Raamatupidamise sise-eeskirja uus redaktsioon

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna raamatupidamise sise-eeskirja uus redaktsioon on avalikustatud veebilehe menüü rubriigis Dokumendid/Õigusaktid.

NB! Raamatupidamise sise-eeskirja kohaldatakse Kultuuriosakonna hallatavatele asutustele niivõrd, kuivõrd see puudutab asutuste tegevust, tegevuse kontrollimist ja dokumendikäivet, mis kuuluvad raamatupidamisarvestuse ja inventuuride alla.