E-arve saaja ja kontaktisiku täpsustamine e-arve esitamisel

Austatud teenuse/kauba pakkuja

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond on ainult arvete tsentraliseeritud maksja oma hallatavate asutuste eest juhul, kui tegemist ei ole otseselt Kultuuriosakonna halduse ja teenistustega.

Kui tegemist on otseselt Kultuuriosakonna halduse/teenistustega, palume arvele täiendavalt märkida Kultuuriosakonna halduse/teenistuse kontaktisiku, kes on Teilt kauba/teenuse otseselt tellinud.

Kui tegemist on otseselt Kultuuriosakonna hallatava asutusega, palume arvele täiendavalt märkida Kultuuriosakonna hallatava asutuse ametliku nimetuse, kes on Teilt kauba/teenuse otseselt tellinud.

Kui Teie tarkvara ja/või e-arvete teenusepakkuja ei anna võimalust märkida arvele nii maksjat kui ka kauba/teenuse saajat, palume märkida arvele kauba/teenuse saajat saaja registrikoodiga (asutuse ametlik nimetus ja registrikood), mitte maksjat.

Kõik see annab meile võimalust Teie arvet kiiremini menetleda ja Teile kauba/teenuse eest õigeaegselt tasuda.

Ette tänades ja edukat koostööd soovides

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna
raamatupidamisteenistus

 

Piiratud käibemaksukohustus

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond ja Kultuuriosakonna hallatavad asutused on alates 12.06.2019 registreeritud piiratud käibemaksukohustuslastena tsentraliseeritud korras Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna käibemaksu registrinumbri all EE100410367 (piiratud käibemaksukohustus kehtib ainult kaupadele ja teenustele, mis on ostetud Euroopa Liidu liikmesriikide tarnijatelt, kes ei ole registreeritud käibemaksukohustuslastena Eestis).