Tarnijate arved

Enne arve edastamist raamatupidamisteenistusele peab kontrollima, et arves oleksid järgmised põhiandmed:

 • maksja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond, Peetri plats 1, 20308 Narva;
 • saaja: Kultuuriosakonna allasutuse täielik nimetus ja aadress;
 • tarnija täielik nimetus;
 • tarnija aadress ja täiendavad kontaktandmed (e-post, telefon, faks);
 • tarnija pangaarve number IBAN formaadis;
 • tarnija registrikood (8-kohaline);
 • tarnija, kui tema on käibemaksukohustuslane, käibemaksukohustuslase kood (11-kohaline, sisaldab ees “EE” tähti);
 • tarnija arve number ja arve väljastamise kuupäev;
 • kaupade/teenuste arusaadavad nimetused;
 • kaupade/teenuste kogused;
 • kaupade/teenuste hinnad;
 • arve kogusumma ilma käibemaksuta;
 • eraldi real käibemaksu % ja summa;
 • arve kogusumma koos käibemaksuga;
 • Kultuuriosakonna allasutuse juhi kulude kinnitus (eelarve täitmine ja majandustehingu seaduspärasus), allkiri ja kuupäev;
 • Kultuuriosakonna allasutuse vastutava isiku kinnitus kaupade/teenuste kättesaamises kujul: Kaup on kätte saadud pp.kk.aaaa kuupäeval või Teenus on osutatud pp.kk.aaaa kuupäeval (pp.kk.aaaa: pp – päev, kk – kalendrikuu, aaaa – aasta). Kinnituse lõpus peavad olema vastutava isiku nimi, amet ja allkiri.