E-arve saaja ja kontaktisiku täpsustamine e-arve esitamisel

Austatud teenuse/kauba pakkuja

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond on ainult arvete tsentraliseeritud maksja oma hallatavate asutuste eest juhul, kui tegemist ei ole otseselt Kultuuriosakonna halduse ja teenistustega.

Kui tegemist on otseselt Kultuuriosakonna halduse/teenistustega, palume arvele täiendavalt märkida Kultuuriosakonna halduse/teenistuse kontaktisiku, kes on Teilt kauba/teenuse otseselt tellinud.

Kui tegemist on otseselt Kultuuriosakonna hallatava asutusega, palume arvele täiendavalt märkida Kultuuriosakonna hallatava asutuse ametliku nimetuse, kes on Teilt kauba/teenuse otseselt tellinud.

Kui Teie tarkvara ja/või e-arvete teenusepakkuja ei anna võimalust märkida arvele nii maksjat kui ka kauba/teenuse saajat, palume märkida arvele kauba/teenuse saajat saaja registrikoodiga (asutuse ametlik nimetus ja registrikood), mitte maksjat.

Kõik see annab meile võimalust Teie arvet kiiremini menetleda ja Teile kauba/teenuse eest õigeaegselt tasuda.

Ette tänades ja edukat koostööd soovides

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna
raamatupidamisteenistus

 

Piiratud käibemaksukohustus

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond ja Kultuuriosakonna hallatavad asutused on alates 12.06.2019 registreeritud piiratud käibemaksukohustuslastena tsentraliseeritud korras Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna käibemaksu registrinumbri all EE100410367 (piiratud käibemaksukohustus kehtib ainult kaupadele ja teenustele, mis on ostetud Euroopa Liidu liikmesriikide tarnijatelt, kes ei ole registreeritud käibemaksukohustuslastena Eestis).

Kohustuslik üleminek e-arvete vastuvõtmisele alates 01.07.2019

Vastavalt Riigikogus vastu võetud raamatupidamise seaduse muudatustele saavad teenuste ja kaupade müüjad (tarnijad) alates 01.07.2019 saata avaliku sektori üksustele üksnes e-arveid. Avalikku sektorisse kuuluvad riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, sealhulgas nende hallatavad asutused.

See tähendab, et edaspidi saavad Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale ja Kultuuriosakonna hallatavatele asutustele teenuseid ja kaupu müüa vaid need tarnijad, kes suudavad väljastada e-arveid (XML-formaadis).

Seega Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna raamatupidamisteenistus on kohustatud võtma vastu ainult e-arveid, kuid erandiks jäävad laekuvad arved välisriikide tarnijatelt, kellel ei ole võimalust väljastada e-arveid.

Riik võimaldab e-arvete edastamiseks ja vastuvõtmiseks kasutada raamatupidamistarkvara E-arveldaja, seega kõikidel kodumaistel tarnijatel on võimalus väljastada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale ja Kultuuriosakonna hallatavatele asutustele e-arveid.

Avaliku sektori üksustele saab e-arveid E-arveldaja kaudu saata tasuta, piiramatus koguses ja tähtajatult.

E-arveldaja asub ettevõtjaportaalis https://www.rik.ee/et/e-arveldaja. E-arveldajat puudutavate küsimuste korral abistab tarnijaid Registrite ja Infosüsteemide Keskus. E-arvetele ülemineku ja kasutamise osas annab selgitusi Rahandusministeerium.

Samuti on paljudes tarnijate majandustarkvarades võimalik saata e-arveid, kui liituda e-arve operaatoriga (näiteks Omniva, Fitek jm; täpsemat infot saab iga tarnija oma tarkvara müüjalt).