Kohustuslikud viitenumbrid tulude pangakontol

Alates 01.10.2015 rakenduvad kohustuslikud viitenumbrid maksete tegemisel teenuste eest Kultuuriosakonna tulude pangakontole. Viitenumbrid on samad, mis ka sihtraha maksete jaoks ja on avaldatud avamenüü rubriigis Arveldused/Sihtmaksed.

Antud info ei puuduta lastevanemate koha- ja õppetasu ning toetajate sihtfinantseerimise makseid, mis laekuvad Kultuuriosakonna teistele pangakontodele ja kus on kohustuslikud viitenumbrid juba rakendatud.