Sihtprojektid 2018

Kokku 184 sihtprojekti seisuga 31.12.2018

Kood Nimetus Märkused
18001 0810799 Keeleope Narva Noorteseskuse tootajatele Narva Noortekeskus. Otsus nr 3-3.1/293. Toetaja on SA Innove, summas on 4990,00 eurot. (1 maks 3400,00 eur + 1590,00 eur)

Projekti abikõlbnikuse periood on 01.01.2018 – 30.06.2018.

Lõpparuanne – kinnitatud voormil 31.07.2018 koos väljamakse taotlusteg

18002 KK0922064 Inglise keele suvaoppe programmi toetamiseks 2018. aastal Narva Keeltelütseum. Kehtivusaeg on 01.01-31.12.2018.a

Sponsorid on füüsilised isikud ( õpilaste vanemad )

18003 0951006 Narva Noorte Meremeeste Klubi tootajate keeleoppe edukaks klubitegevuseks jakonkurentsivoime tostmiseks tooturul Narva Noorte Meremeeste Klubi. Otsus nr 3-3.1/45. Toetaja on SA Innove, summas on 8042,00 eurot. (1 maks 6470,00 eur + 1572,00 eur)

Projekti abikõlbnikuse periood on 01.01.2018 – 31.08.2018.

Lõpparuanne – kinnitatud voormil 30.09.2018 koos väljamakse

18004 0820201 XXVII Vabariikliku kooliteatrite festivali Kuldkalake 2018 korraldamine Narva Kultuurimaja Rugodiv.  Leping nr M03-17/0279L. Toetuse summa on 400,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 15.01.2018 – 15.06.2018.a

Aruandluse tähtpäev on 15.07.2018

18005 0820201 Rahvusvaheline noorte festivali Tantsumosaiik labiviimine Narva Kultuurimaja Rugodiv.  Leping nr M03-17/0280L. Toetuse summa on 360,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 06.12.2017 – 16.05.2018.a

Aruandluse tähtpäev on 16.06.2018

18006 0823601 Toetus Sumfooniaorkestri tegevuseks ja muusikainstrumentide soetamiseks 2018 Narva Linna Sümfooniaorkester. Leping nr. 7-2/128. Toetuse andja on Kultuuriministeerium, summas  30000 eurot (20000 + 10000 eur). Kasutamise periood 01.01-31.12.2018.a.

Lõpparuande esitamise tähtpäev on 01.02.2019.a. Kohustuslik voorm on veebilehel ww

18007 0922064 Mina olen tolerantne! Narva Keeltelütseum. Leping nr. 36.5-4/1831, projekti kestus aeg 08.01.2018 – 30.04.2018. Toetaja on SA Archimedes. Maksimaalne summa on 5520,00 eurot (ettemaks 4416 eurot)

Aruandlus 30.05.2018.a.

18008 0922064 Opetajad opivad uheskoos Narva Keeltelütseum. Otsus nr 1.1-5/172. Toetaja on SA Innove, summas on 2920,00 eurot.

Projekti abikõlbnikuse periood on 02.01.2018 – 15.07.2018.

18009 0911030 Irina Okunenko toopraktika Narva Lasteaed Tareke. Leping nr 7-6.2/17/4637. Tööpraktika toimumise aeg on 20.12.2017 – 20.02.2018.  Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
18010 0911030 Tatiana Ovsienko toopraktika Narva Lasteaed Tareke. Leping nr 7-6.2/17/4694. Tööpraktika toimumise aeg on 02.01.2018 – 31.01.2018.  Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
18011 0911030 Marina Bobyleva toopraktika Narva Lasteaed Tareke. Leping nr 7-6.2/18/0020. Tööpraktika toimumise aeg on 08.01.2018 – 30.03.2018.  Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
18012 0951003 VIII Rahvusvahelise konkurss-festivali Noor laulusolist korraldamine Narva Koorikool.  Leping nr M03-17/0301L. Toetuse summa on 600,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 01.01.2018-30.04.2018.a

Aruandluse tähtpäev on 31.05.2018.

18013 0951003 VIII rahvusvaheline konkurss-festivali Noor Laulusolist korraldamine Narva Koorikool.  Leping nr S07-17/1167L. Toetuse summa on 1000,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 01.01.2018-30.04.2018.a

Aruandluse tähtpäev on 31.05.2018.

18014 KK 0810901 Chopini konkurss Sponsorid on Demident OÜ, Transervis-N, Vant AS, Evmet Mehaanik AS, Tchuikin Grupp OÜ

Projekt kestab 10.01.2018  – 30.09.2018.

18015 0922064 Great minds think critically! Projekti number 2017-3-EE01-KA105-046782 Narva Keeltelütseum. Leping nr 2017-KA105-97. Kehtib 01.03.2018-30.06.2018.a

Toetaja on SA Archimedes. Toetuse summa on 11232,00 eurot.

Aruandlus – 31.08.2018.a

18016 0951005 Narva Loomemaja treenerite toojoukulude toetus 2018.a Narva Laste Loomemaja. Korraldused: 10.01.2018 Nr.1 – I kvartal; (http://www.sport.ee/aruanne/korraldused?aasta=2018&submit=)

Toetuse andja on Spordikoolituse ja – Teabe Sihtasutus.

18017 0810203 Narva Paemurru Spordikooli treenerite toojoukulude toetus 2018.a Narva Paemurru Spordikool. Korraldused: 10.01.2018 Nr.1 – I kvartal; (http://www.sport.ee/aruanne/korraldused?aasta=2018&submit=)

Toetuse andja on Spordikoolituse ja – Teabe Sihtasutus.

18018 0810204 Narva Spordikool Energia treenerite toojoukulude toetus 2018.a Narva Spordikool Energia. Korraldused: 10.01.2018 Nr.1 – I kvartal; (http://www.sport.ee/aruanne/korraldused?aasta=2018&submit=)

Toetuse andja on Spordikoolituse ja – Teabe Sihtasutus.

18019 0922013 Muuseumioppe kasitlus labi ERM- i oppeprogrammide Narva Soldino Gümnaasium. Toetuse summa on 1414,00 eurot. Toetuse andja on Innove Sihtasutus.
18020 0951004 Narva Muusikakooli 22. Dzassfestivali korraldamine Narva Muusikakool.  Leping nr S05-17/1527L. Toetuse summa on 250,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 01.02.2018-28.05.2018.a

Aruandluse tähtpäev on 28.06.2018

18021 0860001 Eesti keele klubi Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna tootajatele Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond. Otsus nr 3-3.1/48. Toetaja on SA Innove, summas on 7000,00 eurot. (1 maks 5000,00 eur + 2000,00 eur)

Projekti abikõlbnikuse periood on 05.02.2018 – 20.05.2018.

Lõpparuanne – kinnitatud voormil 20.06.2018 koos välj

18022 0911021 PRIA puvilja- ja koogiviljatoetus Narva Lasteaed Päikene. Heakskiidu teatis 10-1/15/365. Toetuse andja on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).
18023 0922013 Central Baltic Enterprises without Borders Narva Soldino Gümnaasium. Koostöö kokkulepe 18.01.2018. Toetuse summa on 800,00 eurot. Toetuse andja on Junior Achievement Eesti SA. Kasutamise periood  on 01.01.2018-31.12.2018.a
18024 0922051 Central Baltic Enterprises without Borders Narva Kesklinna Gümnaasium. Koostöö kokkulepe 18.01.2018. Toetuse summa on 1466,00 eurot. Toetuse andja on Junior Achievement Eesti SA. Kasutamise periood  on 01.01.2018-31.12.2018.a
18025 0810901 Chopini konkurss Leping nr 7-1/1003. Toetuse summa on 15000,00 eurot,  toetuse andja on Kultuuriministeerium. Aruandluse tähtpäev on 21.01.2019
18026 0951005 Eesti Kasitoo – eile, tana, homme Narva Laste Loomemaja.  Leping nr 7-1/1105. Toetuse summa on 700,00 eurot,  toetuse andja on Kultuuriministeerium. Aruandluse tähtpäev on 30.01.2019.
18027 0820101 Toetus teavikute soetamiseks 2018.aastas Narva Keskraamatukogu. Leping nr 2. Toetuse andja on Jõhvi Keskraamatukogu. Toetav summa on 77580 eurot kahes võrdses osas. Tegevuste teostamise aeg on 2018.aasta.

Aruandlus: poolaasta jooksul teatise toetuse kasutamise kohta esitatakse Jõhvi Vallavali

18028 0823601 Hans Christian Anderseni muusikaline muinasjutt Oobik Narva Linna Sümfooniaorkester.  Leping nr S05-17/1526L. Toetuse summa on 1500,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 01.11.2017-15.02.2018.a

Aruandluse tähtpäev on 15.03.2018.

18029 0921210 Opilaskodu teenuse osutamine 2018 aastal Narva Paju Kool. Leping nr 5.1-4/18/380. Toetuse andja on Haridus- ja Teadusministeerium, summa on 24000,00 eurot 12-le õpilastele.

Kasutamise tähtajaks on 2018

Täindevad aruanded esitatakse vastavalt lepingu punktidele 3.1.6 ja 3.1.7.

Lõpparuanne es

18030 0911018 PRIA puuviljatoetus Narva Lasteaed Punamütsike. Heakskiidu teatis nr 10-1/402. Toetuse andja on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).
18031 0911027 PRIA puuviljatoetus Koolieelne Lasteasutus Põngerjas. Heakskiidu teatis nr 10-1/23. Toetuse andja on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).
18032 0810901 Julia Kociubani osalemine XII Rahvusvahelise Narva Chopini konkursil Partnerleping nr 1/AMB.TAL./DPK/2018. Toetuse summa on 2600,00 eurot,  toetuse andja on Riigivaraastus – Poola Vabariigi Suursaatkond.
18033 0922013 Kooliolumpiamangude korraldamine Narva Soldino Gumnaasiumis Narva Soldino Gumnaasium. Leping nr 02/18. Toetav summa on 340 euro. Stipendiumi kasutamise aeg on 29.01-14.02.2018. Aruande esitamise tahtaeg on 13.03.2018. Toetuse andja on Eesti Olumpiaakadeemia.
18034 0810203 Kooli ja Kluubi koostoo tegemine noortespoordi arendamisel Narva Paemurru Spordikool. Leping nr 1. Kehtib 01.09.2013 – tähtajatult

Registreerimise nr 2.6-1/147 16.10.2013. Toetuse andja on MTÜ LTK Narova.

18035 KK0951003 VIII rahvusvaheline konkurss-festivali Noor Laulusolist Sponsor on Transervis-N AS.

Projekt kestab 15.01.2018  – 31.03.2018.

18036 0810799 Alaealise tootamise toetus Narva Noortekeskus. Otsus 21.02.2018 nr AT/18/0118. Alaealise töötamise toetus makstakse 2017. aastal perioodil 01.06.2017 – 31.12.2017.  Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
18037 0922013 Narva Soldino Gumnaasiumi riigikaitseopetuse oppekaigu ja laagri korraldamise ning oppevahendite soetamise Narva Soldino Gümnaasium. Leping nr 39. Toetaja on Kaitseressursside Amet. Toetuse summa õppekäikude korraldamiseks on 1422,00 eurot, laagri korraldamiseks on 3735,00 eurot ja õppevahendite soetamiseks on 700,00 eurot. Toetatava tegevuse läbiviimise peri
18038 0922051 Narva Kesklinna Gumnaasiumi riigikaitseopetuse oppekaigu ja laagri korraldamise Narva Kesklinna Gümnaasium. Leping nr 36. Toetaja on Kaitseressursside Amet. Toetuse summa õppekäikude korraldamiseks on 1500,00 eurot, laagri korraldamiseks on 2606 eurot. Toetatava tegevuse läbiviimise perioodiks on 01.01.2018 – 01.12.2018.a. Aruanded
18039 09110, 0922083 Opilaste aineolumpiaadide, urituste ja opetajate taenduskoolituse korraldamiseks 2018 aastal Narva Linn. Leping nr 5.1-4/18/214. Kehtivusaeg 01.01.2018 – 31.12.2018a.

Toetuse andja on Haridus- ja Teadusministeerium, summa on  63347,00 eurot (0922083) 45711 eurot ja (0911065) 17636 eurot.

Kuluaruanne hiljemalt 15.01.2019.a ttenähtud vormil lep

18040 0810901 Chopini konkurss Leping nr 7-14/319. Kehtivusaeg on 27.02.2018 – 30.05.2018.a.

Toetuse summa on 2000,00 eurot, toetuse andja on Kultuuriministeerium.

Aruandluse tähtpäev on 30.05.2018.a.

18041 0810901 Eesti Vabariigi 100 aastapaevale puhendatud eesti rahvakunsti lastefestival Kehtivusaeg on 13.03.2018 – 30.04.2018.a.

Toetuse summa on 600,00 eurot, toetuse andja on Kultuuriministeerium.

Aruandluse tähtpäev on 30.04.2018.a. Leping nr 7-1.2/166-2.

18042 0820201 XXVII vabariiklik kooliteatrite festival Kuldkalake 2018 Kehtivusaeg on 13.03.2018 – 11.06.2018.a.

Toetuse summa on 700,00 eurot, toetuse andja on Kultuuriministeerium.

Aruandluse tähtpäev on 11.06.2018.a. Leping nr 7-1.2/220-2. Narva Kultuurimaja Rugodiv.

18043 0951004 22.Laste dzassfestivali raames meisterklass Kehtivusaeg on 13.03.2018 – 30.08.2018.a.

Toetuse summa on 400,00 eurot, toetuse andja on Kultuuriministeerium.

Aruandluse tähtpäev on 30.08.2018.a. Leping nr 7-1.2/208-2. Narva Muusikakool.

18044 0922011 Narva Pahklimae Gumnaasiumi riigikaitseopetuse oppekaigu ja laagri korraldamise Narva Pähklimäe Gümnaasium. Leping nr 38. Toetaja on Kaitseressursside Amet. Toetuse summa õppekäikude korraldamiseks on 3000,00 eurot, laagri korraldamiseks on 5695 eurot. Toetatava tegevuse läbiviimise perioodiks on 01.01.2018 – 01.12.2018.a. Aruanded
18045 0922052 Opetajate, direktori ja oppealajuhataja 2018.aasta palgalisa Narva Eesti Gümnaasium. Leping nr 5.1-4/18/281. Toetaja on Haridus- ja Teadusministeerium, summa on 91399,00 eurot. Toetuse kasutamiseaeg on 2018.a.

Lõpparuanne 15.01.2019.a ettenähtud vormil lepingu lisas 2.

18046 0922054 Narva Kreenholmi Gumnaasiumi riigikaitseopetuse oppekaigu ja laagri korraldamise Narva Kreenholmi Gümnaasium. Leping nr 37. Toetaja on Kaitseressursside Amet. Toetuse summa õppekäikude korraldamiseks on 1555,00 eurot, laagri korraldamiseks on 3459,00 eurot. Toetatava tegevuse läbiviimise perioodiks on 01.01.2018 – 01.12.2018.a. Aruan
18047 0911030 Palgatoetus Marina Bobyleva Narva Lasteaed Tareke. Leping nr 7-6.1/18/1078. Sõlmib töötajaga tööleping perioodiks 09.04.2018 – 09.10.2018.  Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
18048 0951001 Ida-Virumaa klaveripaevade korraldamine Narva Kreenholmi Muusikakool. Leping nr M03-18/0028L. Toetuse summa on 300,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 21.02.2018-20.05.2018.a

Aruandluse tähtpäev on 20.06.2018

18049 0951001 Konkursi Parim noor instrumentalist 2018 korraldamine Narva Kreenholmi Muusikakool. Leping nr M03-18/0021L. Toetuse summa on 300,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 19.02.2018-30.04.2018.a

Aruandluse tähtpäev on 30.05.2018

18050 KK 0951004 XXII Laste Dzassfestivali korraldamine Sponsor on Transervis-N AS

Projekt kestab 02.01.2018  – 30.06.2018.

18051 0951004 Opilaste osalemine rahvusvahelisel festival-konkursil Hobejarv Gatsinas Narva Muusikakool. Leping nr M03-18/0066L. Toetuse summa on 300,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 02.04.2018-30.07.2018.a

Aruandluse tähtpäev on 30.08.2018

18052 0911038 Niina Jegorova toopraktika Narva Lasteaed Käoke. Leping nr 7-6.2/18/1029. Tööpraktika toimumise aeg on 15.03.2018 – 31.05.2018.  Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
18053 0823601 Jevgeni Mravinski nimeline XXIV rahvusvaheline muusikafestival Kehtivusaeg on 18.04.2018 – 30.07.2018.a.

Toetuse summa on 1000,00 eurot, toetuse andja on Kultuuriministeerium.

Aruandluse tähtpäev on 30.07.2018.a. Leping nr 7-1.2/514-2. Narva Linna Sümfooniaorkestr.

18054 0951004 Narva Muusikakooli opilaste osavott rahvusvahelisest festival-konkursist Hobejarv Gatsinas Narva Muusikakool. Leping nr S05-18/0272L. Toetuse summa on 300,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 02.04.2018-30.07.2018.a

Aruandluse tähtpäev on 30.08.2018

18055 0820201 Tansuasambel Jun-Ost saab 50-aastaseks labiviimine saali rent Narva Kultuurimaja Rugodiv. Leping nr M03-18/0031L. Toetuse summa on 400,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 01.02.2018-13.06.2018.a

Aruandluse tähtpäev on 13.07.2018

18056 0922064 Narva Keeltelutseumi riigikaitseopetuse oppekaigu ja laagri korraldamise ning oppevahendite soetamise Narva Keeltelütseum. Leping nr 35. Toetaja on Kaitseressursside Amet. Toetuse summa õppekäikude korraldamiseks on 2200,00 eurot, laagri korraldamiseks on 3000,00 eurot ja õppevahendite soetamiseks 500,00 eurot. Toetatava tegevuse läbiviimise perioodiks o
18057 0823601 J.Mravinski nim. XXIV Rahvusvaheline muusikafestival Narva Linna Sümfooniaorkester. Leping nr MS05-18/0271L. Toetuse summa on 2500,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 20.02.2018-22.06.2018.a

Aruandluse tähtpäev on 22.07.2018

18058 0823601 J.Mravinski nim. XXIV rahvusvahelise muusikafestivali korraldamine Narva Linna Sümfooniaorkester. Leping nr M03-18/0070L. Toetuse summa on 900,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 20.02.2018-22.06.2018.a

Aruandluse tähtpäev on 22.07.2018

18059 KK0810203 Narva jaahokimeeskonna PSK 2006.a osalemiseks turniiril EuroChem Cup 2018 Novomoskovsk linnas Sponsor on Sillamäe Sadam AS

Projekt kestab 23.04.2018  – 08.06.2018.

18060 0820203 Narva Kultuurimaja rahvatantsuansamblile Jun-Ost rahvaroivaste soetamine Leping 17.04.2018 nr 4/909. Toetaja on Rahvakultuuri Keskus, summas 5000,00 eurot. Aruande esitamise tähtpäev on 31.08.2018.
18061 0810204 ELSF-i noorterahade eraldus 2018.a. Laskesuusatamine. Narva Energia Spordikool. ELSF juhatuse interneti koosoleku 23.04.2018 otsus. Toetuse andja on Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon. Toetav summa 60,00 euro.
18062 0951005 Palgatoetus Boris Andreev Narva Laste Loomemaja. Leping nr 7-6.1/18/1437. Sõlmib töötajaga tööleping määramata ajaks alates 24.04.2018. Palgatoetus makstakse 12 kuu eest töötaja tööle asumisest arvates. Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
18063 0951005 Toetus trummikomplekti ostmiseks Narva Laste Loomemaja. Leping nr 18/51. Toetaja on Eesti Muusikakoolide Liit MTÜ, summas 430,00 eurot. Aruande esitamise tähtpäev on 31.10.2018.
18064 0951001 Ida-Virumaa klaveripaevad Narva Kreenholmi Muusikakool. Leping nr S05-18/0270L. Toetuse summa on 500,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 21.02.2018-20.05.2018.a

Aruandluse tähtpäev on 20.06.2018

18065 KK0951004 Muusika inimeste meeltesse Sponsor on hooandja MTÜ

Projekt kestab 01.03.2018  – 30.10.2018. Narva Muusikakool.

18066 0911021 Lasteaedade metoodikakeskuse sisustamine Narvas 2018 Narva Lasteaed Päikene. Lepingu nr1-6/12. Toetuse andja on SA Innove. Toetuse summa on 8000,00 eurot. Kasutamise periood on 2018 aasta. Toetuse andja on SA Innove.

Aruandluse tähtpäev on 21.12.2018.a

18067 09220 Pohikoolide opetajate lisatasu, kes opetavad eesti keeles Leping nr 1.1-6/51. Toetaja on SA Innove. Toetuse sajad on Keeltelütseum, Kesklinna gümnaasium, Pähklimäe gümnaasium, Soldino gümnaasium, Eesti Gümnaasium. Taotletud toetus kokku on 134940,00 eurot (60%+40%).

Toetuse kasutamise perioodiks on 2018.a.

18068 0951004 Toetus klassikalise kitarri ostmiseks Narva Muusikakool. Leping nr 18/52. Toetaja on Eesti Muusikakoolide Liit MTÜ, summas 500,00 eurot. Aruande esitamise tähtpäev on 31.10.2018.
18069 0911038 Oppekaik Iisaku Loodusekeskuse oppeprogrammis osalemiseks Narva Keeltelütseum. Leping nr . Toetav summa on 240,00 eurot, toetaja on SA KIK. Projekt kestab 01.04.2017 – 31.05.2018.

Lõpparuande esitamise päev on 31.05.2018.a.

18070 0951003 Toetus pillide ostmiseks Narva Koorikool. Leping nr 18/50. Toetaja on Eesti Muusikakoolide Liit MTÜ, summas 575,00 eurot.  Toetuse kasutamise tähtaeg on 31.10.2018. Aruande esitamise tähtpäev on 31.10.2018.
18071 0911018 Palgatoetus Sergei Smirnov Narva Lasteaed Punamutsike. Leping nr 7-6.1/18/1098. Sõlmib töötajaga tööleping  tähtajaliselt perioodiks 01.04.2018 – 31.03.2019. Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
18072 0911007 Toetus kolapulgade ostmiseks Narva Lasteaed Tuluke. Leping nr 18/64. Toetaja on Eesti Muusikakoolide Liit MTÜ, summas 185,00 eurot.  Toetuse kasutamise tähtaeg on 31.10.2018. Aruande esitamise tähtpäev on 31.10.2018.
18073 0810204 Vorkpalli Liidu noortespordi toetus 2018 aastal. Poisid Narva Spordikool Energia. Toetuse andja on Eesti Võrkpalli Liit.

Teatis 17.05.2018.

Toetuse jagunemine: poistele 380 eurot.

18074 0810204 Vorkpalli Liidu noortespordi toetus 2018 aastal. Tudrukud Narva Spordikool Energia. Toetuse andja on Eesti Võrkpalli Liit.

Teatis 17.05.2018.

Toetuse jagunemine: tütarlastele 520 eurot.

18075 0911030 ProgeTiigri seadmete soetamine Narva Lasteaed Tareke. Leping nr 7-7.1/22-18. Toetaja on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, summas 3068,52 eurot. Aruande esitamise tähtpäev on 15.06.2018.
18076 0911010 ProgeTiigri seadmete soetamine Narva Lasteaed Potsataja. Leping nr 7-7.1/11-18. Toetaja on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, summas 681,82 eurot. Aruande esitamise tähtpäev on 15.06.2018.
18077 0911031 ProgeTiigri seadmete soetamine Narva Lasteaed Sipsik. Leping nr 7-7.1/101-18. Toetaja on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, summas 1052,56 eurot. Aruande esitamise tähtpäev on 15.06.2018.
18078 KK 0823601 J.Mravinski nimeline muusikafestivali korraldamine Sponsor on Sillamäe Linnavalitsus

Projekt kestab 15.04.2018  – 13.05.2018.

18079 0922052 Tammesalu avamine 1 juunil 2018 Narva Eesti Gümnaasium. Leping nr L18236. Toetaja Riigikantselei, summas on 700,00 eurot. (1 maks 630,00 eur + 70,00 eur). Kasutamine kuni 30.06.2018.a. Lõpparuanne hiljemalt 30.06.2018.a.
18080 0922064 Narva Keeltelutseum on huvitav kool Narva Keeltelütseum. Leping nr 2018-KA101-09. Kehtib 02.07.2018-01.09.2019.a

Toetaja on SA Archimedes. Toetuse maksimaalne summa on 17475,00 eurot.

Aruandlus – 01.11.2019.a

18081 0922051 Terved opetajad – Edukas kool Narva Kesklinna Gümnaasium. Leping nr 2018-KA101-18. Kehtib 01.07.2018-30.04.2020.a

Toetaja on SA Archimedes. Toetuse maksimaalne summa on 19620,00 eurot.

Aruandlus – 30.06.2020.a

18082 0951006 Vene Teater kulastus Varvuke ja koletis Narva Noorte Meremeeste Klubi. Leping nr…… Toetav summa on 396,00 eurot. Toetuse andja on Rahvakultuuri Keskus.

Ettenduse kuupäev on 08.06.2018.a

18083 0810204 Velotrenazoori Siseratas Wattbike Trainer soetamine Narva Spordikool Energia. Leping nr 4-1.5/18/1. Toetav summa on 1776,00 eurot. Toetuse andja on Eesti Noorsootöö Keskus.

Aruande esitamise tähtpäev on 15.11.2018.

18084 0810799 Noortemalevad 2018 Narva Noortekeskus. Leping nr 4-1.1/18/237. Toetav summa on 7100,00 eurot. Toetuse andja on Eesti Noorsootöö Keskus.

Aruande esitamise tähtpäev on 10.09.2018.

18085 KK 0823601 Mravinski muusikafestival 2018 Narva Linna Sümfooniaorkestr. Sponsor on Venäjän tiede- ja kulttuurikeskus. Toetuse summa on 1050,00 eurot.Projekt kestab 15.04.2018  – 13.05.2018.
18086 0820101 Sugiskoolivaheaeg Narva Keskramatukogus Narva Keskraamatukogu. Leping nr M03-18/0156L. Toetuse summa on 200,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 10.09.2018 – 27.10.2018.a

Aruandluse tähtpäev on 27.11.2018

18087 0820101 Isetehtud diafilmide valmistamine eesti lastekirjanduse ainetel Narva Keskraamatukogu. Leping nr M03-18/0154L. Toetuse summa on 300,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 01.09.2018 – 23.12.2018.a

Aruandluse tähtpäev on 23.01.2019

18088 0951004 13.Vabariiklikuks Instrimentallkontserdi  konkursiks esinemiskava mitmekasistamine ja kaasajastamine Narva Muusikakool. Leping nr M03-18/0146L. Toetuse summa on 400,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 01.05.2018 – 30.12.2018.a

Aruandluse tähtpäev on 30.01.2019

18089 0810204 XXI Rahvusvahelise Vladimir Nikolajevi malestusturniiri labiviimine Narva Spordikool Energia. Leping nr M03-18/0105L. Toetuse summa on 300,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 01.08.2018 – 30.09.2018.a

Aruandluse tähtpäev on 30.10.2018

18090 0810204 Ujumisvoistluse Narva sugis 2018 korraldamine Narva Spordikool Energia. Leping nr M03-18/0106L. Toetuse summa on 200,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 01.10.2018 – 30.11.2018.a

Aruandluse tähtpäev on 30.12.2018

18091 0810204 XVIII Rahvusvahelise judoturniiri Narva Cup 2018 korraldamine Narva Spordikool Energia. Leping nr M03-18/0114L. Toetuse summa on 350,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 01.08.2018 – 30.09.2018.a

Aruandluse tähtpäev on 30.10.2018

18092 0951005 Projekti Rahvusliku kasitoo kool labiviimine Narva Laste Loomemaja. Leping nr M03-18/0124L. Toetuse summa on 178,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 01.06.2018 – 30.09.2018.a

Aruandluse tähtpäev on 30.10.2018

18093 0951005 Rahvusvahelise noorte teatriminiatuuride festivali korraldamine Narva Laste Loomemaja. Leping nr M03-18/0132L. Toetuse summa on 600,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 01.08.2018 – 28.02.2019.a

Aruandluse tähtpäev on 28.03.2019

18094 0951006 Soudeergomeeteri Concept 2 soetamine Narva Noorte Meremeeste Klubi. Leping nr 4-1.5/18/30. Toetav summa on 2035,20 eurot. Toetuse andja on Eesti Noorsootöö Keskus.

Aruande esitamise tähtpäev on 15.11.2018.

18095 0951006 Honda paadimootori ja kummipaadi soetamine Narva Noorte Meremeeste Klubi. Leping nr 4-1.5/18/31. Toetav summa on 1926,00 eurot. Toetuse andja on Eesti Noorsootöö Keskus.

Aruande esitamise tähtpäev on 15.11.2018.

18096 0922013 Palgatoetus Alfred Leppik Narva Soldino Gümnaasium. Leping nr 7-6.1/18/2303. Sõlmib töötajaga tööleping määramata ajaks alates 02.07.2018. Palgatoetus makstakse 6 kuu eest töötaja tööle asumisest arvates. Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
18097 0922013 Jalgratturi koolitus Narva Soldino Gümnaasium. Leping nr 1-11/18/0396-1. Toetuse andja on Maanteamet. Aruande esitamise tähtpäev on 30.06.2018.
18098 0922051 Jalgratturi koolitus Narva Kesklinna Gümnaasium. Leping nr 1-11/18/0200-1. Toetuse andja on Maanteamet. Aruande esitamise tähtpäev on 30.06.2018.
18099 0922054 Jalgratturi koolitus Narva Kreenholmi Gümnaasium. Leping nr 1-11/18/0397-1. Toetuse andja on Maanteamet. Aruande esitamise tähtpäev on 30.06.2018.
18100 0922011 Narva Pahklimae Gumnaasiumi opilased on looduse uurijad Narva Pähklimäe Gümnaasium. Leping nr…….. Toetav summa on 5260,00 eurot, toetaja on SA KIK. Projekt kestab 01.09.2017 – 07.06.2019.

Lõpparuande esitamise päev on 07.06.2019.a.

18101 0810203 Varustuse soetamine, 2 lasketreeningseadet ja 2 sulearvutit Narva Paemurru Spordikool. Leping nr 4-1.5/18/56. Toetav summa on 2200,00 eurot. Toetuse andja on Eesti Noorsootöö Keskus.

Aruande esitamise tähtpäev on 15.11.2018.

18102 0810799 Linna/valla noorte kaasamine omavalitsuse otsustusprotsessidesse Narva Noortekeskus. Leping nr 6/1-22. Toetav summa on 750,00 eurot, toetaja on Eesti Noorteühenduste Liit. Projekt kestab 01.05.2018 – 01.12.2018.

Lõpparuande esitamise päev on 10.12.2018.a.

18103 0922177 Organizing European Projects and Contacts with inter-cultural competence to the European development and internationalization of Narva School for Adults Narva Täiskasvanute Kool. Leping nr 2018-KA104-07. Projekt kestab 01.07.2018 – 30.06.2020.a. Toetaja on SA Archimedes. Toetuse maksimaalne summa on 4476,00 eurot. Lõpparuande esitada hiljemalt 31.08.2020.a
18104 0922064 Jalgratturi koolitus Narva Keeltelütseum. Leping nr 1-11/18/0674-1. Toetuse andja on Maanteamet. Aruande esitamise tähtpäev on 30.06.2018.
18105 0951004 XIII Vabariiklik noorte pianistide instrumentaalkontserdi konkursi esinemiskava tellimine Riine Pajusaarelt Narva Muusikakool.  Leping nr S05-18/0714L. Toetuse summa on 700,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 01.05.2018-30.12.2018.a

Aruandluse tähtpäev on 30.01.2019

18106 0860001 Palgatoetus Karina Portnova Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond. Leping nr 7-6.1/18/2612. Kehtib alates 01.08.2018, lõpeb kahe aasta möödumisel lepingu sõlmimisest. Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
18107 0860001 Palgatoetus Viktoria Vatsevskihh Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond. Leping nr 7-6.1/18/2613. Kehtib alates 01.08.2018, lõpeb kahe aasta möödumisel lepingu sõlmimisest. Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
18108 0922011 Jalgratturi koolitus Narva Pähklimäe Gümnaasium. Leping nr 1-11/18/0675-1. Toetuse andja on Maanteamet. Aruande esitamise tähtpäev on 30.06.2018.
18109 0951005 Rahvusliku kasitoo kool Kehtivusaeg on 17.08.2018 – 30.10.2018.a.

Toetuse summa on 700,00 eurot, toetuse andja on Kultuuriministeerium.

Aruandluse tähtpäev on 30.10.2018.a. Leping nr 7-1.2/1159-2. Narva Laste Loomemaja.

18110 KK0951003 Noortekoori VAIMISTUS osavott koorikonkursist Arezzo Narva Koorikool. Sponsor on Füüsiline isik. Toetuse summa on 444,40 eurot.Projekt kestab 20.08.2018  – 31.08.2018.
18111 0951004 13. Vabariiklikuks Instrumentaalkontserdi konkursiks esinemiskava mitmekesistamine ja kaasajastamine Kehtivusaeg on 17.08.2018 – 30.01.2019.a.

Toetuse summa on 800,00 eurot, toetuse andja on Kultuuriministeerium.

Aruandluse tähtpäev on 30.01.2019.a. Leping nr 7-1.2/1203-2. Narva Muusikakool.

18112 0922177 Teisel ringil targaks Ida-Virumaal II Narva Täiskasnutekool. Otsus nr 3-3.1/317. Toetaja on SA Innove. Toetuse summa on 181462,34 eurot. Projekti abikõlbnikuse periood on 01.09.2018 – 31.08.2020. Vahearuanded : 15.01.2019, 15.01.2020. Lõpparuanne 30.09.2020.
18113 0951005 Rahvusvaheline noorte teatriminiatuuride festival Toetuse summa on 1724,00 eurot, toetuse andja on Haridus- ja Teadusministeerium. Toetuse kasutamise tähtajaks on 28.02.2019. Aruandluse tähtpäev on 01.04.2019.a. Leping nr 5.1-5/18/702. Narva Laste Loomemaja.
18114 0820101 Raamatukogu soidab lasteaiale kulla Toetuse summa on 530,00 eurot, toetuse andja on Haridus- ja Teadusministeerium. Toetuse kasutamise tähtajaks on 07.06.2019. Aruandluse tähtpäev on 08.07.2019.a. Leping nr 5.1-5/18/701. Narva Keskraamatukogu.
18115 0921206 Rannates ajaloost tanapaeva Narva 6. Kool. Leping nr RKPL18103. Toetav summa on 13843,00 eur. Aruande esitamise tähtaeg on 26.11.2018. Toetuse andja on Integratsiooni SA.
18116 0922011 Targu Muresis Rumeenias osalemine seminaril Narva Pähklimäe Gümnaasium. Leping nr 2018-KA2-TCA-23. Kehtib 05.09.2018-28.09.2018.a

Toetaja on SA Archimedes. Toetuse summa on 515,00 eurot.

Aruandlus – 12.10.2018.a

18117 0922013 Loodusteaduslikud mobilities okopadevuste taiustamiseks Narva Soldino Gümnaasiumi. 23.08.2018. Leping 3.2-2/7619-6/2018. Projekti algus: september 2018. ja lõpp: 14 detsember 2018. Toetav summa on 3020 eur. Toetuse andja SA KIK
18118 0951005 Loengu-kontserdid Need sumfoonilised helid Kehtivusaeg on 17.09.2018 – 01.07.2019.a.

Toetuse summa on 500,00 eurot, toetuse andja on Kultuuriministeerium.

Aruandluse tähtpäev on 01.07.2019.a. Leping nr 7-1.2/1241-2. Narva Laste Loomemaja.

18119 0911038 Palgatoetus Niina Jegorova Narva Lasteaed Käoke. Leping nr 7-6.1/18/2882. Kehtib alates 21.08.2018, palgatoetust makstakse 12 kuu eest töötaja tööle asumisest arvates.Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
18120 0951005 Male ja kabe sokolaaditurniiride korraldamine Narva Laste Loomemaja. Leping nr M03-18/0183L. Toetuse summa on 300,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 01.09.2018-30.06.2019.a

Aruandluse tähtpäev on 30.07.2019

18121 0951005 Mobilograafia projekti korraldamine Narva Laste Loomemaja. Leping nr M03-18/0192L. Toetuse summa on 500,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 01.09.2018-30.06.2019.a

Aruandluse tähtpäev on 30.07.2019

18122 0951005 Lahestikku Lottega Narva Laste Loomemaja. Leping nr M03-18/0227L. Toetuse summa on 500,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 01.09.2018-30.06.2019.a

Aruandluse tähtpäev on 30.07.2019

18123 0951005 Nukkude maailm Narva Laste Loomemaja. Leping nr M03-18/0190L. Toetuse summa on 300,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 01.09.2018-30.06.2019.a

Aruandluse tähtpäev on 30.07.2019

18124 0951005 Fotograafia jalgedes Narva Laste Loomemaja. Leping nr M03-18/0194L. Toetuse summa on 200,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 01.09.2018-31.12.2018.a

Aruandluse tähtpäev on 31.01.2019

18125 0820101 Joulukoolivaheaeg Narva Keskraamatukogus Narva Keskraamatukogu. Leping nr M03-18/0200L. Toetuse summa on 250,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 12.11.2018-05.01.2019.a

Aruandluse tähtpäev on 05.02.2019

18126 0911030 Toopraktika Tatjana Astahhova Narva Lasteaed Tareke. Leping nr 7-6.2/18/2939. Kehtib alates 16.08.2018 kuni 15.10.2018. Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
18127 0860001 Tugiisikutasu Jelena Igolkina Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond. Leping nr 7-6.6/18/461. Kehtib perioodil 01.08.2018 kuni 31.01.2019. Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
18128 0860001 Tugiisikutasu Irina Jefimova Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond. Leping nr 7-6.6/18/462. Kehtib perioodil 01.08.2018 kuni 31.01.2019. Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
18129 0911027 Valjasoiduseminar Kaks paeva Vorumaa parlitega inimesed, keel ja ajalugu Toetuse summa on 3648,00 eurot, toetuse andja on Innove SA. Seminar toimub 07.09.2018 – 08.09.2018. Narva Lasteaed Põngerjas. Taotlus/aruanne.
18130 09110 Professionaalne eestikeelne opetaja vene oppekeelega ruhmas Toetuse andja Haridus- ja Teadusministeerium. Leping 5.1-4/18/911.

Toetuse suurus on 85244 eurot. Toetuse kasutamise tähtaeg 31.12.2018. Lõpparuande hiljemalt 15.01.2019

18131 0911027 Projekt Lets Plug Narva Lasteaed Põngerjas. Leping nr 2018-KA229-21. Kehtib 01.09.2018-30.08.2020.a

Toetaja on SA Archimedes. Toetuse summa on 15070,00 eurot.

Aruandlus – 31.10.2020.a

18132 0922013 Projekt Our Heritage Where the Past Meets yhe Future Narva Soldino Gümnaasium. Leping nr 2018-KA229-01. Kehtib 01.09.2018-30.08.2020.a

Toetaja on SA Archimedes. Toetuse summa on 36300,00 eurot.

Aruandlus – 31.10.2020.a

18133 0820101 Narva Amerikan Space 2018/2019 Narva Keskraamatukogu. Grant nr. SEN10018GR0035. Toetuse summa on $21100.00. Projekti kestvusaeg on 01.10.2018 – 30.09.2019. Toetuse andja on US Embassy Tallinn.

Aruandlus: 30 tööpäeva jooksul projekti kestvusaja peale.

18134 0823601 Narva Linna Sumfooniaorkestri XXV juubeli kontserdihooaja avamine Narva Linna Sümfooniaorkester. Leping nr M03-18/0222L. Toetuse summa on 500,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 01.09.2018 – 25.10.2018.a.

Aruandluse tähtpäev on 25.11.2018

18135 0823601 Mihhailovski teatri tippsolistide ooperigala korraldamine Narva Linna Sümfooniaorkester. Leping nr M03-18/0238L. Toetuse summa on 500,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 15.09.2018 – 15.12.2018.a.

Aruandluse tähtpäev on 15.01.2019

18136 0823601 S.Prokofjevi sumfoonilise muinasjutu Petja ja Hunt etendamine Narva Linna Sümfooniaorkester. Leping nr M03-18/0224L. Toetuse summa on 600,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 10.09.2018 – 25.11.2018.a.

Aruandluse tähtpäev on 25.12.2018

18137 0823601 Narva Linna Sumfooniaorkestri XXV juubeli kontserdihooaja avamine Kehtivusaeg on 17.10.2018 – 26.11.2018.a.

Toetuse summa on 1060,00 eurot, toetuse andja on Kultuuriministeerium.

Aruandluse tähtpäev on 26.11.2018.a. Leping nr 7-1.2/1329-2. Narva Linna Sümfooniaorkestr.

18138 0922054 Learn it today to manage it tomorrow Narva Kreenholmi Gümnaasium. Leping nr 2018-KA229-03. Kehtib 01.09.2018-30.08.2020.a

Toetaja on SA Archimedes. Toetuse summa on 25350,00 eurot.

Aruandlus – 31.10.2020.a

18139 0922064 Nordplus Junior 2018 Narva Keltelütseeum. Projekti kestus: 08.2018 – 06.2020.
18140 KK 0810204 V.Korbas kasvatajarahad 2018-2019 Sponsor on Eesti Võrkpalli Liit.

Projekt kestab 01.01.2018  – 31.12.2019. Narva Spordikool Energia.

18141 09220 Vara tasuta voorandamine Toetuse maksumus 276841,82 eur. Toetuse andja on Haridus ja Teadusministeerium.
18142 0911031 Narva Sipsiku lasteaia lapsed – mere sobrad Narva Lasteaed Sipsik. 23.09.2018. Leping 3-2.2/794-4/2018. Projekti algus: september 2018. ja lõpp: 30 november 2018. Toetav summa on 228 eur. Toetuse andja SA KIK
18143 0820201 Folklooriansambel Guselki  15 aastat. Laulame ja mangime koos Narva Kultuurimaja Rugodiv. Leping nr M03-18/0181L. Toetuse summa on 200,00 eurot,  toetuse andja on Eesti Kultuurkapital, kasutamise periood  on 15.10.2018-30.11.2018.a

Aruandluse tähtpäev on 30.12.2018

18144 0820201 Fotofestivali Narva Sugis 2018 labiviimine Narva Kultuurimaja Rugodiv. Leping nr M03-18/0178L. Toetuse summa on 250,00 eurot,  toetuse andja on Eesti Kultuurkapital, kasutamise periood  on 22.10.2018-19.12.2018.a

Aruandluse tähtpäev on 19.01.2019

18145 0820201 Laulukonkurss-festivali Mina laulan labiviimine Narva Kultuurimaja Rugodiv. Leping nr M03-18/0179L. Toetuse summa on 250,00 eurot,  toetuse andja on Eesti Kultuurkapital, kasutamise periood  on 22.09.2018-17.12.2018.a

Aruandluse tähtpäev on 17.01.2019

18146 0820101 Intellektuaalne turniir Stevensoni romaani ainetel Narva Kerskraamatukogu. Leping 7-1.2/1302-2. Kehtivusaeg on 17.10.2018 – 25.12.2018.a. Toetuse summa on 670,00 eurot, toetuse andja on Kultuuriministeerium.

Aruandluse tähtpäev on 25.12.2018.a.

18147 0951005 Rahvusvahelise noorte teatriminiatuuride festivali korraldamine Narva Laste Loomemaja. Leping nr S07-18/0743L. Toetuse summa on 900,00 eurot,  toetuse andja on Eesti Kultuurkapital, kasutamise periood  on 01.08.2018 – 28.02.2019.a.

Aruandluse tähtpäev on 28.03.2019

18148 KK 0810204 Mangija Mario Liiva eest võistlustel meeste I liiga Sponsor on EMÜ SK.

Projekt kestab 01.01.2018  – 31.12.2019. Narva Spordikool Energia.

18149 0922013 Opime koos meie sopradega Kivioli I Keskkoolist Narva Soldino Gümnaasiumi. Otsus nr 1.1-5/112. Toetaja on SA Innove. Toetuse summa on 1730 eurot. Projekti abikõlbnikuse periood on 01.09.2018 – 31.10.2018.
18150 0922011 Gumnaasiumi opilasesinduse projekti elluviimist Narva Pähklimäe Gümnaasium. Leping 5/2-303. Toetuse ajavahemik 03.09.2018 – 10.11.2018. Toetuse andja Eesti Noorteühenduste Liit. Toetuse summa 760 eurot. Aruande esitamine hiljemalt 10.12.2018.
18151 0911010 Toopraktika Marina Alekseeva Narva Lasteaed Potsataja. Leping nr 7-6.2/18/3225. Kehtib alates 17.09.2018 kuni 16.11.2018. Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
18152 KK 0951004 Poistekoori osavott VIII Rahvusvahelisest koori konkurs-festivalist Vivat maltsiski Narva Muusikakool
18153 0922064 Filmitegijad Narva Keeltelütseum. Otsus nr nr 3-3.1/444. Toetaja on SA Innove SA. Projekti kogumaksumus 141667,20 eurot. Projekti abikõlblikkuse periood 01.10.2018 -01.11.2021.
18154 0911038 Toopraktika Tatjana Filippenkova Narva Lasteaed Käoke. Leping nr 7-6.2/18/3135. Tööpraktika aeg 10.09.2018 kuni 30.10.2018. Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
18155 0911030 Toopraktika Julia Latina Narva Lasteaed Tareke. Leping nr 7-6.2/18/3622. Tööpraktika aeg 17.10.2018 kuni 17.12.2018. Toetuse andja on Eesti Töötukassa.
18156 0922051 Euroopa Parlamendi kulastamine Strasbourgis Narva Kesklinna Gümnaasium. Sõit toimub 14.12.2018. Eelarve 10960,40 eurot.
18157 0823601 Orkestri XXV juubeli kontserdihooaja avamine Narva Linna Sümfooniaorkester. Leping nr S05-18/1110L. Toetuse summa on 1500,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 01.09.2018 – 15.11.2018.a.

Aruandluse tähtpäev on 15.12.2018

18158 0823601 Mihhailovski teatri tippsolistide ooperigala korraldamine Narva Linna Sümfooniaorkester. Leping nr S05-18/1111L. Toetuse summa on 1800,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 15.09.2018 – 15.12.2018.a.

Aruandluse tähtpäev on 15.01.2019

18159 0922051 Tunne oma kodukoha loodust Narva Kesklinna Gümnaasium. Leping nr ………. Toetav summa on 7871,00 eurot. Toetaja on SA KIK. Projekt kestab 01.09.2018 – 20.06.2019

Lõpparuande esitamise päev on 20.06.2019.

18160 0922054 Narva Kreenholmi Gumnaasiumi riigikaitseopetuse oppekaikude ja laagri korraldamise Narva Kreenholmi Gümnaasium. Leping nr 130. Toetaja on Kaitseressursside Amet. Toetuse summa õppekäikude korraldamiseks on 1600,00 eurot, laagri korraldamiseks on 2200 eurot. Toetatava tegevuse läbiviimise perioodiks on 01.01.2018 – 01.12.2018.a. Aruande
18161 0911010 Valjasoiduseminar Narva-Tallinna Suur-Pae Lasteaed Toetuse summa on 1250,00 eurot, toetuse andja on Innove SA. Seminar toimub 12.10.2018. Narva Lasteaed Potsataja. Taotlus/aruanne.
18162 09110 Toetus keelekumblusprogrammiga liitunud haridusasutustele Toetuse summa on 500,00 eurot Narva Lasteaed Cipollino ja 500,00 eurot Narva Lasteaed Käoke. Toetuse andja on Innove SA. Käskkiri 1.1-4/154. Toetus eraldatud 2018 aastaks.
18163 0810799 Norden steps in Narva city Narva Noortekeskus. Toetav summa on 600 eur. Toetuse andja on Nordic Council of Ministers Office in Estonia. Aruandlus kuni 30.11.2018.a.
18164 0911027 Learning outside the walls Narva Lasteaed Põngerjas. Leping NPJR-2018-PV/10017. Projekti periood 11.2019 – 01.2020.
18165 0922011 School as a launch-pad of your career Narva Pähklimäe Gümnaasium. Leping 2018-KA229-63. Toetuse summa on 37846,00 eurot. Toetuse andja on Archimedes SA. Kasutamise periood  on 01.09.2018-31.08.2020.a
18166 0951005 Nukkude maailm Kehtivusaeg on 16.11.2018 – 30.07.2019.a.

Toetuse summa on 600,00 eurot, toetuse andja on Kultuuriministeerium.

Aruandluse tähtpäev on 30.07.2019.a. Leping nr 7-1.2/1406-2. Narva Laste Loomemaja.

18167 0922051 Development of critical thinking through CLIL Narva Kesklinna Gümnaasium. Leping NPJR-2018-PV/10103. Projekti periood 11.2019 – 01.2019.
18168 0951002 Konkurss-naitus Ida-Virumaa ilu ja eripara jaadvastamine kujutava kunsti abil Narva Kunstikool. Leping RKPL18123. Projekti kogusumma 13166,00 eurot. Toetuse abikõlblik periood 22.11.2018 – 16.12.2018. Lõpparuande hiljemalt 16.01.2019.
18169 0951005 Lahestikku Lottega Narva Laste Loomemaja. Leping RKPL18126. Projekti kogusumma 2657,40 eurot. Toetuse abikõlblik periood 01.11.2018 – 31.12.2018. Lõpparuande hiljemalt 31.01.2019.
18170 0820203 Laulu ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide toetus Lepingu nr L-OT-2018-0048. Toetuse kasutamise aeg on 01.09.2018 – 31.08.2019.

Toetuse andja on Eesti Kooriühing, summa on 2380,00 eurot.

Arundluse tähtaeg on 31.08.2019.a.

18171 0921210 Imelise Narva avastamine sport ja kultuur Narva Paju Kool. Leping RKPL18122. Projekti kogusumma 11889,00 eurot. Toetuse abikõlblik periood 27.08.2018 – 21.12.2018. Lõpparuande hiljemalt 21.01.2019.
18172 0820203 Laulu ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide toetus 1700 eur Lepingu nr T-OT-2018-0102. Toetuse kasutamise aeg on 01.09.2018 – 31.08.2019.

Toetuse andja on Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts, summa on 1700,00 eurot.

Arundluse tähtaeg on 31.08.2019.a.

18173 0922011 Vene teatri kulastus. Etendus Kulmunud laulud Narva Pähklimäe Gümnaasium. Leping nr 13/400.Toetav summa on 396,00 eurot. Toetuse andja on Rahvakultuuri Keskus.

Ettenduse kuupäev on 19.12.2018.a

18174 0820101 Kovaketade soetamine Narva Keskraamatukogu. Grant nr. SEN10019GR0002. Toetuse summa on $925.00. Projekti kestvusaeg on 22.11.2018 – 31.12.2018. Toetuse andja on US Embassy Tallinn.
18175 0823601 Muusikalise lavastuse Tuisk etendamine Narva Linna Sümfooniaorkester. Leping nr M03-18/0312L. Toetuse summa on 800,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 20.11.2018 – 15.02.2019.a.

Aruandluse tähtpäev on 15.03.2019

18176 0823601 XIII Vabariiklik noorte pianistide instrumentaalkontserdi konkursi korraldamine Narva Linna Sümfooniaorkester. Leping nr M03-18/0313L. Toetuse summa on 800,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 01.12.2018 – 20.03.2019.a.

Aruandluse tähtpäev on 20.04.2019

18177 0951005 Fotofestivali Pilk 2019 labiviimine Narva Laste Loomemaja. Leping nr M03-18/0323L. Toetuse summa on 800,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 01.03.2019 – 31.05.2019.a.

Aruandluse tähtpäev on 30.06.2019

18178 0951005 XII Rahvusvahelise noortefestivali Tantsukevad korraldamine Narva Laste Loomemaja. Leping nr M03-18/0311L. Toetuse summa on 600,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 01.02.2019 – 30.04.2019.a.

Aruandluse tähtpäev on 30.05.2019

18179 0951005 Plokkfloodimuusika festivali Elustunud noodid korraldamine Narva Laste Loomemaja. Leping nr M03-18/0324L. Toetuse summa on 350,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 01.03.2019 – 31.05.2019.a.

Aruandluse tähtpäev on 30.06.2019

18180 KK0860001 Noorte segakoori Vaimustus esinemine 31.12.2018 Sponsor on Transservis-N AS. Toetuse summa on 100,00 eurot.Projekt kestab 28.12.2018  – 11.01.2019.
18181 KK0951006 Ekskursioonisoit Tallinasse Narva Noorte Meremeeste Klubi. Sponsor on Füüsilised isikud. Toetuse summa on 802,00 eurot.Projekt kestab 23.12.2018  – 31.01.2019.
18182 0810901 Sajaga edasi Narva! labiviimine Leping L18473. Sihtotstarbeline kasutamine kuni 31.01.2019. Lõpparuande hiljemalt 31.01.2019.
18183 0823601 XIII Vabariiklik noorte pianistide instrumentaalkontserdi konkurss Narva Linna Sümfooniaorkester. Leping nr S05-18/1515L. Toetuse summa on 1300,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 01.12.2018 – 20.03.2019.a.

Aruandluse tähtpäev on 20.04.2019

18184 0823601 muusikalise lavastuse Tuisk etendamine Narva Linna Sümfooniaorkester. Leping nr S05-18/1514L. Toetuse summa on 1500,00 eurot,  toetuse andja on Kultuurkapital, kasutamise periood  on 20.11.2018 – 25.02.2019.a.

Aruandluse tähtpäev on 25.03.2019