Toiduainete aastainventuur lasteaedades – aasta 2020

Vastav käskkiri on avaldatud menüü rubriigis Dokumendid/Õigusaktid.
Palume pöörata erilist tähelepanu käskkirjas toodud tähtaegadele ja inventuurikomisjoni määravatele liikmetele.