Kohustuslik üleminek e-arvete vastuvõtmisele alates 01.07.2019

Vastavalt Riigikogus vastu võetud raamatupidamise seaduse muudatustele saavad teenuste ja kaupade müüjad (tarnijad) alates 01.07.2019 saata avaliku sektori üksustele üksnes e-arveid. Avalikku sektorisse kuuluvad riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, sealhulgas nende hallatavad asutused.

See tähendab, et edaspidi saavad Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale ja Kultuuriosakonna hallatavatele asutustele teenuseid ja kaupu müüa vaid need tarnijad, kes suudavad väljastada e-arveid (XML-formaadis).

Seega Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna raamatupidamisteenistus on kohustatud võtma vastu ainult e-arveid, kuid erandiks jäävad laekuvad arved välisriikide tarnijatelt, kellel ei ole võimalust väljastada e-arveid.

Riik võimaldab e-arvete edastamiseks ja vastuvõtmiseks kasutada raamatupidamistarkvara E-arveldaja, seega kõikidel kodumaistel tarnijatel on võimalus väljastada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale ja Kultuuriosakonna hallatavatele asutustele e-arveid.

Avaliku sektori üksustele saab e-arveid E-arveldaja kaudu saata tasuta, piiramatus koguses ja tähtajatult.

E-arveldaja asub ettevõtjaportaalis https://www.rik.ee/et/e-arveldaja. E-arveldajat puudutavate küsimuste korral abistab tarnijaid Registrite ja Infosüsteemide Keskus. E-arvetele ülemineku ja kasutamise osas annab selgitusi Rahandusministeerium.

Samuti on paljudes tarnijate majandustarkvarades võimalik saata e-arveid, kui liituda e-arve operaatoriga (näiteks Omniva, Fitek jm; täpsemat infot saab iga tarnija oma tarkvara müüjalt).