Põhi- ja bilansivälise vara aastainventuur – aasta 2020

Vastav käskkiri on avaldatud menüü rubriigis Dokumendid/Õigusaktid.
Palume pöörata erilist tähelepanu käskkirjas toodud tähtaegadele ja inventuuride komisjonide esimehe ja liikmete määramisele, arvestades eraldi põhivara ja bilansivälise vara inventeerimise erisusi aastal 2020.