Sihtprojektid 2015

Kokku 175 sihtprojekti seisuga 13.12.2015

Kood Nimetus Märkused
15001 KK0921206 Sponsoriabi kooli oppeurituste korraldamiseks 2015 aastal Narva 6. Kool. Projekti kestvus 02.01-31.12.2015. Sponsorid on eraisikud, Poksiklubi ,,Mere,, MTÜ, Narva Spordiveteranide Koondis
15002 0922052 Ruumide tagamaks Sihtasutusele eestikeele eksamite labiviimiseks 2015/2016.a Narva Eesti Gumnaasium. Leping nr 1.1-6/195. Kehtivusaeg 18.12.2014-31.12.2016. Toetav summa on 3200,00 euro. Toetuse andja on SA Innove.
15003 0922064 Toetus laulu- ja tantsupeol osalevatele koorikollektiividele Narva Keeltelütseeum. Leping nr L-OT-2014-0577. Toetav summa on 285,00 euro, kasutamise aeg 01.09.2014-31.07.2015.a. Toetuse andja on Eesti Kooriühing. Aruandlus hiljemalt 12.08.2015.a
15004 0921210 Narva Paju Kooli opilaskoodus teenuse osutamine 2015.a Narva Paju Kool. Leping nr 10.1-8.1/15/777. Toetav summa on 24000 eurot. Aruannete esitamise tahtajad:  15.01.2016.a.(lisa vorm 2),              15.06.2015.a ja 15.01.2016.a (lisa vorm 1). Toetuse andja on Haridus- ja Teadusministeerium.
15005 0860001 XI Vabariikliku noorte pianistide instrumentaalkontserd konkurs Leping nr M03-14/0286L Stipendiumi saja on Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond, summa on 800 euro. Kasutamise aeg on 01.12.2014-15.03.2015.a  Toetaja on Eesti Kultuurkapital.

Aruande esitamise tähtpäev 15.04.2015a.

15006 0810102 Spordiklubi Viktoria ja spordikooli Energia auhinnavoistluse labiviimine Leping nr M03-14/0257L. Stipendiumi summa on 250 euro, saja on Narva Spordikool Energia, andja on Eesti Kultuurkapital. Stipendiumi kasutamise aeg 01.02-01.03.2015 a. Aruandlus hiljemalt 01.04.2015a.
15007 0860001 Chopini konkursi korraldamine Leping nr S05 -14/129L. Stipendiumi summa on 3500 euro, saja on Narva Laste Loomemaja, toetaja on Eesti Kultuurkapital. Stipendiumi kasutamise aeg on 9.01.2015 – 30.04.2016.a

Aruande esitamise tähtpäev  hiljemalt 30.05.2016a.

15008 0922064 Toetus kahe koolituspaeva labiviimiseks martsis 2015.a Koostööleping nr 1.1-6/2, kehtib alates 14.01.2015.a kuni kõigi kohustuste täitmiseni. Toetuse summa on 3496,00 euro, toetuse saja on Narava Keeltelütseum, toetuse andja on SA Innove.

Aruandlus 15 tööpäeva peale koolituste läbiviimist.

15009 0823601 Narva Linna Sumfooniaorkesteri tegevustoetus 2015 Narva Linna Sümfooniaorkester. Leping nr. 7-2/116 Toetav summa on 20000 eur. Tegevuste teotamise aeg on 2015.aasta. Lõpparuande esitamise tähtaeg on 29.01.2016.a. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
15010 0810204 Narva Spordikooli “Energia” treenerite toojoukulude toetus 2015.a Narva Spordikool Energia. 20.01.2015. a Korraldus Nr.5, Nr.20 (http://www.spordiinfo.ee/Treenerite-palgatoetus)

Toetuse andja on Spordikoolituse ja – Teabe Sihtasutus.

15011 0810203 Narva Paemurru Spordikooli treenerite toojoukulude toetus 2015.a Narva Paemurru Spordikool. 20.01.2015. a Korrsldus Nr.5, Nr.20 (http://www.spordiinfo.ee/Treenerite-palgatoetus).

Toetuse andja on Spordikoolituse ja – Teabe Sihtasutus.

15012 0810671 Narva Loomemaja treenerite toojoukulude toetus 2015.a Narva Spordikool Energia. 20.01.2015. a Korrsldus Nr.5, Nr.20, Nr.38 (http://www.spordiinfo.ee/Treenerite-palgatoetus)

Toetuse andja on Spordikoolituse ja – Teabe Sihtasutus.

15013 0922052 Opetajate, direktori ja oppealajuhaataja 2015.aasta tootasu Narva Eesti Gumnaasium. Leping nr 10.1-8.1/15/204. Kehtivusaeg 04.02.2015-01.03.2016.a. Toetuse andja on Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium, summa on 83032,00 eurot.

Kvartaalsed vahearuanned  järgneva kuu 20. kuupäevaks ja lõpp kuluaruanne 2

15014 0810671 Narva Laste Loomemaja projekt: Nukuteater Leping nr 8.14/1560. Stipendiumi summa on 150 euro, saja on Narva Laste Loomemaja, toetaja on Kultuurministeerium. Aruande esitamise tähtpäev 31.07.2015a.
15015 0823601 Sumfooniaorkestri projekt: XI Vabariiklik noorte pianistide kontserdi konkurs Leping nr 8.14/1576. Stipendiumi summa on 1000 euro, saja on Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond, toetaja on Eesti Kultuuriministeerium. Aruande esitamise tähtpäev 15.04.2015a.
15016 0810503 III Rahvusvaheline festival ,,Laulavad ja mangivad poisid,, Leping nr 8.14/1468. Stipendiumi summa on 1500 euro, saja on Narva Koorikool, toetaja on Kultuuriministeerium. Alkirjastamise päev on 19.01.2015.a, aruande esitamise tähtpäev on 01.06.2015a.
15017 0820101 Kirjandusfestival ,,Anderseni muinasjutud,, Narva Keskraamatukogus Leping nr 8.14/1336. Stipendiumi summa on 230 euro, saja on Narva Keskraamatukogu, toetaja on Kultuurministeerium. Toetuse väljamaksekuupäev on 28.01.2015.a, aruande esitamise tähtpäev 12.05.2015.a
15018 0911021 Narva Lasteaed Paikene toopraktika Natalia Sidorova Narva Lasteaed Päikene. Leping nr 7-6.2/14/3655. Toimumise aeg on 05.12.2014 – 04.02.2015.  Toetuse andja Eesti Töötukassa.
15019 KK0922064 Oppevalise tegevuse arendamine Narva Keeltelütseum. Projekti algus on 02.01.2015 ja lõpp on 30.04.2015.a. Sponsor on Narva Elektrijaamade spordiklubi.
15020 0810504 II Akordianistide festivali korraldamine Leping nr S05-14/1296L. Stipendiumi summa on 200 euro, saja on Narva Muusikakool, toetaja on Eesti Kultuurkapital. Stipendiumi kasutamise aeg on 01.01-31.03.2015.a, aruande esitamise tähtpäev hiljemalt 30.04.2015.a
15021 0810504 Narva Muusikakooli 19. laste dzassfestivali korraldamine Leping nr M03-14/0328L. Stipendiumi summa on 250 euro, saja on Narva Muusikakool, toetaja on Eesti Kultuurkapital. Stipendiumi kasutamise aeg on 01.01-30.06.2015.a, aruande esitamise tähtpäev hiljemalt 30.07.2015.a
15022 0810504 Konkursi ,,Parim noor instumentalist 2015,, korraldamine Leping nr M03-14/0322L. Stipendiumi summa on 300 euro, saja on Narva Muusikakool, toetaja on Eesti Kultuurkapital. Stipendiumi kasutamise aeg on 01.01-30.06.2015.a, aruande esitase päev hiljemalt 30.07.2015.a
15023 0922064 Projekt ,,Say YES to non-formal in schools,, Erasmus+ programmi raames Lepingu nr 2014-0025-KA105-69. Toetuse andja on SA Archimedes, saja on Narva Keeltelütseeum. Projekt toimub 01.02-30.07.2015.a

Toetuse esimene ettemaks 13248,00 eurot, lõppmakse 3312,00 eurot.

Lõpparuanne 30.09.2014a.

15024 0820101 Ekaterina Dobrovolskaja toopraktika Narva Keskraamatukogus Narva Keskraamatukogu. Leping nr 7-6.2/14/3786. Tööpraktika toimumise aeg on 02.01 – 31.03.2015.  Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
15025 0911021 Svetlana Maslova toopraktika Narva Lasteaias Paikene Narva Lasteaed Päikene. Leping nr 7-6.2/15/0146. Tööpraktika toimumise aeg on 19.01 – 18.02.2015.  Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
15026 0911021 Yana Torchakova toopraktika lasteaias Paikene Narva Lasteaed Päikene. Leping nr 7-6.2/14/3797. Tööpraktika toimumise aeg on 01.01 – 28.02.2015.  Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
15027 0911021 Lasteaedade metoodikakeskuse sisustamine Narvas 2015 Lepingu nr1-6/70 muutmine. Toetuse saaja on Lasteaed Päikene, summa on 3522,00. Kasutamise periood on 2015 aasta. Toetuse andja on SA Innove.

Aruandluse tähtpäev on 21.12.2015.a

15028 09110, 0922083 Opilaste aineolumpiaadide, voistluste, urituste ja opitajate taenduskoolituse korraldamiseks Leping nr 10.1-8.1/15/205. Kehtivusaeg 04.02.2015-20.01.2016.a. Toetuse andja on Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium, summa on 68675,00 eurot.

Kuluaruanne hiljemalt 20.01.2016.a ttenähtud vormil lepingu lisas 2.

15029 0922064 Tallinna Vene Teatri kulastus. Etendus ,,Tuhkatriinu,, Narva Keeltelütseum. Leping nr 13/143. Toetav summa on 252,00 euro. Väljamakse kuupäev on 04.02.2015.a Toetuse andja on Rahvakultuuri Keskus.
15030 0911036 Tatjana Gerassimova toopraktika Narva lasteaias Vikerkaar Narva Lasteaed Vikerkaar. Leping nr 7-6.2/15/0415. Tööpraktika toimumise aeg on 04.02 – 29.05.2015.  Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
15031 0860001 Chopini konkurs Leping nr 1/1413. Toetuse summa on 3000.00 euro, saja on Narva Laste Loomemaja, toetaja on Kultuurministeerium. Aruande esitamise tähtpäev 31.05.2016a.
15032 0820101 Toetus teavikute soetamiseks 2015. aastas Narva Keskraamatukogu. Leping nr 2. Toetav summa on 76 910 eurot neljas võrdses osas. Tegevuste teostamise aeg on 2015.aasta. Toetuse andja on Jõhvi Keskraamatukogu.

Aruandlus: iga kvartali teatise toetuse kasutamise kohta esitatakse Jõhvi Vallavalitsus

15033 09110 Toetus remondiks ja inventaari soetamiseks Narva lasteaedadele Narva lasteaiad Päsuke, Kaseke, Punamütsike, Põngerjas, Sädemeke, Käoke, Väikevend, Pingviin, Vikerkaar, Chipollino.

Leping nr 7-4/1047-1. Kehtivusaeg 12.02-05.11.2015.a.

Toetuse andja on Eesti Vabariigi Siseministeerium, summa on 53000,00 eurot. Fina

15034 0810671 Narva Laste Loomemaja projekti ,,Nukuteater,, toetamiseks Narva Laste Loomemaja. Leping nr 3.3-4/15/288. Kehtivusaeg 12.02-30.09.2015.a. Toetuse andja on Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium, summa on 400,00 eurot.

Tegevuse ja finantsaruande hiljemalt 31.07.2015.a

15035 0911021 Marina Shendrikova toopraktika Narva Lasteaias Paikene Narva Lasteaed Päikene. Leping nr 7-6.2/15/0145. Tööpraktika toimumise aeg on 19.01 – 17.04.2015.  Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
15036 0810799 Kokkuleppe koostooks 2015 aastal Narva Noortekeskus. Toetav summa on 600 eur. Toetuse andja on Põhjamaade Ministrite Nõukogu. Aruandlus kuni 31.01.2016.a.
15037 0922064 Amerika inglise keele ja kultuuri olumpiaad ,,Greativity wins!,, Narva Keeltelütseum. Leping nr. SEN100-15-GR009. Toetuse summa on $670. Täitmise ajavahemik on 01.04 -20.06.2015.a. Toetuse andja on U.S. Embassy Tallinn. Aruandlus kuni 20.07.2015.a
15038 KK0922064 Inglise keele suvaoppe programmi toetamiseks 2015. aastal Narva Keeltelütseum. Leping kehtib 01.01-31.12.2015.a

Sponsorid on füüsilised isikud ( õpilaste vanemad )

15039 0820101 Projekt ,,Kevade koolivaheaeg Narva Keskraamatukogus,, Leping nr 7-1/60. Toetuse summa on 300 euro, saja on Narva Keskraamatukogu, toetaja on Kultuurministeerium. Toetuse väljamaksekuupäev on 27.02.2015.a, aruande esitamise tähtpäev 21.04.2015.a
15040 0922013 Toetus oppekaigude ja laagri korraldamiseks, ning oppevahendite soetamiseks Leping nr.63. Toetuse saja on Narva Soldino Gümnaasium.Toetav summa on 5075,81 eurot, toetaja on Kaitseressurside Amet. Toetatava tegevuse läbiviimise perioodiks on 2015.aasta

Aruanded : 20.08.2015.a ning 20.12.2015.a

15041 0922011 Riigikaitseopetuse ja laagri korraldamiseks, ning oppevahendite soetamiseks Leping nr.64. Toetuse saja on Narva Pähklimäe Gümnaasium.Toetav summa on 7484,85 eurot, toetaja on Kaitseressurside Amet. Toetatava tegevuse läbiviimise perioodiks on 2015.aasta

Aruanded : 20.08.2015.a ning 20.12.2015.a

15042 0922064 Projekt ,,Okoloogiline kokkutulek Sinu jalg planeedil,, Narva Keeltelütseum. Lepingu nr.3-2_2/1350-8/2014. Toetav summa on 5879,00 euro, toetaja on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekti kestvus 01.02 – 31.05.2015.a.

Lõpparuande esitamise päev on 31.05.2015a.

15043 0922051 Riigikaitseopetuse ja laagri korraldamiseks, ning oppevahendite soetamiseks Leping nr.66. Toetuse saja on Narva Kesklinna Gümnaasium.Toetav summa on 1350,00 eurot, toetaja on Kaitseressurside Amet. Toetatava tegevuse läbiviimise perioodiks on 2015.aasta

Aruanded : 20.08.2015.a ning 20.12.2015.a

15044 KK0810503 III Rahvusvahelise festivali ,,Laulavad ja mangivad piossid,, korraldamine ja labiviimine Narva Koorikool. Projekti kestvus on 31.01 – 31.03.2015.a. Sponsorid on AS Transservis-N, Eesti Energia AS.
15045 0922064 Riigikaitseopetuse ja laagri korraldamiseks, ning oppevahendite soetamiseks Leping nr.67. Toetuse saja on Narva Keeltelütseeum.Toetav summa on 2349,59 eurot, toetaja on Kaitseressurside Amet. Toetatava tegevuse läbiviimise perioodiks on 2015.aasta

Aruanded : 20.08.2015.a ning 20.12.2015.a

15046 0860001 Heliteose ,,Andante ja Rondo,, loomine, salvestus ja esiettekande korraldamine Narva Linna Sümfooniaorkester. Leping nr 7-2/64. Toetav summa on 2000 eur. Väljamakse kuupäev 19.03.2015.a. Lõpparuande esitamise tähtaeg on 29.01.2016.a. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.
15047 0922064 Tallinna Vene Teatri kulastus. Etendus ,,Naistevott,, Narva Keeltelütseum. Leping nr 13/578. Toetav summa on 395,00 euro. Väljamakse kuupäev on 23.03.2015.a Toetuse andja on Rahvakultuuri Keskus.
15048 09220 Toetus lisatasu maksmiseks opetajatele, kes opetavad keelekumblusklassis eesti keeles Leping nr 1.1-6/67. Toetuse saja on Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond.Toetav summa on 103415,00 eurot, toetaja on SA Innove. Toetus perioodiks 01.01-31.12.2015.a

Aruandlus vastavalt lisas 1 esitatud vormile 05.01.2016.a

15049 0911021 Natalja Kudaryavtseva toopraktika Narva Lasteaias Paikene Narva Lasteaed Päikene. Leping nr 7-6.2/15/0485. Tööpraktika toimumise aeg on 05.02 – 27.02.2015.  Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
15050 0911027 Anna Mesa toopraktika Narva Lasteaias Pongerjas Narva Lasteaed Põngerjas. Leping nr 7-6.2/15/1097. Tööpraktika toimumise aeg on 01.04 – 29.05.2015.  Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
15051 0921206 Narva 6. Kooli looduskaitsekuu Narva 6. kool. Lepingu nr. 3-2_2/1349-5/2014. Toetav summa on 785 euro, toetaja on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekti kestvus 01.04-30.06.2015.a

Lõpparuande esitamise päev on 30.06.2015.a

15052 0810204 ELSF-i noorterahade eraldus 2015 aastal Narva Energia Spordikool. Toetav summa 302,00 euro. Toetuse andja on Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon.
15053 KK0820101 Sponsoriabi arvutite ja nende riistade soetamiseks Narva Keskraamatukogu. Projekti kestvus on 01.03 – 31.03.2015.a. Sponsor on Amerika Heategevuse assotsiatsioon ,,Spirit of America,, .
15054 KK0922051 Suvelaager 2015.a Narva Kesklinna gümnaasium. Leping kehtib 04.06 – 17.06.2015.a

Sponsorid on õpilaste vanemad.

15055 0810671 Fotofestivali ,,Pilk 2015,, korraldamine Narva Laste Loomemaja. Leping nr S04-15/0082L. Toetuse kasutamise aeg  01.03 – 31.05.2015.a. Toetuse andja on Eesti Kultuurkapital, summa on 1500,00 eurot.

Sisuline ja finantsaruande hiljemalt 30.06.2015.a

15056 KK0810504 XV Rahvusvaheline J.Zarembski nim. pianistide konkurs. Sponsoriabi Narva Muusikakool. Projekti kestvus on 01.04 – 30.06.2015.a. Sponsor on

FIE Mihhail Nikitin

15057 0820201 Vabariikliku kooliteatrite festivali ,,Kuldkalake,, labiviimine Leping nr M03-15/0004L. Stipendiumi summa on 300 euro, saja on Narva Kultuurimaja Rugodiv, toetaja on Eesti Kultuurkapital. Stipendiumi kasutamise aeg on 10.03 – 10.06.2015.

Aruande esitamise tähtpäev 10.07.2015.a.

15058 0820201 Zurii tootasu. Vabariiklik kooliteatrite festival ,,Kuldkalake 2015,, Leping nr S07-15/0197L. Stipendiumi summa on 500 euro, saja on Narva Kultuurimaja Rugodiv, toetaja on Eesti Kultuurkapital. Stipendiumi kasutamise aeg on 10.03 – 10.06.2015.

Aruande esitamise tähtpäev 10.07.2015.a.

15059 KK0921206 Suvelaager 2015. Suur osa Narva 6. Kool. Leping kehtib 08.06 – 19.06.2015.a

Sponsorid on õpilaste vanemad. Kohatasu 30 euro

15060 KK0921206 Suvelaager 2015.a Narva 6. Kool. Leping kehtib 08.06 – 19.06.2015.a

Sponsorid on õpilaste vanemad. Kohatasu ???

15061 08236012 J.Mravinski nimelise XXI rahvusvahelise muusikafestivali korraldamine Leping nr M03-15/0081L. Stipendiumi summa on 1000 euro, saja on Narva Sümfooniaorkester, toetaja on Eesti Kultuurkapital. Stipendiumi kasutamise aeg on 01.04 – 30.06.2015.

Aruande esitamise tähtpäev 30.07.2015.a.

15062 0820201 Muusikalis-koreograafilise lavastus-muinasjutu ,,Cipollino ja tema sobrad,, labiviimine Leping nr M03-15/0009L. Stipendiumi summa on 280 euro, saja on Narva Kultuurimaja Rugodiv, toetaja on Eesti Kultuurkapital. Stipendiumi kasutamise aeg on 01.02 – 15.11.2015.

Aruande esitamise tähtpäev 15.12.2015.a.

15063 0810671 Projeki ,,Laanemere maletahed,, korraldamine Leping nr M03-15/0008L. Stipendiumi summa on 700 euro, saja on Narva Laste Loomemaja, toetaja on Eesti Kultuurkapital. Stipendiumi kasutamise aeg on 01.05.2015 – 31.01.2016.a.

Aruande esitamise tähtpäev 28.02.2016.a.

15064 0810671 Fotofestivali ,,Pilk 2015,, korraldamine Leping nr M03-15/0005L. Stipendiumi summa on 300 euro, saja on Narva Laste Loomemaja, toetaja on Eesti Kultuurkapital. Stipendiumi kasutamise aeg on 01.03-31.05.2015.a.

Aruande esitamise tähtpäev 30.06.2015.a.

15065 0911008 Natalia Kuzina toopraktika Narva Lasteaias Karikakar Narva Lasteaed Karikakar. Leping nr 7-6.2/15/0765. Tööpraktika toimumise aeg on 02.03 – 30.06.2015.  Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
15066 0810799 Noorteinfo teenuse korraldamine Ida-Viru maakonnas Narva Noortekeskus. Lepingu nr.3-3/2015/193-1. Toetav summa on 10987.00 euro, toetaja on Ida-Viru Maavalitsus. Projekti kestvus 16.03 – 10.06.2015.a.

Lõpparuande esitamise päev on 10.06.2015a.

15067 0911021 Tatjana Malakhova toopraktika Narva Lasteaias Paikene Narva Lasteaed Päikene. Leping nr 7-6.2/15/0818. Tööpraktika toimumise aeg on 02.03 – 31.03.2015.a.  Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
15068 0911021 Natalja Klyukina toopraktika Narva Lasteaias Paikene Narva Lasteaed Päikene. Leping nr 7-6.2/15/0414. Tööpraktika toimumise aeg on 02.02 – 27.02.2015.a.  Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
15069 08236012 Jevgeni Mravinski nimeline XXI rahvusvahelne muusikafestival Leping nr S05-15/0232L. Stipendiumi summa on 2500 euro, saja on Narva Sümfooniaorkester, toetaja on Eesti Kultuurkapital. Stipendiumi kasutamise aeg on 01.04 – 30.06.2015.

Aruande esitamise tähtpäev 30.07.2015.a.

15070 0921210 Reisikulud Rumeeniasse. Osavot projektis ,,United in rarts & crafts,, Leping nr 2014-3-RO01-KA105-013460. Toetuse summa on 1190 euro, saja on Narva Pajukool, toetaja on Asociatia Curba de Cultura. Projekti kestvusaaeg on 17.02 – 14.06.2015.
15071 0810204 Vorkpalli Liidu tutarlaste noortespordi toetus 2015 aastal Narva Spordikool Energia. Kiri 05.05.2015 nr 2-2/23. Toetav summa 180 euro. Toetuse andja on Eesti Võrkpalli Liit.
15072 KK0810671 Narva Laste Loomemaja koolilaager 2015.a Narva Laste Loomemaja. Projekti kestvus 01.06-01.07.2015.a

Vanemate tasu kogusumma on 1500.00 euro

15073 0922011 Tallinna Vene Teatri kulastus. Etendus ,,Tuhkatriinu,, Narva Pähklimäe gümnaasium. Leping nr 13/703. Toetav summa on 396,00 euro. Väljamakse kuupäev on 29.05.2015.a Toetuse andja on Rahvakultuuri Keskus.
15074 0922064 Tallinna Vene Teatri kulastus. Etendus ,,Kirsiaed,, Narva Keeltelütseum. Leping nr 13/687. Toetav summa on 395,00 euro. Väljamakse kuupäev on 07.05.2015.a Toetuse andja on Rahvakultuuri Keskus.
15075 0810204 Vorkpalli Liidu poiste noortespordi toetus 2015 aastal Narva Spordikool Energia. Kiri 05.05.2015 nr 2-2/23. Toetav summa 880 euro. Toetuse andja on Eesti Võrkpalli Liit.
15076 KK0922054 Koolilaager Narva Kreenholmi gümnaasium. Leping kehtib 04.06 – 18.06.2015.a

Lapsevanemate omafinanseerimine.

15077 KK0810203 Kooli ja Kluubi koostoo tegemine noortespoordi arendamisel 2015 aastal Narva Paemurru spordikool. Projekti kestvusaeg on 01.05 – 31.05.2015.a Sponsor on MTU  LTK  Narova.
15078 0911030 Tatjana Malahhova toopraktika Narva Lasteaias Tareke Narva Lasteaed Tareke. Leping nr 7-6.2/15/1307. Tööpraktika toimumise aeg on 01.04 – 29.05.2015.a.  Toetuse andja on Eesti Töötukassa.                ( majanduskulud )
15079 0911030 Liudmila Aleksandrova toopraktika Narva Lasteaias Tareke Narva Lasteaed Tareke. Leping nr 7-6.2/15/1394. Tööpraktika toimumise aeg on 13.04 – 12.06.2015.a.  Toetuse andja on Eesti Töötukassa. (juhendamistasu ja majanduskulud)
15080 0911038 Marina Maleeva toopraktika Narva Lasteaias Kaoke Narva Lasteaed Käoke. Leping nr 7-6.2/15/1847. Tööpraktika toimumise aeg on 11.05 – 10.06.2015.a.  Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
15081 0911038 Jelena Gutskaja toopraktika Narva Lasteaias Kaoke Narva Lasteaed Käoke. Leping nr 7-6.2/15/1579. Tööpraktika toimumise aeg on 20.04 – 30.06.2015.a.  Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
15082 0911036 Jelena Musten toopraktika Narva Lasteaias Vikerkaar Narva Lasteaed Vikerkaar. Leping nr 7-6.2/15/1336. Tööpraktika toimumise aeg on 06.04-31.05.2015.  Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
15083 0810799 Projekti ,,Kreatiivne tuju,, finanseerimine Narva Noortekeskus. Lepingu nr.3-3/2015/303-1. Toetav summa on 2663.00 euro, toetaja on Ida-Viru Maavalitsus. Projekti kestvus 17.08 – 05.12.2015.a.

Lõpparuande esitamise päev on 15.12.2015a.

15084 0921206 Toetus projekti ,,Muusika uhendab,,  elluviimiseks Lepingu nr. RKPL15008, projek kestab 01.05 – 31.10.2015.a.

Toetusesumma on 6741,90 euro (5393,52  + 1348,38).

Toetusesaja on Narva 6 keskkool, toetuseandja on Sihtasutus Meie Inimesed. Lõparuandlus 30.11.2015.a

15085 0810799 Pojekti ,,Maanooretpaev: saame tuttavaks!,, finanseerimine Narva Noortekeskus. Lepingu nr.3-3/2015/3041. Toetav summa on 1576,00 euro, toetaja on Ida-Viru Maavalitsus. Projekti kestvus 15.06 – 18.08.2015.a

Lõpparuande esitamise päev on 28.08.2015.a

15086 KK0922013 Suve koolilaager 2015.a Narva Soldino Gümnaasium. Leping kehtib 08.06 -19.06.2015.a

Õpilaste vanemate omafinanseerimine.

15087 KK0922064 NKL Suuvekoolilaager 2015.a Narva Keeltelütseum. Leping kehtib 04.06 -19.06.2015.a

Õpilaste vanemate omafinanseerimine.

15088 0810504 Narva Muusikakooli 19.dzassfestivali korraldamine Leping nr 7-1/279. Kehtivusaeg 19.05 – 30.07.2015.a

Toetuse summa on 200 euro, saja on Narva Muusikakool, toetaja on Kultuurministeerium. Aruandlus 30.07.2015.a

15089 0820101 Algaja lugeja kool Narva Keskraamatukogus Leping nr 7-1/116. Kehtivusaeg 19.05 – 16.11.2015.a

Toetuse summa on 210 euro, saja on Narva Keskraamatukogu, toetaja on Kultuurministeerium. Aruandlus 16.11.2015.a

15090 0820101 Suvi raamatuga Narva Keskraamatukogus Leping nr 7-1/409. Kehtivusaeg 19.05 – 12.10.2015.a

Toetuse summa on 300 euro, saja on Narva Keskraamatukogu, toetaja on Kultuurministeerium. Aruandlus 12.10.2015.a

15091 KK0810203 Sponsoriabi reisikulude katmisele 2015 aastal Narva spordikool Paemurru, sponsor on Narva Iluvõimlise Klubi “FOUETTE”. Projekti kestvus 01.06 – 31.12.2015.
15092 0922011 Tallinna Teatri Estonia kulastus. Etendus ,,Tuhkatriinu,, Narva Pähklimäe gümnaasium. Leping nr 13/784 Toetav summa on 396,00 euro. Väljamakse kuupäev on 07.07.2015.a

Toetuse andja on Rahvakultuuri Keskus.

15093 0911021 Nataliia Pleshakova toopraktika lasteaias Paikene Narva Lasteaed Päikene. Leping nr 7-6.2/15/1100. Tööpraktika toimumise aeg on 23.03 – 22.04.2015.a.  Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
15094 KK0922013 Suve keelelaager 2015 aastal Narva Soldino Gümnaasium. Sihtprojekti kestvus 01.08 – 31.08.2014.
15095 0810204 Toetus oppevahendite soetamiseks: ergomeeter Narva Spordikool Energia. Lepingu nr 3.1-19_15_210.

Toetav summa 700 euro. Toetuse andja on Eesti Norsotöö Keskus.

Arundlus hiljemalt 15.11.2015.a lepingu lisas 2 voormil

15096 0810672 Toetus oppevahendite soetamiseks: pastevestid ja torvikud Narva Meremeeste klubi. Lepingu nr 3.1-19_15_233.

Toetav summa 1100 euro. Toetuse andja on Eesti Norsotöö Keskus.

Arundlus hiljemalt 15.11.2015.a lepingu lisas 2 voormil

15097 0810502 Toetus oppevahendite soetamiseks: tahvelarvuti ja arvuti Narva Kunstikool. Lepingu nr 3.1-19_15_247.

Toetav summa 700 euro. Toetuse andja on Eesti Norsotöö Keskus.

Arundlus hiljemalt 15.11.2015.a lepingu lisas 2 voormil

15098 0810671 Toetus oppevahendite soetamiseks: aviomudelite mootorid ja vastuvotukomplektid Narva Laste Loomemaja. Lepingu nr 3.1-19_15_203.

Toetav summa 2300 euro. Toetuse andja on Eesti Norsotöö Keskus.

Arundlus hiljemalt 15.11.2015.a lepingu lisas 2 voormil

15099 0922064 Teatri Estonia kulastus. Etendus ,,Lumivalgeke ja 7 poialpoissi,, Narva Keeltelütseum. Leping nr 13/779. Toetav summa on 378,00 euro. Väljamakse kuupäev on 15.06.2015.a Toetuse andja on Rahvakultuuri Keskus.
15100 0911024 Alla Cheremisinova toopraktika lasteaias Kakuke Narva Lasteaed Kakuke. Leping nr 7-6.2/15/1797. Tööpraktika toimumise aeg on 04 – 29.05.2015.a.  Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
15101 0810502 Maastiku maalide ja kompositsioonide konkurss ,,Aastaajad,, Leping nr 7-1/522. Toetuse summa on 400 euro, saja on Narva Kunstikool, toetuse andja Eesti Kultuurministeerium. Väljamakse kuupäev on 17.06.2015.a, aruande tähpäev 01.02.2016 a.
15102 0820101 XII uleriigiline lasteraamatukoguhoidjate paev Leping nr 7-1/500. Toetuse summa on 100 euro, saja on Narva Keskraamatukogu, toetuse andja Eesti Kultuurministeerium. Väljamakse kuupäev on 17.06.2015.a, aruande tähpäev 30.10.2015 a.
15103 0810799  Toetus noortemaaleva korraldamiseks 2015 aastal Leping nr.3.1-11_15_269, kehtib 12.06-19.09.2014

Toetuse saja on Narva Noortekeskus, andja on Eesti Noorsotöö Keskus, toetuse summa on 1462,80 + kuni 40% 30.10.2015.

Aruandlus 18.09.2015, Eesti Norsotöö Keskuse kodulehel www.entk.ee/malevad ettenähtud

15104 0810203 Toetus uisutamise abivahendite soetamiseks Narva Paemurru spordikool. Lepingu nr 3.1-19_15_240.

Toetav summa 1500 euro. Toetuse andja on Eesti Norsotöö Keskus.

Arundlus hiljemalt 15.11.2015.a lepingu lisas 2 voormil

15105 0810672 Projekt ,,Vstrecha u majaka,, Narva Noorte Meremeeste Klubi. Leping nr.2015-NK-08, projekti kestus aeg 11.06 – 30.09.2015. Toetaja on SA Archimedes-Noorteagentuur. Kogusummas 2880,00 eurot. Aruandlus 30.10.2015.a.
15106 0820101 Projekt ,,Sugiskoolivaheaeg Narva Keskraamatukogus,, Leping nr 7-1/627. Toetuse summa on 300 euro, saja on Narva Keskraamatukogu, toetaja on Kultuurministeerium.

Aruandlus 30.11.2015.a

15107 0810204 Ujumisvoistluse ,,Narva sugis 2015,, korraldamine: auhinnad Leping nr M03-15/0113L. Toetuse saja on Narva spordikool Energia, summa on 200 euro, toetuse andja on Kultuurkapital. Kasutamise periood 01.09 – 30.11.2015, aruande tähpäev on 30.12.2015 a.
15108 0860001 Noorsookultuuri festivali ,,N+Fest 2015,, korraldamine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond. Leping nr M03-15/0166L. Toetuse summa on 350 euro, toetuse andja on Kultuurkapital. Kasutamise periood on 15.06 – 20.09.2015, aruande tähpäev on 20.10.2015 a.
15109 0860001 Projekt ,,Maailma dzassi tahtmuusikud Eesti Sugispealinnas 2015,, Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond. Leping nr M03-15/0165L. Toetuse summa on 800 euro, toetuse andja on Kultuurkapital.

Kasutamise periood on 01.08 – 25.10.2015, aruande tähpäev on 25.11.2015.a.

15110 0810204 XVII Rahvusvahelise V.Nikolajevi malestusturniiri labiviimine vorgpallis Narva spordikool Energia. Leping nr M03-15/0116L. Toetuse summa on 300 euro, toetuse andja on Kultuurkapital.

Toetuse kasutamise periood on 01.08 – 30.09.2015, aruande tähpäev on 30.10.2015.a.

15111 0810671 Rahvusvahelise noorte teatrifestivali korraldamine Narva Laste Loomemaja. Leping nr M03-15/0161L. Toetuse summa on 600 euro, toetuse andja on Kultuurkapital.

Toetuse kasutamise periood on 01.08.2015 – 31.01.2016, aruande tähpäev on 29.02.2015.a.

15112 0922064 Projekti ,,Ponimajem drug druga,, elluviimine Narva Keeltelütseum. Leping nr.2015-NK-06, projekti kestus aeg 01.06 – 30.11.2015. Toetaja on SA Archimedes-Noorteagentuur. Kogusumma on 2880,00 eurot. Aruandlus 09.11.2015.a.
15113 KK0922064 ,,01.09.2015-TEADMISTE PAEV,, urituse labiviimine Narva Keeltelütseum. Projekti kestvusaeg on 01.06 – 15.09.2015.a

Sponsor on Taragona OÜ.

15114 0921206 Projekt ,,Polvamaa kultuuriradadel,, (projektlaager) Narva 6. Kool. Leping nr RKPL 15043. Projekti kestvusaeg on 13.07 – 30.09.2015.a. Toetuse andja on Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.

Toetav summa: ettemaks 4921,92 eurot, lõppmakse 1230,48 eurot.

Lõpparuanne 30.10.2015.a.

15115 0820101 USA Grant IT programmide uendamiseks, moobli ja seadmete soetamiseks Narva Keskraamatukogu. Leping nr. SEN100-15-GR047. Toetuse summa on $9055.00. Projekti kestvusaeg on 01.07.2015-30.06.2016. Toetuse andja on . Aruandlus 30.07.2016.a
15116 0922051 Projekt ,,Edust koolist – eduni elus,, Narva Kesklinna gümnaasium. Leping nr.2015-KA101-17, projekti kestus aeg 01.06.2015 – 31.05.2016. Toetaja on SA Archimedes. Kogusumma on 15465,00 eurot (12372,00 + kuni 3093,00)

Aruandlus kuni 31.07.2016.a.

15117 0820101 XII uleriigilise lasteraamatukoguhoidjate paeva korraldamiseks Narva Keskraamarukogu. Toetaja on Kultuuriministeerium. Leping ja taotlus on Kultuuriministeeriumi infosüsteemis KK154/29.06-08.07.2015
15118 0810504 Toetus oppevahendite soetamiseks: Viiul Yamaha V7S Narva Muusikakool. Lepingu nr 15/28.

Toetav summa 500 euro. Toetuse andja on Eesti Muusikakoolide Liit MTU.

Arundlus hiljemalt 31.10.2015.a.

15119 0860001 Kokkulepe Erakooli tegevuskulude huvitamiseks Leping nr 10.1-8.2/15/786, kehtib 01.01-31.12.2015. Toetuse saja on Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond, toetaja on Haridu- ja Teadusministeerium.

Tetuse summa arvestatakse igakuiselt Vabariigi Valitsuse 15.januaari 2015.a määruse nr 6 alusel.

15120 0922064 Projekt ,,Inner motivation, wake up!,, Narva Keeltelütseum. Leping nr.2015-KA105-50, projekti kestus aeg 01.09 – 31.12.2015. Toetaja on SA Archimedes.

Kogusumma on 12448,00 eurot (esimene makse 9958,40 eurot)

Aruandlus 60 kalendripäeva jooksul pärast projekti lõppu.

15121 0810203 Toetus Jaahoki klubide noortespordi arendamiseks Narva Paemurru spordikool. Leping 2014/15.

Toetav summa 2019,75 eurot. Toetaja on MTÜ Eesti Jäähokiliit.

15122 0810671 Projekt ,,Varjude teater,, Leping nr 7-1/772. Toetuse summa on 300 euro, saja on Narva Laste Loomemaja, toetaja on Kultuurministeerium. Aruande esitamise tähtpäev 28.03.2016a.
15123 0820101 Projekt ,,Kodulugu Narva Keskraamatukogus,, Leping nr 7-1/759. Toetuse summa on 750 euro, saja on Narva Keskraamatukogu, toetaja on Kultuurministeerium.

Aruandlus 12.07.2016.a

15124 0922064 Projekt ,,Opime koos sopradega,, Narva Keeltelütseum. RKPL15057, projekti kestus aeg 17.08 – 20.11.2015. Toetaja on SA Meie Inimesed. Kogusumma on 4180,00 eurot.

Aruandlus 21.12.2015.a.

15125 0810501 Toetus pillide ostmiseks: viiul 4/4, altsaksofon Narva Kreenholmi muusikakool. Leping nr 15/29, kehtivusaeg 27.07-31.10.2015.a.

Eesti Muusikakoolide Liit MTÜ. Toetuse summa on 1000,00 eurot.

Aruandlus 31.10.2015.a.

15126 0810504 Oppevahendite soetamine: noodipuldid ja poogen Narva Muusikakool. Lepingu nr 3.1-19/198.

Toetav summa 1200 euro. Toetuse andja on Eesti Norsotöö Keskus.

Arundlus hiljemalt 15.11.2015.a lepingu lisas 2 voormil

15127 0810501 Oppevahendite soetamine: 2 mikrofoni ja kolarid Narva Krenhoolmi Muusikakool. Lepingu nr 3.1-19_15_232.

Toetav summa 800 euro. Toetuse andja on Eesti Norsotöö Keskus.

Arundlus hiljemalt 15.11.2015.a lepingu lisas 2 voormil

15128 0922064 Opetaja Svetlana Jefimova toetamine Leping nr 10.1-8.1/971. Toetuse saja on Narva Keeltelütseeum.Toetav summa on 200 eurot, toetaja on Haridus- ja Teadusministeerium.

Aruandlus 15.09.2015 lepingu lisas ettenähtud vormil

15129 0810671 Narva Laste Loomemaja Maleklubi saab 40-aastaseks Leping nr 7-1/854. Toetuse summa on 1000 euro, saja on Narva Laste Loomemaja, toetaja on Kultuurministeerium. Aruande esitamise tähtpäev on 28.03.2016a.
15130 0922064 Toetus projekti ,,Inner motivation, wake up,, elluviimiseks Narva Keeltelütseum. Leping nr.2015-KA105-50, projekti kestus aeg 01.09 – 31.12.2015. Toetaja on SA Archimedes. Kogusumma on 12448,00 eurot. (9958,40 + 20%)

Aruandlus hiljemalt 28.02.2016.a.

15131 0810503  Toetus oppevahendite soetamiseks: arvuti ja projektor Narva Koorikool. Leping nr 3.1-19_15_209. Toetuse summa on 1000 euro, toetaja on Eesti Noorsootöö Keskus.

Arundlus hiljemalt 15.11.2015.a lepingu lisas 2 voormil

15132 0820201 XXI fotofestival ,,Narva sugis 2015,, Leping nr M03-15/0186L. Stipendiumi summa on 200 euro, saja on Narva Kultuurimaja Rugodiv, toetaja on Eesti Kultuurkapital. Stipendiumi kasutamise aeg on 15.09 – 15.11.2015.

Finants- ja sisuline aruande esitamise tähtpäev 15.12.2015.a.

15133 0810671 Rahvusvahelise laste- ja noorte videoloomingu festivali korraldamine Narva Laste Loomemaja. Leping nr M03-15/0187L. Toetuse summa on 500 euro, toetuse andja on Kultuurkapital.

Toetuse kasutamise periood on 01.11.2015 – 30.04.2016

Aruandlus 30.05.2016.a.

15134 0810671 Rahvusvahelise laste- ja noorte videoloomingu festival Narva Laste Loomemaja. Leping nr S04-15/0273L. Toetuse summa on 1500 eurot, toetuse andja on Kultuurkapital.

Toetuse kasutamise periood on 10.02.2016 – 30.04.2016

Aruandlus 30.05.2016.a.

15135 0810671 Noorte malemeistrite turniir ,,Laanemeere maletahed,, Narva Laste Loomemaja. Leping nr S08-15/0531L. Toetuse summa on 1000 eurot, toetuse andja on Kultuurkapital.

Toetuse kasutamise periood on 01.09.2015 – 28.02.2016

Aruandlus 28.03.2016.a.

15136 0922064 Palgatoetus Inna Deyneko Narva Keeltelütseum. Leping nr 7-6.1/15/1963. 50% bruto töötasust 900,00  töölepingu 09.11.2015 alusel

Toetuse andja on Eesti Töötukassa.

15137 0922064 Projekt ,,EU – preneus,, (rahvusvahelised opetamitegevused) Narva Keeltelütseum. Leping nr.2015-KA219-02, projekti kestus aeg 01.09.2015 – 31.08.2017. Toetaja on SA Archimedes. Maksimaalne summa on 30375,00 eurot (ettemaksed 12150 + 12150 )

Aruandlus 31.10.2017.a.

15138 0810671 Portreede aasta ,,Persoon grata,, korraldamine Narva Laste Loomemaja. Leping nr S07-15/0756L. Toetuse summa on 500 eurot, toetuse andja on Kultuurkapital.

Toetuse kasutamise periood on 01.09.2015 – 30.06.2016

Aruandlus 30.07.2016.a.

15139 0810671 Festivali ,,Tantsukevad 2016,, korraldamine Narva Laste Loomemaja. Leping nr S07-15/0755L. Toetuse summa on 1100 eurot, toetuse andja on Kultuurkapital.

Toetuse kasutamise periood on 01.02 – 31.05.2016

Aruandlus 30.06.2016.a.

15140 0911036 Elena Simonova toopraktika Narva Lasteaias Vikerkaar Narva Lasteaed Vikerkaar. Leping nr 7-6.2/15/3570. Tööpraktika toimumise aeg on 17.09 -30.11.2015.  Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
15141 0810671 Festivali ,,Tantsukevad 2016,, spetsialistide tasustamine Narva Laste Loomemaja. Leping nr S06-15/0538L.

Toetuse summa on 600 eurot, toetuse andja on Kultuurkapital.

Toetuse kasutamise periood on 01.02 – 31.05.2016

Aruandlus 30.06.2016.a.

15142 0860001 Programmi ,,Tahevihm Eesti Sugispealinnas,, avamiskontsert Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond. Leping nr S05-15/0878L. Toetuse summa on 1500 eurot, toetuse andja on Kultuurkapital.

Toetuse kasutamise periood on 23.08 – 23.10.2015

Aruandlus 23.11.2015.a.

15143 0911030  Svetlana Rubtsova toopraktika Narva Lasteaias Tareke Narva Lasteaed Vikerkaar. Leping nr 7-6.2/15/3633. Tööpraktika toimumise aeg on 21.09 -18.12.2015.

Toetuse andja on Eesti Töötukassa.

15144 0911021 PRIA puvilja- ja koogiviljatoetus Narva Lasteaed Päikene. Teatis 10-1/15/365. Toetuse andja on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).
15145 0922064 Teatrikulastus ,,Valged ood Vene Teatris,, Narva Keeltelütseum. Leping nr 13/852. Toetav summa on 395,00 euro. Väljamakse kuupäev on 22.10.2015.a

Toetuse andja on Rahvakultuuri Keskus.

15146 09110 Toetus eesti keelekumblust rakendamiseks koolieelsetes lasteasutustes Narva koolieelsed lasteasutused. Leping nr 10.1-8.1/15/1126

Toetuse summa on 44008 EUR. Kehtib 24.11.2015-01.03.2016

Toetuse andja on Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium.

Lõpparuande esitamise tähtaeg on 31.12.2015.a lisas 2 ettenähtud vor

15147 KK0810671 Soit Sankt-Peterburgi Narva Laste Loomemaja, sponsor on AS Transervis-N.

Projekti kestvus 15.10 – 01.12.2015.

15148 0810671 Loeng-kontserdid ,,Need sumfoonilised teadused,, Narva Laste Loomemaja. Leping nr 7-1/961. Toetuse summa on 500 eurot, toetuse andja on Kultuuriministeerium.

Aruandlus 30.06.2016.a.

15149 0810671 Projekt ,,Tantsukevad – 2016,, Narva Laste Loomemaja. Leping nr 7-1/936. Toetuse summa on 500 eurot, toetuse andja on Kultuuriministeerium.

Aruandlus 30.06.2016.a.

15150 0820101 Projekt ,,Mark Twain raamatukogus,, Narva Keskraamatukogu. Leping nr 7-1/938. Toetuse summa on 360 eurot, toetuse andja on Kultuuriministeerium.

Aruandlus 11.01.2016.a.

15151 KK0810503 Soit Niznij Novgorodi Narva Koorikool. Projekti kestvus on 05.11 – 10.11.2015.a.

Sponsorid on eraisikud.

15152 0921210 Projekt ,,Europes Unigue Region – Our Personal Experience,, Narva Paju kool. Leping nr.2015-KA219-28, projekti kestus aeg 01.10.2015 – 30.06.2018. Toetaja on SA Archimedes. Maksimaalne summa on 26410,00 eurot (ettemaks 10564,00 )

Aruandlus 30.08.2018.a.

15153 0810671 Toetus projekti ,,Rahvusvahelise noorte teatriminiatuuride festival,, teostamiseks Narva Laste Loomemaja. Leping nr 3.3-4/15/1117, kehtib 22.10.2015 – 30.05.2016.

Toetuse summa on 900 eurot, toetuse andja on Haridus- ja Teadusministeerium.

Aruandlus 30.03.2016.a.

15154 0810671 Portreede aasta ,,PERSON GRATA,, Narva Laste Loomemaja. Leping nr 7-1/1050. Toetuse summa on 750 eurot, toetuse andja on Kultuuriministeerium.

Toetuse kasutamise periood on 29.10.2015 – 01.08.2016

Aruandlus 01.08.2016.a.

15155 0820101 Joulukoolivaheaeg Narva Keskraamatukogus Narva Keskraamatukogu. Leping nr 7-1/1046. Toetuse summa on 750 eurot, toetuse andja on Kultuuriministeerium.

Toetuse kasutamise periood on 29.10.2015 – 25.02.2016.a

Aruandlus 25.02.2016.a.

15156 0860001 Turniiri ,,Laanemere maletahed 2015,, korraldamine Narva Kultuuriosakond. Korraldus 26.02.2015 nr 152-k. Osalemise tasu on 500 eurot, välismaalased võistkonnad. Maleturniiri kestvus 08-13.12.2015
15157 0922051 Projekt ,, Inimene on osa loodusest,, Narva Kesklinna gümnaasium. Leping nr 3-2_2/2818-6/2015. Projekti kestvus september 2015 – 25.06.2016. Toetuse summa on 3900 eurot (1500 + 2500 ), toetuse andja on SA Keskonnainvesteeringute Keskus.

Lõpparuande 25.06.2016.a.

15158 0922054 Riigikaitse oppe ja laagri korraldamine ning oppevahendite soetamine Narva Kreenholmi gümnaasium. Leping nr 113. Projekti periood on 2015.aasta. Toetuse summa on 1814,00 eurot, toetuse andja on Kaitseressurside Amet.

Aruanded: esimene 20.08.2015.a, teine 20.12.2015.a.

15159 0922013 Toetus keelekumblusprogrammi rakendamiseks koolis Narva Soldino gümnaasium. Leping nr 1.1-6/182.

Projekti periood on 2015.aasta. Toetuse summa on 1200,00 eurot

Toetuse andja on Sihtasutus Innove.

Aruandluse esitamise kuupäev 10.01.2016

15160 KK0810203 Sponsoriabi NPSK jaahokiosakonnale Narva spordikool Paemurru, sponsor on MTÜ FC Veldoris.

Projekt kestab 01.11 – 31.12.2015.

15161 0922061 Toetus keelekumblusprogrammi rakendamiseks koolis Narva Pähklimäe gümnaasium. Leping nr 1.1-6/181, kehtib 20.11.2015-10.01.2016.a

Projekti periood on 2015.aasta. Toetuse summa on 1200,00 eurot

Toetuse andja on Sihtasutus Innove.

Aruandluse esitamise kuupäev 10.01.2016

15162 0860001 Toetus laulu- ja tantsupeol osalevatele tantsukollektiividele Leping nr T-OT-2015-0124. Toetuse saja on Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond. Toetav summa on 2560,00 euro, kasutamise aeg 01.09.2015 – 31.07.2016.a.

Toetuse andja on Eesti Rahvustantsu ja Rahvusmuusika Selts.

Aruande esitatakse  hiljemalt 31.08.20

15163 0911018 Toetus keelekumblusprogrammi rakendamiseks koolis (lasteaias) Narva Lasteaed Pünamütsike. Leping nr 1.1-6/199, kehtib 25.11.2015-10.01.2016.a

Projekti periood on 2015.aasta. Toetuse summa on 900,00 eurot

Toetuse andja on Sihtasutus Innove.

Aruandluse esitamise kuupäev 10.01.2016

15164 0911027 Toetus keelekumblusprogrammi rakendamiseks koolis (lasteaias) Narva Lasteaed Pünamütsike. Leping nr 1.1-6/187, kehtib 20.11.2015-10.01.2016.a

Projekti periood on 2015.aasta. Toetuse summa on 1200,00 eurot

Toetuse andja on Sihtasutus Innove.

Aruandluse esitamise kuupäev 10.01.2016

15165 0860001 Toetus laulu- ja tantsupeol osalevale poistekoorile Leping nr L-OT-2015-0314. Toetuse saja on Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond. Toetav summa on 320,00 euro, kasutamise aeg 01.09.2015-31.07.2016.a. Toetuse andja on Eesti Kooriühing.

Aruande esitatakse hiljemalt 31.08.2016.

15166 0860001 Toetus laulu- ja tantsupeol osalevatele koorikollektiividele ja orkestrile Leping nr L-OT-2015-0311. Toetuse saja on Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond. Toetav summa on 2240,00 euro, kasutamise aeg 01.09.2015-31.07.2016.a. Toetuse andja on Eesti Kooriühing.

Aruande esitatakse hiljemalt 31.08.2016.

15167 0820101 Vabariigi iseseisvusepaeva tahistamine Narva Keskraamatukogus Narva Keskraamatukogu. Leping nr 7-1/1120, kestvusaeg on  08.12.2015-28.03.2016.a Toetuse summa on 550 eurot, toetuse andja on Kultuuriministeerium. Toetuse väljamakse kuupäev on 17.12.2015.a

Aruandlus 28.03.2016.a.

15168 0810671 Projekt ,,Rahvusvaheline laste ja noorte videoloomingu festival,, Narva Laste Loomemaja. Leping nr 3.3-4/15/1275, kehtivusperiiod on 10.12.2015 – 30.07.2016.

Toetuse summa on 750 eurot, toetuse andja on Haridus- ja Haridusministeerium. Aruandlus 30.03.2016.a.

15169 0922011 Mitterahaline sihtfinantseerimise. 3D-printer Narva Pähklimäe Gümnaasium. Vastuvõtmise akt 24.11.2015. Toetaja on Mittetulundusühingu Eesti 2.0        www.eesti2.ee/index.html.

Toetus – 3D-printer.  Printeri tehnilised omandused: https://eu.makerbot.com/shop/media/pdf/150317_MB_EU_REP5_DE_web.pdf

15170 0922051 Sponsoriabi NKG juubeli korraldamiseks Narva Kesklinna gümnaasium. Leping kehtib 01.01 – 01.01.2016.a

Sponsorid on eraisikud.

15171 0810671 Mudellennukite voistluste korraldamine: meistriklassi materjalid Narva Laste Loomemaja.  Leping nr M03-15/0327L.

Toetuse summa on 175 eurot, toetuse andja on Kultuurkapital.

Toetuse kasutamise periood 01.01-30.03.2016.a

Aruandlusepäev on 30.04.2016.a.

15172 0810671 Toetus kinorannakute korraldamisekls Narva Laste Loomemaja.  Leping nr M03-15/0298L.

Toetuse summa on 400 eurot, toetuse andja on Kultuurkapital.

Toetuse kasutamise periood 01.02-31.10.2016.a

Aruandlusepäev on 30.11.2016.a.

15173 0810671 Fotofestivali ,,Pilk-2016,, korraldamine Narva Laste Loomemaja.  Leping nr M03-15/0285L.

Toetuse summa on 400 eurot, toetuse andja on Kultuurkapital.

Toetuse kasutamise periood 01.03-31.05.2016.a

Aruandlusepäev on 30.06.2016.a.

15174 0810671 Festivali ,,Tantsukevad-2016,, korraldamine Narva Laste Loomemaja.  Leping nr M03-15/0286L.

Toetuse summa on 500 eurot, toetuse andja on Kultuurkapital.

Toetuse kasutamise periood 01.02-31.05.2016.a.

Aruandlusepäev on 30.06.2016.a.

15175 0810503  VII Rahvusvaheline konkurss-festival ,,Noor Laulusolist,, Narva Laste Loomemaja.  Leping nr M03-15/0278L.

Toetuse summa on 700 eurot, toetuse andja on Kultuurkapital.

Toetuse kasutamise periood 01.10.2015 – 30.04.2016

Aruandlusepäev on 30.05.2016.a.