Sihtprojektid 2016

Kokku 191 sihtprojekti seisuga 31.12.2016

Kood Nimetus Märkused
16001 KK0860001 Sponsoriabi Chopini konkursi 2016.a korraldamiseks Narva Laste Loomemaja, sponsorid on: Vant AS , Tchuikin Gruup OÜ,  Transservis-N AS, Demident OÜ, Demitol OÜ, Miroslaw Pienkowski.

Projekti kestvus 01.12.2015 – 25.02.2016.

16002 0810503 Konkurss-festival ,,Noor laulusolist,, Narva Koorikool.  Leping nr 7-1/1214. Kehtib 18.01-30.05.2016.a.

Toetuse summa on 750 eurot, toetuse andja on Kultuuriministeerium.

Aruandluse tähtpäev on 30.05.2016.a.

16003 0810671 Fotofestival ,, Pilk-2016,, Narva Laste Loomemaja.  Leping nr S04-15/039L.

Toetuse summa on 1500 eurot, toetaja on Kultuurkapital.

Toetuse kasutamise periood 01.03-31.05.2016.a

Aruandluse tähtpäev on 30.06.2016.a.

16004 0810672 Vene teatri kulastus ,,Alasti kuningas,, Narva Meremeesta Klubi. Leping nr 13/8 Toetav summa on 396,00 euro. Väljamakse kuupäev on 22.02.2016.a

Toetuse andja on Rahvakultuuri Keskus.

16005 KK0922064 Inglise keele suvaoppe programmi toetamiseks 2016. aastal Narva KeeltelÜtseum. Kehtivusaeg on 01.01-31.12.2016.a

Sponsorid on fÜÜsilised isikud ( õpilaste vanemad )

16006 0820101 Projekt ,,Kevadkoolivaheaeg Narva Keskraamatukogus,, Narva Keskraamatukogu.  Leping nr 7-1/1203. Kehtib 18.01-02.05.2016.a.

Toetuse summa on 400 eurot, toetuse andja on Kultuuriministeerium.

Aruandluse tähtpäev on 02.05.2016.a.

16007 0823601 Kontsert Georgi Sviridovi 100.aastapaevaks Narva SÜmfooniaorkester.  Leping nr 7-1/1422. Kehtib 18.01-15.02.2016.a.

Toetuse summa on 900 eurot, toetuse andja on Kultuuriministeerium.

Aruandluse tähtpäev on 15.02.2016.a.

16008 0810203 Narva Paemurru Spordikooli treenerite toojoukulude toetus 2016.a Narva Paemurru Spordikool. Korraldused: 20.01.2016 Nr.6 – I kvartal; 20.04.2016 Nr 60 – II kvartal; 20.07.2016 Nr. 96 – III kvartal; (http://www.spordiinfo.ee/Treenerite-palgatoetus).

Toetuse andja on Spordikoolituse ja – Teabe Sihtasutus.

16009 0810204 Narva Spordikool Energia treenerite toojoukulude toetus 2016.a Narva Spordikool Energia. Korraldused: 20.01.2016 Nr.6 – I kvartal; 20.04.2016 Nr 60 – II kvartal; 20.07.2016 Nr. 96 – III kvartal; (http://www.spordiinfo.ee/Treenerite-palgatoetus).

Toetuse andja on Spordikoolituse ja – Teabe Sihtasutus.

16010 0810671 Narva Loomemaja treenerite toojoukulude toetus 2016.a Narva Laste Loomemaja. Korraldused: 20.01.2016 Nr.6 – I kvartal; 20.04.2016 Nr 60 – II kvartal; 20.07.2016 Nr. 96 – III kvartal;

(http://www.spordiinfo.ee/Treenerite-palgatoetus)

Toetuse andja on Spordikoolituse ja – Teabe Sihtasutus.

16011 0810503 Konkurss-festival ,,Noor laulusolist,, Narva Koorikool.  Leping nr S07-15/1043L.

Toetuse summa on 1400 eurot, toetuse andja on Kultuurkapital.

Kasutamise periood 01.10.2015-30.04.2016.a.

Aruandluse tähtpäev on 30.05.2016.a.

16012 0823601 Kontsert Georgi Sviridovi 100.aastapaevaks Narva SÜmfooniaorkester.  Leping nr S07-15/1043L.

Toetuse kasutamise aeg 01.11.2015 – 30.01.2016.a.

Toetuse summa on 700 eurot, toetuse andja on Kultuurkapital.

Aruandluse tähtpäev on 28.02.2016.a.

16013 0911021 PRIA puvilja- ja koogiviljatoetus Narva Lasteaed Päikene. Heakskiidu teatis 10-1/15/365. Toetuse andja on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).
16014 0911027 PRIA puuviljatoetus Koolieelne Lasteasutus Põngerjas. Heakskiidu teatis nr 10-1/23. Toetuse andja on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).
16015 0911018 PRIA puuviljatoetus Narva Lasteaed PunamÜtsike. Heakskiidu teatis nr 10-1/402. Toetuse andja on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).
16016 0922052 Opetajate, direktori ja oppealajuhataja 2016.aasta tootasu Narva Eesti Gumnaasium. Leping nr 10.1-8.1/16/499. Toetaja on Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium.

Toetuse summa on 93213,00 eurot. Kasutamiseaeg on 2016.a.

Lõpp kuluaruanne 15.01.2017.a ettenähtud vormil lepingu lisas 2.

16017 0823601 Toetus Sumfooniaorkestri tegevuseks ja muusikainstrumentide soetamiseks 2016.a Narva Linna SÜmfooniaorkester. Leping nr. 7-2/2. Toetav summa on 30000 eurot, kasutamise periood 01.01-31.12.2016.a. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.

Lõpparuande esitamise tähtpäev on 31.01.2017.a.

16018 0921210 Opilaskoodu teenuse osutamine 2016 aastal Narva Paju Kool. Leping nr 10.1-8.1/16/692. Toetav summa on 18000 eurot 9-le õpilasele. Kasutamise periood kuni 31.12.2016.

Toetuse andja on Haridus- ja Teadusministeerium.

Aruannete esitamise tahtajad: 15.06.2016  ja 15.01.2017 (lisa vorm 2), ja 15.0

16019 0810504 CD plaadi salvestamine Eino Tambergi muusikaga Narva Muusikakool.  Leping nr M03-15/0282L.

Toetuse summa on 325,00 eurot, toetuse andja on Kultuurkapital.

Kasutamise periood 01.01-30.07.2016.a.

Aruandluse tähtpäev on 30.08.2016.a.

16020 0810504 Narva laste 20. dzassfestivali korraldamine Narva Muusikakool.  Leping nr M03-15/0288L.

Toetuse summa on 400,00 eurot, toetuse andja on Kultuurkapital.

Kasutamise periood 01.01-01.07.2016.a.

Aruandluse tähtpäev on 31.07.2016.a.

16021 0810504  Eino Tambergi muusikaga CD plaadi salvestamine Narva Muusikakool.  Leping nr S05-15/1223L.

Toetuse summa on 250,00 eurot, toetuse andja on Kultuurkapital.

Kasutamise periood 01.01-30.07.2016.a.

Aruandluse tähtpäev on 30.08.2016.a.

16022 0810504 Narva laste 20. dzassfestivali korraldamine Narva Muusikakool.  Leping nr S05-15/1224L.

Toetuse summa on 400,00 eurot, toetuse andja on Kultuurkapital.

Kasutamise periood 01.01-01.07.2016.a.

Aruandluse tähtpäev on 31.07.2016.a.

16023 09110, 0922083 Opilaste aineolumpiaadide, urituste ja opitajate taenduskoolituse korraldamiseks 2016 aastal Narva Linn. Leping nr 10.1-8.1/16/492. Kehtivusaeg 11.03-31.12.2016a.

Toetuse andja on Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium, summa on  48208,00 eurot (09220) ja 17959,00 eurot (09110)

Kuluaruanne hiljemalt 15.01.2017.a ttenähtud vormil lepin

16024 0860001 Chopini konkurss 2016 aastal Narva Linna Kultuuriosakond. Leping nr. 7-1/57. Kehtib 29.01 – 30.05.2016.a

Toetav summa on 1700 eur.

Toetuse andja on Kultuuriministeerium.

Lõpparuande esitamise tähtaeg on 30.05.2016.a.

16025 09220 Eesti keele mitteformaalse oppe toetamiseks Narva munitsipaalkoolides Leping nr 10.1-8.1/16/100. Kehtivusaeg 01.02 – 15.08.2016.a.

Toetuse andja on Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium,

summa on 24400,00 eurot.

Toetuse kasutamise seletuskirja esitamispäev on 15.05.2016.

Kuluaruanne esitatakse ettenähtud vo

16026 0911038 Anzhelika Shubina toopraktika Narva Lasteaias Kaoke Narva Lasteaed Käoke. Leping nr 7-6.2/16/0179. Tööpraktika toimumise aeg on 20.01-31.03.2016.  Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
16027 0820101 Toetus teavikute soetamiseks 2016. aastas Narva Keskraamatukogu. Leping nr 2. Toetav summa on 77390 eurot kahes võrdses osas. Tegevuste teostamise aeg on 2016.aasta.

Toetuse andja on Jõhvi Keskraamatukogu.

Aruandlus: poolaasta jooksul teatise toetuse kasutamise kohta esitatakse Jõhvi Vallaval

16028 0810671 Projekt ,,Plaaneride voistlused,, Narva Laste Loomemaja.  Leping nr 7-1/49. Kehtib 12.02-02.05.2016.a

Toetaja on Kultuuriministeerium, summa on 300,00 eurot.

Aruandluse tähtpäev on 02.05.2016.a.

16029 0911030 Palgatoetus Svetlana Rubtsova Narva Lasteaed Tareke. Leping nr 7-6.1/16/0149.

50% bruto töötasust 439,00 eurot, deklareeritud Maksu- ja Tolliametile tasude andmete alusel.

Tähtajaline tööperiood on 01.02.2016 – 01.02.2017.

Toetuse andja on Eesti Töötukassa.

16030 0860001 Chopini konkursi 2016 auhinnad, preemiad Narva Kultuuriosakond.  Leping nr 7-14/369. Kehtivusaeg on 03.03-30.05.2016.a.

Toetuse summa on 2000,00 eurot, toetuse andja on Kultuuriministeerium.

Aruandluse tähtpäev on 30.05.2016.a.

16031 KK0810503 VII Rahvusvaheline festival ,,Noor laulusolist,, Narva Koorikool, sponsorid on: Transservis-N AS

Projekti kestvus 01.03 – 31.03.2016.

16032 0810671 Projekt ,,Linnud,, Narva Laste Loomemaja.  Leping nr 3-2_2/4012-4/2015

Toetuse summa on 311,81 eurot, toetaja on SA Keskonnainvesteeringute Keskus. Projekti kestus: 04.02-30.06.2016.a

Aruandluse tähtpäev on 30.06.2016.a.

16033 0922051 Toetus riigikaitseopetuse ja laagri korraldamiseks ning oppevahendite soetamiseks. Narva Kesklinna GÜmnaasium. Leping nr 14, summa on 1100,00 eurot ja 5752,00 eurot. Toetaja on Kaitseressurside Amet.

Toetatava tegevuse läbiviimise perioodiks on 2016 aasta.

Aruanded : esimene 30.06.2016.a , teine 20.12.2016.a

16034 0911021 Lasteaedade metoodikakeskuse sisustamine Narvas 2016.a. Lasteaed Päikene. Lepingu nr1.16/70 lisa 3. Toetuse summa on 4200,00 eurot. Kasutamise periood on 2016 aasta. Toetuse andja on SA Innove.

Aruandluse tähtpäev on 21.12.2016.a

16035 0922064 Toetus riigikaitseopetuse ja laagri korraldamiseks ning oppevahendite soetamiseks. Narva KeeltelÜtseum. Leping nr 15, summa on 1710,00 eurot ja 1790,00 eurot. Toetaja on Kaitseressurside Amet.

Toetatava tegevuse läbiviimise perioodiks on 2016 aasta.

Aruanded : esimene 30.06.2016.a , teine 20.12.2016.a

16036 09220 Opetajate lisatasu 2016.a, kes opetavad keelekumblusklassis eesti keeles Leping nr 1.1-6/49. Toetuse saja on Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond.Toetav summa on 116625,00 eurot (60%+40%).

Toetuse kasutamise perioodiks on 2016.a. Toetaja on SA Innove.

Aruandlus vastavalt lisas 1 esitatud vormile 10.01.2017.a

16037 0922013 Toetus oppekaigude ja laagri korraldamiseks, ning oppevahendite soetamiseks Narva Soldino GÜmnaasium. Leping nr 11. Toetav summa on 915,00 eurot, toetaja on Kaitseressurside Amet. Toetatava tegevuse läbiviimise perioodiks on 2016.aasta

Aruanded : 20.06.2016.a ning 20.12.2016.a

16038 0922013 Rahvusvahelise ettevotlusoppe arendamiseks 2015/2016 oppeaastal Narva Soldino gÜmnaasium. Koostöö kokkulepe 15.09.2016, Tallinn.

Toetaja on Junior Achievement Eesti SA. Toetuse summa on 960,00 eurot.

Kasutamise periood on 01.09.2015-31.08.2016.a

16039 0922054 Toetus oppekaigude ja laagri korraldamiseks, ning oppevahendite soetamiseks Narva Kreenholmi GÜmnaasium. Leping nr 13. Toetaja on Kaitseressurside Amet. Toetav summa on 5166,00 eurot, lisatoetus 1580,00 eurot.

Toetatava tegevuse läbiviimise perioodiks on 2016.aasta

Aruanded : 20.06.2016.a ning 20.12.2016.a

16040 0820101 Raamatu ja roosi paev Narva Keskraamatukogus Narva Keskraamatukogu.  Leping nr 7-1/103. Kehtib 14.03 – 30.05.2016.a.

Toetuse summa on 390,00 eurot, toetuse andja on Kultuuriministeerium.

Aruandluse tähtpäev on 30.05.2016.a.

16041 0820201 XXV Vabariiklik Kooliteatrite Festival ,,Kuldkalake 2016,, Narva Kultuurimaja Rugodiv.  Leping nr 7-1/131. Kehtib 14.03 – 10.05.2016.a.

Toetuse summa on 500,00 eurot, toetuse andja on Kultuuriministeerium.

Aruandluse tähtpäev on 10.05.2016.a.

16042 0922052 Ruumide tagamaks Sihtasutusele eestikeele eksamite labiviimiseks 2016.a Narva Eesti Gumnaasium. Lepingu nr 1.1-6/195 Liisa 3. Kehtivusaeg 07.01-31.12.2016. Toetav summa on 3200,00 euro. Toetuse andja on SA Innove.
16043 0810204 ELSF-i noorterahade eraldus 2016 aastal. Laskesuusatamine. Narva Energia Spordikool. ELSF juhatuse otsus 23032016-1

Toetav summa 439,00 euro. Toetuse andja on Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon.

16044 0810671 Natalja Dmitrijeva toopraktika Narva Laste Loomemaja. Leping nr 7-6.2/16/0285. Tööpraktika toimumise aeg on 01.02 – 26.02.2016.a.  Toetaja on Eesti Töötukassa.
16045 0922011 Projekt ,,Mang uhendab polvkondi,, Narva Pähklimäe gÜmnaasium. Toetaja on Eesti Olumpiakomitee, summa on 1500,00 eurot. EOK projekti ,,Liikumine teeb erksaks,, raames. Toimumisaeg 25-27.05.2016

Toetuse maksusatmise andmed asuvad e-lehel http://www.spordinadal.ee/liikumine-teeb-erksaks/to

16046 KK0810504 XX Laste dzassfestivali korraldamine Narva Muusikakool, sponsorid on: Transservis-N AS

Projekti kestvus 01.04 – 30.04.2016.

16047 0922011 Toetus riigikaitseopetuse ja laagri korraldamiseks ning oppevahendite soetamiseks. Leping nr 12. Toetuse saja on Narva Pähklimäe GÜmnaasium , summa on 3502,00 eurot ja 4573,00 eurot. Lisa 1 alusel lisaraha on 475,00 eurot.

Toetaja on Kaitseressurside Amet.

Toetatava tegevuse läbiviimise perioodiks on 2016 aasta.

Aruanded : esimene

16048 0922013 Kooliolumpiamangude korraldamine Narva Soldino GÜmnaasium. Leping nr 13/16. Toetaja on Eesti OlÜmpiaakadeemia. Stipendiumi summa on 300,00 eurot (75%+25%). Kasutamise periood on 01.03 – 02.06.2016.

Aruandlus hiljemalt 30.06.2016.a.

16049 KK0810671 ,,Linnud,, Narva Laste Loomemaja, Sponsorid on LASTE VANEMAD.

Projekt kestab 01.03 – 30.10.2016.

16050 0921210 Oppevahendite soetamine projekti ,,Progetiigri taristu,, raames Narva Paju Kool. Leping nr 7-7.1/20-16. Hariduse Infotehnoloogia SA  . Finanseerimise summa on 2913,68 eurot (75%), omafinanseerimine 728,42eurot (25%). Mitterahaline finanseering.

Aruandlus: 6 kuu jooksul peale seadmete kättesaamist Kool esitab tõestus

16051 0922011 Oppevahendite soetamine projekti ,,Progetiigri taristu,, raames Narva Pähklimäe gÜmnaasium. Leping nr 7-7.1/27-16. Hariduse Infotehnoloogia SA. Mitterahalise finanseerimise summa on 3831,14 eurot (75%), omafinanseerimine 957,79 eurot (25%).

Aruandlus: 6 kuu jooksul peale seadmete kättesaamist Kool esitab tõestust s

16052 0922064 Teatrikulastus ,,Alasti kuningas,, Narva KeeltelÜtseum. Leping nr 13/95. Toetav summa on 396,00 euro. Väljamakse kuupäev on 04.04.2016.a

Toetuse andja on Rahvakultuuri Keskus.

16053 0810671 Kasifotokaameratega tootamise koolitus opilastele Narva Laste Loomemaja.  Leping nr S04-16/0095L. Toetaja on Kultuurkapital. Toetuse summa on 1100,00 eurot.

Kasutamise periood 01.04 – 31.10.2016.a.

Aruandluse tähtpäev on 30.11.2016.a.

16054 0860001 Toetus suvepaevade kulude osaliseks katmiseks Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond. Toetaja on Eesti Linnade Liit.

http://ell.ee/juhtimine/volikogu/2016-koosolekud/160216-tallinn/

Toetuse summa on 10000 eurot.

Aruandlus………….

16055 0810799 ANK Exit projektid Narva Noortekeskus. Leping nr.4.1-12/16/200, kehtib 07.04 – 05.01.2017.a

Toetaja on Eesti Noorsotöö Keskus, toetuse summa on 4379,68 eurot.

Aruandlus 05.01.2017.a.

16056 0810799 Noorteinfo teenuse korraldamine Ida-Viru maakonnas 2016 Narva Noortekeskus. Lepingu nr.3-3/2016/179. Kehtib alates 05.04.2016 kuni kohustuste täitmiseni.

Toetav summa on 10775,00 euro, toetaja on Ida-Viru Maavalitsus.

Aruanded: 10.06.2016 ja 10.01.2017a. vastavalt lepingus toodud vormi(de)le (Lisad 2, 3)

16057 0823601 Mravinski nimeline XXII rahvusvaheline muusikafestival Narva SÜmfooniaorkester.  Leping nr S05-16/0330L. Kasutamise periood 19.02-20.06.2016.a. Toetuse summa 3000,00 eurot.

Toetaja on Kultuurkapital.

Aruandluse tähtpäev on 20.07.2016.a.

16058 0823601 Mravinski nimeline XXII rahvusvaheline muusikafestival Narva SÜmfooniaorkester.  Leping nr M03-16/0059L. Kasutamise periood 19.02-20.06.2016.a. Toetuse summa 700,00 eurot.

Toetaja on Kultuurkapital.

Aruandluse tähtpäev on 20.07.2016.a.

16059 0810501 Konkurss_Parim noor instrumentalist 2016 Narva Kreenholmi Muusikakool.  Leping nr M03-16/0056L. Kasutamise periood 18.02-18.04.2016.a. Toetuse summa on 250,00 eurot.

Toetaja on Kultuurkapital.

Aruandluse tähtpäev on 18.05.2016.a.

16060 0810501 Ida-Virumaa klaveripaevad 2016 Narva Kreenholmi Muusikakool.  Leping nr S05-16/0329L. Kasutamise periood on 22.02-30.05.2016.a. Toetuse summa 565,00 eurot.

Toetaja on Kultuurkapital.

Aruandluse tähtpäev on 30.06.2016.a.

16061 0810501 Ida-Virumaa klaveripaevade 2016 korraldamine Narva Kreenholmi Muusikakool.  Leping nr M03-16/0057L. Kasutamise periood 22.02-30.05.2016.a. Toetuse summa 300,00 eurot.

Toetaja on Kultuurkapital.

Aruandluse tähtpäev on 30.06.2016.

16062 0810503 Koorikooli mudilastekoori osalemine festivalil Tsehhis Narva Koorikool.  Leping nr M03-16/0055L. Kasutamise periood 02.04 – 19.06.2016.a. Toetuse summa on 600,00 eurot.

Toetaja on Kultuurkapital.

Aruandluse tähtpäev on 19.07.2016.

16063 0810503 Koorikooli mudilastekoori 44th International Festival-ist of Choirs Olomouc 2016 osavott Narva Koorikool.  Leping nr S07-16/0205L. Kasutamise periood 02.05 – 19.06.2016.a. Toetuse summa on 1750,00 eurot.

Toetaja on Kultuurkapital.

Aruandluse tähtpäev on 19.07.2016.

16064 KK0922064 NKL Suuvelaager 2016.a Narva KeeltelÜtseum. Projekti kestvusaeg 01.06 -30.06.2016.a

õpilaste vanemate omafinanseerimine.

16065 0823601 Jevgeni Mravinski nimeline XXII rahvusvaheline muusikafestival Narva Linna SÜmfooniaorkester. Leping nr. 7-1/330. Kehtib 14.04 – 25.07.2016.a. Toetuse andja on Kultuuriministeerium. Summa on 900,00 eur.

Lõpparuande esitamise tähtpäev on 25.07.2016.a.

16066 0810504 Narva 20 laste dzassfestivalli korraldamine Narva Muusikakool. Leping nr. 7-1/302. Kehtib 13.04 – 30.08.2016.a. Toetuse andja on Kultuuriministeerium. Summa on 400,00 eur.

Lõpparuande esitamise tähtpäev on 30.08.2016.a.

16067 KK0922051 Suvelaager 2016 Narva Kesklinna gÜmnaasium. Leping kehtib 06.06 – 17.06.2015.a

Lastevanemate omafinanseerimine.

16068 0810204 Vorkpalli Liidu noortespordi toetus 2016 aastal Narva Spordikool Energia. Toetuse andja on Eesti Võrkpalli Liit.

Teatis nr 2-2/19. EVTK juhatuse protokoll 22.02.2016 http://www.volley.ee/file.php?feID=d55ab8f077b794bc5609bdd6c2233023

Toetuse jagunemine: tÜtarlastele 102 eurot, poistele 452 eurot.

16069 0810503 Oppevahendite soetamine: kasikellad Narva Koorikool. Leping nr 4.-1.5/16/349, kehtib 27.05 – 26.09.2016

Toetuse andja on Eesti Noorsootöö Keskus, summa on 1000,00 eurot.

Aruandlus 26.09.2016 lepingu lisa 2 ettenähtud vormil.

16070 0922064, 0922011 Toetus eesti keele mitteformaalse oppe projekte elluviimiseks Narva Pähklimäe gÜmnaasium ja Narva KeeltelÜtseum.

Leping nr 10.1-8.1/16/717. Kehtib 11.05-15.01.2017.a. Toetaja on Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium. Toetuse summa on 15494,00 eurot (8000 + 7494)

Lõpp kuluaruanne 15.01.2017.a ettenähtud

16071 0810671 Projekti ,,Nukuteater,, labiviimine Narva Laste Loomemaja.  Leping 15.03.2016. Toetaja on Soome suursaatkond. Toetuse summa on 500,00 eurot.

Aruandluse tähtaeg kuni 30.10.2016.a.

16072 KK0922054 NKG suvelaager 2016.a Narva Kreenholmi gÜmnaasium. Projekti kestvus 06.06 – 17.06.2016.a

FÜÜsilised isikud (õpilaste vanemad )

16073 KK0922054 Suvelaager 2016.a Slaavi Kultuuriselts ,,Svjatogor,, Narva Kreenholmi gÜmnaasium. Projekti kestvusaeg on 06.06 – 17.06.2016.a

FÜÜsilised isikud (õpilaste vanemad )

16074 0820101 Projekt ,,Raabuga mooda Eestimaad-ulelinnaline krjanduslik mang,, Narva Keskraamatukogu.  Leping nr 7-1/378. Toetuse summa on 620,00 eurot, kasutamise periood 17.05-23.11.2016.a, toetuse andja on Kultuuriministeerium.

Aruandluse tähtpäev on 23.11.2016.a.

16075 0810203 Kooli ja Kluubi koostoo tegemine noortespoordi arendamisel Narva Paemurru Spordikool. Leping nr 1. Kehtib 01.09.2013 – tähtajatult

Registreerimise nr 2.6-1/147 16.10.2013. Toetuse andja on MTÜ LTK Narova.

16076 0911038 Viktoria Maksimova toopraktika Narva Lasteaias Kaoke Narva Lasteaed Käoke. Leping nr 7-6.2/16/1620. Tööpraktika toimumise aeg on 25.04 – 24.07.2016.  Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
16077 0911038 Natalja Cherepanova toopraktika Narva Lasteaias Kaoke Narva Lasteaed Käoke. Leping nr 7-6.2/16/1698. Tööpraktika toimumise aeg on 02.05 – 08.07.2016.  Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
16078 KK0810503 Soid Tsehhisse Mudilaskooride 44 rahvusvahelise festivalile Narva Koorikool. Projekt kestab 13.05 – 17.06.2015.a

Lastevanemate omafinanseerimine.

16079 KK0810671 NLL suvelaager 2016.a Narva Laste Loomemaja. Projekti kestvus 06.06 – 30.06.2016.a

FÜÜsilised isikud (õpilaste vanemad )

16080 KK0922013 NSG suvelaager 2016.a Narva Soldino GÜmnaasium. Projekti kestvus 06.06 – 30.06.2016.a

FÜÜsilised isikud (õpilaste vanemad )

16081 KK0810672 Sponsori abi voistlusele soidu korraldamiseks Narva Nooret Meremeeste klubi. Sponsorid on: OÜ M-NAR Kinnisvara, Roor Elvira (eraisik)

Projekti kestvus 10.05 – 31.12.2016.

16082 0810799  Toetus noortemaaleva korraldamiseks 2016 aastal Narva Noortekeskus. Leping nr 4.1-1.1_16_293, kehtib 14.05 – 18.09.2016

Toetuse andja on Eesti Noorsotöö Keskus, summa on 1131,90 eurot + kuni 40% 19.10.2016, lisamakse 608,30 eurot.

Aruandlus 18.09.2016, Eesti Norsotöö Keskuse kodulehel www.entk.ee/ma

16083 0810504 Toetus pillide soetamiseks: tenorsaksofon, tuuba, pikolofloot Narva Muusikakool. Lepingu nr 16/44. Kehtib 18.05 – 31.10.2016.a

Toetuse andja on Eesti Muusikakoolide Liit MTÜ, summa on 4400 euro.

Arundlus hiljemalt 31.10.2016.a.

16084 0922013 Lahme koos oue looduses toimuvaid muutusi markama Narva Soldino GÜmnaasium. VMT 11/30. Leping nr. 3-2_2/5907-6/2016. Toetav summa on 3450,00 euro, toetaja on SA KIK. Projekt kestab 01.08 – 12.05.2017.

Lõpparuande esitamise päev on 12.05.2017.a.

16085 0810502 Toetus oppevahendite soetamiseks ,,Varaait 12,, konkursi raames Narva Kunstikool. Leping nr 4.-1.5_16_405, kehtib 07.06-26.09.2016

Toetuse andja on Eesti Noorsotöö Keskus, summa on 1000,00 eurot. Aruandlus 26.09.2016 lepingu lisa 2 ettenähtud vormil.

16086 0820101 Suvine lugemine Narva keskraamatukogus Narva Keskraamatukogu.  Leping nr 7-1/485, kehtib 01.06-25.10.2016.a Toetuse summa on 400,00 eurot, kasutamise periood, toetuse andja on Kultuuriministeerium.

Aruandluse tähtpäev on 25.10.2016.a.

16087 0860001 Erakoolide tegevuskulude katmine 2016 aastal Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond. Leping nr 10.1-8.1/16/583. Kehtivus aeg 01.01-31.12.2016. Toetaja on Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium. Tegevuskulud hÜvitatakse kvartaalselt.

Aruandlus: vastavalt lepingu punktides 2.1.4 ja 3.3.3 sätes

16088 0810501 Toetus pillide ostmiseks_tsello ja kitaar Narva Kreenholmi muusikakool. Lepingu nr 16/41. Kehtib 18.05 – 31.10.2016.a

Toetuse andja on Eesti Muusikakoolide Liit MTÜ, summa on 1570,00 eurot.

Arundluse tähtaeg on 31.10.2016.a.

16089 0810503 Akordioni soetamine Narva Koorikool. Lepingu nr 16/43. Kehtib 16.05 – 31.10.2016.a

Toetuse andja on Eesti Muusikakoolide Liit MTÜ, summa on 1100,00 eurot.

Arundluse tähtaeg on 31.10.2016.a.

16090 0810671 Toetus oppevahendite soetamiseks ,, Varaait vol 12,, konkursi raames Narva Laste Loomemaja. Leping nr 4.-1.5/16/335, kehtib 26.05 – 18.09.2016

Toetuse andja on Eesti Noorsotöö Keskus, summa on 1400,00 eurot.

Aruandlus 26.09.2016 lepingu lisa 2 ettenähtud vormil.

16091 0810671 Toetus oppevahendite soetamiseks ,, Varaait vol 12,, konkursi raames Narva Laste Loomemaja. Leping nr 4.-1.5/16/337, kehtib 26.05 – 18.09.2016

Toetuse andja on Eesti Noorsotöö Keskus, summa on 2000,00 eurot.

Aruandlus 26.09.2016 lepingu lisa 2 ettenähtud vormil.

16092 0921206 Toetus projekti ,,Vana-Vorumaa teedel,, elluviimiseks Narva 6 Keskkool. Leping nr RKPL16088. Toetaja on Inegratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed. Toetav summa on 5608,08 eurot – ettemaks; 1402,02 eurot – lõppmakse.

Rahastatava tegevuse ajavahemik on 18.07-30.09.2016.a

Lõpparuanne hiljemalt

16093 0911021 Seadmete uleandmine: LEGO Education WeDo Narva Lasteaed Päikene. Leping nr 7-7.1/85-16. Mitterahaline finanseerimine. Toetaja on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus.

Seadmete kogumaksumus on 172,09 eurot, omafinanseerimine 43,02 eurot. Aruandlus: 6 kuu jooksul peale seadmete kättesaamist esita

16094 0810671 Projekt ,,Mudellennunduse lahtine esivoistlus,, Narva Laste Loomemaja.  Leping nr 7-1/491. Kehtib 30.05-31.08.2016.a

Toetaja on Kultuuriministeerium, summa on 1500,00 eurot.

Aruandluse tähtpäev on 31.08.2016.a.

16095 0810504 Toetus oppevahendite soetamiseks ,,Varaait vool 12,, konkursi raames Narva Muusikakool. Leping nr 4.-1.5/16/398, kehtib 06.06 – 26.09.2016

Toetuse andja on Eesti Noorsotöö Keskus, summa on 1500,00 eurot.

Aruandlus 26.09.2016 lepingu lisa 2 ettenähtud vormil.

16096 0810501 Toetus oppevahendite soetamiseks ,,Varaait vool 12,, konkursi raames Narva Kreenholmi muusikakool. Leping nr 4.-1.5/16/401, kehtib 06.06 – 26.09.2016. Toetuse andja on Eesti Noorsotöö Keskus, summa on 500,00 eurot.

Aruandlus 26.09.2016 lepingu lisa 2 ettenähtud vormil.

16097 0911030 Jelena Rublevskaja toopraktika Narva Lasteaias Tareke Narva Lasteaed Tareke. Leping nr 7-6.2/16/1590. Tööpraktika toimumise aeg on 02.05 -30.06.2015.

Toetuse andja on Eesti Töötukassa.

16098 KK0810503 Soit Gattsina koormeistrite koolitusele Narva KeeltelÜtseum. Kehtivusaeg on 20.06 – 08.07.2016.a

Sponsorid on fÜÜsilised isikud.

16099 KK0810504 Toetus Eino Tambergi muusikaga CD plaadi salvestamiseks Narva Muusikakool. Projekt kestab 01.01-30.07.2016.

Toetaja on Pjotr Gontрarov.

16100 0922051 Toetus seadmete soetamiseks: 3D-printer Narva Kesklinna GÜmnaasium. Leping nr 7-7.1/111-16.

Toetaja on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, summa on 381,02 eurot

Aruandlus hiljemalt 20.06.2016

16101 0922013 Intercultural and project competence to internationalization of school Narva Soldino gÜmnaasium. Leping nr 2016-KA101-02. Kehtib 13.06-30.06.2017.a

Toetaja on SA Archimedes. Toetuse summa on 4812,00 eurot.

Aruandlus – 30.06.2017.a

16102 0922054 Oppevahendite soetamine_3D printer Narva Kreenholmi GÜmnaasium. Leping nr 7-7.1/178-16.

Toetaja on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, summa on 775,53 eurot

Aruandlus hiljemalt 20.06.2016

16103 0922064 ,,Narva Keeltelutseum 2020 teel,, Narva KeeltelÜtseum. Leping nr 2016-KA101-20. Kehtib 15.06-31.10.2017.a

Toetaja on SA Archimedes. Toetuse summa on 22712,00 eurot.

Aruandlus – 31.12.2017.a

16104 0951006 Toetus oppevahendite soetamiseks ,,Varaait vool 12,, konkursi raames Narva Meremeeste klubi. Leping nr 4.-1.5/16/404, kehtib 07.06 – 26.09.2016

Toetuse andja on Eesti Noorsotöö Keskus, summa on 1500,00 eurot.

Aruandlus 26.09.2016 lepingu lisa 2 ettenähtud vormil.

16105 0810204 Oppevahendite soetamine_soudeergomeeter Narva Spordikool Energia. Leping nr 4.-1.5/16/414, kehtib 17.06 – 26.09.2016

Toetuse andja on Eesti Noorsotöö Keskus, summa on 900,00 eurot.

Aruandlus 26.09.2016 lepingu lisa 2 ettenähtud vormil.

16106 0820101 Toetus projektile ,,Kodanikukuu Narva Keksraamatukogus,, Narva Keskraamatukogu. Leping nr 3.3-4/16/875. Kehtivus aeg 21.06.2016 – 09.01.2017. Toetaja on Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium. Toetuse summa on 440,00 eurot.

Aruandlus: 09.01.2017 kohustusliku voormil veebilehelt www.hm.ee

16107 0922064 Projekt ,,Keelte TSM laager,, Narva KeeltelÜtseum. Leping WD reg nr: 36.5-4/435, projekti kestus aeg 01.06 31.08.2016. Toetaja on SA Archimedes-Noorteagentuur. Kogusumma on 2560,00 eurot (80%+20%). Aruandlus 30.09.2016.a.
16108 0810671 Urituste tsukli korraldamine, uhendades mere teema kunstiga Narva Laste Loomemaja.  Leping nr M03-16/0152L. Kasutamise periood 01.08 – 31.12.2016.a. Toetuse summa on 350,00 eurot.

Toetaja on Kultuurkapital.

Aruandluse tähtpäev on 31.01.2017.a.

16109 0810671 Eesti lahtiste mudellennunduse esivoistluste labiviimine Olgina Lennuvaljal Narva Laste Loomemaja.  Leping nr M03-16/0150L. Kasutamise periood 30.05 – 31.07.2016.a. Toetuse summa on 400,00 eurot.

Toetaja on Kultuurkapital.

Aruandluse tähtpäev on 31.08.2017.a.

16110 0810671 Rahvusvahelise noorte teatriminiatuuride festivali korraldamine Narva Laste Loomemaja.  Leping nr M03-16/0155L. Kasutamise periood 01.08.2016 – 28.02.2017.a. Toetuse summa on 400,00 eurot.

Toetaja on Kultuurkapital.

Aruandluse tähtpäev on 28.03.2017.a.

16111 0810204 XIX rahvusvahelise Vladimir Nikolajevi vorkpalli malestusturniiri labiviimine Narva Spordikool Energia. Leping nr M03-16/0115L, kasutusaeg 1.08 – 30.09.2016

Toetuse andja on Kultuurkapital, summa on 250,00 eurot.

Aruandlus 30.10.2016.

16112 0810204 Ujumisvoistluse ,, Narva sugis 2016,, korraldamine Narva Spordikool Energia. Leping nr M03-16/0113L, kasutusaeg 1.09 – 30.11.2016

Toetuse andja on Kultuurkapital, summa on 200,00 eurot.

Aruandlus 30.12.2016.

16113 KK0922013 Suve keelelaager 2016 aastal Narva Soldino GÜmnaasium. Projekti kestvus 22.08 – 28.06.2016.a

FÜÜsilised isikud (õpilaste vanemad )

16114 0921210 Soit Tsehhiasse seminaarile Erasmus + programmi raames Narva Paju kool. Leping nr.2016-KA2-TCA-25 kehtib alates 04.07 kuni lõpparuande heakskiitmiseni. Lähetuse kestus aeg on 01-01.09.2016. Toetaja on SA Archimedes, summa on 302,40 eurot

Aruandlus 17.09.2016.a.

16115 0922051 Jalgratturite koolituse toetamiseks Narva Kesklinna GÜmnaasium. Koostöökokkulepe nr 15-00243/114, kehtib 14.12.2015-06.06.2016. Toetaja on Maanteeamet, summa on 390,00 eurot.

Aruandlus 06.06.2016

16116 0820101 Okoprojekt ,,Meri – tuttav ja tundmatu,, Narva Keskraamatukogu.  Leping nr 7-1/616, kehtib 22.06.2016 – 11.01.2017.a Toetuse summa on 250,00 eurot,  toetuse andja on Kultuuriministeerium.

Aruandluse tähtpäev on 11.01.2017.a.

16117 0922051 Projekt ,,Youth + against depression,, Narva Kesklinna gÜmnaasium. Leping nr 2016-KA105-57. Kehtib 14.07.2016 – 30.11.2016.a. Toetaja on SA Archimedes.

Toetuse maksimaalne summa on 12650,00 eurot. Aruandlus 30.01.2017.a

Kaasfinanseerimine on 270 eurot.

16118 0810203 Oppevahendite soetamine projektikonkursi ,,Varaait vol 12,, raames Narva Paemurru spordikool . Leping nr 4.-1.5/16/451, kehtib 21.07 – 26.09.2016 Toetuse andja on Eesti Noorsotöö Keskus, summa on 1000,00 eurot.

Aruandlus 26.09.2016 lepingu lisa 2 ettenähtud vormil.

16119 0810502 Vabariiklik kompositsioonide konkurs ,,Aastaajad 10,, Narva Kunstikool.  Leping nr 7-1/762 kehtib 05.08.2016 – 30.01.2017.a Toetuse summa on 1300,00 eurot,  toetuse andja on Kultuuriministeerium.

Aruandluse tähtpäev on 30.01.2017.a.

16120 0810671 Projekt ,,Meri, meri…,, Narva Laste Loomemaja. Leping nr 7-1/791 kehtib 05.08.2016 – 30.01.2017.a Toetuse summa on 500,00 eurot,  toetuse andja on Kultuuriministeerium.

Aruandluse tähtpäev on 30.01.2017.a.

16121 0820101 Projekt ,,Sugiskoolivaheaeg Narva Keskraamatukogus,, Narva Keskraamatukogu. Leping nr 7-1/766, kehtib 05.08 – 29.11.2016.a Toetuse summa on 210,00 eurot,  toetuse andja on Kultuuriministeerium.

Aruandluse tähtpäev on 29.11.2016.a.

16122 0820101 USA projekt ,,Narva American Space,, Loengute labiviimine 24 programmi tutvumiseks. Narva Keskraamatukogu. Grant nr. SEN100-16-GR041. Toetuse summa on $22 091.00. Projekti kestvusaeg on 18.08.2016 – 30.06.2017. Toetuse andja on US Embassy Tallinn.

Aruandlus: 30 tööpäeva jooksul projekti kestvusaja peale.

16123 0810799 Nordic walking (with stiks) Narva Noortekeskus. Toetav summa on 600 eur. Toetuse andja on Nordic Council of Ministers Office in Estonia. Aruandlus kuni 20.10.2016.a.
16124 0922054 Mitterahaline sihtfinanseerimine opevahendite soetamiseks Narva Kreenholmi gÜmnaasium. Leping nr 7-7.1/223-16. Mitterahaline finanseerimine. Toetaja on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus.

Seadmete kogumaksumus on 1262,52 eurot, omafinanseerimine (25%) 315,63 eurot. Aruandlus: 6 kuu jooksul peale seadmete kätt

16125 0922177 Projekt ,,Teisel Ringil Targaks Ida-Virumaal,, Narva Täiskasnutekool. Otsus nr 3-3.1/228. Toetaja on SA Innove. Toetuse summa on 122163,93 eurot. Projekti abikõlbnikuse periood on 01.08.2016 – 31.07.2018. Vahearuanded : 15.01.2017, 15.01.2018. Lõpparuanne 30.08.2018.

Järgneva eelarveaasta väljamaks

16126 0820101 Projekt ,,Raamatukogu soidab lasteaiale kulla,, Narva Keskraamatukogu. Leping nr 7-1/837. Kehtib 31.08.2016-10.07.2017. Toetuse summa on 350,00 eurot. Toetuse andja on Kultuuriministeerium.

Aruandluse tähtpäev on 10.07.2017.

16127 0911030 Palgatoetus. Irina Polujahtova Narva Lasteaed Tareke. Leping nr 7-6.1/16/2049. Töötaja brutto töötasu on 439,00 eurot. Palgatoetuse suurus igakuiselt 50% bruto töötasust, deklareeritud Maksu- ja Tolliametile tasude andmete alusel.            Tähtajaline tööperiood 01.09.2016 – 01.09.2
16128 0911007 Palgatoetus. Kristina Judina Narva Lasteaed Tuluke. Leping nr 7-6.1/16/2148. Töötaja brutto töötasu on 1000,00 eurot. Palgatoetuse suurus igakuiselt 50% brutto töötasust, deklareeritud Maksu- ja Tolliametile tasude andmete alusel.

Tähtajaline tööperiood on 05.09.2016 – 04.09.2018.

16129 0922051 Projekt ,,Challenging conflicts in school,, Narva Kesklinna gÜmnaasium. Leping nr 2016-KA219-09.

Projekt kestab 01.09.2016 – 31.08.2018.a. Toetaja on SA Archimedes.

Toetuse maksimaalne summa on 25775,00 eurot. (10310,00+10310,00+20%)

Vahearuanded ei rakendu. Lõpparuande esitada hiljemalt 31.1

16130 0810671 Rahvusvaheline noorte teatriminiatuuride festival Narva Laste Loomemaja. Leping nr 3.3-4/16/995. Toetuse andja on Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium, summa on 1000,00 eurot.

Toetuse kasutamise tähtajaks on 28.02.2017.a

Vahearuanne – 15.10.2016 ja lõpparuanne – hiljemalt 30.03.2017.a

16131 0922064 Praktiline tegevus gumnaasiumi opilastele ,,Loodusega Sinasobraks,, Narva KeeltelÜtseum. Leping nr. 3-2_2/4970-7/2016. Toetaja on SA KIK,

summa on 1456,00 eurot (728,00+728,00).

Projekti kestvus 01.08 – 30.10.2016.a

Aruanne tähtaeg on 30.10.2016

16132 0810671 Male sokolaaditurniiride korraldamine Narva Laste Loomemaja.  Leping nr M03-16/0188L. Kasutamise periood 01.09.2016 – 30.06.2017.a. Toetuse summa on 300,00 eurot.

Toetaja on Kultuurkapital.

Aruandluse tähtpäev hiljemalt 30.07.2017.a.

16133 0810671 Tantsustuudio Varjud – 20 aastat Narva Laste Loomemaja.  Leping nr M03-16/0192L. Kasutamise periood 01.08.2016 – 30.06.2017.a. Toetuse summa on 500,00 eurot.

Toetaja on Kultuurkapital.

Aruandluse tähtpäev hiljemalt 30.07.2017.a.

16134 0922054 Viktar Kaurus. Palgatoetus Narva Kreenholmi GÜmnaasium. Leping nr 7-6.1/16/2189.

50% bruto töötasust 350,00, deklareeritud Maksu- ja Tolliametile tasude andmete alusel.

Tähtajalise töölepingu 09.09.2016-31.08.2017 alusel.

Toetuse andja on Eesti Töötukassa.

16135 0951006 Vene Teatri kulastus ,, Tsaar Saltaanist volumuinasjut ,, Narva Noorte Meremeeste Klubi. Leping nr 13/43. Toetuse andja on Rahvakultuuri Keskus, summa on 396,00 euro. Ettenduse kuupäev 20.12.2016.

Väljamakse kuupäev on 03.02.2017a

16136 0820201 XXII Rahvusvaheline fotofestival ,,Narva sugis 2016,, Narva Kultuurimaja Rugodiv. Leping nr M03-16/0185L. Toetaja on Eesti Kultuurkapital, summa on 215,00 eurot, toetuse kasutamise periood on 26.09 – 30.11.2016.

Finants- ja sisulise aruande esitamise tähtpäev on 30.12.2016.a.

16137 0922051 Projekt ,,Liikluskasvatuseks tingimuste parendamine, oppeasutuse arendustegevus,, Narva Kesklinna GÜmnaasium. Koostööleping nr 16-00154/114, kehtib 20.09.2016 – kohustuste täitmiseni. Toetaja on Maanteeamet,

summa on 203,00 eurot.

Aruandlus 30.11.2016 vastavalt lepingu lisas II voormile.

16138 0921210 Opevahendite soetamine. Mitterahaline sihtfinanseerimine Narva Paju kool. Leping nr 7-7.1/225-16. Mitterahaline finanseerimine. Toetaja on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus.

Seadmete kogumaksumus on 1052,10 eurot, omafinanseerimine (25%) 263,02 eurot. Aruandlus 6 kuu jooksul peale seadmete kättesaamist, esi

16139 0922051 Projekt ,,Science 4 all“ Narva Kesklinna gÜmnaasium. Leping nr 2016-KA219-39.

Projekt kestab 01.09.2016 – 31.08.2018.a. Toetaja on SA Archimedes.

Toetuse maksimaalne summa on 27440,00 eurot (10 976,00 +  10 976,00)

Vahearuanded ei rakendu. Lõpparuande esitada hiljemalt 31.1

16140 0921210 Projekt _I Am Prosperous_ Narva Paju Kool. Leping nr 2016-KA219-32.

Projekt kestab 03.10.2016 – 02.10.2018.a. Toetaja on SA Archimedes.

Toetuse maksimaalne summa on 8300,00 eurot (3320,00 +  3320,00)

Vahearuanded ei rakendu. Lõpparuande esitada hiljemalt 01.12.2018.a

16141 0921210 _Promote European Tradition by means of dual language teaching_ Narva Paju Kool. Leping nr 2016-KA219-14.

Projekt kestab 01.09.2016 – 31.08.2018.a. Toetaja on SA Archimedes.

Toetuse maksimaalne summa on 25540,00 eurot (10 216,00 +  10 216,00)

Vahearuanded ei rakendu. Lõpparuande esitada hiljemalt 31.10.2018.a

16142 KK0810671 Oppesoit Sankt-Peterburi Narva Laste Loomemaja. Projekti kestvus 28.09 – 31.11.2016.a

Toetaja on Transservis-N.

16143 0810503 Narva Koorikooli 35.a juubelile puhendatud kontserdisarja korraldamine Narva Koorikool.  Leping nr M03-16/0229L. Toetaja on Kultuurkapital.

Kasutamise periood on 01.11.2016 – 31.01.2017.a. Toetuse summa on 500,00 eurot.

Aruandluse tähtpäev on 28.02.2017.

16144 0911008 Palgatoetus. Tatjana Mosjagina Narva Lasteaed Karikakar. Leping nr 7-6.1/16/2372. Töötaja brutto töötasu on 800,00 eurot. Palgatoetuse suurus igakuiselt 50% brutto töötasust, deklareeritud Maksu- ja Tolliametile tasude andmete alusel.

Tähtajaline tööperiood on 05.10.2016 – 31.08.2017

16145 0860001 Operetiparlid – aariad ja stseenid populaarsetest operettidest Narva linna Kultuuriosakond.  Leping nr M03-16/0220L. Toetaja on Kultuurkapital, summa on 400,00 eurot.

Kasutamise periood on 16.08 – 17.10.2017.a.

Finants- ja sisulisearuande tähtpäev on 17.11.2016.a.

16146 0810671 Loeng-Kontserdid ,,Need sumfoonilised teadused,, Narva Laste Loomemaja.  Leping nr 7-1/910. Kehtib 06.10 – 30.06.2017.a

Toetaja on Kultuuriministeerium, summa on 500,00 eurot.

Aruandluse tähtpäev on 30.06.2016.a.

16147 0810503 Toetus Narva Koorikooli 35.aasta juubeli kontserti korraldamiseks Narva Koorikool.  Leping nr S07-16/0882L.

Toetaja on Kultuurkapital, summa on 1700,00 eurot.

Kasutamise periood on 01.11.2016 – 31.01.2017.a.

Finants- ja sisulisearuande tähtpäev on 28.02.2017.a.

16148 0810671 Rahvusvaheline noorte teatriminiatuuride festival Narva Laste Loomemaja.  Leping nr S07-16/0883L. Kasutamise periood 01.08.2016 – 28.02.2017.a. Toetuse summa on 1000,00 eurot.

Toetaja on Kultuurkapital.

Aruandluse tähtpäev hiljemalt 28.03.2017.a.

16149 0860001 Toetus laulu- ja tantsupeol 2016_2017 osalevatele tantsukollektiividele Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond. Leping nr T-OT-2016-0060

Toetuse andja on Eesti Rahvustantsu ja Rahvusmuusika Selts summas 1800,00 eurot. Toetuse kasutamise periood on 01.09.2016-31.08.2017.

Aruande esitatakse  hiljemalt 31.08.2017

16150 0810203 Palgatoetus Niina Hassjanova Narva Paemurru spordikool. Leping nr 7-6.1/16/2440.

50% bruto töötasust 500,00 eurot, deklareeritud Maksu- ja Tolliametile tasude andmete alusel. Tähtajatu tööleping alates 08.10.2016.a.

Toetuse andja on Eesti Töötukassa.

16151 09110 Toetus 2016 eesti keele oppe rakendamiseks koolieelsetes lasteasutustes Narva koolieelsed lasteasutused. Leping nr 10.1-8.1/16/1050. Kehtib 10.10.2016 – 01.03.2016. Toetaja on Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium. Toetuse summa on 41602,00 EUR, kasutuse tähtaeg on 15.12.2016.

Lõpparuande esitamise tähtaeg on 31.12

16152 0921210 Organisatsion of the school event ,,ABCs coding,, Narva Paju kool. Project Sponsorship Agreement ID: 385590. Sponsor on Google Ireland Limited Company. Summa on 2500 eurot. Projekti kestvusperioodiks on 01-31.10.2016. Väljamakse teostatakse esitatud arve alusel 30 tööpäeva jooksul.
16153 0820101 Projekt ,,Eesti kirjanikud Narva!,, Narva Keskraamatukogu. Leping nr 7-1/909 kehtib 07.10.2016 – 30.06.2017.a Toetuse summa on 600,00 eurot,  toetuse andja on Kultuuriministeerium.

Aruandluse tähtpäev on 30.06.2017.a.

16154 0922064 Oppevahendite soetamine keelekumblusprogrammi rakendamiseks Narva KeeltelÜtseum. Leping nr 1.1-6/141. Kehtib alates 18.10.2016 kuni kõigi kohustuste täitmiseni poolte poolt.

Toetaja on SA Innove. Toetav summa on 1000,00 eurot.

Aruandlus 17.01.2017.a vastavalt lisas 1 esitatud vormile koos arvete koopiatega.

16155 0911038 Julia Kangsep toopraktika Narva Lasteaias Kaoke Narva Lasteaed Kaoke. Leping nr 7-6.2/16/3610. Tööpraktika toimumise aeg on 03.10 -30.11.2016.

Toetuse andja on Eesti Töötukassa.

16156 0911038 Svetlana Rubtsova toopraktika Narva Lasteaias Kaoke Narva Lasteaed Kaoke. Leping nr 7-6.2/16/3621. Tööpraktika toimumise aeg on 03.10 -30.11.2016.

Toetuse andja on Eesti Töötukassa.

16157 0810203 Toetus noortespordi arendamiseks 2016.a Narva Paemurru spordikool. Leping 2015/16. Toetaja on MTÜ Eesti Jäähokiliit. Toetav summa on 2214,08 eurot.

Esitama informatsiooni toetuse kasutamise kohta nõutud tähtajaks.

16158 0921206 Projekt ,,Koolivaheaeg kultuuriradadel,, Narva 6. Kool. Leping nr RKPL 16137. Toetuse andja on Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed. Projekti rahastavate tegevuste ajavahemik on 17.10 – 30.11.2016.a

Toetav summa: ettemakse 4376,88 eurot + lõppmakse 1094,22 eurot

Lõpparuanne

16159 0911034 Toetus mitmekeelse oppekeskkonna teemalise oppereisi korraldamiseks Narva Lasteaed Kirsike. Käskkiri nr 1.1-4/172. Toetuse andja on SA Innove, toetuse summa on 300,00 eurot.

Aruande tähtpäev on 15.12.2016.

16160 0911021 Toetus mitmekeelse oppekeskkonna teemalise oppereisi korraldamiseks Narva Lasteaed Päikene. Käskkiri nr 1.1-4/172. Toetuse andja on SA Innove, toetuse summa on 300,00 eurot.

Aruande tähtpäev on 15.12.2016.

16161 0911010 Toetus mitmekeelse oppekeskkonna teemalise oppereisi korraldamiseks Narva Lasteaed Potsataja. Käskkiri nr 1.1-4/172. Toetuse andja on SA Innove, toetuse summa on 300,00 eurot.

Aruande tähtpäev on 15.12.2016.

16162 0911018 Toetus mitmekeelse oppekeskkonna teemalise oppereisi korraldamiseks Narva Lasteaed PunamÜtsike. Käskkiri nr 1.1-4/172. Toetuse andja on SA Innove, toetuse summa on 300,00 eurot.

Aruande tähtpäev on 15.12.2016.

16163 0820201 Palgatoetus. Yury Plenin Narva Kultuurimaja Rugodiv. Leping nr 7-6.1/16/2558. Töötaja brutto töötasu on 583,00 eurot. Palgatoetuse suurus igakuiselt 50% brutto töötasust, arvutatakse deklareeritud Maksu- ja Tolliametile tasude andmete alusel.

Tähtajatu tööperiood alates 01.11.2

16164 0911034 Oppevahendite soetamine eesti keelekumblusprogrammi rakendamiseks Narva Lasteaed Kirsike. Leping nr 1.1-6/144. Kehtib 25.10.2016 – 17.01.2017.a. Toetuse andja on Sihtasutus Innove.

Toetuse summa on 1000,00 eurot

Aruandluse esitamise kuupäev 17.01.2017 lepingu lisas 1 foormaadil

16165 0860001 Toetus laulu- ja tantsupeol 2016_2017 osalevatele koorikollektiividele Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond. Leping nr L-OT-2016-0182

Toetuse andja on Eesti KooriÜhing summas 2400,00 eurot. Toetuse kasutamise periood on 01.09.2016 – 31.08.2017.

Aruande esitatakse  hiljemalt 31.08.2017

16166 0922051 Projekt ,,Uuri ja tunne oma kodukoha loodust!,, Narva Kesklinna gÜmnaasium. Leping nr 3-2_2/5328-4/2016. Toetaja on SA Keskonnainvesteeringute Keskus. Projekti kestvusaeg on september 2016 – 26.06.2017. Toetuse summa on 4547,20 eurot.

Lõpparuande tähtpäev on  26.06.2017.a.

16167 0810504 Projekt ,,Europa konkursi talentid Narva laval,, Narva Muusikakool.  Leping nr 7-1/1022. Kehtib 16.11 – 30.12.2016.a

Toetaja on Kultuuriministeerium, summa on 800,00 eurot.

Aruandluse tähtpäev on 30.12.2016.a.

16168 0820101 Joulukoolivaheaeg Narva Keskraamatukogus Narva Keskraamatukogu. Leping nr 7-1/1001. Kehtib 16.11.2016 – 15.02.2017.a. Toetaja on Kultuuriministeerium, summa on 500,00 eurot.

Aruandluse tähtpäev on 15.02.2017.a.

16169 0860001 Toetus laulu- ja tantsupeol 2016/2017 osalevale Narva Koorikooli poistekoorile Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond. Leping nr L-OT-2016-0180

Toetuse andja on Eesti KooriÜhing, summas 300,00 eurot. Toetuse kasutamise periood on 01.09.2016 – 31.08.2017.

Aruande esitatakse  hiljemalt 31.08.2017

16170 0921210 Koostoo konkursi ,,Kogukonna kaasamine oppekava arendamisse ja rakendamisse,, raames Narva Paju kool. Koostööleping nr 1.1.-6/170. Koostööperioodiks on määratud 01.12.2016-31.10.2017. Toetuse andja on SA Innove, summas 2500,00 eurot.

Aruandlus hiljemalt 06.11.2017 lepingu Lisa 2 ja 3 vormidel.

16171 0922064 Toetus laulu- ja tantsupeol 2016_2017 osalevale koorikollektiivile Narva KeeltelÜtseum. Leping nr L-OT-2016-0644. Toetuse andja on Eesti KooriÜhing, summas 300,00 eurot. Toetuse kasutamise periood on 01.09.2016 – 31.08.2017.

Aruande esitatakse  hiljemalt 31.08.2017

16172 0911030 Anna Udovenko toopraktika Narva Lasteaias Tareke Narva Lasteaed Tareke. Leping nr 7-6.2/16/4113. Tööpraktika toimumise aeg on 01.11.2016 – 28.02.2017.

Toetuse andja on Eesti Töötukassa.

16173 0911030 Valeriia Iakimova toopraktika Narva Lasteaias Tareke Narva Lasteaed Tareke. Leping nr 7-6.2/16/4114. Tööpraktika toimumise aeg on 01.11.2016 – 31.01.2017.

Toetuse andja on Eesti Töötukassa.

16174 0911030 Veera Gorlo toopraktika Narva Lasteaias Tareke Narva Lasteaed Tareke. Leping nr 7-6.2/16/4066. Tööpraktika toimumise aeg on 01.11.2016 – 28.02.2017.

Toetuse andja on Eesti Töötukassa.

16175 0911024 Palgatoetus. Olga Belova Narva Lasteaed Kakuke. Leping nr 7-6.1/16/2972. Toetuse andja on Eesti Töötukassa. Tähtajatu tööperiood alates 06.12.2016.

Palgatoetuse suurus igakuiselt 50% brutto töötasust 850,00 eurot, arvutatakse deklareeritud Maksu- ja Tolliametile tasude andmete

16176 0810671 Gennadi Izotov toopraktika Narva Laste Loomemaja. Leping nr 7-6.2/16/4350. Tööpraktika toimumise aeg on 21.11.2016 – 20.03.2017

Toetuse andja on Eesti Töötukassa.

16177 0922064 Koostoo konkursi ,,Kogukonna kaasamine oppekava arendamisse ja rakendamisse,, raames Narva KeeltelÜtseum. Lepingu nr 1.1-6/177. Toetuse andja on SA Innove, summa on 2250 eurot. Koostööperioodiks on 01.12.2016-31.10.2017.

Aruandlus hiljemalt 16.11.2017 lisade 3 ja 4 ettenähtud vormidel.

16178 0860001 S.Prokofjevi sumfooniline muinasjutt ,,Petja ja Hunt,, Narva Kultuuriosakond. Leping nr 7-1/1087. Kehtib 15.12.2016 – 27.01.2017.a. Toetaja on Kultuuriministeerium, summa on 800,00 eurot.

Aruandluse tähtpäev on 27.01.2017.a.

16179 0810204 Spordiklubi Viktoria ja spordikooli Energia vorgpallivoistluse labiviimine Narva Spordikool Energia.  Leping nr M03-16/0327L.

Toetaja on Kultuurkapital, summa on 300,00 eurot.

Kasutamise periood on 01.01-28.02.2017.a.

Finants- ja sisulisearuande tähtpäev on 28.03.2017.a.

16180 0810671 Rahvusvaheline noorte maleturniir ,,Laanemere maletahed,, Narva Laste Loomemaja. Leping nr M03-16/0295L. Toetuse summa on 500 eurot, toetuse andja on Kultuurkapital.

Toetuse kasutamise periood on 02.01 – 31.12.2017

Aruandlus 31.01.2018.a.

16181 0810671 V Laste ja noorteloomingu fotofestival ,,Pilk 2017,, Narva Laste Loomemaja. Leping nr M03-16/0331L. Toetuse summa on 450 eurot, toetuse andja on Kultuurkapital.

Toetuse kasutamise periood on 01.03 – 31.05.2017

Aruandlus 30.06.2017.a.

16182 0810671 Rahvusvaheline noorte festival ,,Tantsukevad,, Narva Laste Loomemaja. Leping nr M03-16/0328L. Toetuse summa on 500 eurot, toetuse andja on Kultuurkapital.

Toetuse kasutamise periood on 01.02 – 30.04.2017

Aruandlus 30.05.2017.a.

16183 KK0921210 Linna Heategevus projekt Narva Paju kool. Rahavahendid oli koguti Narva linna Heategevuse projekti raames. Toetajad on fÜÜsilised isikud. Projekt kestab 09.12.2016 – 30.03.2017.
16184 0810503 II Rahvusvaheline koorikonkurss-festival ,,Kristallkelluke,, Narva Koorikool. Leping nr M03-16/0304L. Toetuse summa on 800 eurot, toetuse andja on Kultuurkapital.

Toetuse kasutamise periood on 01.01 – 31.03.2017

Aruandlus 30.04.2017.a.

16185 0860001 S.Prokofjevi sumfoonilise muinasjutu ,,Petja ja Hunt,, etendamine Narva Kultuuriosakond. Leping nr M03-16/0270L. Toetaja on Kultuurkapital, summa on 450,00 eurot. Kasutamise periood on 01.11.2016 – 15.02.2017.

Aruandluse tähtpäev on 15.03.2017.a.

16186 0860001 Rahvusvahelise festivali ,,Cinema-theatre,, korraldamine Narva Kultuuriosakond. Leping nr M03-16/0312L. Toetaja on Kultuurkapital, summa on 700,00 eurot. Kasutamise periood on 01.01 – 15.10.2017.

Aruandluse tähtpäev on 15.11.2017.a.

16187 0823601 XIII Vabariiklik noorte pianistide instrumentaalkontsert-konkurss Narva SÜmfooniaarkester. Leping nr M03-16/0305L. Toetaja on Kultuurkapital, summa on 600,00 eurot. Kasutamise periood on 01.12.2016 – 13.03.2017

Aruandluse tähtpäev on 13.04.2017.a.

16188 0860001 Konkursi ,,Parim noor instrumentalist 2017,, regionaalse voru korraldamine Narva Kultuuriosakond. Leping nr M03-16/0334L. Toetaja on Kultuurkapital, summa on 350,00 eurot. Kasutamise periood on 01.01 – 17.03.2017.

Aruandluse tähtpäev on 17.04.2017.a.

16189 0922011 Tallinna Vene Teatri kulastus. Muinasjutt tsaar Saltaanist. Narva Pähklimäe gÜmnaasium. Leping nr ……. Toetav summa on 396,00 euro. Toimumise kuupäev on 20.12.2016.a Toetuse andja on Rahvakultuuri Keskus.
16190 0820201 XXVI Rahvusvaheline kooliteatrite festival ,,Kuldkalake 2017,, Narva Kultuurimaja Rugodiv. Leping nr M03-16/0269L. Toetaja on Kultuurkapital, summa on 400,00 eurot. Kasutamise periood on 07.03 – 06.06.2017.

Aruandluse tähtpäev on 06.07.2017.a.

16191 0820201 Rahvatantsuansambli ,,Narva,, 65-sunnipaevale puhendatud kontsert-tantsufestival Narva Kultuurimaja Rugodiv. Leping nr M03-16/0326L. Toetaja on Kultuurkapital, summa on 200,00 eurot. Kasutamise periood on 12.01 – 21.04.2017.

Aruandluse tähtpäev on 21.05.2017.a.