetav summa on 1600,00 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 01.07.2014. Toetuse andja on Haridus- ja Teadusministeerium.
14015 0810204 Vorkpalli auhinnavoistluste labiviimine Narva Spordikool Energia. Leping nr M03-13/0284. Toetav summa on 300,00 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 01.04.2014. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
14016 0810671 Fotofestival Pilk 2014 Narva Laste Loomemaja. Leping nr 8.14/1500. Toetav summa on 800,00 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 01.07.2014. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
14017 0810503 VI Avalik konkurss-festival Noorlaulusolist Narva Koorikool. Leping nr 8.14/1508. Toetav summa on 500 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 02.05.2014. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
14018 0810503 VI Avalik konkurss-festival Noorlaulusolist Narva Koorikool. Leping nr S07-13/1276L. Toetav summa on 1000 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 30.04.2014. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
14019 0820801 Muusikalis-poeetilise ohtu Tuisk labiviimine Leping nr S05-13/1215L. Toetav summa on 1500 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 28.02.2014. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
14020 0820601 Avenue and Symphony 3 Narva Linna Sümfooniaorkester. Leping nr S05-13/1214L. Toetav summa on 1500,00 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 28.02.2014. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
14021 0922013 Kooliolumpiamangude korraldamine Narva Soldino Gumnaasiumis Narva Soldino Gumnaasium. Leping nr 1/14. Toetav summa on 255 euro. Stipendiumi kasutamise aeg on 20.01-12.02.2014. Aruande esitamise tahtaeg on 12.03.2014. Toetuse andja on Eesti Olumpiaakadeemia.
14022 0810671 Talvest talveni Narva Laste Loomemaja. Leping nr 3-2_2/2716-6/2013. Toetav summa on 2053,90 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 29.12.2014. Toetuse andja on Keskkonnainvesteeringute Keskus.
14023 0922006 Keskkonnalaager Ida-Virumaa looduse uurimine Narva 6. Kool. Leping nr 3-2_2/2994-3/2013. Toetav summa on 6283,00 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 31.07.2014. Toetuse andja on Keskkonnainvesteeringute Keskus.
14024 0820801 Chopini konkurss Leping nr 3.3-4/14/84. Toetav summa on 2700,00 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 30.04.2014. Toetuse andja on Haridus- ja Teadusministeerium.
14025 09110, 0922083 Uldhariduskoolide opetajate aineuhenduste ja koolijuhtide uhistegevuseks, opilaste aineolumpiaadide, voistluste ja opilasurituste korraldamiseks Leping nr 10.1-8.1/14/79. Toetav summa on 19018,00 ja 47292 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 20.01.2015. Toetuse andja on Haridus- ja Teadusministeerium.
14026 0810504 Narva Muusikakooli XVIII Laste dzassfestivali labiviimiseks Narva Muusikakool. Leping nr S07-13/1280L. Toetav summa on 400 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 01.08.2014. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
14027 0810504 Narva Muusikakooli XVIII Laste dzassfestivali labiviimiseks Narva Muusikakool. Leping nr S05-13/1216L. Toetav summa on 400 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 01.08.2014. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
14028 0820201 Kuldkalake 2014 Kultuurimaja Rugodiv. Leping nr S07-13/1278L. Toetav summa on 1000 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 05.06.2014. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
14029 0823601 Narva Linna Sumfooniaorkesteri tegevustoetus 2014 Narva Linna Sümfooniaorkester. Leping nr 1/1728. Toetav summa on 20 000 eur. Tegevuste teostamise aeg on 2014.aasta. Lõpparuande esitamise tähtaeg on 27.02.2015.a. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
14030 0922052 Rahaeraldamine eestikeelse oppe toetamiseks Narva Eesti Gümnaasiumis 2014 Narva Eesti Gümnaasium. Leping nr 10.1-8.1/14/243. Toetav summa on 70237 euro. Aruande esitamise tähtaeg 20.01.2015. Toetuse andja on Haridus- ja Teadusministeerium.
14031 0820101 Narva Keskraamatukogu teavikud 2014 Narva Keskraamatukogu. Leping nr 62/356. Toetav summa on 74 491 eur. Tegevuste teostamise aeg on 2014.aasta. Lõpparuande esitamise tähtaeg on 23.01.2015.a. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
14032 0922011 Narva Pahklimae Gumnaasiumi teatrikulastus Aken ooperi- ja balletimaailma Estonias Narva Pahklimae Gumnaasium. Leping nr 13/296. Toetav summa on 264,00 euro. Väljamakse kuupäev on 18.02.2014. Toetuse andja on Rahvakultuuri Keskus.
14033 0810671 Mudellennunduse lahtine esivoistlus Narva Laste Loomemaja. Leping nr 8.14/92. Toetav summa on 1500,00 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 31.07.2014. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
14034 0820101 Shakespeare raamatukogus Narva Keskraamatukogu. Leping nr 8.14/61. Toetav summa on 150 eur. Tegevuste teostamise aeg on 2014.aasta. Lõpparuande esitamise tähtaeg on 26.05.2014.a. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
14035 0911027 PRIA puuviljatoetus Koolieelne Lasteasutus Põngerjas. Leping nr 10-1/23. Toetuse andja on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).
14036 0810503 Sponsori abi VI Avaliku konkurss – festival Noorlaulusolist Narva Koorikool. Projekti algus 31.01.2014, lõpukuupäev on 31.03.2014.
14037 0810799 Nortekeskuse projekti tegevus 2014 Narva Noortekeskus. Toetav summa on 600 eur. Toetuse andja on Põhjamaade Ministrite Nõukogu.
14038 0810799 Noortepoliitika eesmarkide elluviimine Narva Noortekeskus. Leping nr 3-3/2014/155-1. Toetav summa on 10765,00 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 10.01.2015. Toetuse andja on Ida-Viru Maavalitsus.
14039 0810672 Narva Noorte Meremeeste Klubi toopraktika M. Šaljapin Narva Noorte Meremeeste Klubi. Leping nr 7-6.2/14/0484. Toimumise aeg on 01.03.2014-31.05.2014.  Toetuse andja Eesti Töötukassa.
14040 0810799 Riskilaste toetusprogrammi rakendamine labi noortekeskuste Narva Noortekeskus. Projekt kehtib 17.03.2014 – 16.03.2016. Toetuse andja on Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ.

Kulud kaetakse aruannete ja väljamaksetaotluste alusel.

14041 0820101 Kevadkoolivaheaeg Narva Keskraamatukogus Narva Keskraamatukogu. Leping nr 8.14/210. Toetav summa on 200 eur. Tegevuste teostamise aeg on 2014.aasta. Lõpparuande esitamise tähtaeg on 22.04.2014.a. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
14042 0911043 Narva Lasteaed Ojake palgatoetus N Smirnova Narva Lasteaed Ojake. Leping nr 7-6.1/14/0426. Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
14043 0911012 Koolieelne Lasteasutus Kaseke palgatoetus A.Cheremisinova Koolieelne Lasteasutus Kaseke. Leping nr 7-6.1/14/0429. Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
14044 0922064 Teatrikulastus Mets Vene Teatris Narva Humanitaargümnaasium. Leping nr 13/528. Toetav summa on 264,00 euro. Väljamakse kuupäev on 13.03.2014. Toetuse andja on Rahvakultuuri Keskus.
14045 0810504 Narva Muusikakooli XVIII Laste dzassfestivali labiviimiseks Narva Muusikakool. Leping nr M03-13/0303L. Toetav summa on 200 euro. Aruande esitamise tataeg on 01.08.2014. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
14046 0810204 Laskesuusatamise noorterahade eraldus 2014 aastal Narva Energia Spordikool. Toetav summa 327,00 euro. Toetuse andja on Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon.
14047 0922051 Narva Kesklinna Gumnaasiumi riigikaitseopetuse oppeekskursioonide korraldamine Narva Kesklinna Gumnaasium. Leping nr 224/1403. Toetav summa on 1200 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 20.12.2014. Toetuse andja on Kaitseministeerium.
14048 0922064 Narva Humanitaargumnaasiumi riigikaitseopetuse oppeekskursioonide korraldamine Narva Humanitaargumnaasium. Leping nr 223/1403. Toetav summa on 2177 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 20.12.2014. Toetuse andja on Kaitseministeerium.
14049 KK0810504 XVIII Laste dzassfestivali labiviimine Narva Muusikakoolis Narva Muusikakool. Projekti kestvus 01.04.2014-01.07.2014.
14050 0820101 Ameerika ringi tegevus 2014/2015 Narva Keskraamatukogu. Leping nr. SEN100-14-GR24. Toetuse summa on $5240. Toetuse kasutamise aeg on 01.04.2014-31.03.2015. Toetuse andja on American Embassy.
14051 09110 Narva linna lasteaedade investeeringuks Leping nr 7-4/782-1. Toetav summa on 49 000 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 05.12.2014. Toetuse andja on Eesti Vabariik, Siseministeerium.
14052 KK0810203 Voistlustega seotud kulude huvitamine Narva Paemurru Spordikool.
14053 0820801 J. Mravinski nimelise XX rahvvusvahelise muusikafestivali korraldamine Leping nr M03-14/0031L. Summa on 500 EUR. Stipendiumi kasutamise periood on 01.05.2014-30.06.2014. Aruande esitamise tähtaeg on 31.07.2014. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
14054 0820801 Simman-rahvapeo korraldamine Narvas laulu- ja tantsupeo tuleteekonna raames Leping nr M03-14/0009. Toetav summa on 400 EUR. Toetuse kasutamise aeg on 15.05.2014-30.06.2014. Aruande esitamise tähtaeg on 31.07.2014. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
14055 0810501 Ida-Virumaa klaveripaevad Kreenholmi Muusikakool. Leping nr M03-14/0074L. Toetav summa on 300 EUR. Toetuse kasutamise aeg on 01.04.2014-30.05.2014. Aruande esitamise tähtaeg on 30.06.2014. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
14056 0810501 Laulukarussell 2015 Kreenholmi Muusikakool. Leping nr M03-14/0043L. Toetav summa on 500 EUR. Toetuse kasutamise aeg on 01.04.2014-15.05.2014. Aruande esitamise tähtaeg on 15.06.2014. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
14057 0820201 VIA Magic Land Narva Kultuurimaja Rugodiv. Leping nr S07-14/0223L. Toetav summa on 250 EUR. Toetuse kasutamise aeg on 01.03.2014-01.07.2014. Aruande esitamise tähtaeg on 01.08.14. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
14058 0810504 Festival-konkurs Hobejarv Narva Muusikakool. Leping nr S07-14/0227L. Toetav summa on 234 EUR. Toetuse kasutamise aeg on 01.04.2014-30.06.2014. Aruande esitamise tähtaeg on 31.07.2014. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
14059 0922011 Narva Pahklimae Gumnaasiumi riigikaitseopetuse oppeekskursioonide korraldamine Narva Pahklimae Gumnaasium. Leping nr 225/1403. Toetav summa on 7539,30  euro. Aruande esitamise tähtaeg on 20.12.2014. Toetuse andja on Kaitseministeerium.
14060 0922013 Narva Soldino Gumnaasiumi riigikaitseopetuse oppeekskursioonide korraldamine Narva Soldino Gümnaasium. Leping nr 227/1403. Toetav summa on 1595,60  euro. Aruande esitamise tähtaeg on 20.12.2014. Toetuse andja on Kaitseministeerium.
14061 0810501 Ida – Virumaa klaveripaevad Kreenholmi Muusikakool. Leping nr S05-14/0250L. Toetav summa on 400 EUR. Toetuse kasutamise aeg on 01.03.2014-30.05.2014. Aruande esitamise tähtaeg on 30.06.2014. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
14062 0820801 J. Mravinski nimelise XX rahvvusvahelise muusikafestivali korraldamine Leping nr S05-14/0252L. Summa on 1500 EUR. Stipendiumi kasutamise periood on 01.05.2014-30.06.2014. Aruande esitamise tähtaeg on 31.07.2014. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
14063 0823601 Etenduse Orfeus korraldamiseks Narva Linna Sumfooniaorkester. Leping nr S05-14/0251L. Toetav summa on 1000 EUR. Toetuse kasutamise aeg on 15.03.2014-15.05.2014. Aruande esitamise tähtaeg on 15.06.2014. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital.
14064 0820101 Okoprojekt Me elame Laanemere aares Narva Keskraamatukogu. Toetav summa on 1073,00 euro. Leping 3-2-2/3179-6/2013. Aruande esitamise tähtaeg on 30.06.2015. Toetuse andja on Keskkonnainvesteeringute Keskus.
14065 0911032 Gordoni Perekooli koolitus. Narva Lasteaed Sädemeke.  Leping nr 3-3/3108. Toetav summa on 2240 euro. Toetuse kasutamise aeg on 01.03.2014-30.06.2014. Aruande esitamise tähtaeg on 16.07.2014. Toetuse andja on Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium.
14066 0820801 J. Mravinski nimelise XX rahvusvahelise muusikafestivali korraldamine Leping nr 8.14/354. Toetav summa on 600 eur. Lõpparuande esitamise tähtaeg on 30.07.2014.a. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
14067 0810504 XVII Laste Dzassfestivali raames S.Manukjani kontserdi ja meistriklassi korraldamine Narva Muusikakool. Leping nr 8.14/338. Toetav summa on 500 eur. Lõpparuande esitamise tähtaeg on 30.06.2014.a. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
14068 KK0810671 Koolilaager 2014 Narva Laste Loomemaja. Projekti kestvus 25.05.2014 – 30.06.2014
14069 KK0922006 Koolilaager 2014 Narva 6. Kool. Projekti kestvus 09.06.2014 – 20.06.2014
14070 KK0810671 Vabariikliku festival Tantsukevad Narva Laste Loomemaja. Projekti kestvus 15.03.2014 – 15.05.2014
14071 0810204 Vorkpalli Liidu poiste noortespordi toetus 2014 Narva Spordikool Energia. Kiri 24.04.2014 nr 2-2/22. Toetav summa 601 euro. Toetuse andja on Eesti Võrkpalli Liit.
14072 0810204 Vorkpalli Liidu tutarlaste noortespordi toetus 2014 Narva Spordikool Energia. Kiri 24.04.2014 nr 2-2/22. Toetav summa 301 euro. Toetuse andja on Eesti Võrkpalli Liit.
14073 KK0922051 Koolilaager 2014 Narva Kesklinna Gumnaasium. Projekti kestvus 06.06.2014 – 19.06.2014
14074 0922006 Narva 6. Kooli riigikaitseopetuse oppeeksursioonide korraldamine ja oppevahendite soetamiseks Narva 6. Kool. Leping nr 226/1403. Toetav summa on 1182,95  euro. Aruande esitamise tähtaeg on 20.12.2014. Toetuse andja on Kaitseministeerium.
14075 KK0922054 Suvekoolilaager 2014 Narva Kreenholmi Gümnaasium. Sihtprojekti kestvus 06.06.2014 – 19.06.2014.
14076 0820801 Ida-Virumaa TuleTulemine 2014 Leping nr 8.14/505. Toetav summa on 600 eur. Lõpparuande esitamise tähtaeg on 31.07.2014.a. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
14077 KK0922064 Suvekoolilaager 2014 Narva Humanitaar gumnaasium. Sihtprojekti kestvus 06.06.2014 – 20.06.2014.
14078 0810799 Projekt Move smartly! Narva Noortekeskus. Leping nr 3-3/2014/394-1. Toetav summa on 1634,00 euro.  Projekti kestvus 02.06 – 25.07.2014. Aruande esitamise tähtaeg on 04.08.2014. Toetuse andja on Ida-Viru Maavalitsus.
14079 0810799 Projekt MC-de ja DJ-de kool! Narva Noortekeskus. Leping nr 3-3/2014/390-1. Toetav summa on 1514,00 euro.  Projekti kestvus 01.09 – 15.12.2014. Aruande esitamise tähtaeg on 25.12.2014. Toetuse andja on Ida-Viru Maavalitsus.
14080 KK0922013 Suve koolilaager 2014 Narva Soldino Gümnaasium. Sihtprojekti kestvus 09.06.2014 – 20.06.2014.
14081 0921210 Narva Paju Kooli opilaskoodus teenuse osutamine 11/12 opilasele Narva Paju Kool. Leping nr 10.1-8.1/14/603. Toetav summa on 22 650 eurot. Aruannete esitamise tahtajad:  15.06.2014a. ja 29.12.2014 (lisa vorm 2), 10.01.2015a. (lisa vorm 1), Toetuse andja on Haridus- ja Teadusministeerium.
14082 0922064 EEA/COOP projekt ,,Ponev teadus jatkusuutliku arengu jaoks,, Lepingu nr 36.1-3.2/658. Projekti kestvus 01.09.2014-31.01.2016. Toetuse summa on 50046 euro, toetuse andja on SA Archimedes, saja on Narva Keeltelütseeum. Vahearuanne 15.07.2015. Lõpparuanne 31.03.2016.
14083 09220 Eesti keele ja eestikeelset oppet toetus 2014 pohikoolides. KOOSTOOLEPING reg nr 1.1-6/56. Kehtivusaeg 13.05.2014-15.01.2015

Toetuse andja Sihtasutus Innove. Toetuse summa 71 137,60 eurot

Toetuse sajad: Narva Kesklinna Gümnaasium, Narva Pähklmäe Gümnaasium, Narva Soldini Gümnaasium, Narva Humanitaargümnaasium.

14084 0810672 Oppevahendite soetamine, kaasa arvatud navigatsiooni simulaator Leping nr 1.1-6/56. Kehtivusaeg 13.05.2014-15.01.2015

Lepingu nr. 3.1-19/14/162 , kehtivusaeg 5.06 – 15.11.2014.a. Toetuse andja – Eesti Noorsootöö Keskus. Toetuse summa on 1680 eurot

Toetuse saja – Narva Noorte meremeeste Klubi

Aruandlus: 30.10.2014

14085 0922011 Pilootprojekt “Vene oppekeelega kooli valikud toetada õpilaste toimetulekud põhikoolijärgses eestikeelses õppes” Koostööleping nr. 1.1-6/89, kehtib 27.05-15.12.2014

Toetuse andja on SA Innove, toetuse summa on 2260, toetuse saja on Narva Pähklimäe Gümnaasium

Aruandlus 15.12.2014 vastavalt lepingu  lisa 1 voormile

14086 0820101 Projekt “Suvi raamatuga Narva Keskraamatukogus” Koostööleping nr.8.14/600, kehtib 03.06-13.10.2014

Toetuse andja on Kultuuriministeerium, toetuse summa on 300, toetuse saja on Narva Keskraamatukogu

Aruandlus 13.10.2014 vastavalt Kultuuriosakonna voormile

14087 810671 Oppevahendite soetamine, kaasa arvatud fotokaamera ja liisad Koostööleping nr.3.1-19/14/169, kehtib 05.06-15.11.2014

Toetuse andja on Eesti Noorsotöö Keskus, toetuse summa on 1600, toetuse saja on Narva Laste Loomemaja

Aruandlus 30.10.2014 ettenähtud voormil lisas 2

14088 810799 Riigieelarveline toetus noortemaaleva korraldamiseks Leping nr.3.1-11/14/196, kehtib 05.06-19.09.2014

Toetuse andja on Eesti Noorsotöö Keskus, toetuse summa on 1400, toetuse saja on Narva Noortekeskus.

Aruandlus 19.09.2014, Eesti Norsotöö Keskuse ettenähtud voormildel (www.entk.ee/malevad)

14089 KK0810671 Soit Venemaale Sponsori abi saja Narva Laste Loomemaja, sponsor on Transservis-N AS,

projekti kestvus 01.06.2014-31.10.2014, sponsori abi transpordi kulude tasumiseks.

14090 0810203 Oppevahendite soetamine, kaasarvatud treeningseadmed Narva Paemurru Spordikool. Leping nr 3.1-19/14/226. Toetav summa on 1500,00 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 30.10.2014. Toetuse andja on Eesti Noorsotöö Keskus.
14091 0810503 Oppevahendite soetamine, kaasa arvatud akordion Narva Koorikool. Leping nr 3.1-19/14/228. Toetav summa on 1600,00 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 30.10.2014. Toetuse andja on Eesti Noorsotöö Keskus.
14092 0810501 Oppevahendite soetamine, kaasa arvatud projektor ja klaviatuur Narva Kreenholmi Muusikakool. Leping nr 3.1-19/14/236. Toetav summa on 1000,00 euro. Aruande esitamise tähtaeg on 30.10.2014. Toetuse andja on Eesti Noorsotöö Keskus.
14093 0810799 U.S sojalaeva kulastamine Narva Noortekeskus. Leping nr. SEN100-14-GR054. Toetuse summa on $615. Toetuse kasutamise aeg on 25.06.2014-26.06.2014. Toetuse andja on American Embassy.
14094 820101 Okoprojekt ” Me elame Laanemeere aares” Leping nr. 8.14/790, kehtib 30.06-19.12.2014 a. Toetuse summa on 182 euro, toetuse saja on Narava Keskraamatukogu , toetuse andja on Kultuuriministeerium. Aruande esitamise tahtpaev 19.12.2014 a.
14095 0922006 Projekt “Liikumine uhendab” Lepingu nr. MHPL14050, projek kestab 01.09-01.10.2014. Toetusesumma on 5645 euro. Toetusesaja on Narva 6 keskkool, toetuseandja on Sihtasutus Meie Inimesed. Lõparuandlus 01.12.2014
14096 0810671 Projekt “Noorte ekskursioonijuhi kursus” Leping nr.8.14/786, kehtib 17.06-01.12.2014 a. Toetuse summa on 1000,00 euro, toetuse saja on Narava Lasteloomemaja, toetuse andja on Kultuuriministeerium. Aruande esitamise tähtpaev 01.12.2015 a.
14097 0922064 Mikrokontrollerite arendusplaatide, robootikaa komplektide ja nende riistvaraliste lisade soetamine Leping nr 7.7.1/64-14, kehtib 04.07-20.10.2014 a. Toetuse summa on 443,14 euro, toetuse saja on Narava Humanitaargümnaasium, toetuse andja on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Aruande esitamise päev 20.10.2014 a.
14098 0820202 Noorte vokaal – instrumental kontserdid “Suuvemuusika 2014” Leping nr SO7-14/0572L. Stipendiumi summa on 150 euro,  saja on Narva Kultuurimaja Rugodiv, stipendiumi andja on Eesti Kultuurkapital. Stipendiumi kasutamise aeg 1.06-30.09.2014 a.
14099 0820801 Narva paevad 2014. a ja III Rahvusvahelise kaasaegse kunsti festivali “Sõpruse sild” avakontsert Leping nr S05-14/0599L . Stipendiumi summa on 1000 euro, saja on Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond, andja on Eesti Kultuurkapital, kasutamise aeg 01.05-01.07.2014 a.
14100 0810671 Konkurss-naituse “Imekala” korraldamine Leping nr M03-14/0150L . Stipendiumi summa on 250 euro, saja on Narva Laste Loomemaja, stipendiumi andja on Eesti Kultuurkapital, kasutamise aeg 01.08.2014 – 31.01.2015 a.
14101 0810204 XVI Rahvusvahelise Vladimir Nikolajevi mälestusturniiri läbiviimine võrgpallis Leping nr M03-14/0097L. Stipendiumi summa on 300 euro, saja on Narva Spordikool Energia, andja on Eesti Kultuurkapital. Stipendiumi kasutamise aeg 1.08-90.09.2014 a.
14102 0820201 Noorte vokaal-instrumentaal kontsertide ,,Suvemuusika 2014,, labiviimine Lepingu nr.M03-14/0101L. Stipendiumi summa on 115 euro, saja on Narva Kultuurimaja Rugodiv, stipendiumi andja on Eesti Kultuurkapital, kasutamise aeg 01.06 – 30.09.2014 a.
14103 0820101 Rahvusvaheline seminar ,,Kaasaegne raamatukogu – edu labi elukestva oppe,, Leping nr 62/977. Toetuse summa on 184 euro, toetuse saja on Narva Keskraamatukogu, toetuse andja on Kultuuriministeerium. Aruande esitamise tahtpaev 19.12.2014 a.
14104 KK0922013 Suve keelelaager 2014 Narva Soldino Gümnaasium. Sihtprojekti kestvus 21.08 – 29.08.2014.
14105 0810204 Ujumisvoistluste “Narva sugis 2014” korraldamine Leping nr M03-14/0094L. Stipendiumi summa on 200 euro, saja on Narva Spordikool Energia, andja on Eesti Kultuurkapital. Stipendiumi kasutamise aeg 1.10-1.12.2014 a.
14106 0820801 ,,Narva – Eesti Sugispealinn 2014,, programmi avamiskontserdi korraldamine Leping nr M03-14/0131. Stipendiumi summa on 300 euro, saja on Narva Linnavalitsuse Kultuurosakond, stipendiumi andja Eesti Kultuurkapital. Kasutamise aeg on 10.08 – 25.10.2014 a.
14107 09220 Eesti keele oppe toetus Narva vene oppekeelega koolides Leping nr 10.1-8.1/14/769, kehtib 22.07.2014 – 15.03.2015. Toetuse summa on 24400 euro, toetuse andja on Haridus- ja Teadusministeerium. Toetuse sajad on Kesklinna Gümnaasium, Kreenholmi Gümnaasium, Soldino Gümnaasium, Pähklimäe Gümnaasium, Humanitaargüm
14108 KK0810203 Kutuse kulude katmine Kehtivusaeg 01.08 – 31.08.2014 a. Toetuse summa on 100 euro, toetuse saja on Narva Paemurru Spoordikool.
14109 0810502 Gennadi Kurlenkovi personaalse naituste labiviimine Narvas ja Tallinnas Leping nr S02-14/0483L. Stipendiumi summa on 500 euro, saja on Narva Kunstikool. Stipendiumi andja on Eesti Kultuurkapital. Kasutamise aeg 02.08 – 17.11.2014 a.
14110 0810502 Naituse ,,Narva Kunstikooli kuldne fond,, korraldamine Leping nr M03-14/0164L. Stipendiumi summa on 300 euro, saja on Narva Kunstikool, stipendiumi andja Eesti Kultuurkapital. Kasutamise aeg on 03.10 – 28.11.2014 a.
14111 0810671 Kooli teatriminiatuuride festival Leping nr 8.14/901. Toetuse summa on 500 euro, väljamakse kuupäev 18.08.2014. Toetuse saja on Narva Laste Loomemaja, toetaja on Kultuuriministeerium.

Aruande esitamise tähtpäev 31.03.2015

14112 0810671 Loeng-kontserdid ,, Need sumfoonilised teadused,, Leping nr 8.14/902. Toetuse summa on 500 euro, väljamakse kuupäev 18.08.2014. Toetuse saja on Narva Laste Loomemaja, toetaja on Kultuuriministeerium.

Aruande esitamise tähtpäev 30.06.2015

14113 KK0810799 Sihtraha parkimiskulude katmiseks Narva Noortekeskus. Sihtprojekti kestvus 06.07.2014. Toetaja Anna Konovalova.
14114 0810504 Toetus muusikariistade soetamiseks Leping nr 3.1-19/14/227. Toetuse summa on 1750 euro. Toetuse saja on Narva Muusikakool, toetaja on Eesti Norsootöö Keskus.

Aruande esitamise tähtpäev 30.10.2014 lepingu lisas 2 ettenähtud vormil.

14115 KK0810502 Sponsoriabi. Projekt ,,Narva kunstikooli kuldne fond,, Sponsoriabi Saja on Narva Kunstikool.  Sponsorid on Narva Energia Ametiühing summas 150 euro, Kaevurite ja Energeetikute SAÜ summas 200 euro, Narva Transervis NAS summas 300 euro, Tervisekaitsekeskus F.O.P. summas 100 euro.
14116 KK0810203 Sponsoriabi kutuse kulude katmisele 2014 aastal. Sponsoriabi saja on Narva Spordikool, sponsor on Narva Iluvõimlise Klubi “FOUETTE”. Projekti kestvus 22.08-31.12.2014.
14117 0810203 Toetus Eesti Jaahokiliidu nortespordi arendamisele Narva Paemurru Spordikool. Leping nr 2013/14. Toetav summa on 1248,84EUR. Toetuse andja on Eesti Jäähokiliit.
14118 0911021 Lasteaedade metoodikakeskuse sisustamine Narvas 2014 Leping nr 1.1-6/70. Koostöö periood on mai 2014 kuni detsember 2016.a. Toetav summa on 3522 EUR iga aasta. Toetuse andja on SA Innove, toetuse saja on Narva lasteaed Päikene. Aruandlus 10.12.2014
14119 0820801 ,,Narva – Eesti Sugispealinn 2014,, programmi avamiskontsert Leping nr 8.14/1055. Toetuse summa on 1000 euro, saja on Narva Linnavalitsuse Kultuurosakond, toetuse andja on Eesti Kultuurministeerium. Aruandlus 25.11.2014a.
14120 0820101 Projekt ,,Sugiskoolivaheaeg Narva Keskraamatukogus,, Leping nr.8.14/1056, kehtib 12.09-09.12.2014.

Toetuse andja on Kultuuriministeerium, toetuse summa on 450, toetuse saja on Narva Keskraamatukogu. Aruandlus 09.12.2014.

14121 0922006 Projekt ,,Me elame Eestimaal,, Leping nr. MHPL14014, 12.09-09.12.2014.

Toetuse andja on Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, toetuse summa on 3040 euro (2432euro + 608euro), toetuse saja on  Narva 6. Kool. Lõpparuanne 22.01.2015a.

14122 0810671 ,,Projekt Narva Laste Loomemaja ,,Kooli teatriminiatuuride festival,,,, Leping nr 3.3-4/14/870. Toetuse summa on 900 euro, saja on Narva Laste Loomemaja, toetaja on Haridus- ja Teadusministeerium.

Tegevuse aruanne on 31.03.2015 kohustusliku vormis Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehelt www.hm.ee.

14123 0810671 ,,Projekt Narva Laste Loomemaja ,,Noorte ekskursioonijuhi kursu,,,, Leping nr.3.3-4/14/869, kehtib 17.09.2014 – 30.11.2015a. Toetuse summa on 1000 euro, toetuse saja on Narava Lasteloomemaja, toetuse andja on Haridus- ja Teadusministeerium. Aruande esitamise tähtpaev 30.11.2015a. Haridus- ja Teadusministeeriumi kohustusl
14124 0922013 Keskkonna objektide ja protsesside vaatlemine loodusliku mitmekesisuse määrkamisel-tunnustamisel Narva Soldino Gümnaasium. VMT 11/30. Leping nr.3-2_2/69-7/2014. Toetav summa on 2600,23 euro, toetaja on SA KIK. Projekti kestvus 01.09.2014-29.05.2015.

Lõpparuande esitamise päev on 29.05.2015a.

14125 0922064 Seminaar Rias 10-13.09.2014 Eramus+ programmi raames Lepingu nr 2014-0025-KA2-PV-03. Toetuse kasutamise aeg 10-13.09.2014 a. Toetuse summa on 700 euro – osavõt ja 50 euro – reisikulud. Toetuse andja on SA Archimedes, saja on Narva Keeltelütseeum. Lõpparuanne 27.09.2014a.
14126 0820201 XX Rahvusvahelise fotofestivali ,,Narva sügis 2014,, korraldamine vastavalt projektile ja eelarvele Leping nr M03-14/0176L. Stipendiumi summa on 300 euro, saja on Narva Kultuurimaja Rugodiv, toetaja on Eesti Kultuurkapital. Stipendiumi kasutamise aeg on 03.09 – 03.11.2014.

Aruande esitamise tähtpäev 03.12.2014a.

14127 0820201 Rahvusvahelise noortefestivali ,,Tantsumosaik,, labiviimine vastavalt projektile ja eelarvele Leping nr M03-14/0182L. Stipendiumi summa on 200 euro, saja on Narva Kultuurimaja Rugodiv,, toetaja on Eesti Kultuurkapital. Stipendiumi kasutamise aeg on 01.10.2014 – 30.11.2014.

Aruande esitamise tähtpäev 30.12.2014a.

14128 0810671 Kooli teatriminiatuuride festivali korraldamine vastavalt projektile ja eelarvele Leping nr M03-14/0172L. Stipendiumi summa on 300 euro, saja on Narva Laste Loomemaja, toetaja on Eesti Kultuurkapital. Stipendiumi kasutamise aeg on 01.09.2014 – 28.02.2015.

Aruande esitamise tähtpäev 28.03.2015

14129 0810671 Festival ,,Tantsukevad 2015,, korraldamine: spetsialistide tasu vastavalt projektile ja eelarvele Leping nr M03-14/0173L. Stipendiumi summa on 600 euro, saja on Narva Laste Loomemaja, toetaja on Eesti Kultuurkapital. Stipendiumi kasutamise aeg on 01.01.2015 – 30.04.2015.

Aruande esitamise tähtpäev 30.05.2015

14130 0810671 Sokolaaditurniiride korraldamine males Leping nr M03-14/0177L. Stipendiumi summa on 200 euro, saja on Narva Laste Loomemaja, toetaja on Eesti Kultuurkapital. Stipendiumi kasutamise aeg on 01.10.2014 – 31.05.2015.

Aruande esitamise tähtpäev 30.06.2015

14131 0810671 Projekti ,,Fotokunsti jalgedes,, korraldamine: naituse vormistamine, fotode prindimine Leping nr M03-14/0179L. Stipendiumi summa on 200 euro, saja on Narva Laste Loomemaja, toetaja on Eesti Kultuurkapital. Stipendiumi kasutamise aeg on 01.09.2014 – 31.01.2015.

Aruande esitamise tähtpäev 28.02.2015a.

14132 0810503 III Rahvusvahelise festivali ,,Laulavad ja mangivad poisid,, korraldamine: žuriitoo, meistriklassid Leping nr M03-14/0166L. Stipendiumi summa on 400 euro, saja on Narva Koorikool, toetaja on Eesti Kultuurkapital. Stipendiumi kasutamise aeg on 01.10.2014 – 30.04.2015.

Aruande esitamise tähtpäev 30.05.2015a.

14133 0860001 Narva Linna Sumfooniaorkestri XX aastapaevale puhendatud kontserdi korraldamine Leping nr M03-14/0196L. Stipendiumi summa on 1000 euro, saja on Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond, toetaja on Eesti Kultuurkapital. Stipendiumi kasutamise aeg on 01.10.2014 – 15.12.2014a.

Aruande esitamise tähtpäev 15.01.2015a.

14134 0810502 Narva Kunstikooli opilaste toode naituse korraldamine galeriis Kullo Leping nr M03-14/0167L. Stipendiumi summa on 150 euro, saja on Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond, toetaja on Eesti Kultuurkapital. Stipendiumi kasutamise aeg on 06.10.2014 – 01.11.2014a.

Aruande esitamise tähtpäev 01.12.2014a.

14135 0810671 ,,Fotokunsti jalgedes,,: ekskursioonid, fotode prindimine ja näituse korraldamine Leping nr S04 -14/0274L. Stipendiumi summa on 798 euro, saja on Narva Laste Loomemaja, toetaja on Eesti Kultuurkapital. Stipendiumi kasutamise aeg on 01.09.2014 – 31.01.2015.

Aruande esitamise tähtpäev 28.02.2015a.

14136 0810671 Ornamentide aasta 2014 Leping nr 8.14/1058. Stipendiumi summa on 1200 euro, saja on Narva Laste Loomemaja, toetaja on Kultuurministeerium. Aruande esitamise tähtpäev 30.06.2015a.
14137 0860001 Narva poistekooride juubelikontsert Leping nr 8.14/1098. Stipendiumi summa on 750 euro, saja on Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond, toetaja on Kultuurministeerium.

Aruande esitamise tähtpäev 02.01.2015a.

14138 0860001 Eesti muusikud Suurbritannias – kontserdituur kodumaal Leping nr 8.14/1099. Stipendiumi summa on 800 euro, saja on Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond, toetaja on Kultuurministeerium.

Aruande esitamise tähtpäev 01.12.2014a.

14139 0860001 Narva Linna Sumfooniaorkestri aastapaevale puhendatud kontsert Leping nr 8.14/1097. Stipendiumi summa on 2500 euro, saja on Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond, toetaja on Kultuurministeerium.

Aruande esitamise tähtpäev 15.01.2015a.

14140 KK0810502 Sponsoriabi ,,Kunstikooli 25. aastapaevad,, Sponsoriabi Saja on Narva Kunstikool.  Sponsorid on SA Narva Haigla summas 250 euro,……………….
14141 0820201 XX rahvusvahelise fotofestivali ,,Narva sugis 2014,, korraldamine Leping nr S07-14/0856L. Stipendiumi summa on 500 euro, saja on Narva Kultuurimaja Rugodiv, toetaja on Eesti Kultuurkapital. Stipendiumi kasutamise aeg on 03.09 – 03.11.2014.

Aruande esitamise tähtpäev 03.12.2014a.

14142 0820201 Rahvusvahelise noortefestivali ,,Tantsumosaiik,, dekoratsioonid Leping nr S07-14/0857L. Stipendiumi summa on 250 euro, saja on Narva Kultuurimaja Rugodiv, toetaja on Eesti Kultuurkapital. Stipendiumi kasutamise aeg on 14.10 – 16.12.2014.

Aruande esitamise tähtpäev 16.01.2015a.

14143 0810671 Festivali ,,Tantsukevad 2015,, korraldamine Leping nr S07 -14/0858L. Stipendiumi summa on 1500 euro, saja on Narva Laste Loomemaja, toetaja on Eesti Kultuurkapital. Stipendiumi kasutamise aeg on 01.02-30.04.2015.

Aruande esitamise tähtpäev 30.05.2015a.

14144 0810671 Ornamentide aasta korraldamine: taimparknaha soetamine Leping nr S07 -14/0859L. Stipendiumi summa on 700 euro, saja on Narva Laste Loomemaja, toetaja on Eesti Kultuurkapital. Stipendiumi kasutamise aeg on 01.09.2014 – 31.05.2015.

Aruande esitamise tähtpäev 30.06.2015a.

14145 0820101 Rahvusvaheline seminaar ,,Kaasaegne raamatukogu- edu labi elukestva oppe,, Narva Keskraamatukogus Leping nr.8.14/1061, kehtib 13.10 – 31.12.2014.

Toetuse andja on Kultuuriministeerium, toetuse summa on 6000, toetuse saja on Narva Keskraamatukogu. Aruandlus 31.12.2014.

14146 0922064 26.09.14 teatrikulastus Bernarda Alba maja Vene teatris Leping nr 13/972, kehtib 10.10 – 22.10.2014 a. Toetuse summa on 288,00 euro, toetuse saja on Narava Humanitaargümnaasium, toetuse andja on Rahvakultuuri Keskus.
14147 0922011 Pilootprojekt ,,Vene oppekeelega kooli valikud toetada opilaste toimetulekut pohikoolijargses eestikeelses oppes,, leping 2 Koostööleping nr. 1.1-6/133, kulutuseperiood 01.10-31.12.2014a.

Toetuse andja on SA Innove, toetuse summa on 1500 euro, toetuse saja on Narva Pähklimäe Gümnaasium

Aruandlus 15.01.2015a. vastavalt lepingu  lisa 1 voormile

14148 0820101 USA Grant inglise keele kursuste korraldamiseks Narva Keskraamatukogu. Leping nr. SEN100-14-GR085. Toetuse summa on $3000. Projekti kestvusaeg on 10.01.2014-05.31.2015. Toetuse andja on American Embassy.
14149 0820101 USA Grant 2 3D printeri, printeri tarkvara ja tarvikute soetamiseks Narva Keskraamatukogu. Leping nr. SEN100-14-GR082. Toetuse summa on $ 18298,00. Projekti kestvusaeg on 24.09.2014- 30.10.2015a. Toetuse andja on American Embassy.
14150 0810671 Narva Laste Loomemaja projekt: Fotokunsti jalgedes Leping nr 8.14/1189. Stipendiumi summa on 600 euro, saja on Narva Laste Loomemaja, toetaja on Kultuurministeerium. Aruande esitamise tähtpäev 02.03.2015a.
14151 0860001 G.Bizet-R.Stsedrin ,,Carmen-suit,, – sumfooniaorkestri ja kammerorkestri uhiskontsert Leping nr S05-14/1044L. Stipendiumi summa on 1000 euro, saja on Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond, toetaja on Eesti Kultuurkapital. Stipendiumi kasutamise aeg on 15.08- 25.10.2014a.

Aruande esitamise tähtpäev 25.11.2014a.

14152 0820101 Projekt ,,Joulukoolivaheaeg Narva Keskraamatukogus,, Narva Keskraamatukogu. Leping nr 8.14/1206. Toetav summa on 460 eur. Lõpparuande esitamise tähtaeg on 09.02.2015.a. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
14153 0921210 Seminaar Rumeenias 09-13.12.2014 Eramus+ programmi raames Lepingu nr 2014-0025-KA2-PV-15. Toetuse kasutamise aeg 09-13.12.2014 a. Toetuse summa on kuni 270 EUR reisikulud. Toetuse andja on SA Archimedes, saja on Narva Paju Kool. Lõpparuanne 13.01.2015a.
14154 KK0922064 IKT baasi arendamine Narva Humanitaargumnaasium. Projekti algus on 03.11.2014 ja lõpp on 15.01.2015.a. Toetaja on Narva Elektrijaamade Spordikluubi.
14155 0860001 Chopini konkursi korraldamiseks ja labiviimiseks tiibklaveri soetamine Leping nr 1/1255. Toetuse summa on 24800 euro, saja on Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond, toetaja on Kultuurministeerium.

Aruande esitamise tähtpäev 01.12.2015a.

14156 0810671 Okoloogiline mang ,,Looduse tundjad,, Leping nr 3.3-4/14/1016. Toetuse summa on 311 euro, saja on Narva Laste Loomemaja, toetaja on Haridus- ja Teadusministeerium.

Aruande esitamise tähtpäev 31.03.2015a.

14157 09110 Toetus eesti keele kui teise keele opetamiseks koolieelsetes lasteasutustes Leping nr. 10.1-8.1/1030. Toetav summa on 55440 EUR. Lõpparuande esitamise tähtaeg on 31.12.2014.a.

Toetuse andja on Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium.

14158 0922064 Oppematerjale ja oppevahendite soetamine keelekumblusprogrammi rakendamiseks Leping nr 1.1-6/168, kehtib 10.10 – 22.10.2014 a. Toetuse summa on 1200,00 euro, toetuse saja on Narava Humanitaargümnaasium, toetuse andja on SA Innove. Aruandlus 17.03.2015
14159 0820101 USA Grant seadmete soetamiseks: laptop, projektor, ekraan, heli kõlarid, tarkvara. Leping nr. SEN100-15-GR002. Toetuse saja on Narva Keskraamatukogu, summa on $ 2000,00. Toetuse andja on American Embassy.

Projekti kestvusaeg on 01.12.2014- 31.05.2015a. Aruandlus 30.06.2014

14160 0922011 Narva Pahklimae Gumnaasiumi teatrikulastus Kuningas Rastahabe Vene teatris Narva Pahklimae Gumnaasium. Leping nr 13/1024. Toetav summa on 264,00 euro. Väljamakse kuupäev on 08.12.2014. Toetuse andja on Rahvakultuuri Keskus.
14161 0911010 Toetus keelekumblusprogrammi rakendamiseks lasteaias (oppevahendite ja materjale soendamine) Narva Lasteaed Potsataja. Leping nr 1.1-6/175. Toetav summa on 300.00eurot. Aruande esitamise tähtaeg on 17.03.2015. Toetuse andja on Sihtasutus Innove.
14162 0922052 Toetus laulu- ja tantsupeo osalemise protsessi kulude katmiseks Narva Eesti Gumnaasium. Leping nr L-OT-2014-0097. Toetav summa on 285,00 euro. Toetuse andja on Eesti Kooriühing. Aruande esitatakse kuu aia pärast toetuse kasutamist või hiljemalt 12.08.2015.
14163 KK0922064 Sponsoriabi oppevalise tegevuse arendamine Narva Humanitaargumnaasium. Projekti algus on 10.11.2014 ja lõpp on 28.05.2015.a. Sponsor on Konger & Konger OÜ
14164 0911007 Oppematerjalide ja oppevahendite soetamine keelekumblusprogrammi rakendamiseks Leping nr 1.1-6/180, kehtib 10.12.2014 – 17.03.2015 a. Toetuse summa on 1000,00 euro, toetuse saja on Narava lasteaed Tuluke, toetuse andja on SA Innove. Aruandlus 17.03.2015
14165 0860001 Toetus laulu- ja tantsupeol osalevatele tantsukollektiividele Leping nr T-OT-2014-0047. Toetuse saja on Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond. Toetav summa on 1995,00 euro, kasutamise aeg 01.09.2014-31.07.2015.a. Toetuse andja on Eesti Rahvustantsu ja Rahvusmuusika Selts. Aruande esitatakse kuu aia pärast toetuse ka
14166 0820101 Eesti Vabariigi iseseisvuspaeva tahistamine Narva Keskraamatukogus Narva Keskraamatukogu. Leping nr. 8.14/1259. Toetav summa on 350,00 euro. Aruande esitamise tähtpäev on 06.04.2015. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
14167 KK0810672 Sponsoriabi transpordikulede katmiseks Sponsoriabi saja on Narva Noorte Meremeeste Klubi, kasutuse aeg 01-31.12.2014.a. Sponsor on füüsiline isik.
14168 0922011 Toetusprogramm ,, Teater maale,,. Teatri Vanemuine kulastamine Narva Pahklimae Gumnaasium. Leping nr 13/590 Toetav summa on 252,00 euro. Väljamakse kuupäev on 08.04.2015.a Toetuse andja on Rahvakultuuri Keskus.
14169 0860001 Toetus laulu- ja tantsupeol osalevatele koorikollektiividele Leping nr L-OT-2014-0090. Toetuse saja on Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond. Toetav summa on 2850,00 euro, kasutamise aeg 01.09.2014-31.07.2015.a. Toetuse andja on Eesti Kooriühing. Aruande esitatakse kuu aia pärast toetuse kasutamist või hiljemalt 12
14170 0810672 Vene Teatri kulastus 23.12.2014. Etendus ,,Jouluvaimud,, Narva Noorte Meremeeste Klubi. Leping nr 13/138. Toetav summa on 264,00 euro. Väljamakse kuupäev on 04.02.2015. Toetuse andja on Rahvakultuuri Keskus.
14171 0911028 PRIA puvilja- ja koogiviljatoetus Narva Lasteaed Kuldkalake. Leping nr 10-1/14/230. Toetuse andja on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).
14172 KK0911007 Sponsoriabi. Joululaat 2014 Narva Lasteaed Tuluke. Projekti kestvus 01.12.2014-31.03.2014. Sponsor on füüsiline isik.